07-09-09

Problemen met skynetblog(s)

7.9.2009

Skynet Klantendienst

Gisteren stelde onze vereniging vast dat de titel en de omschrijving van onze blog 'Doofpot Justitie' (http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/) gewijzigd waren in die van onze blog 'Werkgroep Morkhoven' (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/).

Is het mogelijk dat er een persoon of dienst gebruik maakt van ons codewoord om wijzigingen in onze blogs aan te brengen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----------------------------------------

Bevestiging

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

19:31 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: problemen skynet blog |  Facebook |

Problemen met skynetblog(s)

7.9.2009

Skynet Klantendienst

Gisteren stelde onze vereniging na het aanmaken van de blog http://michel-vuijlsteke-ongecensureerd.skynetblogs.be/ vast dat de titel en de omschrijving van onze blog 'Morkhoven Forum' (http://morkhoven-forum.skynetblogs.be/) in 'Michel Vuijlsteke Ongecensureerd' gewijzigd was en dat men rechtsstreeks op een blogpost over Mter Hissel terechtkwam.

Is het mogelijk dat er een persoon of dienst gebruik maakt van ons codewoord om wijzigingen in onze blogs aan te brengen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----------------------------------------

Bevestiging

Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send

18:11 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: problemen skynet blog s |  Facebook |

27-08-09

Klachten over justitie gecensureerd

Bepaalde mensen blijken geen toegang te krijgen of tot een aantal pagina's van de blog http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

-

27 augustus 2009

stefaan saey aan mij

verzonden door live.nl


De toegang werd geweigerd!!

YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:

http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/post/7243481...

... werd geweigerd om de volgende reden:

Gewogen woorden limiet overschreden.

Categorieën:

Pornography, Pornography (Italian), Pornography (Danish), Pornography (Dutch), Pornography (German), Pornography (French), Pornography (Portuguese)

U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.

Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.

 

Verzorgd door DansGuardian

25-08-09

Blog 'Klachten over Justitie' gecensureerd


Chardon.front

 

 

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: stefaan saey
Datum: 25 augustus 2009 13:00
Onderwerp: tony ook geen toegang
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com

De toegang werd geweigerd!! - YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina: http://kla...
13:00 (1 uur geleden)


De toegang werd geweigerd!!

YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:

http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/post/7090158...

... werd geweigerd om de volgende reden:

Gewogen woorden limiet overschreden.

Categorieën:

Pornography, Pornography (German), Pornography (Italian), Pornography (Dutch), Pornography (Danish), Pornography (French), Pornography (Portuguese)

U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.

Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.

 


Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 25 augustus 2009 14:06
Onderwerp: Fwd: FW: Eptica Contact Form
Aan: skynet.nl@team.skynet.be, stefaan saey

Skynet Klantendienst

 
Geachte Heer,
 
Ik sprak u over de moeilijkheden die we met onze skynetblog(s) hadden en de veronderstelling dat het misschien wel eens te maken zou kunnen hebben met bepaalde publicaties.
 
Ook de heer Stefaan Saey (die zich eveneens tot de Skynet Klantendienst wendde zoals u in bijgevoegd schrijven kan zien) ondervindt regelmatig problemen met zijn skynetblog.
Bij hem gaat het nog een stap verder.
Hij krijgt in Antwerpen soms helemaal geen toegang meer tot zijn skynetblog of tot bepaalde bladzijden van zijn skynetblog.
 
Ik zend u in bijlage een kopie van de boodschap die hij ontving bij zijn poging om op zijn skynetblog de pagina 'Tony' te bekijken.  Ook de pagina 'Internetcensuur' blijkt regelmatig ontoegankelijk te zijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
 
mij (Stefaan Saey)
details weergeven 13:00 (49 minuten geleden)

De toegang werd geweigerd!!

YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:
... werd geweigerd om de volgende reden:
Gewogen woorden limiet overschreden.
Categorieën:
Pornography, Pornography (German), Pornography (Italian), Pornography (Dutch), Pornography (Danish), Pornography (French), Pornography (Portuguese)
 
U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.
Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.

 

Foto: 'De Chardon' te Grobbendonk

 

 

 


20-08-09

Internetcensuur - open discussie: Els Van Eeckhaut


els.Van-Eeckhaut_001

Beste Els,

Zoals ik je reeds zei, klopt je uitleg dus niet.

Je zegt dat die blogpost eigenlijk over Metatale ging maar de titel van je betoog was ‘Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?

Je blogpost bleek voorts bijna helemaal aan Marcel Vervloesem, de vzw Werkgroep Morkhoven en de Morkhoven-site te zijn gewijd.

We herhalen je uitspraken nog eens:

- 'Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt. Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.   Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.'

- 'Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)'

- 'Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden,en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.'

- 'Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.'

- 'Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).'

- 'Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.'

- 'Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.'

- 'Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?'

- … 'Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?'

- 'Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigt van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.'

- 'Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?'

- 'Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.'


We weten, beste Els, dat vrienden van jou, zoals Michel Vuijlsteke (Gent.blogt.be), die zich af en toe ergeren aan de ‘te subjectieve’ artikels in hun lijfblad De Standaard (Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Het Volk), niet in staat zijn om zich echt kritisch op te stellen. Maar het zou niet slecht zijn indien je deze zaak zou rechtzetten om, zoals SP.A-kamerlid Renaat Landuyt zei inzake de corruptie binnen de magistratuur, te vermijden dat er allerlei roddels, fantasieën en complottheorieën zouden ontstaan.

http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=2033#comment-89257http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244
(3 Jan Boeykens // Aug 20, 2009 at 11:22 am)

--------

Els Van Eeckhaut (dochter van de gereputeerde strafpleiter Piet Van Eeckhaut) is als strafpleiter verbonden aan de Gentse balie. Zij werd tot lid van de probatiecommissie benoemd en zetelt in de Raad van de Orde van Advocaten.   Zij werkte een jaar op het kabinet van SP.A-minister Freya Van den Bossche en stelde zich in 2006 kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Sinds 2007 zetelt zij in het Gentse SP.A-bestuur. De weblog van Els Van Eeckhaut staat nu in de Top 100 lijst van de 'meest invloedrijke blogs' van Metatale...


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

14:41 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (9) | Tags: internetcensuur blogs |  Facebook |

18-08-09

Skynetproblemen

Enkele dagen geleden verdwenen er hele dossiers van de computer van Prinses Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Wij stellen vast dat bepaalde berichten op onze skynetblog(s) ook verwijderd of gewijzigd worden.

Andere medewerkers van de vzw Werkgroep Morkhoven ondervonden de voorbije maanden computerproblemen terwijl ook hun mails geblokkeerd werden.

Een brief die Marcel Vervloesem vanuit de gevangenis van Turnhout stuurde, kwam pas twee weken later bij zijn bestemmeling aan.

Men kan stellen dat we 'paranoia' zijn maar feiten zijn nu éénmaal feiten.

Dat er een apart dossiertje over de vzw Werkgroep Morkhoven op het kabinet van justitieminister De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) bestaat terwijl geen enkele brief meer beantwoord wordt, is nog zo'n feit.

Op 25 maart 2009 deelde De Clerck in een brief aan Marcel Vervloesem mede dat hij de opdracht gaf aan de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen (die dus werkelijk blijkt te bestaan) om zijn detentieomstandigheden te onderzoeken.
Marcel Vervloesem kreeg echter niemand te zien of te horen.
We brengen Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers hiervan al maandenlang op de hoogte zonder dat er enige reactie volgt.

Doen de informatieambtenaren van de Minister (Mevr. Hayat Ait Chaoura en Nancy Thienpont) hun werk niet of blijft het dossier soms bij Linda Van Wijngaerden die het dossier zou moeten behandelen, plakken ?

In 2008 schreven we 1 aangetekende brief naar (ex)Minister van Justitie Jo Van Deurzen (Vlaamse Christen Democraten en persoonlijk bevriend met De Clerck).
Na zes maanden hadden we nog geen antwoord.
We telefoneerden naar het kabinet van Van Deurzen en kregen van de kabinetsmedewerker die het dossier behandelde te horen dat de brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Dams was blijven liggen'.
Dams is magistraat op het hof van beroep te Antwerpen alwaar de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' werd genoemd en Marcel Vervloesem, eenvoudig weg op basis van enkele gevonden bamboestokjes in zijn garage, schuldig werd geacht aan de 'folteringen en verkrachtingen' waarvan hij in 2005 opnieuw werd beschuldigd.
Op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie tevens vaststelde, toevallig ook de 7 kinderporno=cd=roms Zandvoort die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven kreeg) er voor onderzoek aan procureur=generaal Christine Dekkers had laten overmaken.

Roddels, fantasietjes, complotheorieen... zoals Renaat Landuyt (Sp.a) zou zeggen ?

Dat is allemaal mogelijk maar feiten blijven feiten.

16:50 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynetproblemen |  Facebook |

13-08-09

Internetverkeer: de burger als potentiële terrorist

 

declerck.286380

"E-mail en internetverkeer twee jaar bijhouden"

12.8.2009


Justitie lijkt nu toch in gang te schieten om de Europese dataretentierichtlijn om te zetten in Belgische wetgeving. De Tijd meldt dat minister van Justitie Stefaan De Clerck daartoe een voorontwerp van wet en een bijhorend uitvoeringsbesluit klaar heeft. Dat voorontwerp zou inhouden dat alle gegevens betreffende telecommunicatie, inclusief e-mailverkeer, voor twee jaar moeten worden bijgehouden. Nochtans vraagt de Europese dataretentierichtlijn slechts een bewaartermijn van zes maanden tot twee jaar. Waarom België kiest voor een termijn van twee jaar, is ons een raadsel. Het zal toch niets te maken hebben met de gerechtelijke achterstand?

Hoe langer en hoe meer gegevens bewaard moeten worden, hoe hoger het kostenplaatje zal uitdraaien. De vereniging van internetaanbieders (ISPA) reageerde reeds dat als de regering een bewaartermijn van meer dan twee jaar wil, ze daar zelf voor moet opdraaien. Anders zal de internetgebruiker meer moeten betalen. Dat klopt uiteraard slechts ten dele. De internetgebruiker draait sowieso op voor de kosten: zij het door een verhoging van de kostprijs van telecomdiensten in ons land, zij het via belastingen.

Maar de kosten zijn niet de hoofdbekommernis van Tik. Veel belangrijker is de enorme inbreuk op de privacy. Het bewaren van alle gegevens van alle burgers doet denken aan een politiestaat. Dat werd overigens erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Klass e.a. v. Duitsland (1978). We zwijgen dan nog over het risico dat dergelijke gegevens uitlekken en op straat belanden. Uiteraard zou dergelijke lijst enorm interessant zijn voor hackers en spammers, dus zeer gegeerd om te stelen. Vertrouwen we de overheid en het gerecht wel met al die gevoelige informatie?

Waarom kan een snelle procedure om verdachte personen op een watchlist te zetten niet volstaan? Zo worden ten minste niet alle burgers geraakt in hun privacy.

Wie denkt dat hij 'toch niets te verbergen heeft', leest best eens het artikel 'I've got nothing to hide', and other misunderstandings of privacy van professor Solove, verbonden aan de George Washington University Law School. In dat artikel, gepubliceerd in de gerenommeerde San Diego Law Review, maakt professor Solove brandhout van die drogreden.

Tik hoopt dat minister De Clerck grondig nadenkt alvorens dergelijke maatregel in te voeren. Hopelijk komt hij samen met ons tot het besluit dat het voorstel te ver gaat.

http://www.tik.be/e_mail_en_internetverkeer_twee_jaar_bij...

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten)

08:16 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-07-09

Gevangenissen/Open Brief aan Minister De Clerck: Problemen met links

 

declerck.286380

Brussel, 24.7.2009

Na de publicatie van de bijgevoegde brief aan Justitieminister Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) waarop, zoals gewoonlijk, geen antwoord kwam, deelde skynet ons bij de publicatie van een recent bericht het volgende mede:

'Inhoud van het bericht - Om spam te vermijden is het aantal links beperkt tot 20. Bedankt om dit te respecteren.'

Een bericht kan dus niet meer gepubliceerd worden als er meer dan 20 links worden toegevoegd. Op die manier zou men 'spam' willen vermijden.

Vandaag bleken ook de links in de e-mails van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, niet meer te functioneren.

Betreft het hier de zoveelste pesterijen van de Belgische Justitie en Staatsveiligheid die, dank zij de stilzwijgende steun van De Clerck, zomaar kinderporno-cdroms en dossierstukken kunnen laten verdwijnen ?

In België is de Staatsveiligheid aan geen enkele vorm van parlementaire controle onderworpen.
Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I), een zogezegd permanent en onafhankelijk controleorgaan dat door het parlement in het leven werd geroepen om de Staatsveiligheid te controleren, wordt dank zij de uitgebreide bevoegdheden die de Staatsveiligheid van ex-Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) en ex-Premier Yves Leterme (Vlaamse Christen Democraten) kreeg, thans door de Staatsveiligheid gecontroleerd.
De Staatsveiligheid volgt de dossiers op van meer dan 200 Belgische politici en besteedt een bijzondere aandacht aan hun sexuele voorkeuren. Vandaar dat Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem onmiddellijk na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort die de internationale pers (waaronder zelfs 3 Japanse kranten) haalde, via de Vlaamse pers van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd. Dat gebeurde op initiatief van zijn halfbroer Victor V. die zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.

Victor V. (Vlaamse Socialisten) is thans Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals alwaar hij het, na enkele politieke benoemingen, tot gemeenteraadslid wist te schoppen.

De Vlaamse regionale politiek is immers vergelijkbaar met de toestand op Sicilië waar dat de lokale maffia dank zij de christen democratische partij regeert.


Brussel, 8 juli 2009


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer De Clerck,

Betreft: artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet

Alhoewel U over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, geeft U de indruk dat U niets om de mensenrechten en de rechten van de gevangenen geeft.

U propt uw gevangenissen immers vol met zieke gevangenen terwijl de voorlopige vrijlating op medische gronden een manier kan zijn om de gevangenissen te ontvolken en het leven van ernstig zieke gevangenen te redden.

De uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden) werden door U echter nog altijd niet getekend zodat zieke gevangenen geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel hebben.
U schendt hiermee artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Op 17 maart 2009 stelde het Sp.a parlementslid André van Nieuwkerke U hierover een vraag (Vraag 4 3231).
Die vraag werd gewoonweg niet beäntwoord...
 
Ook Cdh-parlementslid Clotilde Nyssens stelde U zopas een vraag terzake waarop U geäntwoord zou hebben dat de uitvoeringsbesluiten inderdaad nog niet werden getekend maar dat de voorlopige invrijheidstelling op basis van medische gronden 'geen enkel probleem vormde indien de gedetineerde beroep deed op zijn advocaat'.
Met deze dooddoener die bovendien een leugen is, moest het parlementslid het stellen.
U hebt dus niet bepaald veel respect voor parlementsleden. 
 
Ik kan U melden dat de heer Vervloesem van onze vereniging, die zopas naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht (wat voor hem een verbetering is), al weer dagen kampt met vochtopstapeling in zijn benen.  Hij heeft ook opnieuw hart- en nierpijnen.  Dat wijst er op dat de vochtopstapeling het gevolg is van hart- en nierproblemen waarvoor hij dringend medische hulp nodig heeft. Op 14 mei jl. had hij tengevolge van nieuwe hartproblemen trouwens al electroschocks moeten krijgen in het AZ Sint-Jan te Brugge alwaar hij enkele maanden geleden een open-hartoperatie onderging.  De Psycho Sociale Dienst (PSD)en de gevangenisdirectie van Brugge staken daar met een verslag waarin over de ganse lijn negatief werd geadviseerd, echter een stokje voor.
 
Als U wil voorkomen dat de heer Vervloesem opnieuw met spoed in het ziekenhuis moet opgenomen worden en gedurende zes uren lang aan een hartmachine moet gekoppeld worden, dan kan U de Penitentiaire Gezondheidsdienst van uw ministerie best verzoeken om op te treden.
 
Ik vraag me nogmaals af wat mensen zoals de heer Vervloesem in uw gevangenissen die uitpuilen van 'humane omstandigheden' eigenlijk zitten te doen terwijl U de overbevolking in uw gevangenissen zogezegd wil tegengaan en U de Belgische Staat 90 miljoen Euro's laat ophoesten voor de huur van een gevangenis in Nederland.
 
Als de heer Vervloesem niet in aanmerking komt voor een voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen, wie komt er dan wel voor in aanmerking ?  Vanwaar ook uw voorkeur voor mensen van extreem-rechtse partijen zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniël Féret (Front National) die al na één dag gevangenisstraf terug naar huis mochten om er op hun electronisch enkelbandje te wachten ?
 
Mag ik U nog eens doen herinneren aan uw brief van 25 maart 2009 waarin U de heer Vervloesem beloofde dat U zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken (waarvan niets in huis gekomen is) ?
 
In bijlage zend ik U voor de zoveelste maal de lijst van de spoedopnames en spoedoperaties van de heer Vervloesem, waarmee U geen rekening wenst te houden.
 
 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hierbij zend ik u nogmaals de lijst van spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de reeds meer dan 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

01-07-09

Skynet problemen na brief aan Voorzitter Europese Commissie

 

Skynet Klantendienst

Brussel, 30.6.2009

Geachte Heer,

Ik kan geen commentaren meer op de artikels van mijn skynetblog(s) publiceren omdat de anti-spam-tekens die men moet overtypen nergens te zien zijn.

Ik kan ook geen klacht meer indienen om dezelfde reden.

Waarschijnlijk heeft het probleem te maken met een klacht bij de Voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie in verband met de schending van de Mensenrechten in de Belgische gevangenissen.

Kan dit probleem zo snel mogelijk opgelost worden ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
Bruxelles, 29.6.2009
 

Le Werkgroep Morkhoven a formulé auprès du Président du Commission Européenne, une demande d’enquête sur : 

1. Les conditions de détention en Belgique
2. Le blocage de l’article 72 par le ministre de la Justice belge sur les attributions des tribunaux d’application des Peines, pour juger des libertés conditionnelles pour raisons médicales.
3. Le blocage de l’enquête promise par le ministre de la Justice belge sur les conditions de détention de Marcel Vervloesem.
4. Le nombre de prisonniers qui seraient victimes de soi disant mort naturelle dans les prisons surpeuplées.
 

- Website Morkhoven (anglais, français, italien, néerlandais)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental (français, anglais, italien)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Prisons belges - tortures
- Prisonniers belges en Hollande
- Prisonniers de Guantanamo - Karel De Gucht et Hillary Clinton
- Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU: La Belgique
- surpopulation carcérale
- prisonniers malades
- prisonniers malades: Loi Dupont
- Droits des prisonniers - l'Ombudsman européen
- prisonniers malades: La Convention européenne des Droits de l'Homme

- Réseaux pédocriminels: Zandvoort
- Réseau pédocriminel de Zandvoort: question parlementaire
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 1 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 2 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV - Dailymotion (français)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres italiens)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres anglais)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'

Photo: José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne

Gevangenissen - Klacht bij Voorzitter Europese Commissie: skynetproblemen

 

De hierbij volgende brief werd als commentaar op verschillende skynetblogs gepubliceerd. Op het kabinet van Minister van Justitie Stefaan De Clerck waren ze daar blijkbaar niet gelukkig mee. Het was vandaag niet meer mogelijk om de brief als commentaar te plaatsen...


Brussel, 29.6.2009

 
José Manuel Barroso
Voorzitter van de Europese Commissie
1049 Brussel, België
 
Geachte Heer Barroso,
 
Betreft: verzoek tot instelling van een onderzoek naar de overlijdens van zieke gevangenen in de overvolle gevangenissen van België en de andere europese landen

Marcel Vervloesem van onze vereniging die bekend is vanwege de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, is al 9 maanden opgesloten in de gevangenissen van Turnhout en Brugge nadat de Belgische justitie alles heeft gedaan om de kinderpornozaak in de doofpot te stoppen.
 
Alhoewel hij zwaar ziek is (kankeroperaties, hartoperaties, nieroperatie, suikerziekte enz.) wordt hij door de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck die over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, in overtreding met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, tot zijn laatste snik in de gevangenis opgesloten.
 
Marcel Vervloesem is reeds meermaals bijna overleden in de gevangenis.
En onze vereniging wil dat U opdracht geeft om een onderzoek in te stellen naar:
1) de detentieomstandigheden in België
2) het persoonlijk blokkeren van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijheid op medische gronden) door de Minister van Justitie
3) het persoonlijk blokkeren van een onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Minister van Justitie
4) het aantal gevangenen dat jaarlijks een zogezegde natuurlijke dood sterft in de overvolle europese gevangenissen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
 
In bijlage zend ik u een kopie van de laatste publicatie op onze site met een lijst van de meer dan 20 operaties en spoedopnamen van de heer Vervloesem die herhaaldelijk aan de Minister van Justitie werd bezorgd.
 
===========

Marcel Vervloesem, die de kinderpornozaak Zandvoort in 1998 onthulde, had op 14 mei 2009 wegens nieuwe ernstige hartproblemen die voor een groot deel het gevolg waren van een gebrek aan medicatie en een gebrekkige medische behandeling (kinesytherapie, revalidatie) na zijn open-hart-operatie van enkele maanden geleden in het AZ Sint-Jan te Brugge, met spoed in het ziekenhuis moeten opgenomen worden.

De maandenlange spelletjes van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge en de mededeling van de gevangenisdirectie te Brugge, juistgeteld 1 dag voor de heropname had moeten plaats vinden, waarin over de ganse lijn negatief geadviseerd werd, deden de stoppen bij de Morkhoven-activist echter doorslaan.

Vanaf 14 mei jl. weigerde hij elke medicatie en medische behandeling.

Enkele weken geleden stelden Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ van de vzw Werkgroep Morkhoven bij hun bezoek aan Marcel Vervloesem vast dat diens huid volledig begon te verkleuren. Op een bepaald moment waren niet alleen zijn gezicht maar ook zijn armen volledig verbruind en als hij in zijn vel kneep, bleef dat recht staan. Hij kloeg over voortdurende hoofdpijn en hartpijnen. Hij zei dat hij 's nachts 3 à 4 keren moest opstaan om te gaan drinken. Dat heeft verschillende weken geduurd.

De Morkhoven-activisten kwamen er zopas achter dat dit uitdrogingsverschijnselen waren.
Geen enkele dokter had dit blijkbaar opgemerkt terwijl dit fataal kan zijn, zeker voor iemand die zware hartproblemen heeft, zwaar suikerziek is en wiens nieren maar voor 60% werken.
Het is onbegrijpelijk dat dit kunnen gebeuren is en dat niemand hem daarover iets gezegd heeft.
Dit verklaart ook metéén hoe het mogelijk is geweest dat Marcel Vervloesem verschillende malen onvoldoende medicatie kreeg en met spoed moest gehospitaliseerd worden.

Men kan zich afvragen hoeveel zieke mensen er jaarlijks tengevolge van een zogezegde natuurlijke dood in de Belgische gevangenissen sterven.

Op 26.6.2009 besloot Marcel Vervloesem om zijn insuline herop te starten.
Het is echter onvoorspelbaar hoe de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die steeds verslechtert, nu verder zal evolueren.
Normaal gezien, zou hij nu onmiddellijk in het ziekenhuis moeten opgenomen worden en zou zijn gezondheidstoestand dagelijks geëvalueerd moeten worden. Dat gebeurt blijkbaar niet.

Marcel Vervloesem werd tijdens de voorbije jaren ook een paar keren voor kanker geöpereerd.

 
De Werkgroep Morkhoven drong bij justitieminister De Clerck die over een 'menselijke justitie', een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden', de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen en zijn 'toenemende inspanningen inzake het electronisch toezicht' spreekt, regelmatig aan om Marcel Vervloesem vanwege zijn gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen.
De Minister blokkeert echter de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet zodat een iedere voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden onmogelijk is. De Minister werd door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, terzake verschillende keren aangeschreven maar de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. zijn nog steeds geblokkeerd.
Ook de parlementaire vraag terzake van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwenkerke dd. 17.3.09 (Vraag 4-3231), liet de Minister onbeäntwoord.
 
De Minister deelde in een brief van 25.3.2009 aan Marcel Vervloesem (met ref. PV71/KL/1523AC) mede dat hij zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken.
Daarvan kwam echter, niettegenstaande een herhaald herinneringsschrijven aan de Minister, niets in huis.
 
De opsluiting van Marcel Vervloesem is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die elke mensonwaardige behandeling en een nodeloos folterend lijden verbiedt.
 
Hierbij volgt een kopie van de indrukwekkende lijst met spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die herhaalde malen aan de Minister werd bezorgd en waarvan geen woord is weer te vinden in het eindrapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.
 
1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Thank you for your mail.
It will be dealt with according to the rules of the code of good administrative conduct.
Bruxelles, 29.6.2009
 

Le Werkgroep Morkhoven a formulé auprès du Président du Commission Européenne, une demande d’enquête sur : 

1. Les conditions de détention en Belgique
2. Le blocage de l’article 72 par le ministre de la Justice belge sur les attributions des tribunaux d’application des Peines, pour juger des libertés conditionnelles pour raisons médicales.
3. Le blocage de l’enquête promise par le ministre de la Justice belge sur les conditions de détention de Marcel Vervloesem.
4. Le nombre de prisonniers qui seraient victimes de soi disant mort naturelle dans les prisons surpeuplées.
 

- Website Morkhoven (anglais, français, italien, néerlandais)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental (français, anglais, italien)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Prisons belges - tortures
- Prisonniers belges en Hollande
- Prisonniers de Guantanamo - Karel De Gucht et Hillary Clinton
- Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU: La Belgique
- surpopulation carcérale
- prisonniers malades
- prisonniers malades: Loi Dupont
- Droits des prisonniers - l'Ombudsman européen
- prisonniers malades: La Convention européenne des Droits de l'Homme

- Réseaux pédocriminels: Zandvoort
- Réseau pédocriminel de Zandvoort: question parlementaire
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 1 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 2 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV - Dailymotion (français)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres italiens)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres anglais)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'

Photo: José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne