22-12-09

Onze klacht bij Skynet


SkynetBrussel, 22.12.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

We wensen u nogmaals te danken voor de verwijdering van de berichten op http://ladis-kindermisbruik.skynetblogs.be/, een skynetblog die blijkbaar enkel is opgericht om een lastercampagne tegen de vzw Werkgroep Morkhoven en haar leden te voeren.

Zoals u weet, waren de berichten op deze site enkel een samenraapsel van persoonlijke aanvallen, schendingen van copyright, valse beschuldigingen en werd er zelfs een tekst van een zogenaamde vereniging gepubliceerd waarin werd opgeroepen om ‘pedofielen te martelen, levend te villen en te verbranden’. Daarmee werd ongetwijfeld ons verenigingslid Marcel Vervloesem bedoeld, die na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, door de opsteller van de voornoemde skynetblog en ondermeer door leden van de bende van ‘Rosse Gie’ te Morkhoven, van ‘folteringen en verkrachtingen tijdens hun jeugdjaren’ werd beschuldigd.

Marcel Vervloesem werd echter, na gedurende tien jaar als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘geesteszieke kinderverkrachter’ aan de schandpaal te zijn genageld, in 2008 door het hof van beroep van Antwerpen van deze betichtingen vrijgesproken.
Hij werd, door het mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, wel tot vier jaar gevangenis veroordeeld voor de ‘folteringen en verkrachtingen’ waarvan hij in 2005 door enkele minderjarigen uit hetzelfde milieu en die ondermeer betrokken waren bij een gewapende roofoverval, opnieuw werd beschuldigd.
Enkele bamboestokjes die ten zijnen huize werden gevonden, moesten als ‘overtuigend bewijs’ dienen.

In tegenstelling tot onze 3 skynetblogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’ met het hele Internetarchief van onze vereniging, zie ik dat de bovengenoemde skynetblog die begint met de woorden ‘alles over een kindermisbruiker en zijn vrienden die iederéén beschuldigen en zelf niks anders doen dan liegen en bedriegen en teksten aanpassen’, echter gewoon blijft geöpend.
De skynetblog blijft dus bestaan en mag zelfs openen met deze beschuldiging.
Dat is vreemd omdat betrokkene het waarschuwingsbericht van Skynet gewoon naast zich neerlegde en hij liet verstaan dat hij ‘gewoon zou doorgaan’ (wat hij thans ook doet vanop een Nederlandse pedo-site die de ‘zelfbenoemde pedo-jagers er gezamenlijk onder wil krijgen’).

Deze situatie roept opnieuw ernstige vragen op over onze drie skynetblogs die, na uw waarschuwingsbericht naar een onbestaand adres waardoor we niet konden reageren, zonder enige mededeling wegens ‘persoonlijke aanvallen’ werden gesloten.

Ons onderzoek wees achteraf uit dat de klacht tegen onze skynetblogs van een zekere Michel V. kwam die zijn medewerkster van de Gentblogt.be, de advocate Els Van E. uit Gent, voluit steunde in haar oproep om de ‘dubieuze’ en ‘maatschappelijk onaanvaardbare skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven’ (waarmee gedoeld werd op het proces tegen Marcel Vervloesem dat toen nog lopende was) uit de rankings en van het Internet te verwijderen.

Wij dienden herhaaldelijk een klacht in vanwege de bedenkelijke sluiting van deze skynetblogs maar onze klachten werden echter nooit onderzocht en behandeld.

Mogen wij vooralsnog aandringen op de behandeling van onze klachten terzake ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform

———————————————————————-

Kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/


10:58 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet, kindermisbruik, klacht |  Facebook |

16-12-09

Cyberhate

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zegt het volgende over Cyberhate: 


Het begrip ‘CYBERHATE’ verwijst naar uitingen van haat (discriminerende uitlatingen, pesterijen, beledigingen) op internet tegen personen op basis van hun huidskleur, zogenaamd ‘ras ‘, afkomst, seksuele geaardheid, handicap, ziekte, geloof, …. Het kan ook gaan om antisemitische of negationistische uitspraken.


'CYBERHATE of haatgedrag op internet mag men niet banaliseren. Het beledigen en kwetsen van anderen kan, eventueel volledig onbewust, snel “bon ton” en stoer overkomen. Het gevaar bestaat erin dat de samenleving, met het internet als uithangbord, op die manier afglijdt naar een “racisme mag”-klimaat. Geleidelijk aan worden haatuitingen als normaal en aanvaardbaar beschouwd, waardoor normen en waarden onopgemerkt worden verlegd.


Sommige mensen kunnen gechoqueerd zijn of zich beledigd voelen door bepaalde haatboodschappen op internet. Toch worden enkel woorden die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie op basis van één van de beschermde criteria, beschouwd als inbreuken die tot vervolging kunnen leiden. Ook negationistische uitlatingen zijn strafbaar bij wet.

 

Informatie en sensibilisering kunnen er voor zorgen dat we als surfers de internetspelregels beter begrijpen en kunnen naleven. Zo moet iedereen voluit van de meerwaarde van het internet kunnen genieten!

 

In het kader van de uitvoering van de wetten en in de strijd tegen haat op internet, is de notie ‘aanzetten tot’ erg belangrijk. De eerste twee wetten verbieden personen om ‘aan te zetten tot’ discriminatie, segregatie, haat of geweld tegen personen of groepen personen op basis van bepaalde eigenschappen (nationaliteit, zogenaamd ‘ras’, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst en taal).  

 
Onder ‘aanzetten tot' verstaan we verbale en non-verbale communicatie die aanzet, stimuleert, aanmoedigt, provoceert en oproept tot bepaalde reacties. Dit gaat dus verder dan gewone ideeën, informatie of kritiek. Bovendien is het niet noodzakelijk dat aan die oproep effectief gevolg gegeven wordt.Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding | Koningsstraat 138 - 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 212 30 00 | Fax: +32 (0)2 212 30 30 | Groen nummer: 0800/12800 | epost@cntr.behttp://www.diversiteit.be/subindex.php?action=onderdeel&onderdeel=174&titel=Cyberhate+bestrijden&SUB_ID=140

 

 


Australië gaat websites blokkeren

Australië gaat websites blokkeren

http://zaplog.nl/zaplog/article/australie_gaat_websites_blokkeren


Australië gaat websites blokkeren 

Australië gaat internetproviders verplichten illegale websites te blokkeren om internetters te beschermen. Door dit in de wet op te nemen, voert de Australische regering één van de strengste internetreguleringssystemen ter wereld in. Het gaat om niet alleen om sites die kinderporno of ander seksueel geweld tonen of aanzetten tot crimineel gedrag of drugsgebruik maar ook om klokkenluidersites zoals 
WikiLeaks.

 

02:32 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: australie, websites, blokkeren |  Facebook |

12-12-09

Operatie Typhon en het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort


cd-roms


Pedofielenverenigingen spannen tegenwoordig een proces in tegen iederéén die kindermisbruik bestrijdt zodat de Justitie binnenkort verplicht zal zijn om gevangenissen bij te bouwen waarin zij ook de door haar veroordeelde kinderrechtenaktivisten kan opsluiten.

De operatie Typhon van Europol waarbij meer dan 100 mensen werden opgepakt die via een Oostenrijkse website kinderporno verspreidden, is dan ook slechts een druppel op een heet gloeiende plaat.

Het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort met de, volgens een rapport van de federale politie 89.539 slachtoffertjes, door de Belgische, Nederlandse en Franse autoriteiten, toont bovendien duidelijk aan dat de overheid de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers vrijuit laat gaan.

Het feit dat de Belgische justitie thans openlijk zegt dat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, opgesloten moet blijven 'omdat hij anders zijn anti-kinderporno-aktiviteiten met de verenigingen die tegen kindermisbruik strijden, zou hernemen en daarbij de pers zou contacteren', bewijst tevens dat de operatie van Europol niet meer dan een rookgordijn is.

Het moet de indruk geven dat de overheid werkelijk tegen het misbruiken van kinderen en het verspreiden en verkopen van kinderporno via het Internet, optreedt.  In die zin is het een mooi staaltje van mediamanipulatie.

---------------------

10 December 2009

De politie heeft na een onderzoek in Nederland en achttien andere landen in totaal 115 mensen opgepakt die via een Oostenrijkse website kinderporno verspreidden. Het onderzoek onder de naam Operatie Typhon heeft twee jaar in beslag genomen. Dat heeft de Europese politieorganisatie Europol donderdag meegedeeld. 
Onder de verdachten zijn mensen die door hun werk veel met kinderen te maken hebben, zoals leraren en conciërges. Tot de landen waar bij mogelijke verdachten huiszoeking is gedaan, behoren Nederland, België, Bulgarije, Canada, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk. 

Bron: DeStentor


vzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort:
Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet

07-12-09

Werkgroep Morkhoven dient een klacht in bij Skynet


JanB.Leugenaar

Skynet laat klacht zonder gevolg

Maandag, 7 december 2009
By Morkhoven


Skynet sloot onlangs drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder ‘Doofpot Justitie’ met het hele Internetarchief van de vzw Werkgroep Morkhoven sinds 2005, wegens ‘persoonlijke aanvallen’ en wegens de ‘overtreding van de gebruikersoveréénkomst en gedragscode’ van Skynet.

De berichten van de vzw Werkgroep Morkhoven waren echter geen ‘persoonlijke aanvallen’ maar wel een verdediging (ondermeer door middel van krantenartikels en documenten) tegenover de persoonlijke aanvallen van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut en de Gentblogt.be-voorzitter Michel V.

Het zou immers fout zijn als men niet zou reageren als iemand uit justitiemiddens oproept om zijn skynetblog wegens ‘dubieus’ en ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ uit de rankings en van het Internet te verwijderen en als dit discours door de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank min of meer wordt overgenomen.

Van Eeckhaut ging haar boekje ver te buiten door te stellen dat de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven ‘enkel bedoeld was om de mensen een gigantisch rad voor de ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, waarbij niet werd nagelaten de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon te beschuldigen’.

Van Eeckhaut hield als strafpleitster, lid van de Raad van Orde van Advocaten en lid van de probatiecommissie (die rond gevangenen werkt), ook geen rekening met het feit dat het proces tegen Marcel Vervloesem nog lopende was en er thans nog steeds een procedure loopt voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Ook de vraag van Van Eeckhaut of ‘het in afwachting van een eindarrest in het proces, wel wenselijk was om iemand die beschuldigd werd van dergelijke feiten in de kijker te zetten’, was totaal misplaatst.

Met ‘deze feiten’ bedoelde zij immers de uiterst negatieve berichtgeving in een krantenartikel waarnaar zij in haar oproep verwees.  Marcel Vervloesem mocht dus met andere woorden, zoals dit 11 jaar lang gebeurde, wél op een negatieve manier in de kijker worden gezet ter voorbereiding van het eindvonnis waarbij hij als ‘kindermisbruiker’ diende veroordeeld te worden, maar er mochten géén kritische vragen over de beschuldigingen en over het media-proces gesteld worden.

Hoopte de strafpleitster misschien dat met de verwijdering van de Morkhoven-blog, ook over het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, de verdwijning van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort zou gezwegen worden ?

Na de uitval van Van Eeckhaut, opende een zekere Ladi K. de skynetblog ‘Marcel Vervloesem – Mijn recht op Antwoord’.   Ladi K. was de man die, zoals Marcel Vervloesem’s halfbroer dit voor hem had gedaan, destijds met zijn verhaal over ‘folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem’ naar de pers stapte.

Alhoewel zijn klacht door het hof van beroep van Antwerpen in 2008 ‘onontvankelijk en ongegrond’ werd verklaard, ging hij op zijn blog ‘Marcel Vervloesem – Mijn recht op Antwoord’ door met zich als slachtoffer op te stellen en Marcel Vervloesem van ‘kindermisbruik’ te beschuldigen.  Hij waarschuwde voor ‘de kindjes die in Morkhoven niet meer durfden buiten te spelen’ enzoverder.  Hij schreef ook herhaalde malen naar justitieminister Stefaan De Clerck.  Zijn betoog werd zelfs overgenomen door de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout die Marcel Vervloesem geen penitentiair verlof gunnen omdat hij de ‘feiten (waaronder de klachten van van Ladi K.) niet bekent’, ‘geen rekening houdt met de slachtoffers’ (waaronder Ladi K.) en hij de ‘media zou contacteren’ (terwijl er persvrijheid bestaat in België en het hof van beroep te Antwerpen het ‘contactverbod met de pers’ dat de Turnhoutse rechter Marcel Vervloesem oplegde, vanwege ’strijdig met de grondwettelijke rechten’ verbrak.

Op een bepaald moment waarschuwde Ladi K. de dochter van Marcel Vervloesem er zelfs publiekelijk voor dat zij er ‘goed zou aan doen om haar kinderen tegen hun grootvader te beschermen omdat deze met zijn poten niet van de kinderen kon blijven’.  Eén van deze kinderen is in therapeutische behandeling wegens het voortdurend gepest op school dat veel weg heeft van de manier waarop de pers haar grootvader jarenlang als een’zelfverklaarde kinderpornojager’, een ‘kindermisbruiker’ en geestesgestoorde’ aan de schandpaal nagelde.

Geinspireerd door de sluiting van de drie Morkhoven-blogs, kwam de vzw Werkgroep Morkhoven toen op het idee om een klacht in te dienen bij Skynet.   Skynet kon, gezien zij de Morkhoven-blogs vanwege  zogezegde persoonlijke aanvallen had gesloten, niet anders dan te reageren en sloot de skynetblog van Ladi K. tenslotte.

De man opende echter een nieuwe skynetblog (wat zijn recht is) maar ging op dezelfde manier als voordien te werk.

De vzw Werkgroep Morkhoven diende hiervoor een tiental dagen geleden een klacht in bij de Skynet Klantendienst maar Ladi K. schijnt gewoon verder te kunnen gaan met zijn aktie waarin hij door de mensen die destijds een klacht indienden tegen Marcel Vervloesem en een pedocriminele vereniging die voortdurend over ‘pedo-jagers’ spreekt, wordt gesteund.

Op 5.12.2009 publiceerde Ladi K. het onderstaande bericht.

Alhoewel het bericht door zijn onozelheid wel enigszins grappig oogt, vindt de vzw Werkgroep Morkhoven echter dat Skynet moet voorkomen dat de blog uitsluitend wordt gebruikt om de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven te beschuldigen en de situatie opnieuw uit de hand loopt.

De brief van Els Van Eeckhaut:
http://gent.morkhoven.org/wordpress/?p=8/

Kinderpornozaak Zandvoort en aanverwantenn:
http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/

        Gezocht boeykens

     Leugenaar

            Eerste klas           

 

 

... 'denk er maar aan dat ik het hier niet bij zal laten en dat ik naar ieder adresje waar jij iets naar stuurt het bewijs zal geven hoe jij kunt liegen met jou tekst en de mijne ernaast...'

4-12-2009 Groetjes Ladi

----------------

Laatste berichten Ladi K.

Gezocht (5.12.2009), Boeykens einde verhaal, Laatste dag, Ik ben wachtende, Mijnheer Boeykens, Mijnheer Boeykens jij liegt weer, Mijneer Boeykens, Boublog samen met de werkgroep Morkhoven Hoe kan dat nu, Klacht Boeykens Jan

25-11-09

Klacht bij de Skynet Klantendienst

Ik publiceerde vandaag het volgende bericht op http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm

 

'De Skynet Klachtendienst sloot drie blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven (waaronder 'Doofpot Justitie', met het volledige Internetarchief van de vzw Werkgroep Morkhoven) wegens 'persoonlijke aanvallen', zoals zij ons op onze vraag om uitleg over het mysterieuze verdwijnen van onze blogs, nadien mededeelde.

Met onze argumenten dat de vzw Werkgroep Morkhoven zich in haar artikels uitsluitend verdedigde tegen ondermeer de oproep van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut om de 'dubieuze' en 'maatschappelijk onaanvaardbare blog' (de skynetblog 'Werkgroep Morkhoven') uit de rankings en van het Internet te verwijderen, wenste de Skynet Klantendienst geen rekening te houden. De blogs bleven tot vandaag toe dus gesloten alhoewel wij blijven aandringen op de heropening. Na de sluiting van onze blog diende ik met de vzw Werkgroep Morkhoven een klacht in tegen de blog van een zekere Ladi K. die uit niets anders dan persoonlijke aanvallen, verdachtmakingen, laster, eerroof en beledigingen bestond tegenover Marcel Vervloesem, de dochter van Marcel Vervloesem en mijzelf. Na een tweetal weken besloot de Skynet Klantendienst om deze blog te sluiten. Ik stel echter vast dat de genaamde Ladi K. thans een nieuwe skynetblog is gestart: 'Kindermisbruik - Alles over een kindermisbruiker en zijn vrienden die iedereen beschuldigen en zelf niks anders doen dan liegen en bedriegen en teksten aanpassen'. Op deze blog gaat hij op dezelfde manier als voorheen tewerk. Zijn eerste artikel is getiteld: 'Twee leugenaars die elkaar verdedigen en wat opvalt ze werken alletwee zo gezegt tegen pedofielen'. De genaamde Ladi K. kopieert daarbij, zonder onze toelating, volledige artikels van de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven ('Persvrijheid in Nederland: Yvonne van Hertum - Micha Kat'). Ik denk niet dat het de bedoeling kan zijn van de Skynet Klantendienst om dergelijke haatzaaiende blog die niet meer lijkt te zijn dan een persoonlijke afrekening van iemand wiens klacht tegen Marcel Vervloesem 'onontvankelijk en ongegrond' werd verklaard door het hof van beroep van Antwerpen, te stimuleren. Ladi K. houdt ook geen rekening met het gebruikersreglement en de gedragscode van Skynet en maakte, nadat de moderators van enkele nederlandse sites lieten weten dat hij met zijn vuilspuierij niet langer meer welkom was, bekend dat hij een klacht indiende om nog meer blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven te laten sluiten...'

13:16 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: haatzaaierij, skynetblog, klacht |  Facebook |

18-11-09

Vrijheid van meningsuiting, ook via Skynet

Ik publiceerde op 18-11-2009 het volgende berichtje op http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-i-repeat-stay-calm#commentform :

Ik zie dat onze drie skynetblogs, waaronder 'Doofpot Justitie', nog altijd niet werden heropend. 

De brief van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut toont nochthans duidelijk aan dat er van 'persoonlijke aanvallen' onzentwege geen sprake was en dat de Gentse advocate Els Van Eeckhaut een persoonlijke aanval op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' lanceerde terwijl het proces tegen ons verenigingslid Marcel Vervloesem nog lopende was. 

In haar brief pleitte de advocate voor de verwijdering van onze skynetblog uit de rankings van het Gentse Internet-bedrijfje Metatale (tot voor kort totaal onbekend voor ons). 

Zij liet ook verstaan dat de blog 'maatschappelijk onaanvaardbaar' was en niet op het Internet thuishoorde. 

Ik betreur het dat de Skynet Klantendienst deze zaak niet rechtzet. 


11:51 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid, meningsuiting, skynet |  Facebook |

10-10-09

Bedankje Skynet

De sluiting van de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven

Donderdag, 10 oktober, 2009
By Jan Boeykens

Ik wil Skynet bedanken voor het sluiten van de skynetblog 'Marcel Vervloesem, mijn recht op antwoord' waarop een maandenlange lastercampagne werd gevoerd die heel wat schade heeft berokkend aan onze vereniging, aan onze verenigingsleden en aan Wendy Vervloesem die te horen kreeg dat zij 'moest oppassen voor haar kinderen die door hun opa wel eens bepoteld zouden kunnen worden'.
Dat gebeurde dan nog door iemand wiens klachten tegen M. Vervloesem, in het arrest n° 221 van het hof van beroep van Antwerpen, 'onontvankelijk en ongegrond' werden verklaard.

Ons protest tegenover een advocate die, één jaar voor de veroordeling van Marcel Vervloesem, op haar blog (geen skynetblog) schreef dat de skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' wegens 'dubieus en maatschappelijk onaanvaardbaar' uit de rankings van Metatale moest verwijderd worden, gaf onlangs ook aanleiding tot een soort lastercampagne (niet via een skynetblog) tegenover onze vereniging en iederéén die ons steunde.  Daarbij werden de meest vernederende en gruwelijkste woorden uit de kast gehaald.

Ik  reageerde hierop als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven maar kreeg door de blog-eigenaar op een bepaald moment de mond gesnoerd met  opmerkingen zoals 'pedovriendje' en 'ga terug naar je vieze blog' en dergelijke.

Ik schreef hierover op enkele skynetblog(s) van onze vereniging zonder dezelfde hoogst vernederende taal te gebruiken.

De man diende toen een klacht in bij Skynet.
Drie van onze blogs, waaronder 'Doofpot Justitie' waaraan jarenlang was gewerkt, werden gesloten.

Ik wil dat Skynet rekening houdt met onze talrijke opmerkingen en deze blogs heropent.

Op die manier kan onze vertrouwen in Skynet en Belgacom waarvan we meer dan 30 jaar klant zijn, misschien hersteld worden.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepubliceerd op 10-10-2009 @ 10:19:22 op

http://allesoverde.skynetblogs.be/post/7205931/stay-calm-...

01-10-09

De sluiting van de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven

De sluiting van de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven

Donderdag, 1 oktober, 2009
By Jan Boeykens

censuur.images

Maarten Schenk

Ik sprak ondermeer met Maarten Schenk, de ontwerper van de skynetblogs, over de sluiting van de drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven.  Ik deed dat op zijn blog 'Blogoloog'.

Op mijn vraag wat hij dacht van de sluiting van de skynetblogs, antwoordde Maarten Schenk die enkele artikels over internet-censuur schreef, dat hij ‘niet direct iets over de zaak kon zeggen omdat hij de feiten niet kende’.

‘Een Skynetblog die door Skynet wordt verwijderd omwille van een overtreding van de gebruiksvoorwaarden is trouwens ook geen censuur. Censuur is het pas als de overheid het doet’, aldus Maarten Schenk.

‘Als het hier om een actie van Skynet ging volgens de gebruiksvoorwaarden is het eenvoudigweg toepassing van een clausule uit een contract dat is afgesloten tussen twee partijen.  Of het daarom moreel en ethisch verantwoord is, dat is een andere zaak uiteraard. Maar zoals al eerder gezegd, ik ken de feiten niet om daar een oordeel over te kunnen vellen. Ik weet zelfs niet of het hier om een verwijdering op grond van een overtreding van de gebruiksvoorwaarden ging…’
Voor zover het antwoord van Maarten Schenk.

Mijn antwoord

‘We weten zelfs niet over welke precieze ‘overtreding van de gebruiksvoorwaarden’ het gaat omdat Skynet haar ‘waarschuwingsbericht’ naar een emailadres stuurde dat niet meer bestaat. De domeinnaam ervan werd al sinds 2003 opgeheven.
Skynet kreeg haar bericht (als zij het werkelijk verzonden heeft) dus gewoon teruggestuurd.

We brachten Skynet van dit feit reeds jarenlang geleden op de hoogte maar kregen geen antwoord.
Bovendien verloopt alle correspondentie van en naar de vzw Werkgroep Morkhoven al sinds jaar en dag via het emailadres
werkgroepmorkhoven@gmail.com.
Dit adres bevindt zich niet alleen op de door Skynet gesloten blog ‘Doofpot Justitie’ maar is ook in het klachtendossier van de Skynet Klantendienst opgenomen.
We kregen dus geen enkele mogelijkheid om ons verdedigen tegen de klacht van je vriend Michel die ons op zijn blog voor ‘pedovriendjes’ en dergelijke uitmaakte.
Op die manier dreigt ons jarenlange werk (de blog Doofpot Justitie bevat het internet-archief van onze vereniging sinds 2005) in één klap verloren te gaan.

Men kan dit moeilijk een ‘vergissing’ noemen en, indien men werkelijk wil, kan men de blogs terugplaatsen.

Enkele jaren geleden werden wij ook al het slachtoffer van een klacht bij Skynet.    Een zekere Charly N. die ons vanuit zijn blog voortdurend beschimpte, zei dat we ‘zijn naam hadden gebruikt en zijn privacy hadden geschonden’. Zonder verwittiging sloot Skynet toen de blogs ‘Slachtoffers Justitie’ en ‘Doofpot Justitie’ en stuurde haar waarschuwingsbericht naar het reeds onbestaande emailadres. Toen we protest bij Skynet aantekenden omdat Charly N. bezwaarlijk een herkenbare familienaam genoemd kan worden en erop wezen dat we geen enkel bericht hadden ontvangen, besloot Skynet om de blogs terug te plaatsen. Dat was dus correct.

Nadien diende deze Charly N. nog een klacht in bij de Canadese provider ‘Bravenet’ die de website van Prinses de Croÿ sloot met de mededeling dat zij de ‘Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt’.

Je zegt, Maarten, dat men pas van censuur kan spreken als de overheid een blog of website sluit.
Maar ja, van Child Focus wordt ook gezegd dat zij ‘niks met de overheid te maken heeft’ terwijl zij constant met de politie en de justitie samenwerkt.
Het enige verschil bestaat erin dat Belgacom-Skynet ook een massa internet- en e-mail-gegevens van haar klanten aan de politie en justitie doorgeeft en dat zij er mede voor zorgt dat er een jaarlijks bedrag van 22 miljoen euro aan telefoonafluistering wordt uitgegeven.

Maarten Schenk

Maarten Schenk antwoordde hierop dat hij 'al meer dan vijf jaar niet meer bij Skynet werkt en zich er dus niet echt mee ging bemoeien'.

Michel Vuijlsteke

De genaamde Michel Vuijlsteke: ‘Boeykens: de website waartegen ik klacht neerlegde bevatte schendingen van copyright en portretrecht. Ik had u daar ruim op voorhand van op de hoogte gesteld. En verder maak ik daar geen woorden aan vuil… of toch nog één zaak: wat is er verkeerd met de term pedo-vriendje, Boeykens? Marcel Vervloesem is veroordeeld wegens kinderverkrachting, en u blijft herhalen dat jullie vrienden zijn. Ik zie het probleem niet’.

Michel Vuijlsteke is de man die de Gentse advocate Els Van Eeckhaut verdedigde in haar oproep om de skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' wegens 'maatschappelijk niet aanvaardbaar' uit de rankings te verwijderen.   Met een aantal provocerende uitspraken en gezegdes op zijn blog en de blog Nieuws.be, dwong hij de vzw Werkgroep Morkhoven om te reageren.  Vervolgens snoerde hij de vzw Werkgroep Morkhoven de mond. De Werkgroep reageerde dan maar via haar skynetblogs.  Daarop ging Vuijlsteke een klacht indienen bij Skynet.

Maarten Schenk en Michel Vuijlsteke

Maarten Schenk en Vuijlsteke die beiden deel uitmaken van het kleine wereldje van Vlaamse blogspecialisten waarin iederéén iederéén kent, schreven vandaag een drietal keren naar de eigenaar van de blog 'Persvrijheid'.  Vuijlsteke eiste de verwijdering van zijn foto terwijl Maarten Schenk vroeg om enkele van zijn teksten waarin hij bij name werd genoemd, uit het archief van deze blog te verwijderen.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Voor meer informatie over de verwijdering van onze skynetblogs, verwijzen we naar de artikels op http://persvrijheid.morkhoven.org/ en de Nederlandse blog Madbello (http://madbello.nl/?p=6793).

 

 

25-09-09

Persvrijheid en Censuur: Skynet


russos

---Doorgestuurd bericht ---
Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 25 september 2009 14:18
Onderwerp: Re: Eptica Contact Form 59399-1253735440
Aan: Skynet skynet.nl@team.skynet.be

Skynetteam
 
Brussel, 25 juli 2009
 
Geachte Heer,
 
Ik kan mij met onze vereniging niet neerleggen bij uw beslissing en blijf aandringen op de heropening van onze blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', 'Leugendetector' en 'Doofpot Justitie'.
 
Het is immers niet normaal dat wij als 30 jaar oude klanten van Belgacom op deze manier behandeld worden en dat wij, buiten het probleem met de naam van de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', niet eens weten waarover en over welke passages of publicaties het precies gaat.
 
Ik vind het niet normaal dat u geen rekening houdt met mijn zeer gedetailleerde (en soms pikante) uitleg en dat u mij schrijft dat u een waarschuwingsbericht naar sos@kindergarten.be hebt gezonden terwijl dit emailadres niet meer bestaat en u het bericht teruggekregen heeft.
U kénde het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zich in het klachtendossier bevond !
 
Het is niet normaal dat u niet bereid bent om onze blogs en vooral de blog 'Doofpot Justitie' die zoveel informatie bevat en waaraan sinds 2005 gewerkt werd (met meer dan 140.000 bezoekers wat toch ook een publiciteit betekende voor de skynetblogs), mits een eventuele weglating van de gewraakte passages, te sparen.
 
Ik vind de manier waarop u deze blogs verwijderde echt schandalig en het pijnlijke van deze zaak is dan nog dat dit gebeurde door een klacht van iemand die ons voor 'pedo-vriendjes' en dergelijke beschimpte en vernederde op zijn blog.  En dan nog wel in een zaak waarin een Gentse advocate, nog tijdens het proces tegen één van onze verenigingsleden, op haar blog opriep om de 'dubieuze blog van de Werkgroep Morkhoven' en de 'in eerste aanleg veroordeelde kindermisbruiker' uit de bloglijsten te verwijderen !
Wie schendt hier de gebruikersvoorwaarden en gedragscodes van de blogs in feite ?
Wie doet hier aan laster en eerroof ?
Wie is hier strafrechterlijk vervolgbaar, denkt u ?
Waarom geeft u geen gevolg aan de oproep van de Gentse advocate en verwijdert u ook de blog 'Werkgroep Morkhoven' niet als u inderdaad akkoord bent met dergelijke misdadige oproepen en provocerende manipulaties ?
 
Ik dring er met onze vereniging ook op aan dat u onze klacht inzake de blog 'Marcel Vervloesem: recht op antwoord' grondig onderzoekt en behandelt. Want wat daarin staat, tart werkelijk alle verbeelding.  Deze blog bestaat uit niets anders dan laster, eerroof en persoonlijke aanvallen.
De dochter van ons verenigingslid Marcel Vervloesem door middel van deze skynetblog publiekelijk oproepen om haar kinderen, 'zoals de andere kinderen uit Morkhoven, voor 'den bompa te beschermen', dat gaat werkelijk een stap te ver.  Zeker nadat één van de kinderen door de pesterijen 'uwen bompa is ne pedofiel' op school, ernstig ziek is geworden.
 
Als u vindt dat we de naam Michel Vuijlsteke ten onrechte hebben gebruikt in onze blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' dan moet u de blog 'Marcel Vervloesem - recht op antwoord' en alle ander blogs die dergelijke namen bevatten zoals 'Minister De Clerck - onrechtvaardige Minister', ook maar metéén sluiten.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven
 
PS. Ik zend u deze brief ook per aangetekende post toe en zend een kopie ervan naar de directie van Belgacom

LINKS: