21-03-09

België is een centrum van vrouwen- en kinderhandel

Stop Kinderporno van het Internet gehaald


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_ContactkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In België dat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel, worden kindermisbruikers systematisch beschermd. Vandaar dat er door topambtenaren binnen Justitie en figuren als De Beuckelaere, voorzitter van de zogenoemde Privacy Commissie, voortdurend met de 'privacy' van deze criminelen wordt geschermd.

Wie goed op de hoogte is, zal zich ongetwijfeld nog herinneren op welke manier de handel in Moldavische meisjes door enkele werknemers van de Vlaamse intercommunale 'CIPAL', door de Vlaamse overheid, waaronder enkele vlaamse ministers, dichtgedekt werd.

In Nederland bestaat er een pedofielenvereniging die werkelijk aanstootgevend is en het sexueel misbruiken van kinderen aannemelijk wil maken.
In België daarentegen is pedofilie zogezegd onbestaande terwijl de kindermisbruiken en sexuele uitbuiting van kinderen, er door de overheidsinstanties systematisch ontkend en dichtgedekt worden.

Het sluiten van de website Stop Kinderporno, op vraag van de Belgische justitieminister en na een klacht van Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, roept bij de Werkgroep Morkhoven niet de minste verbazing op.

De manier waarop het gerecht van Turnhout en de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een politierapport- bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder ook baby's) in de doofpot staken, zegt immers genoeg.

Op het gerecht van Turnhout verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem die nu al zes maanden lang in de gevangenis zit opgesloten en die nu op een gewone cel van de gevangenis te Brugge 'herstellende' is van een zeer zware hartoperatie. De bedoeling is dat de anti-kinderporno-activist nu rustig verder wegkwijnt in de gevangenis.
De Werkgroep Morkhoven vroeg enkele maanden geleden in een aangetekende brief aan justitieminister De Clerck om deze verdwijningen te laten onderzoeken. Zij ontving echter geen antwoord. De minister heeft maar een 30-tal kabinetsmedewerkers ter beschikking en zwijgt deze zaak liever dood. Vandaar dus.

Op het hof van beroep te Antwerpen noemde advocaat-generaal Marc Tack die op basis van enkele gevonden baboestokjes die nooit onderzocht werden, de 'zwaarst mogelijk straf' eiste voor Marcel Vervloesem, de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel maar een zeepbel'. En dat terwijl het rapport van de federale politie dus over bijna 90.000 slachtoffertjes spreekt !
Toen de Hoge Raad voor de Justitie tevens schriftelijk bevestigde dat er 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren, was de advocaat-generaal echter verplicht om schoorvoetend maar openlijk toe te geven dat hij zich 'vergist' had. Dit verhinderde hem echter niet om Marcel Vervloesem die hij een 'gevaarlijke pedofiel' vond, op basis van een onvolledig dossier tot drie jaar gevangenisstraf te laten veroordelen.
De Werkgroep Morkhoven vroeg in een aangetekende brief aan justitieminister De Clerck om de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken maar ook nu deed de minister alsof hij niets gezien of gehoord had. Dank zij zijn stilzwijgende houding kunnen de kindermisbruikers, kinderfolteraars en kinderpornoproducenten uit de zaak Zandvoort, ongestraft hun gang blijven gaan.

Toen de advocaat van Marcel Vervloesem aan de minister vroeg om snel werk te laten maken van de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet, zweeg de minister opnieuw. De minister wenst immers geen rekening te houden met de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die iederéén het recht geeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel.
De Clerck heeft echter de tegenslag dat een aantal politici zijn doofpotpolitiek en die van de Vlaamse Christen Democraten, meer dan beu zijn.
Op 17 maart 2009 vroeg volksvertegenwoordiger André Van Nieuwkerke (sp.a) in een schrifteljke vraag aan De Clerck hoe het nu eigenlijk staat met de uitvoeringsbesluiten van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden.
De heer Van Nieuwkerke stelde namelijk vast dat de artikelen 72 tot en met 80 van de wet van 17 mei 2006, twee jaar na het wetgevend werk, nog altijd niet uitvoerbaar zijn.
'Ik weet dat een aantal gevangenen hiervoor in aanmerking komen. Nog langer wachten, maakt hun toestand enkel schrijnender', aldus de volksvertegenwoordiger die met zijn parlementaire vraag (Vraag nr. 4-3231), de nagel op de kop slaat en aantoont dat het eindeloze geklaag en gezaag van minister De Clerck over de 'overbevolkte gevangenissen', op niets slaat.

Tot slot voegen we hierbij nog de tekst van het U.S. Department of State uit 1997, waarin België terecht omschreven wordt als een doorvoerhaven en een eindbestemming van de handel in vrouwen en kinderen.

-----------------

U.S. Department of State

Belgium Country Report on Human Rights Practices for 1997

In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."

The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges andpolice officers.

Children

Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce.
The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system.
By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established acenter for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal en europees gebied gemoeid zijn.

11:37 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

Voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen - Uitvoeringsbesluiten: André Van Nieuwkerke


mailDag Jan,

Ik heb een tijd geleden een politieker gecontacteerd ivm de wet op de voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen en de (niet)uitvoerbaarheid ervan.
Hij beloofde een algemene schriftelijke parlementaire vraag daarover in te dienen en deed dat effectief op 17.3.2009.
Zie hieronder de gegevens betreffende de man en betreffende de schriftelijke vraag.

vriendelijke groeten

-----------

Schriftelijke vraag nr. 4-3231

van André Van Nieuwkerke (sp.a) d.d. 17 maart 2009

aan de minister van Justitie

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden - Voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen - Uitvoeringsbesluiten

Chronologie

17/3/2009 - Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
Vraag nr. 4-3231 d.d. 17 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Titel XI van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden bevat het hoofdstuk "De voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen".

Twee jaar na het wetgevend werk blijkt dat dit hoofdstuk, artikelen 72 tot en met 80, nog niet uitvoerbaar is.

Ik weet dat een aantal gevangenen hiervoor in aanmerking komen. Nog langer wachten, maakt hun toestand enkel schrijnender.

Wanneer zullen bedoelde uitvoeringsbesluiten klaar zijn?


André Van Nieuwkerke, gemeenschapssenator (Vlaams Parlement )

Correspondentie:

Steenstraat 96 (1e verd.)
8000 Brugge
tel. 050 47 18 81
fax 050 34 55 00

Senaat - Huis der Parlementsleden - Kantoor 3204
Leuvenseweg 21
1009 Brussel
tel. 02 501 72 13
fax 02 512 08 01

Biografie:

- 1983-1988 en 1995-2005 : gemeenteraadslid (Brugge)
- Sinds 1984 : lid van de algemene vergadering van CEVO - West-Vlaanderen
- 1989-1994 : OCMW-raadslid (Brugge)
- Sinds 1995 : lid van het Vlaams Parlement (vóór 25 februari 2005 genoemd : Vlaamse Raad)
- Sinds 22 juli 2004 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
- 2004-2007 : quaestor van de Senaat
- Sinds 2004 : ondervoorzitter van de beheerraad van "Bond Moyson - West-Vlaanderen"
- Sinds 2007 : voorzitter van de sp.a-afdeling Brugge
- Sinds 29 januari 2009 : quaestor van de Senaat

Links:

Schriftelijke Vraag
André Van Nieuwkerke

Foto: André Van Nieuwkerke

11:35 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

De problemen met de skynetblogs zijn opgelost


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 19 maart 2009

Klantendienst Belgacom Skynet

Geachte Heer,

Enkele dagen geleden bleek het onmogelijk te zijn om commentaren op de skynetblogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/) te plaatsen doordat er geen letters verschenen bij het plaatsen van een commentaar. Men is verplicht om die letters over te typen als men zijn commentaar of reactie gepubliceerd wil zien.
Zelfs de Skynet-klantendienst bleek om dezelfde reden onbereikbaar te zijn zodat wij genoodzaakt waren om deze problemen in een open brief aan de Skynet-klantendienst, rechtstreeks op onze skynet-blogs te publiceren.
De problemen werden snel opgelost, waarvoor nogmaals onze dank.
Nog even aanstippen dat deze problemen zich voordeden na een korte publicatie over de Fortis-zaak en rond de persoon van Maurice Lippens, ex-voorzitter van Fortis.

