06-03-15

Skynet problemen

probleem.jpg

Het is weer een tijdje geleden maar vandaag hadden we opnieuw een probleem bij het inloggen op onze Skynet blog(s). We schreven naar Skynet Support.

--------------------

Geachte Heer,

 
Gisteren had ik, na het inloggen, geen enkel probleem op mijn administratieve pagina met de lijst van al mijn skynetblogs.
 
Vandaag na een schrijven aan de Hoge Raad voor de Justitie in verband met de Tuchtraad voor de Justitie wat ik ondermeer op een paar skynetblogs publiceerde, kreeg ik de volgende franstalige mededelingen:
 
U vindt hieronder een lijst van al uw blogs. Klik op een van deze quicklinks op een blog te beheren.
 

Votre nom de domaine gacseneffe.be arrive à expiration : comment le renouveler?

Bonjour, 

Vous nous avez transmis la gestion de votre nom de domaine gacseneffe.be. Ce nom de domaine arrive à expiration le 3 avril prochain. 

Si vous souhaitez le conserver, nous vous invitons à prendre contact avec nous via l'email support@blogspirit.com en nous confirmant que votre email gacseneffe@gmail.com est toujours valide. 

Sans réponse de votre part, votre nom de domaine ne sera pas renouvelé et votre blog retrouvera son nom de domaine d'origine. 

Bien cordialement, 

L'équipe Skynet

Votre nom de domaine smartyzabou.com arrive à expiration : comment le renouveler?

Bonjour, 

Vous nous avez transmis la gestion de votre nom de domaine smartyzabou.com. Ce nom de domaine arrive à expiration le 6 avril prochain. 

Si vous souhaitez le conserver, nous vous invitons à prendre contact avec nous via l'email support@blogspirit.com en nous confirmant que votre email smartiesisters@hotmail.com est toujours valide. 

Sans réponse de votre part, votre nom de domaine ne sera pas renouvelé et votre blog retrouvera son nom de domaine d'origine. 

Bien cordialement, 

L'équipe Skynet

Votre nom de domaine urgentvivre.be arrive à expiration : comment le renouveler?

Bonjour, 

Vous nous avez transmis la gestion de votre nom de domaine urgentvivre.be. Ce nom de domaine arrive à expiration le 29 avril prochain. 

Si vous souhaitez le conserver, nous vous invitons à prendre contact avec nous via l'email support@blogspirit.com en nous confirmant que votre email julie.opstaele@belgacom.be est toujours valide. 

Sans réponse de votre part, votre nom de domaine ne sera pas renouvelé et votre blog retrouvera son nom de domaine d'origine. 

Bien cordialement, 

L'équipe Skynet
Ik heb echter geen domeinnamen zoals gacseneffe.be., smartyzabou.com en urgentvivre.be
 
Erop rekenende dat dit probleem snel wordt opgelost en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
mvg
 
Jan Boeykens
 

 

PS. Een jaar geleden werden tijdens het maandenlang terroriseren van het gezin van de  dochter  van Marcel Vervloesem van onze vereniging Werkgroep Morkhoven, alle skynetblogs plotseling versleuteld. Dat was ook een vreemd gebeuren omdat de justitie van Turnhout die had moeten optreden op dat moment, de terreur gedoogde.  Oud-justitieminister Turtelboom antwoordde op onze klacht dat 'het principe van de scheiding der machten haar niet toeliet om tussen te komen' maar de minister had de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aangesteld..
 
van:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:support@blogspirit.com
cc:marcel vervloesem <marcelvervloesem@hotmail.com>,
Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>,
Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
Jan Boeykens <flamgeld@yahoo.com>,
Lampiris <we-do-reply@lampiris.be>
datum:6 maart 2015 16:41

10-07-12

Klantvriendelijkheid: Skynet blogs / Facebook

9a.gifBrussel, 10 juli 2012

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

 
Betreft: Probleem skynetblog
 
Hartelijk bedankt voor uw antwoord en voor het feit dat u zo snel werkte aan een oplossing voor het probleem.
 
Het is opnieuw mogelijk om in te loggen op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven'.
Er blijft nog wel een probleem bestaan met de commentaren die reeds wekenlang worden geblokkeerd.
 
We zullen zeker melding maken van uw klantvriendelijke aanpak.
 
Eén van de zwakke punten van het wereldwijd geprezen Facebook bijvoorbeeld, is dat men nergens met zijn klachten terecht kan.

Het gebeurt dat Facebookers vaststellen dat zij niet meer kunnen inloggen of dat hun account om één of andere reden werd afgesloten, zonder dat zij weten waarom.  Pas weken nadien krijgen zij een bericht met verwijzing naar één of andere paragraaf van de toelatingsvoorwaarden dat zij niet zouden gerespecteerd hebben.
De opgegeven reden voor het nemen van de sanctie, is in de meeste gevallen niet eens correct en wordt vaak als een excuus gebruikt.

Op Facebook kan iederéén (mensen die zich op één of andere manier persoonlijk willen wreken, familieleden waarmee men overhoop ligt, politieke tegenstanders enz.) een klacht indienen tegen een Facebook-gebruiker.  Facebook neemt die klachten onmiddellijk ernstig.  
Resultaat hiervan: Je kan gedurende 3 dagen, of langer, niets meer publiceren. Je account wordt afgesloten.  De sociale omgeving of vriendenkring die je langzaam opbouwde op Facebook, wordt vernietigd. Al je posts en commentaren (waarin soms zeer veel tijd en energie werd gestoken) verdwijnen.  De groepen die je opende, verdwijnen.  Niemand weet nog hoe hij/zij je verder kan bereiken. Enzoverder.

Heel wat aktivisten die via Facebook contact met elkaar onderhielden, werden hiervan reeds het slachtoffer en het is alsof Facebook op die manier bepaalde mensen wil ontmoedigen en ze wil beletten om verder te werken.
Ik vraag trouwens mij af welk samenwerkingverband er bestaat tussen Facebook en de autoriteiten, waaronder de Justitie.
 
Een paar jaren geleden maakte ik deel uit van de Facebook groep Helen Thomas.
Helen Thomas is een Amerikaanse auteur die jarenlang lid was van het White House Press Corps.  In 2010 nam zij ontslag nadat zij op de rechten van het Palestijnse volk had gewezen.
De groep was blijkbaar ingepalmd door de zogenaamde Jewish Internet Defense Force, een uiterst rechtse zionistische vereniging die rechtsstreekse banden heeft met leden van de Israëlische regering.
Maandenlang verschenen er anti-Palestijnse berichten en foto's van vermoorde en gefolterde Palestijnen (voorzien van de meest walgelijke commentaren).
Palestijnse activisten werden voortdurend geprovoceerd. Hun posten en commentaren verdwenen of zij werden verwijderd en daarna telkens teruggeplaatst.
De provocaties gingen zover dat zelfs de Facebook identiteit en foto's van deze activisten gewoon overgenomen werden voor fake-accounts en bedriegelijke publicaties.  Er werden zelfs Facebook-foto's van vrouwelijke Palestijnse activisten in porno-collages gebruikt die dan weer dienden voor het openen van fake accounts.
Maandenlang werd er klacht ingediend bij Facebook vanwege deze praktijken. Maar Facebook ondernam niets en behandelde blijkbaar enkel de klachten tegen de Palestijnse activisten die fel reageerden.  Hun accounts en groepen werden gesloten. Hun posts en commentaren verdwenen.

Ik haalde dit voorbeeld aan om aan te tonen dat Facebook helemaal niet zo sociaal vriendelijk is als het zich voordoet en op welke wijze bepaalde mensen worden uitgesloten.  
Zoals gezegd, is er van een ernstige klachtenbehandeling geen sprake bij Facebook.
Het zogenoemde sociale netwerk kan misschien heel wat van de Skynet Klantendienst leren.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens