24-06-10

Skynet problemen: Open Brief aan Skynet


DeClerck1

De foto van Minister De Clerck bleek, na publikatie van dit bericht, niet meer zichtbaar te zijn via onze computer. Andere berichten op deze blog bleken te zijn aangetast en/of foto's bleken te zijn verdwenen.  Op een aantal andere blogs, waaronder onze skynet-blog 'Human Rights Belgium' en 'humanrights-droitsdelhomme-mensenrechten', waarop we een vergelijking maakten met het folteren van gevangenen in België (Marcel Vervloesem) en Israël (Ameer Makhoul), zijn er eveneens problemen. Foto's kunnen niet meer gepubliceerd worden.
Alles wijst op de betrokkenheid van bepaalde diensten te Brussel.

-----

Brussel, 24 juni 2010

Directie Skynet

Geachte Heer,

Betreft: klacht bij Skynet

Ik heb reeds een week lang problemen met deze skynetblog.

Foto's die gedesactiveerd worden. Artikels die nu blijken te verdwijnen. De onmogelijkheid om nog bepaalde zaken te publiceren.

Er zijn ook zaken over de Werkgroep Morkhoven verdwenen (ondermeer de foto van het ziekenhuisbed waaraan Marcel Vervloesem van onze vereniging gedurende 591 uren vastgeketend lag gedurende zijn operaties). 
Dat zou erop kunnen wijzen dat de Belgische justitiediensten te Brussel en de federale politie die zopas de website van Prinses Jacqueline de Croÿ bezocht, weer mee achter de zaak zitten.
Het is trouwens ook zo dat Marcel Vervloesem al maandenlang met nierproblemen kampt die tot een niercrisis en een blijvende nierdialyze (toestel) kunnen leiden. Zijn benen en voeten zijn al maandenlang opgezwollen van het water, in die mate dat, als je op het been drukt, de vingerafdruk gewoon blijft staan.
Ik schreef hierover reeds een 20-tal keren naar justitieminister Stefaan De Clerck en zijn diensten maar die schijnen er een soort plezier in te vinden.
Zij antwoorden mijn brieven niet en de situatie blijft onveranderd.
Ik heb de minister en zijn diensten ook reeds een 20-tal aangeschreven inzake de briefwisseling van Marcel Vervloesem die al 2 jaar lang regelmatig geblokkeerd wordt zonder dat er een oplossing wordt gevonden. Brieven van het ziekenfonds die verdwijnen, brieven van professor Cosyns en de Universitaire kliniek te Antwerpen die verdwijnen, brieven van vrienden met foto's die verdwijnen, enzoverder.
En dan is er het probleem met de transferts.
Marcel Vervloesem is reeds tien keer getransfereerd naar een andere gevangenis (Leuven, Sint-Gillis, Hasselt) en telkens zijn deze transferts verkeerd gelopen. De 9 keren dat hij naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd werd, gebeurde telkens voor een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen die amper een uurtje duurde.
Maar telkens als hij naar de gevangenis van Hasselt wordt getransfereerd, loopt alles in het honderd. Marcel Vervloesem blijft, in tegenstelling tot alle andere gevangenen die na een week reeds terug naar hun gevangenis van herkomst gebracht zijn, gedurende soms 4 weken in de gevangenis van Hasselt vastzitten. Het komt eigenlijk neer op een isolatie en betekent een ware foltering voor hem maar, zoals gezegd, zijn er bepaalde diensten in Brussel die daar plezier in scheppen. Het zijn misschien de mensen die ook een pervers plezier aan het misbruiken van kinderen beleven en die betrokken zijn in de kinderpornozaak Zandvoort die door Marcel Vervloesem werd onthuld en die, zoals de verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het justitiepaleis te Antwerpen en van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout, door deze diensten en de Minister zelf worden dichtgedekt.
Telkens Marcel Vervloesem 4 weken lang in de gevangenis van Hasselt geisoleerd wordt, verliest hij het contact met gedetineerden en de cipiers van de gevangenis van Turnhout; worden zijn brieven achtergehouden omdat hij zich op een ander adres bevindt; heeft hij problemen met te schrijven en te telefoneren omdat zijn geld op de rekening van de gevangenis van Turnhout blijft staan; heeft hij problemen met zijn bezoek omdat de mensen niet weten wanneer hij precies naar de gevangenis van Turnhout terugkeert; wordt het bezoek (zoals dat bij ons in de gevangenis van Sint-Gillis gebeurde) plotseling geweigerd omdat men 'geen bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen en de gevangenisreglementen en bezoekregelingen overal verschillend zouden zijn'; wordt hem de nodige medische verzorging (hart, suikerziekte, nieren,) ontzegd; windt hij er zich zodanig door op dat hij er nog zieker van wordt en ook vaak depressief is; worden de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen die vrij positief te noemen zijn, op een geraffineerde manier teniet gedaan; wordt hij op een andere cel geplaatst als hij na 4 weken terug in de gevangenis van Turnhout arriveert, waardoor mensen weer niet in staat zijn om hem te schrijven en er opnieuw brieven kunnen worden achtergehouden; neemt het weer verschillende dagen in beslag voordat alles in de gevangenis van Turnhout weer geregeld is, enzoverder, enzoverder.
We begrijpen dat de mensen die Marcel Vervloesem sinds 2006 een spreekverbod met de pers hebben opgelegd - naast het sadistisch genot dat zij beleven aan het mishandelen en folteren van zieke gevangenen - blijven hopen dat Marcel Vervleosem in de gevangenis sterft maar wij vinden de goedkeuring ervan door Minister De Clerck zelf, die de 'rechtvaardigheid' en 'mensenlijkheid' preekt, een ministerschap onwaardig.
De Minister gedraagt zich als een misdadiger door dergelijke zaken goed te keuren.

In de hoop dat de problemen met onze skynetblog snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Omdat deze feiten zeer ernstig zijn en we niet meer op onze skynetblog blijken te kunnen rekenen, zenden we deze brief rond, zullen we hem laten vertalen en zullen we hem overal publiceren.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Foto: Minister Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen-Democraten, CD&V)