16-12-09

Cyberhate

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zegt het volgende over Cyberhate: 


Het begrip ‘CYBERHATE’ verwijst naar uitingen van haat (discriminerende uitlatingen, pesterijen, beledigingen) op internet tegen personen op basis van hun huidskleur, zogenaamd ‘ras ‘, afkomst, seksuele geaardheid, handicap, ziekte, geloof, …. Het kan ook gaan om antisemitische of negationistische uitspraken.


'CYBERHATE of haatgedrag op internet mag men niet banaliseren. Het beledigen en kwetsen van anderen kan, eventueel volledig onbewust, snel “bon ton” en stoer overkomen. Het gevaar bestaat erin dat de samenleving, met het internet als uithangbord, op die manier afglijdt naar een “racisme mag”-klimaat. Geleidelijk aan worden haatuitingen als normaal en aanvaardbaar beschouwd, waardoor normen en waarden onopgemerkt worden verlegd.


Sommige mensen kunnen gechoqueerd zijn of zich beledigd voelen door bepaalde haatboodschappen op internet. Toch worden enkel woorden die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie op basis van één van de beschermde criteria, beschouwd als inbreuken die tot vervolging kunnen leiden. Ook negationistische uitlatingen zijn strafbaar bij wet.

 

Informatie en sensibilisering kunnen er voor zorgen dat we als surfers de internetspelregels beter begrijpen en kunnen naleven. Zo moet iedereen voluit van de meerwaarde van het internet kunnen genieten!

 

In het kader van de uitvoering van de wetten en in de strijd tegen haat op internet, is de notie ‘aanzetten tot’ erg belangrijk. De eerste twee wetten verbieden personen om ‘aan te zetten tot’ discriminatie, segregatie, haat of geweld tegen personen of groepen personen op basis van bepaalde eigenschappen (nationaliteit, zogenaamd ‘ras’, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst en taal).  

 
Onder ‘aanzetten tot' verstaan we verbale en non-verbale communicatie die aanzet, stimuleert, aanmoedigt, provoceert en oproept tot bepaalde reacties. Dit gaat dus verder dan gewone ideeën, informatie of kritiek. Bovendien is het niet noodzakelijk dat aan die oproep effectief gevolg gegeven wordt.Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding | Koningsstraat 138 - 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 212 30 00 | Fax: +32 (0)2 212 30 30 | Groen nummer: 0800/12800 | epost@cntr.behttp://www.diversiteit.be/subindex.php?action=onderdeel&onderdeel=174&titel=Cyberhate+bestrijden&SUB_ID=140