18-11-09

Vrijheid van meningsuiting, ook via Skynet

Ik publiceerde op 18-11-2009 het volgende berichtje op http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform :

Ik zie dat onze drie skynetblogs, waaronder 'Doofpot Justitie', nog altijd niet werden heropend. 

De brief van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut toont nochthans duidelijk aan dat er van 'persoonlijke aanvallen' onzentwege geen sprake was en dat de Gentse advocate Els Van Eeckhaut een persoonlijke aanval op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' lanceerde terwijl het proces tegen ons verenigingslid Marcel Vervloesem nog lopende was. 

In haar brief pleitte de advocate voor de verwijdering van onze skynetblog uit de rankings van het Gentse Internet-bedrijfje Metatale (tot voor kort totaal onbekend voor ons). 

Zij liet ook verstaan dat de blog 'maatschappelijk onaanvaardbaar' was en niet op het Internet thuishoorde. 

Ik betreur het dat de Skynet Klantendienst deze zaak niet rechtzet. 


11:51 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, meningsuiting, skynet |  Facebook |

Vrijheid van meningsuiting, ook via Skynet

Ik publiceerde op 31.10.2009 het volgende berichtje op http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform :


De Klantendienst van Skynet liet, na de sluiting van de blogs, enkel weten dat de blogs gesloten werden vanwege 'persoonlijke aanvallen'. 

Op de mededeling van de Werkgroep dat zij geprovoceerd werd door middel van onderstaand artikel van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut, kwam geen antwoord.... 

=== 

Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..? 


Sorry voor het juridische jargon in de titel, overkomt me vaker de vrijdagochtend als ik op het punt sta mij zoals iedere vrijdagochtend van de laatste maanden te begeven naar een psychiatrisch instituut. (Ja, ja sloebers, ik hoor sommigen onder u uw ‘eindelijk’s en ‘het werd tijd’s’ wel murmelen, maar helaas neen, ik doe dat iéts gans anders dat perfect te kaderen valt in mijn professionele praktijk). 
Wacht, halt, we zijn al een halfuur verder en ik ben intussen al waar ik moet zijn, in het Instituut in kwestie, maar x en x en x zijn er nog niet, dus even tijd voor een korte mededeling. 

Ik weet dat ik een muggenzifter ben, en dat ik per se alles en iedereen op zijn kleine kantjes wijs. Of toch die neiging heb. Ik ben er vaak onuitstaanbaar door en malcontent en zelfs pessimistisch, zeker als ik begin met mijzelf op kleine kantjes te wijzen. 
Maar soit, ik ga het dus weer doen, houd u vast. En ik doe het dan ook met respect voor wat ik ‘aanval’. 

Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt. 
Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft. 

Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be. 
Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link) 

Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen. 

Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven. 

Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link). 
Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier. 

Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien. 

Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn? 
Onnozelheid mag, om een bekende jonge blogster te parafraseren. Zatte Vrienden is een site waar je een hekel kunt aan hebben maar die niet op het slappe koord van de onwettigheid danst en bovendien een bepaald soort mannen van de straat en uit de kroegen houdt, LvB vertegenwoordigt politieke ideeën die mij vaak doen grijpen naar een stuksken kallisjenhout om mijn ergernis te verbijten, maar ik moet de bezieler ervan volgen als hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt en, ook deze site houdt een bepaald soort mannen van straat..enz..enz.. 
Allemaal oké dus, wat mij betreft. 
Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven? 
Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon. 

Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn? 

Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten. 

Helaas, intussen zijn we een hele tijd, en ik drie vergaderingen en evenzoveel pauzes verder en ik moet op de bus, dus herlezen, dat zal voor een andere keer zijn. 

21.12.2007 
=== 

PS. 
In juli van dit jaar werden de verzoeken van Marcel Vervloesem van onze vereniging en zijn advocaat afgewezen omdat de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent de woorden van de advocate letterlijk overnam in haar vonnis en er ook nog een aantal privézaken aan toevoegde. 
Het was pas toen dat de Werkgroep Morkhoven het bestaan vernam van het bovenstaande artikel en daarop reageerde. 
Els V.E. (die ook lid is van de probatiecommissie en de Raad van de Orde van de Advocaten) schreef nog een artikel om de situatie te ridiculiseren en besloot toen om het artikel te verwijderen. 
De zaak had op dat moment min of meer kunnen 'afgesloten' worden. 
Maar de Gentse blogger Michel Vuijlsteke die Els V.E. adviseerde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en die met Els V.E. rond de onlinekrant Gentblogt.be werkt, dacht daar anders over en vond dat de handelswijze van Els V.E. te rechtvaardigen was. 
Er volgden een reeks lasterlijke, vernederende en provocerende uitspraken en de rest van het verhaal kent men... 

Ik vind, en laat ons open en eerlijk zijn, dat de Skynet Klantendienst en Belgacom (waarvan ik reeds jarenlang een klant ben) zich in deze zaak niet onpartijdig heeft opgesteld. Dat geldt ook voor de Gentse rechter. 

Vandaar dat ik deze zaak blijf aankaarten. 

De Skynet Klantendienst had beter moeten weten na de valse klacht van een zekere Charly N. enkele jaren geleden die eveneens op een systematische manier provoceerde en vond dat met de vermelding Charly N. zijn naam werd genoemd en zijn privacy werd geschonden. 

De skynetblogs 'Slachtoffers Justitie' en 'Doofpot Justitie', die toen reeds een doorn in het oog waren van Justitie, werden toen een tiental dagen gesloten door Skynet. 

Dat gebeurde op dezelfde manier als nu: door een zogezegd verwittigingsbericht te sturen naar een emailadres dat sinds 2003 niet meer bestaat. 

Ik prefereer een rechtszaak waarbij ik mij kan verdedigen boven een beslissing zoals die van Skynet dat in 2004 een samenwerkingscontract met Justitie heeft afgesloten om bepaalde zaken in stilte te kunnen regelen. 

Dat is mijn standpunt in deze zaak en zolang de vrijheid van meningsuiting op het Internet nog bestaat, zal ik voor mijn standpunten blijven opkomen. 

Noem mij gerust een zelfbenoemde activist of zielepoot als ik u daarmee een plezier kan doen. Dat verandert echter niets aan de kern van de zaak. 

11:47 Gepost door JX1865 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, meningsuiting, skynet |  Facebook |