22-12-09

Onze klacht bij Skynet


SkynetBrussel, 22.12.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

We wensen u nogmaals te danken voor de verwijdering van de berichten op http://ladis-kindermisbruik.skynetblogs.be/, een skynetblog die blijkbaar enkel is opgericht om een lastercampagne tegen de vzw Werkgroep Morkhoven en haar leden te voeren.

Zoals u weet, waren de berichten op deze site enkel een samenraapsel van persoonlijke aanvallen, schendingen van copyright, valse beschuldigingen en werd er zelfs een tekst van een zogenaamde vereniging gepubliceerd waarin werd opgeroepen om ‘pedofielen te martelen, levend te villen en te verbranden’. Daarmee werd ongetwijfeld ons verenigingslid Marcel Vervloesem bedoeld, die na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, door de opsteller van de voornoemde skynetblog en ondermeer door leden van de bende van ‘Rosse Gie’ te Morkhoven, van ‘folteringen en verkrachtingen tijdens hun jeugdjaren’ werd beschuldigd.

Marcel Vervloesem werd echter, na gedurende tien jaar als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘geesteszieke kinderverkrachter’ aan de schandpaal te zijn genageld, in 2008 door het hof van beroep van Antwerpen van deze betichtingen vrijgesproken.
Hij werd, door het mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, wel tot vier jaar gevangenis veroordeeld voor de ‘folteringen en verkrachtingen’ waarvan hij in 2005 door enkele minderjarigen uit hetzelfde milieu en die ondermeer betrokken waren bij een gewapende roofoverval, opnieuw werd beschuldigd.
Enkele bamboestokjes die ten zijnen huize werden gevonden, moesten als ‘overtuigend bewijs’ dienen.

In tegenstelling tot onze 3 skynetblogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’ met het hele Internetarchief van onze vereniging, zie ik dat de bovengenoemde skynetblog die begint met de woorden ‘alles over een kindermisbruiker en zijn vrienden die iederéén beschuldigen en zelf niks anders doen dan liegen en bedriegen en teksten aanpassen’, echter gewoon blijft geöpend.
De skynetblog blijft dus bestaan en mag zelfs openen met deze beschuldiging.
Dat is vreemd omdat betrokkene het waarschuwingsbericht van Skynet gewoon naast zich neerlegde en hij liet verstaan dat hij ‘gewoon zou doorgaan’ (wat hij thans ook doet vanop een Nederlandse pedo-site die de ‘zelfbenoemde pedo-jagers er gezamenlijk onder wil krijgen’).

Deze situatie roept opnieuw ernstige vragen op over onze drie skynetblogs die, na uw waarschuwingsbericht naar een onbestaand adres waardoor we niet konden reageren, zonder enige mededeling wegens ‘persoonlijke aanvallen’ werden gesloten.

Ons onderzoek wees achteraf uit dat de klacht tegen onze skynetblogs van een zekere Michel V. kwam die zijn medewerkster van de Gentblogt.be, de advocate Els Van E. uit Gent, voluit steunde in haar oproep om de ‘dubieuze’ en ‘maatschappelijk onaanvaardbare skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven’ (waarmee gedoeld werd op het proces tegen Marcel Vervloesem dat toen nog lopende was) uit de rankings en van het Internet te verwijderen.

Wij dienden herhaaldelijk een klacht in vanwege de bedenkelijke sluiting van deze skynetblogs maar onze klachten werden echter nooit onderzocht en behandeld.

Mogen wij vooralsnog aandringen op de behandeling van onze klachten terzake ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform

———————————————————————-

Kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/


10:58 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet, kindermisbruik, klacht |  Facebook |

07-12-09

Werkgroep Morkhoven dient een klacht in bij Skynet


JanB.Leugenaar

Skynet laat klacht zonder gevolg

Maandag, 7 december 2009
By Morkhoven


Skynet sloot onlangs drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder ‘Doofpot Justitie’ met het hele Internetarchief van de vzw Werkgroep Morkhoven sinds 2005, wegens ‘persoonlijke aanvallen’ en wegens de ‘overtreding van de gebruikersoveréénkomst en gedragscode’ van Skynet.

De berichten van de vzw Werkgroep Morkhoven waren echter geen ‘persoonlijke aanvallen’ maar wel een verdediging (ondermeer door middel van krantenartikels en documenten) tegenover de persoonlijke aanvallen van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut en de Gentblogt.be-voorzitter Michel V.

Het zou immers fout zijn als men niet zou reageren als iemand uit justitiemiddens oproept om zijn skynetblog wegens ‘dubieus’ en ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ uit de rankings en van het Internet te verwijderen en als dit discours door de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank min of meer wordt overgenomen.

Van Eeckhaut ging haar boekje ver te buiten door te stellen dat de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven ‘enkel bedoeld was om de mensen een gigantisch rad voor de ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, waarbij niet werd nagelaten de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon te beschuldigen’.

Van Eeckhaut hield als strafpleitster, lid van de Raad van Orde van Advocaten en lid van de probatiecommissie (die rond gevangenen werkt), ook geen rekening met het feit dat het proces tegen Marcel Vervloesem nog lopende was en er thans nog steeds een procedure loopt voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Ook de vraag van Van Eeckhaut of ‘het in afwachting van een eindarrest in het proces, wel wenselijk was om iemand die beschuldigd werd van dergelijke feiten in de kijker te zetten’, was totaal misplaatst.

Met ‘deze feiten’ bedoelde zij immers de uiterst negatieve berichtgeving in een krantenartikel waarnaar zij in haar oproep verwees.  Marcel Vervloesem mocht dus met andere woorden, zoals dit 11 jaar lang gebeurde, wél op een negatieve manier in de kijker worden gezet ter voorbereiding van het eindvonnis waarbij hij als ‘kindermisbruiker’ diende veroordeeld te worden, maar er mochten géén kritische vragen over de beschuldigingen en over het media-proces gesteld worden.

Hoopte de strafpleitster misschien dat met de verwijdering van de Morkhoven-blog, ook over het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort zou gezwegen worden ?

Na de uitval van Van Eeckhaut, opende een zekere Ladi K. de skynetblog ‘Marcel Vervloesem – Mijn recht op Antwoord’.   Ladi K. was de man die, zoals Marcel Vervloesem’s halfbroer dit voor hem had gedaan, destijds met zijn verhaal over ‘folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem’ naar de pers stapte.

Alhoewel zijn klacht door het hof van beroep van Antwerpen in 2008 ‘onontvankelijk en ongegrond’ werd verklaard, ging hij op zijn blog ‘Marcel Vervloesem – Mijn recht op Antwoord’ door met zich als slachtoffer op te stellen en Marcel Vervloesem van ‘kindermisbruik’ te beschuldigen.  Hij waarschuwde voor ‘de kindjes die in Morkhoven niet meer durfden buiten te spelen’ enzoverder.  Hij schreef ook herhaalde malen naar justitieminister Stefaan De Clerck.  Zijn betoog werd zelfs overgenomen door de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout die Marcel Vervloesem geen penitentiair verlof gunnen omdat hij de ‘feiten (waaronder de klachten van van Ladi K.) niet bekent’, ‘geen rekening houdt met de slachtoffers’ (waaronder Ladi K.) en hij de ‘media zou contacteren’ (terwijl er persvrijheid bestaat in België en het hof van beroep te Antwerpen het ‘contactverbod met de pers’ dat de Turnhoutse rechter Marcel Vervloesem oplegde, vanwege ’strijdig met de grondwettelijke rechten’ verbrak.

Op een bepaald moment waarschuwde Ladi K. de dochter van Marcel Vervloesem er zelfs publiekelijk voor dat zij er ‘goed zou aan doen om haar kinderen tegen hun grootvader te beschermen omdat deze met zijn poten niet van de kinderen kon blijven’.  Eén van deze kinderen is in therapeutische behandeling wegens het voortdurend gepest op school dat veel weg heeft van de manier waarop de pers haar grootvader jarenlang als een’zelfverklaarde kinderpornojager’, een ‘kindermisbruiker’ en geestesgestoorde’ aan de schandpaal nagelde.

Geinspireerd door de sluiting van de drie Morkhoven-blogs, kwam de vzw Werkgroep Morkhoven toen op het idee om een klacht in te dienen bij Skynet.   Skynet kon, gezien zij de Morkhoven-blogs vanwege  zogezegde persoonlijke aanvallen had gesloten, niet anders dan te reageren en sloot de skynetblog van Ladi K. tenslotte.

De man opende echter een nieuwe skynetblog (wat zijn recht is) maar ging op dezelfde manier als voordien te werk.

De vzw Werkgroep Morkhoven diende hiervoor een tiental dagen geleden een klacht in bij de Skynet Klantendienst maar Ladi K. schijnt gewoon verder te kunnen gaan met zijn aktie waarin hij door de mensen die destijds een klacht indienden tegen Marcel Vervloesem en een pedocriminele vereniging die voortdurend over ‘pedo-jagers’ spreekt, wordt gesteund.

Op 5.12.2009 publiceerde Ladi K. het onderstaande bericht.

Alhoewel het bericht door zijn onozelheid wel enigszins grappig oogt, vindt de vzw Werkgroep Morkhoven echter dat Skynet moet voorkomen dat de blog uitsluitend wordt gebruikt om de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven te beschuldigen en de situatie opnieuw uit de hand loopt.

De brief van Els Van Eeckhaut:
http://gent.morkhoven.org/wordpress/?p=8/

Kinderpornozaak Zandvoort en aanverwantenn:
http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/

        Gezocht boeykens

     Leugenaar

            Eerste klas           

 

 

... 'denk er maar aan dat ik het hier niet bij zal laten en dat ik naar ieder adresje waar jij iets naar stuurt het bewijs zal geven hoe jij kunt liegen met jou tekst en de mijne ernaast...'

4-12-2009 Groetjes Ladi

----------------

Laatste berichten Ladi K.

Gezocht (5.12.2009), Boeykens einde verhaal, Laatste dag, Ik ben wachtende, Mijnheer Boeykens, Mijnheer Boeykens jij liegt weer, Mijneer Boeykens, Boublog samen met de werkgroep Morkhoven Hoe kan dat nu, Klacht Boeykens Jan

25-11-09

Klacht bij de Skynet Klantendienst

Ik publiceerde vandaag het volgende bericht op http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm

 

'De Skynet Klachtendienst sloot drie blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven (waaronder 'Doofpot Justitie', met het volledige Internetarchief van de vzw Werkgroep Morkhoven) wegens 'persoonlijke aanvallen', zoals zij ons op onze vraag om uitleg over het mysterieuze verdwijnen van onze blogs, nadien mededeelde.

Met onze argumenten dat de vzw Werkgroep Morkhoven zich in haar artikels uitsluitend verdedigde tegen ondermeer de oproep van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut om de 'dubieuze' en 'maatschappelijk onaanvaardbare blog' (de skynetblog 'Werkgroep Morkhoven') uit de rankings en van het Internet te verwijderen, wenste de Skynet Klantendienst geen rekening te houden. De blogs bleven tot vandaag toe dus gesloten alhoewel wij blijven aandringen op de heropening. Na de sluiting van onze blog diende ik met de vzw Werkgroep Morkhoven een klacht in tegen de blog van een zekere Ladi K. die uit niets anders dan persoonlijke aanvallen, verdachtmakingen, laster, eerroof en beledigingen bestond tegenover Marcel Vervloesem, de dochter van Marcel Vervloesem en mijzelf. Na een tweetal weken besloot de Skynet Klantendienst om deze blog te sluiten. Ik stel echter vast dat de genaamde Ladi K. thans een nieuwe skynetblog is gestart: 'Kindermisbruik - Alles over een kindermisbruiker en zijn vrienden die iedereen beschuldigen en zelf niks anders doen dan liegen en bedriegen en teksten aanpassen'. Op deze blog gaat hij op dezelfde manier als voorheen tewerk. Zijn eerste artikel is getiteld: 'Twee leugenaars die elkaar verdedigen en wat opvalt ze werken alletwee zo gezegt tegen pedofielen'. De genaamde Ladi K. kopieert daarbij, zonder onze toelating, volledige artikels van de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven ('Persvrijheid in Nederland: Yvonne van Hertum - Micha Kat'). Ik denk niet dat het de bedoeling kan zijn van de Skynet Klantendienst om dergelijke haatzaaiende blog die niet meer lijkt te zijn dan een persoonlijke afrekening van iemand wiens klacht tegen Marcel Vervloesem 'onontvankelijk en ongegrond' werd verklaard door het hof van beroep van Antwerpen, te stimuleren. Ladi K. houdt ook geen rekening met het gebruikersreglement en de gedragscode van Skynet en maakte, nadat de moderators van enkele nederlandse sites lieten weten dat hij met zijn vuilspuierij niet langer meer welkom was, bekend dat hij een klacht indiende om nog meer blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven te laten sluiten...'

13:16 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: haatzaaierij, skynetblog, klacht |  Facebook |