22-03-09

Na de skynetproblemen, de serverproblemen...


declerck.286380De maffia die ook de vlaamse bedrijven en overheid heeft geinfiltreerd, kan er maar niet genoeg van krijgen.

Na de problemen die zij de voorbije dagen met haar skynetblog(s) ondervond, stelde de Werkgroep Morkhoven vandaag vast dat haar server werd geblokkeerd.

Gelukkig heeft de Werkgroep voldoende sympathisanten die haar uit de nood willen helpen.

Dit is misschien nog eens een goede gelegenheid om justitieminister De Clerck die een 'menselijke en rechtvaardige justitie' voorstaat, nogmaals te vragen waarom:

1) hij de brieven van de Werkgroep Morkhoven nooit beantwoordt terwijl hij een 30-tal kabinetsmedewerkers ter beschikking heeft en wel voldoende middelen heeft om zich in een peperdure BMW te laten rondrijden.
2) hij geen onderzoek wil laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem waardoor deze op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd.
3) hij geen onderzoek laat instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie eveneens vastgestelde verdwijningen van 7 kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen dat de kinderpornozaak Zandvoort met haar 90.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde en Marcel Vervloesem tot de zwaarste straf veroordeelde op basis van enkele bamboestokjes die ten zijnen huize werden gevonden.
4) hij er al maanden voor zorgt dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge haar werk niet kan afmaken waardoor het hele reclasseringsdossier en de verlofaanvragen van Marcel Vervloesem geblokkeerd worden.
5) hij de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 en volgende van de strafuitvoeringswet inzake de voorlopige invrijheidstelling op grond van medische redenen blokkeert en het zelfs niet nodig vindt om de brief van Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem terzake te beantwoorden.
6) hij met het blokkeren van deze uitvoeringsbesluiten de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt die bepalen dat iedere Europese burger het recht heeft om zich in de nodige rechtsmiddelen te voorzien.
6) hij steeds klaagt over de 'overbevolking' van de gevangenissen terwijl hij zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem die naast zijn suikerziekte, nierproblemen, en talrijke spoedopnames en operaties (waaronder de zware hartoperatie van een tiental dagen in het AZ Sint Jan te Brugge waarbij men hem als een hond met een ketting aan zijn bed vastketende) tot stervens toe in de gevangenis houdt.
7) hij Marcel Vervloesem het zwijgen wil opleggen door hem in de gevangenis van Brugge te laten overlijden.
8) hij de kinderpornozaak Zandvoort waarin geen onderzoek gebeurde, blijft dichtdekken zodat de kinderpornoproducers en de folteraars en verkrachters van kinderen (en zelfs baby's) ongestraft hun gang kunnen blijven gaan.
9) hij toelaat dat de dienst van dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het ministerie van justitie, het medisch dossier over Marcel Vervloesem foutief opstelde.
10) hij zijn belofte niet houdt die hij in 1998 heeft gedaan, waarbij hij stelde dat de leden van de Werkgroep Morkhoven 'over belangrijke informatie beschikken' en dat men hen 'krediet moest geven zolang zij deze informatie aan justitie overmaakten'. 11) hij gevangenen op basis van politieke gronden discrimineert. Bart Debie van het Vlaams Belang die door het hof van beroep tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht reeds na 1 dag gevangenis wegens 'gezondheidsredenen' naar huis terugkeren om er op een electronisch enkelbandje te wachten terwijl honderden zieke gevangenen in de door de minister volgestompte gevangenissen aan hun lot worden overgelaten.
12) hij zweeg toen Michel Nihoul reeds na enkele maanden wegens 'gezondheidsproblemen' naar huis mocht gaan en zijn verlof mocht opnemen.
13) hij geen rekening houdt met de vaststelling van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), Dienst Gevangenissen, dat het systeem van de electronische enkelbandjes, door zijn diensten geblokkeerd wordt en dat er onvoldoende personeel ter beschikking zou zijn (waardoor de gevangenisbevolking nog meer toeneemt).
14) hij geen werk maakt van een werkelijk gevangenisbeleid en enkel wat politieke (verkiezings)indruk probeert te maken met zijn zogezegd Masterplan.
15) hij van een menselijke en rechtvaardige justitie spreekt terwijl hij al het mogelijke doet om onmenselijke en onrechtvaardige toestanden te handhaven.
16) hij de Werkgroep Morkhoven het zwijgen probeert op te leggen door zijn diensten skynetblogs en servers te laten blokkeren.
17) hij zo waanzinnig reageerde op het voorstel van de nederlandse vereniging 'Stop Kinderporno' om de burgers te informeren over veroordeelde pedofielen (dus geen vals beschuldigde anti-kinderpornoactivisten) in hun wijk.
18) hij daarbij steeds het woord 'privacy' en 'aan de schandpaal nagelen' in de mond nam terwijl Marcel Vervloesem gedurende 11 jaar lang door zijn diensten en de vlaamse pers, zonder enig respect voor zijn privacy, als 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' wél aan de schandpaal werd genageld.
19) hij zo oneerlijk is ingesteld en hij het, na de Fortis-zaak, nodig vindt om met zijn Vlaamse Christen Democratische Partij (CD&V), de kiezer verder te bedriegen.


Problemen opgelost

Na de publicatie van het bovenstaande bericht bleken de problemen met de server van de Werkgroep Morkhoven te zijn opgelost.

Een kort telefoontje heeft waarschijnlijk volstaan, zoals een kort telefoontje vanuit Brussel enkele maanden geleden ook volstond om Marcel Vervloesem, in plaats van hem in het ziekenhuis van Turnhout op te nemen, 4 weken lang in een onverluchte isoleercel in het medische centrum van de gevangenis te Brugge te steken, zonder dat hij contact mocht hebben met de medegevangenen.

Een kort telefoontje vanuit Brussel zou voldoende zijn om de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis te Brugge, haar rapport te laten afmaken maar dat gebeurt niet omdat minister De Clerck ermee akkoord lijkt te gaan dat Marcel Vervloesem in de gevangenis sterft zodat zijn mond gesnoerd wordt.

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

12:35 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maffia en politiek |  Facebook |