27-03-09

Ouders van slachtoffers sexueel misbruik worden geintimideerd


declerck.286380De ouders van de Nederlandse slachtoffers van sexueel misbruik die de Morkhovense actievoerder Marcel Vervloesem blijven ondersteunen omdat hij de enige was van wie ze hulp kregen op het moment dat hun kinderen misbruikt werden, hebben (zoals reeds enkele keren het geval was) opnieuw te maken met Internetproblemen.
De Internetproblemen gaan gepaard met telefoonproblemen.

Door het gekraak op hun GSM wordt hen het voeren van een telefoongesprek met de dochter van Marcel Vervloesem onmogelijk gemaakt.

Enkele maanden geleden kregen zij bij elke poging om Wendy Vervloesem telefonisch te spreken de mededeling: 'uw gesprek is niet toegelaten'.

Gina Bernard-Pardaens, de RTBF-medewerkster die met Marcel Vervloesem destijds onderzoek voerde naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald, ondervond maandenlang problemen met haar Belgacom-telefoon en Internetverbinding.
Een Zöllertoestel plaatsen om te weten wie haar voortdurend anoniem opbelde en haar telefonische antwoordberichten vervormde, ging niet.
Zij werd herhaaldelijk met de dood bedreigd en schreef, nadat zij in opdracht van een procureur-generaal, volgens haar eigen zeggen, op een 'zeer intimiderende wijze' rond de verdwijning van Manuel Schadwald werd verhoord, een afscheidsbrief.
Enkele maanden nadien werd zij via een zogezegd auto-ongeval vermoord.
Enkele uren voor haar dood, probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te spreken maar op de Belgacom-telefoonlijn was een oorverdovend geluid te horen dat elk gesprek belette.
Ook de faxlijn bleek geblokkeerd te zijn en Jan Boeykens kon haar geen kopie van het antwoord van justitieminister De Clerck bezorgen waarin de voornoemde problemen ter sprake werden gebracht.
Ook toen deden er zich Internetproblemen voor.

De Werkgroep Morkhoven kreeg bij haar acties voortdurend te maken met telefoonproblemen. Ofwel overstemde een of ander geluid de gesprekken, ofwel bleek de verbinding te zijn verbroken.

Het is niet de bedoeling om Belgacom te diaboliseren. De telefoon- en andere problemen doen zich trouwens niet alleen bij Belgacom voor. Het is echter duidelijk dat de cliënten van Belgacom en andere telefoonmaatschappijen onvoldoende tegen de organiseerde misdaad die in de overheid en grote bedrijven geinfiltreerd is, worden beschermd.


http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/