28-04-09

Kinderporno: slachtoffers en activisten moeten zwijgen


Werkgroep Morkhoven ondervindt problemen met Belgacom

stop

Child Focus, justitie, federale politie en ISPA Belgium

-----

Volgens het RTL-nieuws van 22.4.2009 kwam de blokkering van de sites van 'Stop Kinderporno' (ook de sites van Stop Kinderporno waarop géén namen en adressen van veroordeelde pedofielen stonden) er op vraag van het federale parket.

Child Focus dat de sluiting van de site 'stopkinderporno.com' van Chris Hölske eiste, werkt echter al jarenlang nauw samen met de federale politie, de justitie en ISPA Belgium (Internet Service Providers Association, waarvan de websites van Belgacom, Euregio, Kidcity, MSN, Scarlet, Skynet en Telenet deel uitmaken).

Child Focus, de federale politie, justitie en enkele politici wisten destijds ook te voorkomen dat Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, in de Belgische Senaat (alwaar hij maanden van tevoren door Senaatsvoorzitster A.M. Lizin werd uitgenodigd), over de kinderpornonetwerken kwam spreken.

Marcel Vervloesem die 11 jaren lang werd vervolgd, zit nu met medeweten van justitieminister De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) en Child Focus dat geen belangstelling had voor de bijna 90.000 slachtoffertjes in de Zandvoortzaak, al 8 maanden lang in de gevangenis weg te kwijnen.

Hij lijdt aan kanker en heeft een hart-, suiker- en nierziekte. Hij werd gedurende de jongste maanden reeds 5 maal geopereerd.
De Clerck en zijn 'menselijke justitie' willen hem echter in de gevangenis laten wegteren tot hij daar zijn laatste adem uitblaast. Dat zij daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens voor de zoveelste keer schenden, kan hen niet schelen. Zolang zij de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen maar kunnen toedekken!

Door zijn zwaar zieke gevangenen in de gevangenis te laten wegteren, hoopt De Clerck misschien dat hij de 'overbevolking in de gevangenissen' deels kan tegengaan zodat hij in de toekomst geen beroep meer moet doen op de Nederlandse regering om Belgische gevangenen over te nemen. Maar daarmee wordt het probleem alleen maar verlegd.
Zolang De Clerck zijn gevangenissen blijft volproppen en geen gevangenisbeleid voert, komt er geen einde aan de reeds jarenlang aanslepende gevangenisproblematiek.

Het is erg vreemd dat de Werkgroep Morkhoven nu zoveel problemen met Belgacom heeft gekregen terwijl dat de voorbije jaren niet het geval was.
Het is echter niet gezegd dat dit zal volstaan om de Werkgroep Morkhoven de mond te snoeren.
Deze pesterijen hebben immers alleen een kans op slagen als de minister een persoonlijke oproep zou doen om de leden van de Werkgroep Morkhoven in speciale isoleercellen te laten steken waarin ze gefolterd en gevierendeeld kunnen worden.


Info Child Focus:

... 'De samenwerking met de autoriteiten in België, gespecialiseerd in de strijd tegen kinderpornografie op het Internet , verloopt goed. Een evaluatie van het samenwerkingsprotocol met het ministerie van Justitie en de Federale Politie heeft begin van dit jaar plaatsgevonden. Voortaan zal de Federale Politie het NTM Team binnen de 3 maanden informeren over het gevolg dat gegeven wordt aan de meldingen ontvangen via childfocus-net-alert.be of het noodnummer 110. Het team zal ook automatisch op de hoogte gehouden worden van de Belgische dossiers betreffende kinderpornografie op het Net.

Er werd een nieuw project ingediend in het kader van het Safer Internet Action Plan van de Europese Commissie, dat een veilig gebruik van de nieuwe technologieën door minderjarigen beoogt. Dit project maakt het mogelijk om de website childfocus-net-alert.be aan te passen en laat de Internaut toe misbruiken hieromtrent te melden via een online formulier.
Dit formulier bevindt zich op de sites van Internet service providers (o.a Belgacom, MSN, Scarlet, Kidcity) die lid zijn van de Internet Service Providers Association in ons land (ISPA Belgium)'...

Bron: Child Focus - Activiteiten


OK.Suffragette.2LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- Stop Kinderporno web-log nl

SCHRIJF:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 35 - Cel 62
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
(Vraag wel een bevestiging van uw schrijven. Het is reeds meermaals gebeurd dat brieven werden achtergehouden)

FOTO'S:

'Stop'logo federale politie, suffragette