Sinds gisteren merkten wij dat de tellers die het aantal bezoekers aangeven op onze blogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/), geblokkeerd werden.
Dit is merkwaardig omdat wij voordien nauwelijks problemen met onze skynet-blogs hebben gehad en omdat, om die specifieke functies te blokkeren, men vrij goed op de hoogte moet zijn van de codes die Skynet voor haar blogs gebruikt.
De tellers blijken nog altijd te zijn geblokkeerd.
De problemen met de tellers onstonden na de publicatie van een open brief aan Els Deloof, directrice van de gevangenis te Brugge. Marcel Vervloesem van onze vereniging wordt immers al verschillende maanden in mensonterende omstandigheden opgesloten.
Hij werd namelijk op een paar maanden tijd, een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd en bevindt zich, na zijn zware hartoperatie, op een afdeling waar hij medisch gezien niet kan opgevolgd worden. Het personeel op deze afdeling is correct maar kan niet optreden indien er zich onverhoeds problemen zouden voordoen met Marcel Vervloesem die -naast hartpatiënt- ook zwaar suikerziek is, aan kanker werd geopereerd, bloedarmoede heeft, over nieren beschikt die maar voor 60% werken, al maandenlang met een open wonde rondloopt enz.
Als hij in die omstandigheden in de gevangenis blijft, zal hij er dus zeker sterven.
Maar de PSD (Psycho Sociale Dienst) van de gevangenis van Brugge kan haar rapport over Marcel Vervloesem niet afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier niet zou doorzenden.
De penitentiaire dienst van Dokter Van Mol van het ministerie van justitie te Brussel, maakte dan weer een verkeerd medisch rapport op over zijn gezondheidstoestand.
Dan is er nog artikel 72 e.v. van de Strafuitvoeringswet die geblokkeerd worden omdat justitieminister De Clerck in gebreke zou blijven.
En tenslotte is er de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie die een maandenlange achterstand heeft in de afwerking van haar dossiers.
Op die manier wordt het hele reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem geblokkeerd, worden zijn aanvragen voor een verlofregeling onmogelijk gemaakt, kan er niets beslist worden omtrent zijn voorlopige invrijheidsstelling vanwege gezondheidsredenen, kan hij geen begeleiding volgen op de Universitaire kliniek te Antwerpen zoals dit door dokter Cosyns werd voorgesteld enz.
Alles wordt geblokkeerd en alles lijkt erop te wijzen dat men de zieke actievoerder in de overvolle gevangenissen van minister De Clerck wil doen overlijden of, tengevolge van zijn uitzichtloze situatie, zelfmoord wil laten plegen.
Het is niet gezegd hoelang Marcel Vervloesem onder de genoemde omstandigheden nog in de gevangenis zal kunnen overleven. Zelfs buiten de gevangenis zijn er weinig toekomstperspectieven alhoewel we erin geslaagd zijn om zijn woning, waaruit men hem -zoals in 2005- wilde drijven, te behouden.
Alsof dit nog niet genoeg is, stelden wij vast dat zijn briefwisseling weer voor een deel wordt achtergehouden.

Marcel Vervloesem is niet de enige gevangene die onder die omstandigheden in de gevangenis-vergeetput verdwijnt.
Tal van zieke gevangenen worden op dezelfde manier behandeld. Vandaar dat er ook zoveel zelfmoorden zijn in de Belgische gevangenissen.
We vroegen justitieminister De Clerck waarom hij geen oplossing zoekt voor dit probleem omdat de minister altijd steen en been klaagt over zijn de 'overbevolking' in zijn gevangenissen.
Waarom discrimineert minister De Clerck die liever in een dure BMW rondrijdt, ook honderden gevangenen ?
Bart Debie, ex-politiecommissaris en lid van het Vlaams Belang die tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht bijvoorbeeld al na één dag gevangenisstraf naar huis gaan en wacht daar op zijn electronisch enkelbandje (dat er waarschijnlijk nooit zal komen omdat de minister er geen werk van laat maken).
Michel Nihoul werd, in tegenstelling tot Marcel Vervloesem die werd veroordeeld nadat de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen, op een voorbeeldige manier behandeld. Zijn dossier werd niet geblokkeerd en hij mocht al snel van allerlei gunstmaatregelen genieten.
Dat bewijst dat deze zaak politiek gebonden is en dat gevangenen met goede politieke contacten (wat automatisch ook goede relaties met de magistratuur inhoudt) op een extra goede behandeling en een snelle vrijlating of een vrijlating op grond van gezondheidsproblemen kunnen rekenen.

In de hoop dat de problemen met de skynetblogs snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Tijdens het opmaken van deze brief die bij het versturen geblokkeerd werd, liet de Klantendienst van Belgacom Skynet ons weten dat er zich gisteren een technisch probleem voordeed waardoor de tellers blokkeerden en dat er ondertussen voor een oplossing was gezorgd.

We danken de Klantendienst van Belgacom Skynet voor haar snelle service.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

11:34 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

Marcel Vervloesem: Open brief aan Els Deloof, directrice van de gevangenis te Brugge


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Mensenrechten in België - Droits de l'homme en Belgique - Human Rights in Belgium

Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven
Aan: els.deloof@just.fgov.be
Cc: Vlaamse Liga Voor Mensenrechten - info@mensenrechten.be, Redactie van stopkindersex - info.stopkindersex@gmail.com, justitieminister (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) - stefaan.de.clerck@pandora.be, persagentschap Belga - antwerpen@belga.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, Algemeen Dagblad - ad@ad.nl, Sarah Beweging - sarahbeweging@skynet.be, carla van der horst, Censored31, Maria D.J - Nederland, Willem Van den Panhuysen, persagentschap Belga - dirk.bulkmans@belga.be, Helsen Peter - Wendy Vervloesem, L.F. Hagemann - Nederland, hubert.brouns@vlaamsparlement.be, imichiels, vpro.nl, net5.nl, sbs6.nl, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Jo Reymen - acteur, journal@lesoir.be, kro@omroep.nl, Verberght Kathleen - secretariaat.bisdom.antwerpen@kerknet.be, hoofdgeneesheer gevangenis Brugge Luc Proot - Proot.Luc@pandora.be, luc.vandenbrande@vlaamsparlement.be, Ruf Nachtergaele, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nrc.nl, justitiedienst - onthaal@cawdepoort.be, Prinses de Croÿ - droitfondamental.eu, Europees Parlement - Roelie Post, redactie@parool.nl, persagentschap Belga - redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, hoofdredactie@demorgen.be, Premier België (CD&V) - herman.van.rompuy@telenet.be, Ministerie Vlaamse Gemeenschap - kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, Socialistische Partij Nederland - spfractie@tweedekamer.nl, tros@tros.nl, ex-justitieminister (CD&V) - Commissie Justitie Senaat - tony.van.parys@skynet.be, ambassade - uae-embassy@skynet.be, vermist@tros.nl, advocatenbureau Raf Jespers - verbeke.lawfirm, europees parlement - wpauwels@europarl.eu.int, nederlands kamerlid - w.huijbregts, kamerlid (VLD) - yolande.avontroodt@dekamer.be, avocatenbureau Raf Jespers - zohra.othman, Commissie Justitie Senaat - zoe.genot@ecolo.be, Chinese ambassade - human rights China - zhou_zhicheng@mfa.gov.cn

Gevangenis Brugge
t.a.v. Directrice Els Deloof
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Deloof,

Mevrouw Poupard, woonachtig te Bordeaux, heeft de pijama die zij aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven zond en die door de gevangenis van Brugge geweigerd en zogezegd teruggezonden werd, nog altijd niet ontvangen.

Marcel Vervloesem wist ons te zeggen dat hij geen briefwisseling meer uit Italië heeft ontvangen.
Ik heb geinformeerd. De Italianen hebben minstens één maal per week een brief naar Marcel gezonden.
Daaruit blijkt dus dat er opnieuw (voor de zoveelste keer) iets misloopt met de briefwisseling en het huishoudreglement van de gevangenis dus overtreden wordt.

Verder begrijp ik niet waarom de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge er maar niet in slaagt van haar rapport over Marcel Vervloesem af te maken zodat zijn reclasseringsdossier en verlofaanvragen totaal geblokkeerd worden.
De PSD zei dat het hof van beroep van Antwerpen haar nog een gerechtelijk dossier moet opzenden. Maar ik heb de indruk dat het altijd iets anders is en dat men de afwerking van het rapport opzettelijk laat aanslepen.
Willen de gevangenisdirectie en de penitentiaire diensten van het ministerie van justitie nu werkelijk dat Marcel in de gevangenis van Brugge overlijdt ?

Ik heb Marcel enkele dagen geleden nog gezien. Alhoewel hij nog maar pas een 9 uren durende hartoperatie achter de rug had, plaatste men hem, na hem 2 dagen lang in het medisch centrum van de gevangenis opgenomen te hebben, reeds opnieuw op een afdeling waar hij medisch gezien niet kan worden opgevolgd. Ik vraag mij af of dit wel verantwoord is.
Direct na zijn terugkomst uit het hospitaal, werd Marcel -zoals gewoonlijk- weer in de cel gestoken waarop een gedetineerde verblijft die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die op één of andere manier psychologische hulp nodig heeft.
Is dat niet een beetje schandalig ?

Doordat Marcel een maand lang in een isoleercel van het medische centrum te Brugge werd opgesloten en men hem sindsdien (en na elke operatie) steeds opnieuw in de cel steekt waarop die hulpbehoevende man zit, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het medisch centrum van de gevangenis te Brugge die als een 'supermoderne gevangenis' staat omschreven, onvoldoende cellen en personeel ter beschikking heeft. Vandaar dat ik justitieminister De Clerck en enkele parlementsleden daar vandaag over ga aanschrijven.

En nog iets om te besluiten: ik heb gezien dat Marcel over een lengte van bijna 40 centimeter boven zijn borstbeen, werd 'opengesneden'. Zijn linkerbeen is bijna volledig omwindeld omdat men voor de operatie ook aders uit zijn been heeft gebruikt.
Zijn suikerspiegel blijkt nog altijd niet gestabiliseerd te zijn en dat zal wel niet alleen het gevolg geweest zijn van het feit dat men op het medisch centrum 'vergeten' was om hem diabetische voeding te geven.
Wat doet iemand die er zo slecht aan toe is (en dan spreek ik nog niet over zijn nierproblemen, de bloedarmoede en de open wonde waarmee hij al maanden kampt) eigenlijk nog in de gevangenis ? Waarom doen de gevangenisdirectie en de PSD bovendien al het mogelijke om een voorlopige vrijlating op basis van gezondheidsredenen te voorkomen ? Waarom verhinderen zij de reclassering en de reintegratie van Marcel Vervloesem ? Waarom wordt de verlofregeling al maandenlang geblokkeerd ? Waarom laten de gevangenisdirectie en de PSD niet toe dat Marcel Vervloesem zich op de Universitaire kliniek van Antwerpen kan laten begeleiden zoals door professor-psychiater Cosyns onlangs werd voorgesteld ? Waarom maakte de penitentiaire dienst van Dokter Van Mol een verkeerd rapport op omtrent zijn medische toestand ? Waarom deze onmenselijkheid ? Waarom dit sadisme ? Waarom wil men Marcel Vervloesem ten allen koste in de gevangenis laten overlijden ? Maakt dit deel uit van jullie gevangenisbeleid ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

-------

Zoals enkele dagen geleden al rond de Fortis-zaak het geval was, kregen we ook nu weer problemen met onze skynetblog. De Belgische overheid wenst geen enkel probleem op te lossen en laat alles door middel van kinderachtige spelletjes in de doofpot verdwijnen. Ook Gina Bernard Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond de verdwenen Manuel Schadwald werkte, ondervond maandenlang problemen met haar telefoonlijn. Enkele uren voordat zij werd vermoord, was er zoveel geluid op haar Belgacom-telefoonlijn dat het gesprek moest afgebroken worden. Een bericht doorfaxen was niet meer mogelijk en ook de mails werden geblokkeerd...

11:32 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

Skynet Problemen: Belgacom-Skynet Klantendienst


Maffia_pistool_wape_130253hkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Terwijl we het eerste probleem met onze skynetblogs via een open brief op één van onze skynetblogs moesten bekend maken, konden we het tweede probleem met onze skynetblogs wel via het gewone contact-formulier aan de Skynet-klachtendienst melden.

Alhoewel men van geluk mag spreken dat de Skynet Klantendienst het probleem zo snel weet op te lossen, is het merkwaardig te noemen dat er zich voordien nooit problemen met onze skynetblogs voordeden...


18-03-2009

Problemen Skynet

Klantendienst Belgacom Skynet:

Bedankt voor uw mail.

We werken enkel tijdens de kantooruren. Indien nodig sturen we u zo snel mogelijk een antwoord. Klanttevredenheid is voor ons van groot belang. We verzekeren u ervan dat we uw opmerkingen en vragen gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Uw bericht:

Ik zie dat de teller van http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ geblokkeerd is. De problemen begonnen met de publicaties rond de Fortis-zaak. In de hoop dat het probleem snel verholpen is, teken ik, met vriendelijke groet,

11:30 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (9) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

'FORTIS: systeem is hopeloos verrot' - Bericht aan de Skynet-Klantendienst


lippens-en-votron-kom-getuigen-achter-gesloten-deuren_5_460x0kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 14 maart 2009

Ter attentie van de Skynet-Klantendienst
(http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form#)

Geachte Heer,

Ik kan geen commentaar toevoegen aan het artikel getiteld 'FORTIS: systeem is hopeloos verrot' van 13.3.2009 (05:15:19) op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ waarin de naam van ex-Belgacom-bestuurder Maurice Lippens wordt genoemd.

Normaal gezien verschijnen er, vooraleer men een reactie op een artikel naar de moderator van de blog kan verzenden (ter bescherming van SPAM enz.), een aantal letters die men moet overtypen.

Dat is hier niet het geval.

Ik klikte vervolgens op 'Klik hier of op bovenstaande afbeelding als je de karakters niet kan lezen' maar ook dit bleek niet te werken.
Er verscheen een bericht: 'An error occured, please contact support'.

Ik probeerde mijn probleem dan maar aan de Skynet-Klantendienst te melden. De over te typen letters op het contactformulier van de Skynet-Klantendienst zijn echter ook niet te zien zodat ik mijn probleem niet aan uw dienst kan overmaken.
Er zijn alleen een paar kronkelende lijnen in plaats van de over te typen letters te zien.

Dit is de eerste maal dat dit mij overkomt en laat ons hopen dat het niet met de informatie over Maurice Lippens en met de link tussen Belgacom en Skynet heeft te maken.

Gezien ik ook mijn probleemmelding niet kan verzenden, zie ik mij verplicht om u mijn pobleem via deze open brief bekend te maken.

In de hoop dat het probleem snel is opgelost, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu


De reactie:

'Jo Cornu neemt Belgacom-zitje Maurice Lippens in'

BRUSSEL - Het is erg waarschijnlijk dat Jozef Cornu, de huidige topman van Agfa-Gevaert, de lege stoel van Maurice Lippens in de raad van bestuur van Belgacom zal innemen. Dat meldt de website van de Franstalige zakenkrant L'Echo. Lippens stapte in oktober op, in volle Fortis-storm.

Als de aandeelhouders van de telecomoperator het licht op groen zetten tijdens de algemene vergadering van 8 april, zal Jo Cornu de voormalige Fortis-topman vervangen, aldus L'Echo.

Cornu heeft een achtergrond in de telecomsector. Hij was hij algemeen directeur van Bell Telephone en COO bij Alcatel Telecom.

Cornu zou een mandaat van zes jaar krijgen en daarvoor jaarlijks 25.000 euro opstrijken. Elke deelname aan de raad van bestuur levert hem nog 5.000 euro extra op.

DS vrijdag 13 maart 2009
Bron: belga
Auteur: dsl

Links:

- Video - Interview met ex-Fortis-topman J-P Votron die in 2007 een salaris kreeg van 3,91 miljoen euro
- De Lippens strategie

11:15 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

STOP KINDERPORNO - De Standaard en Het Nieuwsblad: tegenspraak


stopkinderporno300THOMASLEYSEN.MMkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Het Nieuwsblad van 12.3.2009 vermeldde dat de website van Stop Kinderporno ‘voorlopig, net zoals dat in Nederland het geval is, online blijft omdat de site via een Nederlandse server werkt en daarom onder de Nederlandse wetgeving valt’.

In De Standaard van 12.3.2009 stond dan weer dat justitieminister De Clerck in antwoord op de vraag van PS-Kamerlid Eric Thiébaut bekend maakte dat het federaal parket op woensdag 11.3.2009 een strafonderzoek opende ‘omdat bleek dat de ingebrekestelling door de Privacycommissie niets uithaalde’. De Clerck voegde eraan toe dat de vervolging er komt op basis van de privacywetgeving. ‘Zelfs al gaat het om een buitenlandse site kan op basis van die wet worden gereageerd’, aldus De Clerck.

Het Nieuwsblad en de krant De Standaard die zich als een soort regeringswoordvoerder opstelt, maken samen deel uit van de Corelio Mediagroep (de vroegere VUM Mediagroep) van de Vlaamse industrieel Thomas Leysen…


De Privacycommissie heeft de website Stop Kinderporno in gebreke gesteld omdat die in strijd zou zijn met de Belgische privacywetgeving.
Op de site kunnen mensen nagaan of veroordeelde pedofielen in hun buurt wonen.

‘Krijgen we geen reactie op de ingebrekestelling, dan overwegen we een klacht’, aldus de commissie.
Ook het federale parket houdt de website in de gaten om na te gaan of er strafbare feiten gepleegd worden.
Voor alle duidelijkheid: voorlopig blijft de website online, net zoals dat in Nederland het geval is.
De site werkt via een Nederlandse server en valt daarom onder de Nederlandse wetgeving.

Het Nieuwsblad, 12 maart 2009
http://www.nieuwsblad.be

-----------

Strafonderzoek tegen site 'Stop kinderporno'

BRUSSEL - Het federaal parket heeft woensdag een strafonderzoek geopend tegen de website 'Stop kinderporno'. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer bekendgemaakt.

Op de site kun je nagaan of er in je buurt veroordeelde pedofielen wonen. De webstek, die in ons land draait via een Nederlandse server, kreeg heel wat tegenwind, onder meer van de minister van Justitie zelf. Toch is de site nog altijd online.

Volgens PS-Kamerlid Eric Thiébaut staan er ondertussen al 15 pedoseksuelen uit België op de site.

Minister De Clerck maakte in antwoord op zijn vraag bekend dat het federaal parket woensdag een strafonderzoek heeft geopend. Dat gebeurde nadat bleek dat de ingebrekestelling door de Privacycommissie niets uithaalde.

De CD&V-minister voegde eraan toe dat de vervolging er komt op basis van de privacywetgeving. Zelfs al gaat het om een buitenlandse site kan op basis van die wet worden gereageerd, stelde hij.

Auteur: wle
De Standaard, donderdag 12 maart 2009
Bron: BELGA


Foto: Thomas Leysen
Thomas Leysen is de zoon van ondernemer André Leysen, één van de stichters van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij.
Hij is licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en startte zijn carrière in de maritieme sector.
Tussen 1983 en 1988 werd hij directeur van de Transcor dat hij uitbouwde tot een internationale handelsmaatschappij.
In 1989 werd hij bestuurder bij de Generale Maatschappij van België om vervolgens in 1994 over te stappen naar Umicore (toen nog Union Minière) waar hij in 2000 werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder.
Naast zijn carrière bij Umicore vervult Leysen verscheidene bestuursfuncties bij overkoepelende organisaties. Zo werd hij in 2002 in opvolging van John Cordier voorzitter van Agoria, de federatie van de Belgische technologiebedrijven. Dit mandaat bleef hij uitoefenen tot in april 2007. Hij is lid van het directiecomité van het Verbond van Belgische Ondernemingen en volgde op 17 april 2008 Jean-Claude Daoust op als voorzitter ervan.
Thomas Leysen is tevens voorzitter van de Raad van bestuur van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij en de holdingmaatschappij Corelio in opvolging van zijn vader. Na de overname van Het Volk in 1994 zorgde hij ervoor dat de VUM kon uitgroeien tot het grootste Belgische mediabedrijf. De drukkerijactiviteiten werden in 2000 in Groot-Bijgaarden geconcentreerd.
Verder is hij nog lid van de Raad van bestuur van IMEC en lid van de Raad van toezicht van Bank Metzler in Duitsland. Leysen maakt ook deel uit van het bestuur van de Koning Boudewijnstichting. (Bron: Wikipedia)

-------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds

11:14 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

FORTIS: systeem is hopeloos verrot


lippens-en-votron-kom-getuigen-achter-gesloten-deuren_5_460x0kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De zaak Fortis bewijst nog eens hoe hopeloos verrot heel het systeem geworden is.

Hoe staat het nu met de slachtoffers die, zoals in de zaak Lernout en Hauspie, al hun centen in Fortis gestoken hebben ? Waar is al hun geld naartoe ?

Het is niet zo verwonderlijk dat er in België ook mensen vanwege hun principes opgesloten en/of uit de weg geruimd worden. Het tegendeel zou wél verbazen...

Is een politiek en gerechtelijk systeem dat al zo lang en in die ernstige mate verziekt is, dat haar geloofwaardigheid grotendeels verloren heeft, nog wel te redden ?


Commissie strompelt naar einde

Het slotconclaaf van de Fortis-commissie, dat dit weekend in Oostende moest doorgaan, is definitief geschrapt. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) wil als alternatief een 'knelpuntennota' opstellen.

Dat is bekend geworden na urenlang overleg van de commissie. Tommelein wil zondag beginnen met het opstellen van de nota. Dat zou in drie fasen gebeuren. Bedoeling is om het rapport dan volgende donderdag voor te stellen.

Tommelein probeerde de hele dag wanhopig een oplossing te zoeken voor de patstelling die hij zelf had gecreëerd. De commissie worstelde een hele dag met haar geloofwaardigheid.

Nadat advocaat Christian Van Buggenhout woensdag geweigerd had de eed af te leggen en te getuigen, zette dit keer rechter Jean van der Eecken de commissie een neus. In een brief sprak hij over 'essentiële tegenstrijdigheden tussen een getuigenis onder eed voor uw commissie en een verklaring die afgelegd is in het kader van het tuchtonderzoek naar een van de betrokken magistraten'. Kortom: iemand had mogelijk meineed gepleegd.

Bijgevolg leken de gegevens waarop de commissie zich ging baseren om conclusies te trekken, niet juist. Tommelein reageerde fors en wilde meteen de slotmeeting in Oostende opblazen. Rond halfelf 'savonds gebeurde dat ook echt.

Er komt nu dus alleen een knelpuntennota. Die wordt in drie fases opgesteld. Zondag gaat Tommelein in het parlement aan de slag met de twee experts van de commissie om alle onvolkomenheden op een rijtje te zetten. In de tweede fase wordt samen met de ondervoorzitters en de verslaggevers van de commissie een chronologie opgesteld. De derde een laatste fase is een collectief gebeuren , met alle leden. Tegen donderdag moet dat uitmonden in de afsluitende nota.

Diverse partijen, zowel van oppositie als van meerderheid, wilden in tegenstelling tot Tommelein wel tot besluiten komen. Zij werden daarbij geholpen door de experts van de commissie die de brief van Van der Eecken afschilderden als een 'poging tot manipulatie' en als een 'inbreuk op de scheiding der machten'. Tegelijkertijd drong de oppositie aan op een verlenging van het mandaat van de commissie, dat zondag afloopt.

Daarbovenop entte zich een discussie over de draagwijdte van het verslag. Zeker MR en in minder mate CD&V wilden dat beperken tot eerder theoretische aanbevelingen om een collusie tussen de politieke kabinetten en het gerecht bij de afwikkeling van juridische procedures te vermijden.

De oppositie verkoos ook conclusies ad hominem. Verder verhitte een mogelijke clausule in het verslag om de werkzaamheden van de commissie te hervatten wanneer de tuchtprocedure tegen de betrokken rechters is afgerond, de gemoederen.

wle, lob, wov, ste, bbr
De Standaard, donderdag 12 maart 2009


Foto: Maurice Lippens (rechts op de foto). In 1998 werd hem de adellijke titel van graaf, overerfbaar op zijn nakomelingen, verleend.
Hij was voorzitter van de raad van bestuur van Fortis van 1990 tot 29 september 2008. De persoonlijke holding van Lippens bezat op 21.12.2007 nog voor 15 miljoen euro Fortis aandelen. Op 3 juli 2008 was de positie van Alcastar in Fortis gedaald naar nul euro... Op 29 september 2008 moest Lippens ontslag nemen als resultaat van een compromis tussen de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse regeringen. Zij besloten over te gaan tot een kapitaalsinjectie van 11,2 miljard euro door Fortis-aandelen over te kopen, in de hoop zo de koers van het aandeel Fortis te stabiliseren. Lippens' ontslag moest symbool staan voor de kentering bij Fortis. Enkele dagen later, op 3 oktober 2008, nam Maurice Lippens ook ontslag uit de Raad van Bestuur van Belgacom, een Belgisch Telecomconcern, officieel wegens persoonlijke en gezondheidsredenen.
Het persoonlijk vermogen van Lippens bedraagt ongeveer 750 miljoen euro. Lippens die meermaals genoemd werd in dossiers omtrent kindermisbruik, maakt deel uit van de volgende raden van bestuur van onderstaande vennootschappen: Finasucre, bestuurder -Groupe Bruxelles Lambert, bestuurder - SUEZ-Tractebel, bestuurder - Total, bestuurder - Compagnie Het Zoute, voorzitter. Verder is hij lid van de Trilaterale Commissie, de European Advisory Board of the Harvard Business School en van de Conseil belge de l’Insead. Hij is ook lid van enkele verenigingen zonder winstoogmerk en is lid van de Cercle de Lorraine.

-------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
Video - Interview met ex-Fortis-topman J-P Votron die in 2007 een salaris kreeg van 3,91 miljoen euro
De Lippens strategie

11:13 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

België gebruikt privacywet voornamelijk om kindermisbruikers en andere criminelen te beschermen


PRIVACYWET WORDT GEBRUIKT OM KINDERMISBRUIKERS EN ANDERE CRIMINELEN TE BESCHERMEN

logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De Belgische overheid die de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 slachtoffertjes van sexueel misbruik en folteringen (waaronder zelfs baby's) gedurende 11 jaar in de doofpot stopte omdat de foto's zogezegd te oud waren om te onderzoeken, wendt de privacywet vooral aan om de kindermisbruikers en andere criminelen te beschermen.
Vandaar dat de pedocriminelen en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort nooit opgespoord en vervolgd werden.

Om een kindermisbruikende magistraat te beschermen liet men de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen (maar later witgewassen) politieinspecteur Georges Zicot zelfs een verklaring opmaken waarin deze beweerde dat er geen sprake was van een magistraat maar dat het hier een dancinguitbater uit Charleroi betrof.
Onderzoek van de Werkgroep Morkhoven wees echter uit dat de informatie van Georges Zicot niet klopte.

De Werkgroep heeft zich altijd afgevraagd waarom haar woordvoerder Marcel Vervloesem gedurende 11 jaar lang werd vervolgd voor roddelverhalen die op oncontroleerbare zaken van 20 jaar (inmiddels 30 jaar) geleden sloegen terwijl men de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die veel recenter waren, 'te oud' vond om te onderzoeken.

De Werkgroep stelt de schijnheiligheid van justitieminister De Clerck aan de kaak die ook vandaag nog steeds geen onderzoek laat voeren naar de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout bevestigde, inderdaad op het hof van beroep te Antwerpen dat de kinderpornozaak Zandvoort 'een zeepbel' noemde, spoorloos verdwenen zijn.

De Clerck maakt zich enkel waanzinnige zorgen om de privacy van enkele pedo-criminelen die misschien bepaalde politieke partijbanden hebben terwijl hij niets schijnt te geven om de bijna 90.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort.
Waarom laat De Clerck de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en folteraars vrijuit gaan terwijl deze gewoon verder gaan met slachtoffertjes te maken ?

Alles wijst er op dat er een doofpotpolitiek werd gevoerd en dat de Werkgroep Morkhoven en haar woordvoerder Marcel Vervloesem enkel beschuldigd en gecriminaliseerd werden om de voornoemde misdadigers die zich in alle mogelijke milieus bevinden, te kunnen beschermen.


Parket onderzoekt pedofielensite

12 maart 2009

Het federaal parket is woensdag met een onderzoek gestart naar de website Stopkinderporno.be, waarop nu al 15 vermeende pedofielen prijken.
Dat zegde minister van Justitie Stefaan De Clerck aan kamerlid Eric Thiébaut (PS).

Volgens De Clerck gebeurde dat op vraag van de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Die had eerst aan initiatiefnemer Chris Hölskens gevraagd om met de site te stoppen, maar hij reageerde niet.

Privacy

Het opsporingsonderzoek moet nagaan of de privacywet geschonden is en of er mogelijk laster en eerroof wordt gepleegd.
De privacywet bestraft de verspreiding van gegevens over veroordeelden.

De Clerck zegde dat België op basis van onze wet kan optreden, ook als de site in het buitenland is gevestigd, omdat er in België een verspreiding van de beelden is.
De privacywet bepaald dat burgers geen gerechtelijke gegevens per computer mogen verspreiden.
De maximumstraf bedraagt 550.000 euro.

De website www.stopkinderporno.be maakt op dit ogenblik melding van 6 vermeende pedofielen in Limburg en 3 personen in de provincie Antwerpen.

Bron: www.gva.be - www.stopkinderporno.be


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's: Logo Stop Kindersex, Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die geen onderzoek wil laten voeren naar de verdwenen kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen en het goed vindt dat Marcel Vervloesem langzaam wegkwijnt in de gevangenis.

11:11 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |