26-06-10

Problemen met onze blogs: Klacht bij SKYNET


Brussel, 25.6.2010

Klachtendienst Belgacom-Skynet

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form

Geachte Heer,

Betreft: klacht en verzoek om de gestelde problemen met onze skynetblogs op te lossen en de pesterijen te laten beëindigen

Ik ben met Mevrouw Prinses de Croÿ reeds jarenlang een klant van Belgacom en maakte gebruik van de skynetblogs die Belgacom heeft laten ontwerpen.

Ik ben echter helemaal niet tevreden van de manier waarop men mij als medeklant van Belgacom behandelt.

Enkele jaren geleden diende er iemand een klacht in omdat ik zogenaamd zijn naam had gebruikt en zijn privacy had geschonden. Skynet nam die klacht zonder meer ernstig en drie skynetblogs werden zonder meer gesloten. Het duurde enkele weken en nadat ik klacht indiende bij skynet waarin ik zei dat er van naammisbruik geen sprake was, vooraléér Skynet de blogs terug opende.
Er was geen sprake van naammisbruik omdat ik slechts de voornaam van de man had genoemd.

Enkele maanden geleden werd ik op de website van een Gentse advocate en haar vriend M. V. , met onze vereniging op een schandalige manier belasterd.
Ik besloot mij, zonder gebruik te maken van hetzelfde soort taalgebruik, op mijn skynetblogs enigszins te verweren.
Daarop diende de genaamde M.V. een klacht in bij Skynet. Ik had zogenaamd bepaalde gezegdes van hem gekopieerd en, zonder zijn medeweten gepubliceerd.

Ik weet niet of het misschien kwam omdat deze man persoonlijk bevriend is met de ontwerper van de skynetblogs, maar drie van mijn skynetblogs waaraan jaren was gewerkt, waaronder 'Doofpot Justitie' werden door Skynet zonder meer van het Internet gehaald. Protest haalde niets uit.

Enkele dagen geleden kreeg ik plotseling af te rekenen met allerlei problemen. Foto's verdwenen van mijn skynetblogs of werden onzichtbaar. Het publiceren van foto's ging éénvoudig niet meer en van de skynetblogs werd een rommeltje gemaakt.

Ik publiceerde op mijn blog 'Human Rights Belgium' een Open Brief aan de directie van Skynet-Belgacom.

Na deze Open Brief waarvan ik melding maakte op Facebook, bleken de problemen enigszins verholpen te zijn. Maar de volgende dag bleken ook andere skynetblogs allemaal problemen te hebben.

Ook de skynetblog Werkgroep Morkhoven, blijkt nu onder handen te worden genomen. Ik kan zelfs de oudere artikels en berichten niet meer zien.

Ik heb het vermoeden dat het te maken heeft met onze publicaties over de wantoestanden op het kabinet van justitieminister De Clerck en onze berichten over het boycotten van Israël vanwege de toestand in Gaza en de Palestijnse gevangenen in Israël.

Zoals ik heb kunnen vaststellen bij de blog 'Human Rights Belgium', kunnen de blogs door de skynetdiensten zonder problemen terug in hun oorspronkelijke toestand worden gebracht.

Mag ik u dan bij deze ook verzoeken om hiervoor te zorgen en de pesterijen te laten ophouden ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

25-09-09

Verwijdering skynetblogs: klacht bij Skynet

 

680px-Loge-parfaite-union-mons

 

Hierbij volgt een Open Brief van Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gericht aan de Belgische Internetprovider 'Skynet' die verschillende weblogs van de anti-kinderporno-vereniging van het Internet verwijderde

 

 

Brussel, 21.9.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

Ik wens nogmaals een klacht in te dienen wegens de verwijdering van onze skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd'.

We zijn immers al jarenlang een klant van Belgacom en houden al jarenlang skynetblogs open en kunnen niet aanvaarden dat onze skynetblogs verwijderd werden door een simpele klacht van een zogezegde blogspecialist die gruwelt van de skynetblogs en wiens vriendin (een Gentse strafpleitster waarmee hij samenwerkt) zelfs een publiekelijke oproep deed om ons wegens 'dubieus' uit de rankings en uit de Top 100 van het Gents internetbedrijfje Metatale te verwijderen.

De man die een echte lastercampagne via het Internet tegen ons voerde en ons 'kinderverkrachters' en 'pedovriendjes' noemde terwijl hij onze skynetblogs op een kinderachtige manier als 'vies' bestempelde, is van een bedenkelijk alooi.

In het verleden werden we ook al eens het slachtoffer van een klacht van iemand uit het pedo-milieu. Skynet besloot toen de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' zonder enige waarschuwing van het Internet te verwijderen.
Wij tekenden daartegen fel protest aan.
De klacht bleek immers enkel gebaseerd te zijn op de welsprekendheid van de man die beweerde dat wij 'zijn naam gebruikt en zijn privacy geschonden hadden zodat we daarmee de regels van Skynet overtraden'.
Er was van een 'schending der privacy' echter geen sprake.
Zijn naam werd niet eens genoemd. We gebruikten alleen de initialen Charly N. (en er zijn duizenden Charly N.'s) zonder daarbij naar pedo's of kindermisbruik te verwijzen.

Nadat we beloofd hadden om de 'naam' Charly N. in Piet L. (van 'Piet Lul') te veranderen, werden onze blogs terug op het Internet geplaatst.

De man die ons vanwege zijn ingesteldheid absoluut van het Internet wilde krijgen, wist nadien door middel van een anonieme klacht bij de Canadese provider 'Bravenet' de website van Prinses de Croÿ te laten sluiten wegens het zogezegd 'bespottelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid'.
Prinses de Croÿ werkt al jaren met ons samen rond de bestrijding van kinderhandel en misbruiken (http://www.droitfondamental.eu/).

Zowel de vzw Werkgroep Morkhoven als Prinses de Croÿ die mede ondervoorzitster van de vzw Werkgroep is, ondervinden al jarenlang problemen met justitie en vermoedelijk met de diensten van de Belgische Staatsveiligheid.
Dat komt omdat wij een grondig onderzoek blijven eisen naar de kinderpornozaak Zandvoort en voor de vrijlating blijven pleiten van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die, na een reeks valse klachten en de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten.

We ondervinden al jarenlang Internetproblemen en kregen regelmatig te maken met individuen uit het pedocriminele milieu die ons ten allen koste het zwijgen trachtten op te leggen.

We dienden hiervoor herhaaldelijk een klacht in bij de minister(s) van justitie en zijn diensten maar dat bracht geen aarde aan de dijk.

De problemen met de skynetblogs bleven toenemen en ik kon zelfs de Skynetklantendienst niet meer bereiken omdat de site niet meer toegankelijk was voor onze computers.
Daarenboven ontbraken de karakters om geautomatiseerde spam tegen te houden zodat er geen klachtenformulier kon ingevuld worden.
Daarop startte ik met de blog 'Skynet Problemen'.
Op die manier kon Skynet van mijn klachten kennis nemen.

Doordat de problemen met onze skynetblogs en ons e-mailverkeer bleven toenemen, liep de situatie (eerlijkheidshalve gezegd) enigszins uit de hand en begonnen wij onze pijlen meer en meer op Skynet te richten, wat zeker niet de oorspronkelijke bedoeling was.
Achteraf geloof ik dat men ons in die richting heeft willen maneuvreren.

Indien mijn klachten ernstig worden genomen en de kwestie met de verwijderde blogs op een redelijke manier kan opgelost worden, ben ik bereid om de blog 'Skynet Problemen' te sluiten zodat de relatie met Skynet erdoor verbeterd kan worden.

Aan de politieke inhoud van onze blogs kan natuurlijk niet geraakt worden.
We leven nog altijd in een democratische rechtsstaat waarin politieke actiegroepen en protestbewegingen dienen getolereerd te worden.
Ook de persvrijheid en vrije meningsuiting is tot nogtoe van toepassing alhoewel sommigen die grondwettelijke rechten graag afgeschaft zouden zien.
Er bestaat zelfs nog zoiets als een 'vermoeden van onschuld' waardoor niemand door middel van mediacampagnes en openbare verdachtmakingen gelyncht kan worden.
Ook het recht op een eerlijk proces en een onpartijdige rechtsspraak behoren tot onze democratische verworvenheden.

In de hoop op een positieve reactie, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form


Bevestiging
Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).
http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

 Verwijdering skynetblogs

Onmiddellijk na de publicatie van het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' op de skynetblog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', waarin een soort historisch overzicht werd gegeven van de pogingen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen (met de rol die bepaalde CD&V- en Sp.a-politici daarin gespeeld hebben), stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat deze blog ontoegankelijk was. Bovendien bleken de skynet-blogs 'Doofpot Justitie' en 'Leugendetector' van het skynetblog-lijstje te zijn verdwenen en, zoals de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', ook niet meer toegankelijk te zijn via de zoekrobot Google.
Op 'Doofpot Justitie' bevond zich toevallig het Morkhoven-Internet-archief sinds 2005 en de blog werd door meer dan 140.000 mensen bezocht.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil dat Skynet de blogs die op een volledig onterechte manier en zonder enige waarschuwing werden gesloten, heropent zodat er op een normale manier kan afgesproken worden wat er misschien het best veranderd kan worden.

De Werkgroep gaat haar artikels in de toekomst ook op buitenlandse blogs en websites plaatsen alhoewel zij weet dat die metéén om de één of andere reden (en dat hoeft daarom niet wegens de publicatie van namen en woonplaatsen van pedofielen te zijn) voor het Belgische publiek kunnen afgegrendeld worden.

Men kan zich afvragen of het wel een gezonde zaak is dat de Belgische Internetproviders een samenwerkingscontract met justitie hebben afgesloten omdat dit automatisch tot Internetcensuur zal leiden.

Maar niet enkel de groeiende samenwerking met Internetpolitie en justitie leidt tot meer censuur.
In België waar de grondwettelijke scheiding der machten enkel een formele kwestie is, hoeft een Minister of een andere politicus die niet tevreden is over de weblog-kritiek op zijn beleid, alleen nog maar naar de Internetprovider te stappen en een klacht in te dienen wegens 'persoonlijke aanvallen waarvan hij schade ondervindt'.

(Zie ook het artikel 'Skynet verwijdert drie Morkhoven-blogs' waarin het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' werd opgenomen)

Minister De Clerck

De vzw Werkgroep Morkhoven gaat de Minister van Justitie eerstdaags opnieuw aanschrijven omtrent het feit dat het chirurgische rapport van Morkhoven-medewerker Marcel Vervloesem zich nog steeds op het Medische Centrum van de gevangenis van Brugge bevindt van waaruit hij reeds drie maanden geleden vertrokken is. Zonder dit rapport is het medisch dossier waarrond Mter Raf Jespers werkt immers onvolledig.
Zoals men weet, werd de Morkhoven-activist reeds meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd, waarvan 5 keren tijdens het voorbije jaar in de gevangenis.
Het rapport van dokter F. Van Mol, directeur-generaal van het Penitentiair Centrum van het Ministerie van Justitie, vermeldde een tijdje geleden deze feiten niet maar het rapport zou op langdurig aandringen van de vzw Werkgroep Morkhoven inmiddels 'aangepast' zijn geworden, alhoewel het dus verder achter wordt gehouden.

Vandaag werd ook bekend dat de administratie van de gevangenis van Brugge zowat 12 mensen die een toelating hadden gekregen om Marcel Vervloesem in de gevangenis te gaan bezoeken, uit de computer verwijderd heeft zodat deze hem niet in de gevangenis van Turnhout kunnen bezoeken.
Het gaat hier ondermeer om Dokter professor Gagliardi uit Italië, het ex-europarlementslid Paul Van Buitenen, een vroegere medewerkster van de Europese Commissie en Michèle Sierens (Witte beweging).
Naar verluid zou het om een 'vergissing' gaan.

---

Update 23.9.2009:
- Het is nog altijd onduidelijk of de gevangenis van Turnhout nu al de namen van de bezoekers terug in haar computer heeft geplaatst.
- Dokter Van Mol van de Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel zou Marcel Vervloesem gevraagd hebben om de coördinaten van zijn advocaat door te geven aan dokter Valck van de gevangenis van Turnhout zodat het chirurgisch dossier naar Mter Raf Jespers gezonden kan worden. Waarom het dossier niet rechtsstreeks naar Vervloesem zelf kan gestuurd worden, zoals met de andere medische dossiers gebeurde (en die door Vervloesem aan Mter Jespers werden bezorgd), is niet bekend.
- Intussen heeft Vervloesem nog geen nieuws van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout omtrent het begeleidingsplan van het team van professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instellingen te Antwerpen. Het dossier lijkt voor de zoveelste maal stil te liggen terwijl de PSD van Turnhout het begeleidingsplan reeds sinds 4.8.2009 in haar bezit heeft.
De PSD's die eigenlijk bedoeld zijn om de gevangenen te helpen om weer in de maatschappij terug te keren, draaien volledig vierkant terwijl Minister De Clerck, na zijn plan om 900 miljoen euro uit te geven voor de huur van een gevangenis in Nederland, thans miljoenen euros wil vrijmaken voor de bouw van een prestigieuze gevangenis te Beveren. Men zou bijna kunnen stellen dat de Belgische regering geld te veel heeft terwijl ze de burger een reeks besparingen wil opleggen.

Persvrijheid, ook op Internet

De blog 'Doofpot Justitie' die, tesamen met twee andere blogs, na het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' door Skynet van het Internet werd verwijderd, is één van de belangrijkste blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Zij bevat het Morkhoven-internet-archief sinds 2005 en in de blog kan men ondermeer het bijna dagelijks verloop van Marcel Vervloesem's opsluiting in de gevangenis van Turnhout, na de in 2005 gedane nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen', weervinden.

Op de blog staat ook hoe er enkele dagen na de hongerstaking die Marcel Vervloesem toen in de gevangenis van Turnhout begon, door een vriendin van zijn halfbroer Victor Vervloesem die de klachten in 1998 organiseerde, een petitie in de woonwijk werd georganiseerd waarin de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de Morkhoven-blog van het Internet werd geëist.

De petitie die door een tiental vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels in de Herentalse gemeenteraad besproken.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat hij 'wel oren had naar de eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'. Peeters beloofde de verwijdering van de Morkhoven-blog door zijn juridische dienst te laten onderzoeken.

De hele zaak kwam in de lokale media terecht alsof men daarmee wilde onderstrepen dat Marcel Vervloesem die pas in 2006 voor de nieuwe klachten in 2005 door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld, inderdaad een kindermisbruiker was die geen enkele ondersteuning (zeker niet via het Internet) verdiende.

Voor zover dit kort overzicht over 'Doofpot Justitie'.

Intussen ontving de vzw Werkgroep Morkhoven van de Skynet Klantendienst een 'antwoord' op haar schrijven inzake de verwijdering van de drie blogs.

Skynet zegt daarin ondermeer dat zij de vzw Werkgroep Morkhoven 'op voorhand heeft gewaarschuwd'.
Zij beweert dat zij een e-mail stuurde naar het adres sos@kindergarten.be.
Dat adres is echter sinds 2003 geen eigendom meer van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven.

De uitleg van de Skynet Klantendienst klopt dus niet.

De zaak roept herinneringen op aan de klachten die vroeger door een zekere Charly N. tegen de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' van de vzw Werkgroep Morkhoven werden ingediend.
Men had zogezegd zijn naam gebruikt en zijn privacy geschonden terwijl in het artikel op de blogs enkel de initialen Charly N. voorkwamen.
Bovendien was hier sprake van een artikel en geen voortdurend scheldproza met allerlei schunnige uitspraken zoals dat op zijn persoonlijke blog het geval was.

De blogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' (toevallig twee blogs over Justitie) werden door Skynet toen zonder enige waarschuwing van het Internet verwijderd.

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven de Skynet Klantendienst erop gewezen had dat het e-mail adres sos@kindergarten.be waarnaar de Skynet Klantendienst mailde, niet meer werd gebruikt en beloofd had om de initialen Charly N. in Piet L. te veranderen, werden de twee blogs teruggeplaatst.

Om te vermijden dat de feiten zich opnieuw zouden voordoen, vroeg de vzw Werkgroep Morkhoven aan Belgacom-Skynet of zij het e-mail adres wilde veranderen.
Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven en het oude e-mail adres (het oorspronkelijke inschrijvingsadres behorende tot de domeinnaam Kindergarten.be die sinds 2003 niet meer bestaat) werd niet aangepast.

De vzw Werkgroep Morkhoven veranderde het e-mail adres op de blogs maar daar nam de administratie van Belgacom-Skynet geen nota van.

Pikant detail in deze zaak is dat Charly N. nadien de website van Prinses de Croÿ op de Canadese internetprovider 'Bravenet' door een klacht wist te laten sluiten.
Bravenet deelde toen mede dat men de website had gesloten omdat men de 'Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt'.
Het feit dat Charly N. er op een bepaald moment mee dreigde om rijkswachtkolonel Brabant mee in te schakelen die hij 'persoonlijk kende' en met wie hij 'in dezelfde straat woonde', zal hierin misschien wel meegespeeld hebben...

Wat de zaak in de zopas doorgevoerde verwijdering van de blogs compleet onbegrijpelijk maakt, is dat de vzw Werkgroep Morkhoven vanwege haar tientallen problemen met de skynetblogs, steeds vanuit het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com naar de technische diensten (klachtendienst) van Belgacom-Skynet schreef.
De klachtendienst zond haar antwoorden telkens naar het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com met de woorden dat de 'klacht aan het dossier werd gevoegd'.
Zij voegde er telkens hetzelfde dossiernummer bij.
Men kan zich dus afvragen waarom de klachtendienst haar waarschuwing nu plots naar het adres sos@kindergarten stuurde dat, zoals gezegd, sinds 2003 geen eigendom meer is van Prinses de Croÿ.

De klachtendienst kénde het e-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven dat bovendien in het voorwoord van de blog 'Doofpot Justitie' dat enkele weken geleden door onbekenden werd gewijzigd en waarvoor opnieuw een klacht werd ingediend, weer te vinden is.

Het e-mailadres staat ook in het voorwoord van de blog 'Werkgroep Morkhoven' dat enkele weken geleden door onbekenden die blijkbaar over de skynet-code van de vzw Werkgroep Morkhoven beschikten, naar 'Doofpot Justitie' werd getransfereerd (terwijl de naam 'Doofpot Justitie' in 'Werkgroep Morkhoven' werd veranderd).
Dit e-mailadres staat sinds enkele weken dus ook in het voorwoord van 'Doofpot Justitie'.

Het e-mail adres staat bovendien in alle briefwisseling vermeld en is tientallen keren op de blogs 'Doofpot Justitie' en 'Werkgroep Morkhoven', waarop talrijke brieven werden gepubliceerd, weer te vinden.

Van een vergissing kan dus geen sprake zijn.

Het is om die reden dat de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgacom-Skynet vraagt (waarvan zij met Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, al meer dan 30 jaar klant is), om de blogs terug op het Internet te plaatsen.

Zij wil van Belgacom-Skynet Klantendienst ook precies weten om welke passages en 'lasterlijke inhoud' het zou gaan en rekent erop dat men niet alleen maar antwoordt door middel van een administratieve beslissing waarop men zich niet kan verdedigen.

Over welke feiten gaat het en is Skynet ook bereid om rekening te houden met de argumenten van haar klanten ?

De vzw Werkgroep Morkhoven is ook bereid om een aantal toegevingen te doen.

Zo wil zij de blog 'Skynet Problemen' die zij opstartte naar aanleiding van de problemen met blogs (waarvoor misschien bepaalde diensten verantwoordelijk zijn) sluiten.
Deze blog werd immers opgestart omdat de vzw Werkgroep Morkhoven op een bepaald moment zelfs niet meer in staat was om een online klachtenformulier van de Skynet-klantendienst in te vullen.

De vzw Werkgroep Morkhoven denkt dat de talrijke problemen bedoeld zijn geweest om de relatie met Skynet grondig te verpesten en op die manier van het Internet weg te werken, zoals het reeds in 2005 via de petitie rond aanklager-halfbroer Victor Vervloesem, in de Herentalse gemeenteraad werd geëist maar waarvoor geen wettelijke middelen bestonden omdat het, zoals de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters opmerkte, met name ook de weblog van een vereniging betreft.

Ook de recente klachten die te maken hebben met een artikel uit 2007 waarin een Gentse advocate opriep om de 'dubieuze site' van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de 'meest invloedrijke' vlaamse blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, moeten in die zin gezien worden.
In het artikel zei deze advocate ondermeer dat 'zij en haar vrienden' niets met de vzw Werkgroep Morkhoven en de 'kinderverkrachter' Marcel Vervloesem (die toen zelfs nog niet veroordeeld was) te maken wilde hebben.

Het zou misschien goed zijn indien Skynet met deze feiten en de voortdurende scheldpartijen, vernederingen en provocaties van de Gentse blogspecialist die de klacht nu indiende, rekening houdt.

Misschien kan Skynet ook eens een kijkje gaan nemen op de Skynetblog 'Marcel Vervloesem - Mijn recht op antwoord'. Het gaat hier namelijk om een persoonlijke afrekening van iemand die de gedragscode en de gebruikersoveréénkomst van Skynet niet goed gelezen heeft. De man publiceerde enkele commentaren op de blog van de Gentse blogspecialist waarin hij, zoals de blogpecialist zelf, de vzw Werkgroep Morkhoven als 'pedovriendjes' en dergelijke omschrijft.

Ik weet dat de blogspecialist Maarten Schenk die goed bevriend is met de genoemde blogspecialist uit Gent (maar die niets met deze zaak te maken heeft), van 2001 tot 2004 bij Skynet werkte, waar hij de Skynet-blogs mee uit de grond heeft helpen stampen. Dat mag echter geen reden zijn om de klachten van de Gentse blogspecialist die het radicaal opneemt voor zijn bevriende advocate, die haar boekje duidelijk te buiten is gegaan, blindelings over te nemen.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil nog een tweede toegeving doen. Zij is bereid om de naam van de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' die na het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' door Skynet van het Internet werd verwijderd, te wijzigen. Op die manier kunnen bepaalde zaken gescheiden worden gehouden.
De blog kwam tot stand om een antwoord te bieden op de provocerende laster die de voornoemde blogspecialist over de vzw Werkgroep Morkhoven en haar medewerker Marcel Vervloesem, op zijn blog verspreidde. Reacties van de vzw Werkgroep Morkhoven werden immers systematisch geweigerd en de Werkgroep kon op haar blog 'Michel Vuijlsteke, ongecensureerd', door middel van documenten (en niet door middel van scheldpartijen) aantonen dat er onwaarheden werden verteld.
Gelukkig bestaat er nog zoiets als 'persvrijheid' in België en mag men zichzelf en zijn vereniging, met de nodige documenten, tegen allerlei vormen van laster en eerroof verdedigen.
Dat is in ieder geval een stuk beter dan iemand voortdurend een 'laffe kindermisbruiker', 'pedovriendje' of 'zelfverklaarde kinderpornojager' te noemen.Dat zijn immers, zoals 'makak' of 'vuile homofiel', immers enkel maar scheldnamen om iemand te vernederen en te discrimineren, meer niet.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil nog een derde toegeving doen.
Skynet mag de skynetblog 'Marcel Vervloesem - Recht op antwoord' dat als een soort vlaams scheldwoordenboek kan gezien worden, gerust laten staan als men dit wil.

Als Skynet bereid is om zich ook positief op te stellen en zij de vzw Werkgroep Morkhoven wil informeren als er problemen opduiken, dan staan we weer een stapje verder. Het kan misschien als voorbeeld dienen om andere problemen op te lossen.

http://persvrijheid.morkhoven.org/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media

02:05 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klacht bij skynet |  Facebook |