27-06-10

Problemen Skynet blogs


We stellen vast dat de problemen met onze Skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' voor een groot deel opgelost werden. Er zijn ook verbeteringen aan de blog http://humanrights-droitsdelhomme-mensenrechten.skynetblogs.be/ die bijna volledig gehackt was, vast te stellen.

De problemen met andere Skynetblogs, zoals deze blog, blijken nog steeds te bestaan.
Wij hopen dat de Skynet Klantendienst werk maakt van dit ongemak.

12:30 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: blogs, problemen, skynet |  Facebook |

24-06-10

Skynet problemen: Open Brief aan Skynet


DeClerck1

De foto van Minister De Clerck bleek, na publikatie van dit bericht, niet meer zichtbaar te zijn via onze computer. Andere berichten op deze blog bleken te zijn aangetast en/of foto's bleken te zijn verdwenen.  Op een aantal andere blogs, waaronder onze skynet-blog 'Human Rights Belgium' en 'humanrights-droitsdelhomme-mensenrechten', waarop we een vergelijking maakten met het folteren van gevangenen in België (Marcel Vervloesem) en Israël (Ameer Makhoul), zijn er eveneens problemen. Foto's kunnen niet meer gepubliceerd worden.
Alles wijst op de betrokkenheid van bepaalde diensten te Brussel.

-----

Brussel, 24 juni 2010

Directie Skynet

Geachte Heer,

Betreft: klacht bij Skynet

Ik heb reeds een week lang problemen met deze skynetblog.

Foto's die gedesactiveerd worden. Artikels die nu blijken te verdwijnen. De onmogelijkheid om nog bepaalde zaken te publiceren.

Er zijn ook zaken over de Werkgroep Morkhoven verdwenen (ondermeer de foto van het ziekenhuisbed waaraan Marcel Vervloesem van onze vereniging gedurende 591 uren vastgeketend lag gedurende zijn operaties). 
Dat zou erop kunnen wijzen dat de Belgische justitiediensten te Brussel en de federale politie die zopas de website van Prinses Jacqueline de Croÿ bezocht, weer mee achter de zaak zitten.
Het is trouwens ook zo dat Marcel Vervloesem al maandenlang met nierproblemen kampt die tot een niercrisis en een blijvende nierdialyze (toestel) kunnen leiden. Zijn benen en voeten zijn al maandenlang opgezwollen van het water, in die mate dat, als je op het been drukt, de vingerafdruk gewoon blijft staan.
Ik schreef hierover reeds een 20-tal keren naar justitieminister Stefaan De Clerck en zijn diensten maar die schijnen er een soort plezier in te vinden.
Zij antwoorden mijn brieven niet en de situatie blijft onveranderd.
Ik heb de minister en zijn diensten ook reeds een 20-tal aangeschreven inzake de briefwisseling van Marcel Vervloesem die al 2 jaar lang regelmatig geblokkeerd wordt zonder dat er een oplossing wordt gevonden. Brieven van het ziekenfonds die verdwijnen, brieven van professor Cosyns en de Universitaire kliniek te Antwerpen die verdwijnen, brieven van vrienden met foto's die verdwijnen, enzoverder.
En dan is er het probleem met de transferts.
Marcel Vervloesem is reeds tien keer getransfereerd naar een andere gevangenis (Leuven, Sint-Gillis, Hasselt) en telkens zijn deze transferts verkeerd gelopen. De 9 keren dat hij naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd werd, gebeurde telkens voor een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen die amper een uurtje duurde.
Maar telkens als hij naar de gevangenis van Hasselt wordt getransfereerd, loopt alles in het honderd. Marcel Vervloesem blijft, in tegenstelling tot alle andere gevangenen die na een week reeds terug naar hun gevangenis van herkomst gebracht zijn, gedurende soms 4 weken in de gevangenis van Hasselt vastzitten. Het komt eigenlijk neer op een isolatie en betekent een ware foltering voor hem maar, zoals gezegd, zijn er bepaalde diensten in Brussel die daar plezier in scheppen. Het zijn misschien de mensen die ook een pervers plezier aan het misbruiken van kinderen beleven en die betrokken zijn in de kinderpornozaak Zandvoort die door Marcel Vervloesem werd onthuld en die, zoals de verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het justitiepaleis te Antwerpen en van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout, door deze diensten en de Minister zelf worden dichtgedekt.
Telkens Marcel Vervloesem 4 weken lang in de gevangenis van Hasselt geisoleerd wordt, verliest hij het contact met gedetineerden en de cipiers van de gevangenis van Turnhout; worden zijn brieven achtergehouden omdat hij zich op een ander adres bevindt; heeft hij problemen met te schrijven en te telefoneren omdat zijn geld op de rekening van de gevangenis van Turnhout blijft staan; heeft hij problemen met zijn bezoek omdat de mensen niet weten wanneer hij precies naar de gevangenis van Turnhout terugkeert; wordt het bezoek (zoals dat bij ons in de gevangenis van Sint-Gillis gebeurde) plotseling geweigerd omdat men 'geen bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen en de gevangenisreglementen en bezoekregelingen overal verschillend zouden zijn'; wordt hem de nodige medische verzorging (hart, suikerziekte, nieren,) ontzegd; windt hij er zich zodanig door op dat hij er nog zieker van wordt en ook vaak depressief is; worden de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen die vrij positief te noemen zijn, op een geraffineerde manier teniet gedaan; wordt hij op een andere cel geplaatst als hij na 4 weken terug in de gevangenis van Turnhout arriveert, waardoor mensen weer niet in staat zijn om hem te schrijven en er opnieuw brieven kunnen worden achtergehouden; neemt het weer verschillende dagen in beslag voordat alles in de gevangenis van Turnhout weer geregeld is, enzoverder, enzoverder.
We begrijpen dat de mensen die Marcel Vervloesem sinds 2006 een spreekverbod met de pers hebben opgelegd - naast het sadistisch genot dat zij beleven aan het mishandelen en folteren van zieke gevangenen - blijven hopen dat Marcel Vervleosem in de gevangenis sterft maar wij vinden de goedkeuring ervan door Minister De Clerck zelf, die de 'rechtvaardigheid' en 'mensenlijkheid' preekt, een ministerschap onwaardig.
De Minister gedraagt zich als een misdadiger door dergelijke zaken goed te keuren.

In de hoop dat de problemen met onze skynetblog snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Omdat deze feiten zeer ernstig zijn en we niet meer op onze skynetblog blijken te kunnen rekenen, zenden we deze brief rond, zullen we hem laten vertalen en zullen we hem overal publiceren.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Foto: Minister Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen-Democraten, CD&V)


26-12-09

Beste wensen voor 2010


De vzw Werkgroep Morkhoven wenst al wie strijdt voor de mensenrechten en de leden van de Skynet Klantendienst die niet willen dat de Skynetblogs een platform worden voor oproepen tot haat en geweld, het beste voor 2010

B73B

05:37 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beste wensen, 2010, skynet, problemen |  Facebook |

22-12-09

Onze klacht bij Skynet


SkynetBrussel, 22.12.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

We wensen u nogmaals te danken voor de verwijdering van de berichten op http://ladis-kindermisbruik.skynetblogs.be/, een skynetblog die blijkbaar enkel is opgericht om een lastercampagne tegen de vzw Werkgroep Morkhoven en haar leden te voeren.

Zoals u weet, waren de berichten op deze site enkel een samenraapsel van persoonlijke aanvallen, schendingen van copyright, valse beschuldigingen en werd er zelfs een tekst van een zogenaamde vereniging gepubliceerd waarin werd opgeroepen om ‘pedofielen te martelen, levend te villen en te verbranden’. Daarmee werd ongetwijfeld ons verenigingslid Marcel Vervloesem bedoeld, die na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, door de opsteller van de voornoemde skynetblog en ondermeer door leden van de bende van ‘Rosse Gie’ te Morkhoven, van ‘folteringen en verkrachtingen tijdens hun jeugdjaren’ werd beschuldigd.

Marcel Vervloesem werd echter, na gedurende tien jaar als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘geesteszieke kinderverkrachter’ aan de schandpaal te zijn genageld, in 2008 door het hof van beroep van Antwerpen van deze betichtingen vrijgesproken.
Hij werd, door het mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, wel tot vier jaar gevangenis veroordeeld voor de ‘folteringen en verkrachtingen’ waarvan hij in 2005 door enkele minderjarigen uit hetzelfde milieu en die ondermeer betrokken waren bij een gewapende roofoverval, opnieuw werd beschuldigd.
Enkele bamboestokjes die ten zijnen huize werden gevonden, moesten als ‘overtuigend bewijs’ dienen.

In tegenstelling tot onze 3 skynetblogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’ met het hele Internetarchief van onze vereniging, zie ik dat de bovengenoemde skynetblog die begint met de woorden ‘alles over een kindermisbruiker en zijn vrienden die iederéén beschuldigen en zelf niks anders doen dan liegen en bedriegen en teksten aanpassen’, echter gewoon blijft geöpend.
De skynetblog blijft dus bestaan en mag zelfs openen met deze beschuldiging.
Dat is vreemd omdat betrokkene het waarschuwingsbericht van Skynet gewoon naast zich neerlegde en hij liet verstaan dat hij ‘gewoon zou doorgaan’ (wat hij thans ook doet vanop een Nederlandse pedo-site die de ‘zelfbenoemde pedo-jagers er gezamenlijk onder wil krijgen’).

Deze situatie roept opnieuw ernstige vragen op over onze drie skynetblogs die, na uw waarschuwingsbericht naar een onbestaand adres waardoor we niet konden reageren, zonder enige mededeling wegens ‘persoonlijke aanvallen’ werden gesloten.

Ons onderzoek wees achteraf uit dat de klacht tegen onze skynetblogs van een zekere Michel V. kwam die zijn medewerkster van de Gentblogt.be, de advocate Els Van E. uit Gent, voluit steunde in haar oproep om de ‘dubieuze’ en ‘maatschappelijk onaanvaardbare skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven’ (waarmee gedoeld werd op het proces tegen Marcel Vervloesem dat toen nog lopende was) uit de rankings en van het Internet te verwijderen.

Wij dienden herhaaldelijk een klacht in vanwege de bedenkelijke sluiting van deze skynetblogs maar onze klachten werden echter nooit onderzocht en behandeld.

Mogen wij vooralsnog aandringen op de behandeling van onze klachten terzake ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform

———————————————————————-

Kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/


10:58 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet, kindermisbruik, klacht |  Facebook |

18-11-09

Vrijheid van meningsuiting, ook via Skynet

Ik publiceerde op 18-11-2009 het volgende berichtje op http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform :

Ik zie dat onze drie skynetblogs, waaronder 'Doofpot Justitie', nog altijd niet werden heropend. 

De brief van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut toont nochthans duidelijk aan dat er van 'persoonlijke aanvallen' onzentwege geen sprake was en dat de Gentse advocate Els Van Eeckhaut een persoonlijke aanval op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' lanceerde terwijl het proces tegen ons verenigingslid Marcel Vervloesem nog lopende was. 

In haar brief pleitte de advocate voor de verwijdering van onze skynetblog uit de rankings van het Gentse Internet-bedrijfje Metatale (tot voor kort totaal onbekend voor ons). 

Zij liet ook verstaan dat de blog 'maatschappelijk onaanvaardbaar' was en niet op het Internet thuishoorde. 

Ik betreur het dat de Skynet Klantendienst deze zaak niet rechtzet. 


11:51 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, meningsuiting, skynet |  Facebook |

Vrijheid van meningsuiting, ook via Skynet

Ik publiceerde op 31.10.2009 het volgende berichtje op http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform :


De Klantendienst van Skynet liet, na de sluiting van de blogs, enkel weten dat de blogs gesloten werden vanwege 'persoonlijke aanvallen'. 

Op de mededeling van de Werkgroep dat zij geprovoceerd werd door middel van onderstaand artikel van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut, kwam geen antwoord.... 

=== 

Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..? 


Sorry voor het juridische jargon in de titel, overkomt me vaker de vrijdagochtend als ik op het punt sta mij zoals iedere vrijdagochtend van de laatste maanden te begeven naar een psychiatrisch instituut. (Ja, ja sloebers, ik hoor sommigen onder u uw ‘eindelijk’s en ‘het werd tijd’s’ wel murmelen, maar helaas neen, ik doe dat iéts gans anders dat perfect te kaderen valt in mijn professionele praktijk). 
Wacht, halt, we zijn al een halfuur verder en ik ben intussen al waar ik moet zijn, in het Instituut in kwestie, maar x en x en x zijn er nog niet, dus even tijd voor een korte mededeling. 

Ik weet dat ik een muggenzifter ben, en dat ik per se alles en iedereen op zijn kleine kantjes wijs. Of toch die neiging heb. Ik ben er vaak onuitstaanbaar door en malcontent en zelfs pessimistisch, zeker als ik begin met mijzelf op kleine kantjes te wijzen. 
Maar soit, ik ga het dus weer doen, houd u vast. En ik doe het dan ook met respect voor wat ik ‘aanval’. 

Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt. 
Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft. 

Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be. 
Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link) 

Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden, en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen. 

Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven. 

Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link). 
Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier. 

Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien. 

Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn? 
Onnozelheid mag, om een bekende jonge blogster te parafraseren. Zatte Vrienden is een site waar je een hekel kunt aan hebben maar die niet op het slappe koord van de onwettigheid danst en bovendien een bepaald soort mannen van de straat en uit de kroegen houdt, LvB vertegenwoordigt politieke ideeën die mij vaak doen grijpen naar een stuksken kallisjenhout om mijn ergernis te verbijten, maar ik moet de bezieler ervan volgen als hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt en, ook deze site houdt een bepaald soort mannen van straat..enz..enz.. 
Allemaal oké dus, wat mij betreft. 
Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven? 
Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon. 

Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn? 

Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten. 

Helaas, intussen zijn we een hele tijd, en ik drie vergaderingen en evenzoveel pauzes verder en ik moet op de bus, dus herlezen, dat zal voor een andere keer zijn. 

21.12.2007 
=== 

PS. 
In juli van dit jaar werden de verzoeken van Marcel Vervloesem van onze vereniging en zijn advocaat afgewezen omdat de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent de woorden van de advocate letterlijk overnam in haar vonnis en er ook nog een aantal privézaken aan toevoegde. 
Het was pas toen dat de Werkgroep Morkhoven het bestaan vernam van het bovenstaande artikel en daarop reageerde. 
Els V.E. (die ook lid is van de probatiecommissie en de Raad van de Orde van de Advocaten) schreef nog een artikel om de situatie te ridiculiseren en besloot toen om het artikel te verwijderen. 
De zaak had op dat moment min of meer kunnen 'afgesloten' worden. 
Maar de Gentse blogger Michel Vuijlsteke die Els V.E. adviseerde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en die met Els V.E. rond de onlinekrant Gentblogt.be werkt, dacht daar anders over en vond dat de handelswijze van Els V.E. te rechtvaardigen was. 
Er volgden een reeks lasterlijke, vernederende en provocerende uitspraken en de rest van het verhaal kent men... 

Ik vind, en laat ons open en eerlijk zijn, dat de Skynet Klantendienst en Belgacom (waarvan ik reeds jarenlang een klant ben) zich in deze zaak niet onpartijdig heeft opgesteld. Dat geldt ook voor de Gentse rechter. 

Vandaar dat ik deze zaak blijf aankaarten. 

De Skynet Klantendienst had beter moeten weten na de valse klacht van een zekere Charly N. enkele jaren geleden die eveneens op een systematische manier provoceerde en vond dat met de vermelding Charly N. zijn naam werd genoemd en zijn privacy werd geschonden. 

De skynetblogs 'Slachtoffers Justitie' en 'Doofpot Justitie', die toen reeds een doorn in het oog waren van Justitie, werden toen een tiental dagen gesloten door Skynet. 

Dat gebeurde op dezelfde manier als nu: door een zogezegd verwittigingsbericht te sturen naar een emailadres dat sinds 2003 niet meer bestaat. 

Ik prefereer een rechtszaak waarbij ik mij kan verdedigen boven een beslissing zoals die van Skynet dat in 2004 een samenwerkingscontract met Justitie heeft afgesloten om bepaalde zaken in stilte te kunnen regelen. 

Dat is mijn standpunt in deze zaak en zolang de vrijheid van meningsuiting op het Internet nog bestaat, zal ik voor mijn standpunten blijven opkomen. 

Noem mij gerust een zelfbenoemde activist of zielepoot als ik u daarmee een plezier kan doen. Dat verandert echter niets aan de kern van de zaak. 

11:47 Gepost door JX1865 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, meningsuiting, skynet |  Facebook |