23-07-09

Gevangenissen/Open Brief aan Minister De Clerck: Problemen met links

 

declerck.286380

Brussel, 24.7.2009

Na de publicatie van de bijgevoegde brief aan Justitieminister Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) waarop, zoals gewoonlijk, geen antwoord kwam, deelde skynet ons bij de publicatie van een recent bericht het volgende mede:

'Inhoud van het bericht - Om spam te vermijden is het aantal links beperkt tot 20. Bedankt om dit te respecteren.'

Een bericht kan dus niet meer gepubliceerd worden als er meer dan 20 links worden toegevoegd. Op die manier zou men 'spam' willen vermijden.

Vandaag bleken ook de links in de e-mails van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, niet meer te functioneren.

Betreft het hier de zoveelste pesterijen van de Belgische Justitie en Staatsveiligheid die, dank zij de stilzwijgende steun van De Clerck, zomaar kinderporno-cdroms en dossierstukken kunnen laten verdwijnen ?

In België is de Staatsveiligheid aan geen enkele vorm van parlementaire controle onderworpen.
Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I), een zogezegd permanent en onafhankelijk controleorgaan dat door het parlement in het leven werd geroepen om de Staatsveiligheid te controleren, wordt dank zij de uitgebreide bevoegdheden die de Staatsveiligheid van ex-Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) en ex-Premier Yves Leterme (Vlaamse Christen Democraten) kreeg, thans door de Staatsveiligheid gecontroleerd.
De Staatsveiligheid volgt de dossiers op van meer dan 200 Belgische politici en besteedt een bijzondere aandacht aan hun sexuele voorkeuren. Vandaar dat Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem onmiddellijk na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort die de internationale pers (waaronder zelfs 3 Japanse kranten) haalde, via de Vlaamse pers van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd. Dat gebeurde op initiatief van zijn halfbroer Victor V. die zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.

Victor V. (Vlaamse Socialisten) is thans Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals alwaar hij het, na enkele politieke benoemingen, tot gemeenteraadslid wist te schoppen.

De Vlaamse regionale politiek is immers vergelijkbaar met de toestand op Sicilië waar dat de lokale maffia dank zij de christen democratische partij regeert.


Brussel, 8 juli 2009


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer De Clerck,

Betreft: artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet

Alhoewel U over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, geeft U de indruk dat U niets om de mensenrechten en de rechten van de gevangenen geeft.

U propt uw gevangenissen immers vol met zieke gevangenen terwijl de voorlopige vrijlating op medische gronden een manier kan zijn om de gevangenissen te ontvolken en het leven van ernstig zieke gevangenen te redden.

De uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden) werden door U echter nog altijd niet getekend zodat zieke gevangenen geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel hebben.
U schendt hiermee artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Op 17 maart 2009 stelde het Sp.a parlementslid André van Nieuwkerke U hierover een vraag (Vraag 4 3231).
Die vraag werd gewoonweg niet beäntwoord...
 
Ook Cdh-parlementslid Clotilde Nyssens stelde U zopas een vraag terzake waarop U geäntwoord zou hebben dat de uitvoeringsbesluiten inderdaad nog niet werden getekend maar dat de voorlopige invrijheidstelling op basis van medische gronden 'geen enkel probleem vormde indien de gedetineerde beroep deed op zijn advocaat'.
Met deze dooddoener die bovendien een leugen is, moest het parlementslid het stellen.
U hebt dus niet bepaald veel respect voor parlementsleden. 
 
Ik kan U melden dat de heer Vervloesem van onze vereniging, die zopas naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht (wat voor hem een verbetering is), al weer dagen kampt met vochtopstapeling in zijn benen.  Hij heeft ook opnieuw hart- en nierpijnen.  Dat wijst er op dat de vochtopstapeling het gevolg is van hart- en nierproblemen waarvoor hij dringend medische hulp nodig heeft. Op 14 mei jl. had hij tengevolge van nieuwe hartproblemen trouwens al electroschocks moeten krijgen in het AZ Sint-Jan te Brugge alwaar hij enkele maanden geleden een open-hartoperatie onderging.  De Psycho Sociale Dienst (PSD)en de gevangenisdirectie van Brugge staken daar met een verslag waarin over de ganse lijn negatief werd geadviseerd, echter een stokje voor.
 
Als U wil voorkomen dat de heer Vervloesem opnieuw met spoed in het ziekenhuis moet opgenomen worden en gedurende zes uren lang aan een hartmachine moet gekoppeld worden, dan kan U de Penitentiaire Gezondheidsdienst van uw ministerie best verzoeken om op te treden.
 
Ik vraag me nogmaals af wat mensen zoals de heer Vervloesem in uw gevangenissen die uitpuilen van 'humane omstandigheden' eigenlijk zitten te doen terwijl U de overbevolking in uw gevangenissen zogezegd wil tegengaan en U de Belgische Staat 90 miljoen Euro's laat ophoesten voor de huur van een gevangenis in Nederland.
 
Als de heer Vervloesem niet in aanmerking komt voor een voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen, wie komt er dan wel voor in aanmerking ?  Vanwaar ook uw voorkeur voor mensen van extreem-rechtse partijen zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniël Féret (Front National) die al na één dag gevangenisstraf terug naar huis mochten om er op hun electronisch enkelbandje te wachten ?
 
Mag ik U nog eens doen herinneren aan uw brief van 25 maart 2009 waarin U de heer Vervloesem beloofde dat U zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken (waarvan niets in huis gekomen is) ?
 
In bijlage zend ik U voor de zoveelste maal de lijst van de spoedopnames en spoedoperaties van de heer Vervloesem, waarmee U geen rekening wenst te houden.
 
 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hierbij zend ik u nogmaals de lijst van spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de reeds meer dan 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman