10-07-12

Klantvriendelijkheid: Skynet blogs / Facebook

9a.gifBrussel, 10 juli 2012

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

 
Betreft: Probleem skynetblog
 
Hartelijk bedankt voor uw antwoord en voor het feit dat u zo snel werkte aan een oplossing voor het probleem.
 
Het is opnieuw mogelijk om in te loggen op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven'.
Er blijft nog wel een probleem bestaan met de commentaren die reeds wekenlang worden geblokkeerd.
 
We zullen zeker melding maken van uw klantvriendelijke aanpak.
 
Eén van de zwakke punten van het wereldwijd geprezen Facebook bijvoorbeeld, is dat men nergens met zijn klachten terecht kan.

Het gebeurt dat Facebookers vaststellen dat zij niet meer kunnen inloggen of dat hun account om één of andere reden werd afgesloten, zonder dat zij weten waarom.  Pas weken nadien krijgen zij een bericht met verwijzing naar één of andere paragraaf van de toelatingsvoorwaarden dat zij niet zouden gerespecteerd hebben.
De opgegeven reden voor het nemen van de sanctie, is in de meeste gevallen niet eens correct en wordt vaak als een excuus gebruikt.

Op Facebook kan iederéén (mensen die zich op één of andere manier persoonlijk willen wreken, familieleden waarmee men overhoop ligt, politieke tegenstanders enz.) een klacht indienen tegen een Facebook-gebruiker.  Facebook neemt die klachten onmiddellijk ernstig.  
Resultaat hiervan: Je kan gedurende 3 dagen, of langer, niets meer publiceren. Je account wordt afgesloten.  De sociale omgeving of vriendenkring die je langzaam opbouwde op Facebook, wordt vernietigd. Al je posts en commentaren (waarin soms zeer veel tijd en energie werd gestoken) verdwijnen.  De groepen die je opende, verdwijnen.  Niemand weet nog hoe hij/zij je verder kan bereiken. Enzoverder.

Heel wat aktivisten die via Facebook contact met elkaar onderhielden, werden hiervan reeds het slachtoffer en het is alsof Facebook op die manier bepaalde mensen wil ontmoedigen en ze wil beletten om verder te werken.
Ik vraag trouwens mij af welk samenwerkingverband er bestaat tussen Facebook en de autoriteiten, waaronder de Justitie.
 
Een paar jaren geleden maakte ik deel uit van de Facebook groep Helen Thomas.
Helen Thomas is een Amerikaanse auteur die jarenlang lid was van het White House Press Corps.  In 2010 nam zij ontslag nadat zij op de rechten van het Palestijnse volk had gewezen.
De groep was blijkbaar ingepalmd door de zogenaamde Jewish Internet Defense Force, een uiterst rechtse zionistische vereniging die rechtsstreekse banden heeft met leden van de Israëlische regering.
Maandenlang verschenen er anti-Palestijnse berichten en foto's van vermoorde en gefolterde Palestijnen (voorzien van de meest walgelijke commentaren).
Palestijnse activisten werden voortdurend geprovoceerd. Hun posten en commentaren verdwenen of zij werden verwijderd en daarna telkens teruggeplaatst.
De provocaties gingen zover dat zelfs de Facebook identiteit en foto's van deze activisten gewoon overgenomen werden voor fake-accounts en bedriegelijke publicaties.  Er werden zelfs Facebook-foto's van vrouwelijke Palestijnse activisten in porno-collages gebruikt die dan weer dienden voor het openen van fake accounts.
Maandenlang werd er klacht ingediend bij Facebook vanwege deze praktijken. Maar Facebook ondernam niets en behandelde blijkbaar enkel de klachten tegen de Palestijnse activisten die fel reageerden.  Hun accounts en groepen werden gesloten. Hun posts en commentaren verdwenen.

Ik haalde dit voorbeeld aan om aan te tonen dat Facebook helemaal niet zo sociaal vriendelijk is als het zich voordoet en op welke wijze bepaalde mensen worden uitgesloten.  
Zoals gezegd, is er van een ernstige klachtenbehandeling geen sprake bij Facebook.
Het zogenoemde sociale netwerk kan misschien heel wat van de Skynet Klantendienst leren.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens