22-04-12

Trial Yahoo-Facebook (1)

Case No. CV-12-01212-JSW
DEFENDANT FACEBOOK, INC.’S
ANSWER; COUNTERCLAIM AGAINST YAHOO! INC. FOR PATENT INFRINGEMENTJURY TRIAL DEMANDED

Defendant Facebook, Inc. (“Facebook”) hereby submits the following Answer to the Complaint for Patent Infringement of Yahoo! Inc. (“Yahoo!”). Facebook’s Counterclaim for Patent Infringe ment against Yahoo! is set forth below following the Answer.

THE PARTIES

1. Facebooklacks sufficient information to form a belief as to the truth of theallegations recited in this paragraph, and on that basis denies them.

2.Facebook admits that it is a Delaware corporation with its principal place of  business at 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025. Facebook admits it operates awebsite at www.facebook.com as well as associated mobile applications and social plugins.Except as expressly admitted herein, Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

NATURE OF THE ACTION

3. This paragraph contains a legal conclusion to which no response is required.

4.Facebook denies the al

legationsset forth in this paragraph.

JURISDICTION AND VENUE

5. This paragraph contains legal conclusions to which no response is required.

6.Facebook admits that this Court has personal jurisdiction over Facebook. Facebook denies that it has committed any acts of patent infringement and/or contributed to or induced acts of patent infringement by others in this or any other District.

7.Facebook admits that venue is proper in this judicial district.

INTRADISTRICT ASSIGNEMENT

8.This paragraph contains legal conclusions to which no response is required.

FACTUAL BACKGROUND

Yahoo!’s History

9.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

10.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

11.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

12.This paragraph of the Complaint consists ofallegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

13.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.Yahoo!’s Alleged Innovations

14.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information toadmit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

15.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

16.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

17.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies theallegations of this paragraph.Yahoo!’s Patents-in-Suit

18.Facebook admits that messaging and privacy are offered as options on certainwebsites. Facebook denies that “[w]ithout Yahoo!’s achievements, websites such as Facebook would not enjoy repeat visitors or substantial advertising revenue.” Facebook further denies that the functions identified in this paragraph of the Complaint involved any innovation by Yahoo!. 

http://www.scribd.com/doc/87849736/Facebook-s-Counterclaims-to-Yahoo-s-Patent-Lawsuit

 

19:15 Gepost door JX1865 in Facebook, trial, Yahoo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-04-12

Justitie: Facebook blokkeert publikaties

facebook-box.jpgDe vzw Werkgroep Morkhoven wordt, door middel van een 'security maatregel', van Facebook geweerd.  Vandaar dat zij de artikels en de persoonlijke berichten die eigenlijk voor Facebook bedoeld waren, op deze skynetblog publiceert.   Voor elk probleem bestaat er een oplossing.

------

Brief aan S.

Bedankt voor je informatie. Wat ik niet begrijp:  Na de complete vernieling van je wagen en al die angstaanjagende voorvallen, rijdt de politie nu, bij wijze van spreken, dag en nacht rond in de wijk.  Waarom kunnen zij het niet wat minder opzichtig aanpakken ?  Zoals dat gebeurde bij de recente aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis en het gerechtsgebouw in Turnhout bijvoorbeeld ?  Daar schakelde men twee agenten in burger in om ons vanuit een bestoft wagentje en vanaf een caféterras te schaduwen.  Ze kregen zelfs de tijd om ons nog wat te komen provokeren op de plaats waar het vriendinnetje van Marcel Vervloesem's aanklager, Dimitri V., in de kasteelvijver verdronken is.    

Bij onze akties hebben we jarenlang te maken gehad met telefoonproblemen en agenten in burger.  Dat heeft de Belgische Staat (en de Belgische belastingsbetaler dus), miljoenen euros gekost.  Waarom laat men de politie nu dag en nacht in je wijk rondrijden terwijl de dader(s), enkel rustig moeten afwachten tot ze weer vertrokken zijn ?   Gezien het over zwaarwichtige feiten gaat en er een hele buurt wordt geterroriseerd, vind ik dat men een agent in burger moet inschakelen die tot de aanhouding van de dader(s) leidt.

Inzake je bedreigingen, zou ik nog het volgende willen opmerken.
Juist na de voorlopige invrijheidsstelling van Marcel hadden we te maken met nachtelijke dreigtelefoons, brieven en mails waarin we met de dood werden bedreigd. We dienden hiervoor een klacht in bij de politie en na enkele weken werden we gerust gelaten.
Ook Marcel zelf ondervond toen problemen.  Zo vertelde Marcel's dochter mij dat haar vader op een bepaald moment naar het ziekenhuis van Lier moest gaan.  In Lier en Turnhout werd hij geschaduwd door maar liefst 5 agenten in burger.  De agenten die op een bepaald moment in een politiewagen stapten, communiceerden met elkaar via GSM's.  Een aantal onder hen had een dienstwapen bij dat ze blijkbaar niet goed hadden weggestoken.

Het valt mij op dat Marcel die nu al maandenlang in de gevangenis van Turnhout is opgesloten, voortdurend het slachtoffer wordt van bedreigingen en pesterijen. Na de ontzegging van Marcel's medicatie en diabetes-dieet en na de dreigingen met isoleercel en overplaatsing naar een andere gevangenis, blijken de brieven van Marcel's dochter en kleindochter nu al een week lang geblokkeerd te worden.  
Dat geldt ook voor de brieven van onze vrienden in Nederland en elders.

Zoals je weet, legde de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort ten allen koste wil blijven dichtdekken, Marcel vier jaar geleden, via een gerechtelijk vonnis, een spreekverbod met de pers op. Dat haalde echter niets uit en had zelfs een tegenovergesteld effect. Marcel sprak op Facebook dikwijls over de uitgave van zijn boek. Vandaar dat men het script van zijn boek bij de klacht van Dimitri V. in beslag nam.
Terwijl men alles deed om Marcel te isoleren (contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven en verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, reisverbod, spreekverbod, nieuwe klacht en wederopsluiting in de gevangenis,), krijgt Marcel enorm veel steun van mensen in binnen- en buitenland. Er zijn honderden mensen die hem schrijven en die hij terugschrijft. Dat verklaart waarom men enkele dagen geleden eiste dat Marcel zijn brieven voortaan in open briefomslagen zou verzenden, wat echter in overtreding is met de gevangeniswet. Dat verklaart ook waarom enkele dagen geleden een paar cipiers de opdracht kregen om Marcel's cel te onderzoeken en aandachtig zijn documenten en briefwisseling te bekijken. Dat verklaart tevens waarom Marcel geen schrijfmachine of computer mag gebruiken. En dat verklaart tenslotte waarom men hem door de achterhouding van de brieven van zijn dochter, kleindochter en vrienden voortdurend pest en emotioneel onder druk zet.

We volgen de zaak rond de vernieling van je wagen en de intimidaties door het scheppen van een terreurklimaat in je wijk, mee op en sluiten niet uit dat de zaak te maken heeft met de voortdurende intimidaties en bedreigingen vanuit de pedo-maffia en bepaalde rechters van de Turnhoutse justitie. Zoals je weet, stelde een Turnhoutse rechter van de raadkamer van Turnhout, Marcel enkele dagen geleden in een echte maffiastijl voor om te 'breken met dubieuze aktiegroepjes' en te 'zwijgen over de kinderpornozaak Zandvoort'.  'Pas dan kon er gepraat worden'.

We stelden justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt, hiervan op de hoogte.  Maar Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, reageerde niet.

We informeerden Turtelboom ook over de GSM van Marcel's aanklager Dimitri V. die uit het onderzoeksdossier verdwenen is.  Dimitri V. gebruikte een collage van de bij Marcel thuis opgenomen gesprekken om Marcel aan te klagen maar het gerechtelijk onderzoek dat de Turnhoutse rechters Vander Flaas en Jacobs onder tafel veegden, wees uit dat Dimitri V. in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en in zijn klacht bij de politie, gelogen heeft.
Het is daarom dat de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die enkele jaren geleden besliste om Marcel in voorlopige vrijheid te stellen, in haar vonnis pleitte voor de vrijlating van Marcel die nu reeds maandenlang in de overbevolkte gevangenis van Turnhout in voorarrest zit opgesloten.  Maar ook het recente vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank werd (en wordt) door de rechters Vander Flaas en Jacobs, zonder motivatie genegeerd.

Zoals we minister Turtelboom reeds herhaaldelijk mededeelden, stelde de Hoge Raad voor de Justitie enkele jaren geleden vast dat al de ontlastende stukken en getuigenissen uit Marcel's strafdossier waren verdwenen. Toevallig traden in dit dossier de rechters vander Flaas en Jacobs op die gedurende 11 jaren via een media-proces bleven herhalen dat Marcel 'schuldig' was en 'moest gestraft worden'.

Indien minister Turtelboom werkelijk voor een onpartijdige magistratuur is, dan zal zij dus moeten optreden.
Minister Turtelboom beweert ook de overbevolking in de gevangenissen te willen aanpakken.  Welnu, in de gevangenis van Turnhout is er bijvoorbeeld slechts plaats voor 120 gevangenen maar er zijn 210 mensen opgesloten waarvan een groot gedeelte op matrassen op de grond moet slapen.

Als Turtelboom die voldoende werd ingelicht, de voornoemde situaties stilzwijgend blijft goedkeuren, dan geeft zij daarmee ook toe dat zij de geörganiseerde misdaad die ondermeer verantwoordelijk is voor het verder dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, om één of andere reden ondersteunt.

We zullen de Belgische regeringsleden eerstdaags contacteren met de vraag of Turtelboom's steun aan de geörganiseerde misdaad, deel uitmaakt van het Belgische regeringsbeleid en wat de verdere plannen zijn van de regering.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------------------------------

 

aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info.just.fgov.be> (justitieminister Turtelboom, Open VLD)

cc:Klokkenluideronline, kleintje.stelling.nl, klachten.vlaamseombudsdienst, pensioenminister.be, dewael.com, Liga Voor Mensenrechten, luk vervaet, Van Rooij, eerstekamer.nl, kabinetderkoningin.nl, freemetro.be, telegraaf.nl, redactie.nu.nl, rene.coppens.vldbrussel, redactie.parool.nl, hoofdredactie.demorgen.be, justitiehuis.brussel, Commissie Justitie.tweedekamer.nl, justitiehuis.leuven

datum: 8 april 2012 14:55

-------------------------------------

 

Werkgroep Morkhoven
https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

 
Kom op voor Marcel Vervloesem !

 

Libérez Marcel Vervloesem !

 

FREE MARCEL VERVLOESEM

 

Liberate Marcel Vervloesem!

 
Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
 

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
 
Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
 

Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi

 
Sign/Signez/Teken :
 
vzw Werkgroep Morkhoven
 
Droit Fondamental

Mocht de website als gevolg van cyberaanvallen of om welke reden dan ook niet toegankelijk zijn, kunt u de website altijd bereiken via:
www.klokkenluideronline.net
www.klokkenluideronline.info

 
Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België) 

07-04-12

Facebook blijft Werkgroep Morkhoven censureren - Gesprek met Marcel Vervloesem

Facebook blijft de vzw Werkgroep Morkhoven met security-vragen bestoken en probeert aldus te verhinderen dat er iets over het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort op Facebook wordt gepubliceerd.  Maar gelukkig bestaat er ook nog een leven buiten Facebook...

Annemie Turtelboom ondersteunt machtsmisbruik en willekeur van Turnhoutse rechters 
Justitieminister Turtelboom (Open VLD, Partij van de Burger) en de Turnhoutse procureur Jan Poels die zij tot kabinetschef benoemde, hebben het licht op groen hebben gezet voor de wanpraktijken van de rechters binnen de Turnhoutse justitie die de Morkhovense aktievoerder Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd hebben.  De rechters zorgen er namelijk voor dat de ernstig zieke aktievoerder in voorhechtenis blijft opgesloten terwijl het gerechtelijke onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem reeds weken geleden vrijpleitte.
Zij doen dat onder het valse voorwendsel dat men 'wacht op het rapport van het psychiatrisch onderzoek' van Vervloesem's aanklager Dimitri V.    Door de onderzoeksresultaten en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank te blijven negeren en het psychiatrisch onderzoek steeds verder uit te stellen, kunnen de rechters het aanhoudingsmandaat van Marcel Vervloesem onbeperkt verlengen.  Justitieminister Turtelboom die pleit voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' en voor 'het aanpakken van de overbevolking binnen de gevangenissen' treedt niet op in deze zaak terwijl zij van deze feiten op de hoogte werd gesteld.
De minister is ook geinformeerd over het feit dat er, zoals de Hogere Raad voor de Justitie destijds in het strafdossier 'Vervloesem' van de voornoemde rechters vaststelde, opnieuw onderzoeksmateriaal uit Vervloesem's dossier verdween.  Het gaat hier om de GSM van Vervloesems's aanklager Dimitri V. waarop gesprekken stonden die aantoonden dat Dimitri V. in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en zijn klacht bij de politie gelogen had.  De GSM werd aan Dimitri V. teruggegeven zodat deze het voor Marcel Vervloesem ontlastende bewijsmateriaal zelf kan vernietigen.
 
--------------
Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
http://www.youtube.com/watch?v=jGaWJ3Tdd3w
http://youtu.be/jGaWJ3Tdd3w

Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi
http://www.youtube.com/watch?v=PKpVNFFS2as&feature=yo...
http://youtu.be/PKpVNFFS2as

Sign/Signez/Teken :
http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

03-04-12

Kinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak: Facebook problemen

Brussel, 10.3.2012 - Zoals ook in het verleden bij de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven steeds het geval was, is de vzw Werkgroep Morkhoven thans telefonisch onbereikbaar. 

De briefwisseling van en aan de vzw Werkgroep Morkhoven wordt reeds een week lang geblokkeerd.

Vandaag blokkeerde men ook de toegang tot Facebook.

Uit documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt dat de justitie reeds lang op de hoogte was van de kindermisbruiken te Amsterdam, zodat die misbruiken hadden kunnen voorkomen worden. De strafrechtbank van Turnhout gebruikte de documenten die voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) werden overmaakt, echter om aktivist Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderpornografie' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken. 

Normaal gezien, dienen de documenten nu aan de rechters in de Amsterdamse zedenzaak te worden overgemaakt. 

Het grote probleem in deze zaak is dat justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse Liberalen) die een 'magistratuur zonder een zweem van partijdigheid' predikt, de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.  Vandaar het stilzwijgen van de minister in deze zaak.

zandvoort_warmerdam_NL_3.gifzandvoort_warmerdam_NL_4.gif


 

FACEBOOK steeds meer interessant voor advocaten...

facebook-box.jpgWat veel gebruikers op Facebook niet weten is het feit dat veel statussen aanleiding kunnen geven tot klachten bij de politie of rechtstreeks bij het Parket en daaruit volgend rechtszaken en een mogelijke celstraf en/of boete of   schadevergoeding. Steeds meer klachten worden ingediend bij verschillende instanties voor onder andere laster en eerroof al dan niet met burgerlijke partijstelling.

In Rechtbanken worden statussen en reacties op Facebook wel degelijk als bewijsmateriaal aanvaard en dat maakt het soms wel gevaarlijk. Veel profielen nemen zomaar klakkeloos statussen van anderen over in de zin van : “Opgelet voor X, want het is een pedofiel.” Je ziet ook vrij vaak een volgend bericht op de startpagina verschijnen : ” X, Y, Z zijn hackers, voeg ze niet toe als vriend, want ze proberen je profiel te kraken.” Wat is nu het gevaarlijke eraan ? Je noemt namen en van zodra je een naam noemt kan die persoon wel degelijk klacht tegen je neerleggen voor laster en eerroof. Dan ligt de bewijslast bij jou en zal je moeten aantonen dat hetgeen je geschreven hebt ook wel degelijk klopt : dus m.a.w. : je zal wel degelijk moeten bewijzen dat de vermelde personen wel degelijk pedofiel of hackers zijn en dat is geen sinecure.

Daarom een goede raad : NEEM NOOIT ZOMAAR NAMEN VAN PERSONEN OVER VAN ANDERE PROFIELEN, DIE VAN BEPAALDE MISDRIJVEN BESCHULDIGD WORDEN ALS JE NIET KAN BEWIJZEN DAT HETGEEN JE SCHRIJFT OOK WEL ZO IS.

Daarbij nog het volgende : wanneer iemand nu een veroordeelde pedofiel zou zijn, dan nog mag je dat niet zomaar openbaar maken. Veel advocaten beginnen zich te specialiseren in dergelijke toestanden en als je niet wil dat je veroordeeld wordt voor laster en eerroof + schadevergoeding + gerechtskosten + de kosten voor je eigen advocaat + andere kosten, dan blijf je best zo ver mogelijk weg van kettingberichten, die vaak ontsproten zijn aan jaloerse breinen van kwaadaardige gebruikers van Facebook die iemand anders een loer willen draaien … wel vaak met zware gevolgen.

Overigens is het nooit heel erg verstandig om namen van mensen te vermelden in toestanden waarvan je de werkelijke achtergrond niet kent. De valse berichten op Facebook zijn legio en als je profiel ‘openbaar’ is inzake prikbordberichten is het dubbel oppassen geblazen.

Onlangs nog heeft een rechter in Duitsland een verzoek gericht aan Facebook-Ierland om een volledig profiel in beslag te nemen in een rechtszaak (dus alles, inclusief persoonlijke berichten). Vrouwe Justitia begint wel degelijk een niet te onderschatten speelster te worden in het Facebookgebeuren.

http://credylco.org/facebook/?p=1132

17:31 Gepost door JX1865 in Actualiteit, Facebook, Problemen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Facebook-problemen

censure.jpegWe hebben deze blog opgestart vanwege de talrijke problemen die we met onze skynetblogs ondervonden en die mogelijk te maken hadden met het feit dat de blogs onvoldoende beveiligd waren. Die probleem blijken intussen te zijn opgelost en we mogen zeggen dat we zeer tevreden zijn over de skynetblogs die een goede design hebben, éénvoudig in gebruik zijn en tal van mogelijkheden bieden. Het is dan ook te hopen dat Skynet in dezelfde richting blijft voortgaan en dat er, zoals onlangs, ook regelmatig ontmoetingen voor bloggers worden geörganiseerd. Omdat tal van mensen problemen ondervinden met hun Facebook, hebben we de naam van onze blog in 'Facebook-problemen' veranderd. Het valt op dat vooral aktivisten problemen ondervinden met hun Faceboook. Het probleem is dat men bij Facebook nergens met zijn klachten terecht kan als men met een soms onbegrijpelijke maatregel te maken krijgt. Het lijkt erop dat Facebook ook met bepaalde politie- en/of justitiediensten samenwerkt om de toegang aan bepaalde Facebook-gebruikers te ontzeggen en de informatie op het internet te censureren.

11-04-11

Werkgroep Morkhoven - problemen met skynetblogs - FOD Justitie

actualliteit, Werkgoep Morkhoven, mails geblokkeerd, kinderporno, netwerken, skynet blogs, justitieVandaag stuurden we een aantal uitnodigingen aan mensen die willen meewerken aan de skynetblogs.
Slechts een paar van die uitnodigingen blijken gearriveerd te zijn.

Vermoedelijk is dit opnieuw het werk van de FOD Justitie die erg verveeld zit met onze publicaties rond de Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarmaev die in de gevangenissen van Hasselt en Brugge aan folterpraktijken onderworpen werd.   De man wordt thans 24 uren op 24 uren opgesloten en werd zopas 'gek' verklaard.  Hij krijgt al bijna 14 dagen geen bezoek meer omdat hij -volgens de gevangenisdirectie- 'geen rapportbriefje wil tekenen' en 'gerust wil gelaten worden'. Op zijn cel van 2 x 3 meter waarin een ondoorzichtig raampje tegen het plafond, een weinig licht doorlaat, zou hij volgens de gevangenisdirectie een televisie hebben staan maar zou hij geen televisie kunnen zien omdat hij 'geen rapportbriefje wil tekenen'.  Hij mag regelmatig naar buiten maar kan niet naar buiten, omdat hij  'geen rapportbriefje wil tekenen'.  Hij mag ook schrijven en telefoneren maar kan dit niet omdat hij  blijkbaar 'gek is geworden en geen rapportbriefje wil tekenen' (maar zonder over een telefoon of over een pen en briefpapier te beschikken, kan men natuurlijk moeilijk telefoneren of schrijven).
Minister De Clerck (CD&V, vlaamse christen democraten) die een 'rechtvaardige en menselijke justitie' predikt, tekende op vraag van Rusland en na zijn contact met de Russische ambassade, een uitleveringsbevel voor Arbi Zarmaev.
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelde De Clerck in het ongelijk en Pax Christi deelde op 8.4.2011 mede dat Arbi Zarmaev 'één dezer dagen wordt vrijgelaten'. Maar de gevangenisdirectie van Brugge die de volle steun heeft van het kabinet De Clerck en het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen te Brussel, heeft laten verstaan dat men hem zo lang mogelijk wil blijven isoleren zodat men hem in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling kan opsluiten (internering).   Minister De Clerck en zijn diensten zijn op de hoogte van de voornoemde praktijken.
In Brugge is er momenteel een Tsjetjeense politieke vluchteling zonder armen opgesloten. De Tsejetjeense vluchteling zonder benen in de gevangenis van Hasselt, werd enkele dagen geleden, na 4 maanden opsluiting en het betalen van een borgsom, vrijgelaten.

Onze mails en telefoons werden ook in de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang geblokkeerd en afgetapt.

Sinds zijn vrijlating zo'n 8 maanden geleden, heeft Marcel Vervloesem die met de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) naar buiten bracht, een spreekverbod met de pers en een contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven die hem bleef ondersteunen en hem 2 jaar lang in de gevangenissen van Turnhout en Brugge opzocht. Verder heeft hij een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) die hem steunde.  Hij mag ook niet meer meewerken aan organisaties die kindermisbruiken bestrijden.  

Zoals men weet werd de kinderpornozaak Zandvoort door de valse beschuldigingen en het jarenlange mediaproces tegen Marcel Vervloesem in de doofpot gestopt.  Zelfs nu blijft men hier en daar herhalen dat er geen kinderpornonetwerken in België bestaan en dat de internationale commerciële kinderpononetwerken aan de Belgische grens ophouden met te bestaan.

Marcel Vervloesem is nog steeds lid van de raad van bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven alhoewel Het Nieuwsblad, de krant die de roddels over Marcel Vervloesem destijds lanceerde, haar lezers onlangs wilde doen geloven dat Marcel Vervloesem zich tegenover de vzw Werkgroep Morkhoven had gekeerd.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven