22-04-12

Persconferentie Kamerlid Laurent Louis: nederlandstalige versie

Doordat de vzw Werkgroep Morkhoven al wekenlang problemen heeft om op de Facebook groep 'Werkgroep Morkhoven' te publiceren, plaatst zij dit artikel op haar skynetblog. 

Voor alles bestaat een oplossing, ook voor internetcensuur.

-----------

Julie en Mélissa.jpg21.4.2012

Hierbij volgt de NEDERLANDSE VERTALING van de verklaring van Kamerlid Laurent Louis die gisteren ineens van het Internet verdwenen bleek te zijn.  

Intussen liet justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die de kinderpornozaak Zandvoort momenteel doodzwijgt, weten dat zij van haar 'injunctierecht' als justitieminister gebruik maakte om de blog van het kamerlid af te laten sluiten.

Een aantal vragen die Laurent Louis stelde, zijn nochthans terecht en kunnen, indien men de moed heeft om deze vragen te beäntwoorden, een juister beeld geven van wat er in de zaak Dutroux gebeurde.

--------------

Vandaag 19 april 2012, heb ik op een conferentie enkele cruciale documenten uit het dossier Dutroux onthuld en vooral heb ik enkele essentiële vragen gesteld voor alle burgers (en dat zijn er veel) die op zoek zijn naar de waarheid in deze zaak.Zie hier welke vragen ik belangrijk acht en die nog nooit iemand heeft willen beantwoorden. Ik doe een beroep op de bevolking, op het Belgische volk, om de tijd te nemen om serieus na te denken en haar eigen mening te vormen zonder tussenkomst van manipulaties van anderen. Ik beperk me er dus toe uw aandacht te vestigen op enkele inlichtingen en enkele vragen te stellen.

Over de anonieme brief waar ik de vorige week publiekelijk op gereageerd heb, zegt de krant 'l'Avenir' letterlijk: 'Niet alles is onwaar wat in deze mail staat, maar het is een mengsel van onwaarheden en niet geverifieerde uitspraken met oude waarheden en nieuwe combinaties daarvan.'
Als dat het geval is, waarom worden dan de mensen die schuldig zijn dan niet aangepakt? Waarom dienen de mensen die valselijk beschuldigd zouden worden, geen klacht in wegens smaad? Waarom lijken degenen die onschuldig zijn (want die zijn er) geen zin te hebben om hun eer te redden tegenover deze lijst met mensen die al jaren lang circuleert?

Hoe heeft men kunnen accepteren dat het dossier Dutroux-bis is geseponeerd terwijl er toch duizenden DNA-sporen zijn gevonden in de kelder in Marcinelle die onderzocht hadden moeten worden? Is het denkbaar dat de reden daarvoor in de kosten van zo'n analyse gelegen is, terwijl er elk jaar idiote sommen geld besteed worden voor het levensonderhoud van onze ministers en voor dat van de Koninklijke familie? Billijkt het onderzoek naar de waarheid en de vervolging van pedocriminelen en kindermoordenaars niet elk financieel offer?

Waarom hebben de ouders van de vermoorde kinderen ingestemd met het sluiten van het dossier Dutroux-bis? Werden ze verkeerd voorgelicht? Ik neem meteen de gelegenheid ten bate om te proberen een eind te maken aan de beschuldigingen als zou ik Jean-Denis Lejeune of een van de andere ouders van de verdwenen kinderen hebben belasterd of bedreigd. Die ophef is totaal ongegrond en ze wordt politiek geregisseerd. Deze ouders zijn niet mijn vijanden. Mijn vijand is het systeem dat, zonder dat men het beseft, deze ouders monddood heeft gemaakt.

Waarom heeft Mgr Danneels vier jaar lang via zijn boek ''Die mannen in witte gewaden”, de institutionalisering van pedofilie in ons land aan de kaak gesteld, waarvan de zaak Dutroux slechts het zichtbare topje van de ijsberg zou zijn, en is hij in 2000 daarover van mening veranderd?

Hoe heeft men kunnen accepteren dat Mr Hissel veroordeeld is voor het downloaden van pedo-erotische foto's terwijl hij de advocaat van de ouders van Julie en Mélissa was? Hoe kan men zich dat niet afvragen, als men weet dat veel van de betrokkenen bij het dossier Dutroux van pedofilie zijn beschuldigd?

Waarom hebben de politieke partijen zich het lot van de ouders van de slachtoffertjes zozeer aangetrokken dat ze ze zelfs posities hebben aangeboden binnen hun organisaties? Kan men dat misschien niet zien als een poging van het systeem om de ouders te neutraliseren zonder dat ze dat zelf  beseffen? 

Justitie houdt vol dat Julie en Mélissa gestorven zijn van de honger, maar de foto's en de autopsie-rapporten bewijzen dat de lichamen van de meisjes een duidelijke verwijding van de anus (van 4 tot 4.5 centimeter) vertoonden. Hoe kan dat? Men zal misschien antwoorden dat de meisjes verkracht waren voordat dat ze van de honger gestorven zijn. Maar het probleem is dan dat volgens het strafrechterlijk onderzoek en vooral volgens de rechtbank, de meisjes verhongerd zouden zijn omdat ze niet genoeg te eten en drinken kregen in de kelder van Marcinelle, terwijl Dutroux gevangen zat. Dutroux zat gevangen van 7 december '95 tot 20 maart '96, d.w.z. 103 dagen lang! Maar hoe kan in dat geval bij de meisjes een scheur op de plek van de anus ontstaan zijn van tussen de 4 en 4.5 centimeter? Men overleeft geen 103 dagen met zo'n wond... Dat betekent dat ze verkracht, misbruikt en gemarteld zijn vlak voor hun dood. In dat geval zou dus de verkrachter/moordenaar nog op vrije voeten zijn, want op dat moment zat Dutroux gevangen. Wie was die man? Het autopsie-rapport maakt ook gewag van een mogelijke verkrachting ná dat de meisjes gestorven waren. Als dat het geval zou zijn, is er dan  niemand ooit bestraft geweest voor deze daad die toch door de Wet strafbaar is gesteld ? Kunnen we dat accepteren?

Voor mensen die zich in staat voelen om het autopsie-rapport in zijn geheel te lezen, is dit de link: 
44452836rapportautopsiejm.pdf  


Wat betreft de foto's van de autopsie die de belangrijke verwijding van de anus aantonen: ik heb besloten om die te tonen aan de burgers die daartoe verzoeken als zij de moeite willen doen om ze in mijn kantoor te komen bekijken. De publicatie van deze foto's is uiteraard een enorm ethisch dilemma voor mij persoonlijk. Enerzijds verlang ik naar transparantie, want deze foto's tonen ontegenzeglijk aan dat het dossier Dutroux een staats-leugen is. Maar aan de andere kant wil ik niet het risico lopen dat deze foto's in verkeerde handen vallen en de lusten dienen van de talrijke pedocriminelen in dit land, noch dat kinderen ze onder ogen zouden kunnen krijgen die erdoor zwaar gechoqueerd kunnen worden. Ik stel die foto's dus ter beschikking van het volk, onder voorwaarde dat degenen die ze willen zien zich bij mij melden. Daardoor kan vermeden worden dat mensen gekwetst worden die niet in staat of bereid zijn zulke gewelddadige foto's te bekijken. Hier kunt u een afspraak maken als u die foto's wil raadplegen: info@mld.be

Tot besluit zou ik willen zeggen dat ik een heel groot risico neem door deze documenten te publiceren. Ik ontvang serieuze doodsbedreigingen en er wordt zware druk op mij uitgeoefend. Dat laatste gebeurt met eveneens met al mijn medewerkers. Daarom heb ik besloten om het Politieke Kantoor van de partij voorlopig te sluiten, zodat ik de enige zal zijn die gevaar loopt te worden aangevallen. Maar ik heb alles gedaan om mijn veiligheid te garanderen. Ik beschik overigens ook over belangrijke documenten die belastend zijn voor veel hoge functionarissen van de Belgische staat. Dat is tegenwoordig mijn belangrijkste levensverzekering. Als me iets overkomt, zullen die documenten onmiddellijk gepubliceerd worden dankzij de vele contacten waarover ik hier in België en het buitenland beschik

Ik neem dit moment ten baat om te benadrukken dat het me noch om geld, noch om macht gaat in mijn strijd. Ik laat mij slechts leiden door mijn idealisme en door mijn afwijzing van onrecht en mijn strijd voor de waarheid. Toen ik kennis nam van de strekking van bovengenoemde documenten, verbood mijn geweten me om niet te reageren. Deze misdadigers mogen niet ongestraft blijven!

Als u net zo ontsteld bent als ik vanwege dit autopsie-rapport, en als u ook dringende vragen hebt en er van overtuigd bent dat niet de hele waarheid is verteld in het dossier Dutroux en als u ook niet wilt tolereren dat deze criminelen nog vandaag vrij rond lopen, dan nodig ik u uit om deze petitie te tekenen en te verspreiden waarin om de heropening gevraagd wordt van het dossier Dutroux-BIS, alsook om een analyse van de DNA-sporen die in de verborgen ruimte van het huis in Marcinelle zijn gevonden en om het begin van een gerechtelijk onderzoek teneinde de kindermisbruik-netwerken in België op te rollen, evenals hun beschermers en/of leden in de wereld van de politiek, justitie en in de zaken-wereld.

Om de petitie te tekenen en er aan deel te nemen, klikt u hier Petitie: De hele waarheid over de zaak Dutroux en over pedocriminaliteit in België

Met een brede steun vanuit de bevolking, zal ik in staat zijn om mijn taak te volbrengen zonder me zorgen te maken om de bedreigingen en de druk die ik nu onderga, en daarmee de criminelen die ons land feitelijk bestuderen kunnen verwijderen uit de Belgische politiek, justitie en het Belgische economische leven.

Laurent Louis.

VERTALING: Eheu

---------

Mensen en groepen zoals de vzw Werkgroep Morkhoven die misbruiknetwerken aan de kaak stelllen, worden stelselmatig geassocieerd met 'complotters', terwijl de hele zaak Dutroux precies in een fascistisch complot in het kader van de 'shock and awe' doctrine past, zoals die in heel Europa werd toegepast sinds WO II werd toegepast door intussen welbekende geheime organisaties als GLADIO etc... Dat stelt de uitspraken van Laurent Louis én de reacties van het establishment wel even in een ander (meer complex) licht.  

Hierbij volgt een interessante link naar een video (met een verbijsterende getuigenis van Regina Louf o.a.) die is  samengesteld uit verschillende Franse documentaires over de zaak Dutroux die vertaald plus ondertiteld werden. De video was nog niet eerder in het Nederlands te zien, en is een van de weinigen voor zover het over Dutroux bis gaat.  Elke Belg, Nederlander of Fransman die hem bekijkt, zal vaststellen dat de vragen die het parlementslid Louis stelt, niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn als men zou denken. http://vimeo.com/31807805 

Trial Yahoo-Facebook (2)

    
COOLEYLLPATTORNEYSATLAWPALOALTO123456789101112131415161718192021222324252627283.

FACEBOOK ,INC.’SANSWER ANDCOUNTERCLAIMSCV-12-01212-JSW

Facebook lacks sufficient information to form a belief as to the truth of the remaining allegationsrecited in this paragraph, and on that basis denies them.

19.Facebook admits that website operators who offer services for free may seek togenerate revenue through other means, such as advertising. The remaining allegations of this paragraph consist of assertions regarding Yahoo! that Facebooklacks sufficient information toadmit or deny, and on that basis, Facebook denies them.

20.Facebookadmits that Internet users may regard privacy as important in connection with their use of certain websites, and that some users of certain websites may want to ensure that sensitive information shared on those sites is shared only with specific users. As to practices and features of individual websites or the preferences of individual Internet users, Facebook lacks sufficient information to form a belief as to the truth of the allegations recited in this paragraph,and on that basis denies them. The remaining allegations of this paragraph consist of assertions regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies them.

21.Facebook admits that users of some websites may wish to customize their experiences according to their needs and interests. As to preferences of individual users,Facebook lacks sufficient information to form a belief as to the truth of the allegations recited inthis paragraph, and on that basis denies them. The remaining allegations of this paragraph consistof assertions regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, andon that basis, Facebook denies them.

22.Facebook admits that some websites incorporate social features, and that the Internet enables many forms of communication. The remaining allegations of this paragraph consist of assertions regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies them.

23.Facebook admits that users who connect with and meet new people online may wish to communicate with them, and that instant messaging and e-mail are available means of communication on certain websites. As to preferences of individual users, Facebook lacks sufficient information to form a belief as to the truth of the allegations recited in this paragraph, and on that basis denies them. The remaining allegations of this paragraph consist of assertions regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis,Facebook denies them.

Facebook’s History

24.Facebook admits that it was founded in 2004, that it is a widely trafficked web site,and that Mr. Mark Zuckerberg is its founder and CEO. Facebook admits that the New Yorker magazine in an article dated September 20, 2010 attributed the following statement to Mr.Zuckerberg: “The thing that’s been really surprising about the evolution of Facebook is—I think then and now—that if we didn’t do this someone else would have done it.” Facebook denies theremaining allegations in this paragraph.

25.Facebook admits that Yahoo! has been granted certain patents. Facebook denies the remaining allegations in this paragraph.

26.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

27.Facebook admits that it has a feature called News Feed, which was launched in 2006, and that Facebook has privacy settings. Facebook denies Yahoo!’s characterizations of certain statements made in third party publications, as the publications speak for themselves. Facebook denies the remaining allegations set forth in this paragraph.

28.Facebook admits it generates revenue through the sale of ads, that it offers anumber of methods by which ads can be purchased, and that certain ads on Facebook may becharged on a CPC (cost per click) basis. Facebook denies the remaining allegations set forth inthis paragraph.

29.Facebook admits that it takes steps to prevent fraudulent actions taken with respect to advertisements on Facebook. Facebook denies the remaining allegations set forth in this paragraph.

30.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

31.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

---------   
COOLEYLLPATTORNEYSATLAWPALOALTO123456789101112131415161718192021222324252627285.FACEBOOK ,INC.’SANSWER ANDCOUNTERCLAIMSCV-12-01212-JSWYAHOO!’S ALLEGATIONS OF INFRINGEMENT:THE ’566, ’111, ’599, AND ’861 PATENTS

32.Facebook denies the allegations in this paragraph.

COUNT I(ALLEGED INFRINGEMENT OF THE ’566 PATENT)

33.Facebook incorporates by reference paragraphs 1-32 of this Answer and Counterclaim as if fully set forth herein.

34.Facebook admits that a copy of U.S. PatentNo. 6,907,566 (the “’566 patent”) was attached to the Complaint as Exhibit 1. Facebook admits that the ’566 patent bears an issuancedate of June 14, 2005 and a title of “Method and System for Optimum Placement of Advertisements on a Webpage.” Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

35.Facebook admits that it received a letter from Yahoo! dated February 27, 2012 in which Yahoo! insisted that Facebook obtain a license to the ’566 patent, among others. Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

36.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

37.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

COUNT II(ALLEGED INFRINGEMENT OF THE ’111 PATENT)

38.Facebook incorporates by reference paragraphs 1-32 of this Answer and Counterclaim as if fully set forth herein.

39.Facebook admits that a copy of U.S. Patent No. 7,100,111 (the “’111 patent”) was attached to the Complaint as Exhibit 2. Facebook admits that the ’111 patent bears an issuancedate of August 29,2006 and a title of “Method and System for Optimum Placement of Advertisements on a Webpage.” Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

40.Facebook admits that it received a letter from Yahoo! dated February 27, 2012 in which Yahoo! insisted that Facebook take a license to the ’111 patent, among others. Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

41.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.  

42.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

COUNT III(ALLEGED INFRINGEMENT OF THE ’599 PATENT)

43.Facebook incorporates by reference paragraphs 1-32 of this Answer andCounterclaim as if fully set forth herein.

44.Facebook admits that a copy of U.S. Patent No. 7,373,599 (the “’599 patent”) was attached to the Complaint as Exhibit 3. Facebook admits that the ’599 patent bears an issuancedate of May 13, 2008 and a title of “Method and System for Optimum Placement of Advertisements on a Webpage.” Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

45.Facebook admits that it received a letter from Yahoo! dated February 27, 2012 inwhich Yahoo! insisted that Facebook take a license to the ’599 patent, among others. Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

46.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

47.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

COUNT IV(ALLEGED INFRINGEMENT OF THE ’861 PATENT)

48.Facebook incorporates by reference paragraphs 1-32 of this Answer and Counterclaim as if fully set forth herein.

49.Facebook admits that a copy of U.S. Patent No. 7,668,861 (the “’861 patent”) was attached to the Complaint as Exhibit 4. Facebook admits that the ’861 patent bears an issuancedate of February 23, 2010 and a title of “System and Method To Determine the Validity of anInteraction on a Network.” Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

50.Facebook admits that it received a letter from Yahoo! dated February 27, 2012 inwhich Yahoo! insisted that Facebook take a license to the ’861 patent, among others. Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

51.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

52.Facebook denies the allegations set forth in this paragraph.

http://www.scribd.com/doc/87849736/Facebook-s-Counterclai...

19:48 Gepost door JX1865 in Facebook, trial, Yahoo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Trial Yahoo-Facebook (1)

Case No. CV-12-01212-JSW
DEFENDANT FACEBOOK, INC.’S
ANSWER; COUNTERCLAIM AGAINST YAHOO! INC. FOR PATENT INFRINGEMENTJURY TRIAL DEMANDED

Defendant Facebook, Inc. (“Facebook”) hereby submits the following Answer to the Complaint for Patent Infringement of Yahoo! Inc. (“Yahoo!”). Facebook’s Counterclaim for Patent Infringe ment against Yahoo! is set forth below following the Answer.

THE PARTIES

1. Facebooklacks sufficient information to form a belief as to the truth of theallegations recited in this paragraph, and on that basis denies them.

2.Facebook admits that it is a Delaware corporation with its principal place of  business at 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025. Facebook admits it operates awebsite at www.facebook.com as well as associated mobile applications and social plugins.Except as expressly admitted herein, Facebook denies the remaining allegations of this paragraph.

NATURE OF THE ACTION

3. This paragraph contains a legal conclusion to which no response is required.

4.Facebook denies the al

legationsset forth in this paragraph.

JURISDICTION AND VENUE

5. This paragraph contains legal conclusions to which no response is required.

6.Facebook admits that this Court has personal jurisdiction over Facebook. Facebook denies that it has committed any acts of patent infringement and/or contributed to or induced acts of patent infringement by others in this or any other District.

7.Facebook admits that venue is proper in this judicial district.

INTRADISTRICT ASSIGNEMENT

8.This paragraph contains legal conclusions to which no response is required.

FACTUAL BACKGROUND

Yahoo!’s History

9.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

10.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

11.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

12.This paragraph of the Complaint consists ofallegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

13.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.Yahoo!’s Alleged Innovations

14.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information toadmit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

15.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

16.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies the allegations of this paragraph.

17.This paragraph of the Complaint consists of allegations regarding Yahoo! that Facebook lacks sufficient information to admit or deny, and on that basis, Facebook denies theallegations of this paragraph.Yahoo!’s Patents-in-Suit

18.Facebook admits that messaging and privacy are offered as options on certainwebsites. Facebook denies that “[w]ithout Yahoo!’s achievements, websites such as Facebook would not enjoy repeat visitors or substantial advertising revenue.” Facebook further denies that the functions identified in this paragraph of the Complaint involved any innovation by Yahoo!. 

http://www.scribd.com/doc/87849736/Facebook-s-Counterclaims-to-Yahoo-s-Patent-Lawsuit

 

19:15 Gepost door JX1865 in Facebook, trial, Yahoo | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-04-12

Justitie: Facebook blokkeert publikaties

facebook-box.jpgDe vzw Werkgroep Morkhoven wordt, door middel van een 'security maatregel', van Facebook geweerd.  Vandaar dat zij de artikels en de persoonlijke berichten die eigenlijk voor Facebook bedoeld waren, op deze skynetblog publiceert.   Voor elk probleem bestaat er een oplossing.

------

Brief aan S.

Bedankt voor je informatie. Wat ik niet begrijp:  Na de complete vernieling van je wagen en al die angstaanjagende voorvallen, rijdt de politie nu, bij wijze van spreken, dag en nacht rond in de wijk.  Waarom kunnen zij het niet wat minder opzichtig aanpakken ?  Zoals dat gebeurde bij de recente aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis en het gerechtsgebouw in Turnhout bijvoorbeeld ?  Daar schakelde men twee agenten in burger in om ons vanuit een bestoft wagentje en vanaf een caféterras te schaduwen.  Ze kregen zelfs de tijd om ons nog wat te komen provokeren op de plaats waar het vriendinnetje van Marcel Vervloesem's aanklager, Dimitri V., in de kasteelvijver verdronken is.    

Bij onze akties hebben we jarenlang te maken gehad met telefoonproblemen en agenten in burger.  Dat heeft de Belgische Staat (en de Belgische belastingsbetaler dus), miljoenen euros gekost.  Waarom laat men de politie nu dag en nacht in je wijk rondrijden terwijl de dader(s), enkel rustig moeten afwachten tot ze weer vertrokken zijn ?   Gezien het over zwaarwichtige feiten gaat en er een hele buurt wordt geterroriseerd, vind ik dat men een agent in burger moet inschakelen die tot de aanhouding van de dader(s) leidt.

Inzake je bedreigingen, zou ik nog het volgende willen opmerken.
Juist na de voorlopige invrijheidsstelling van Marcel hadden we te maken met nachtelijke dreigtelefoons, brieven en mails waarin we met de dood werden bedreigd. We dienden hiervoor een klacht in bij de politie en na enkele weken werden we gerust gelaten.
Ook Marcel zelf ondervond toen problemen.  Zo vertelde Marcel's dochter mij dat haar vader op een bepaald moment naar het ziekenhuis van Lier moest gaan.  In Lier en Turnhout werd hij geschaduwd door maar liefst 5 agenten in burger.  De agenten die op een bepaald moment in een politiewagen stapten, communiceerden met elkaar via GSM's.  Een aantal onder hen had een dienstwapen bij dat ze blijkbaar niet goed hadden weggestoken.

Het valt mij op dat Marcel die nu al maandenlang in de gevangenis van Turnhout is opgesloten, voortdurend het slachtoffer wordt van bedreigingen en pesterijen. Na de ontzegging van Marcel's medicatie en diabetes-dieet en na de dreigingen met isoleercel en overplaatsing naar een andere gevangenis, blijken de brieven van Marcel's dochter en kleindochter nu al een week lang geblokkeerd te worden.  
Dat geldt ook voor de brieven van onze vrienden in Nederland en elders.

Zoals je weet, legde de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort ten allen koste wil blijven dichtdekken, Marcel vier jaar geleden, via een gerechtelijk vonnis, een spreekverbod met de pers op. Dat haalde echter niets uit en had zelfs een tegenovergesteld effect. Marcel sprak op Facebook dikwijls over de uitgave van zijn boek. Vandaar dat men het script van zijn boek bij de klacht van Dimitri V. in beslag nam.
Terwijl men alles deed om Marcel te isoleren (contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven en verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, reisverbod, spreekverbod, nieuwe klacht en wederopsluiting in de gevangenis,), krijgt Marcel enorm veel steun van mensen in binnen- en buitenland. Er zijn honderden mensen die hem schrijven en die hij terugschrijft. Dat verklaart waarom men enkele dagen geleden eiste dat Marcel zijn brieven voortaan in open briefomslagen zou verzenden, wat echter in overtreding is met de gevangeniswet. Dat verklaart ook waarom enkele dagen geleden een paar cipiers de opdracht kregen om Marcel's cel te onderzoeken en aandachtig zijn documenten en briefwisseling te bekijken. Dat verklaart tevens waarom Marcel geen schrijfmachine of computer mag gebruiken. En dat verklaart tenslotte waarom men hem door de achterhouding van de brieven van zijn dochter, kleindochter en vrienden voortdurend pest en emotioneel onder druk zet.

We volgen de zaak rond de vernieling van je wagen en de intimidaties door het scheppen van een terreurklimaat in je wijk, mee op en sluiten niet uit dat de zaak te maken heeft met de voortdurende intimidaties en bedreigingen vanuit de pedo-maffia en bepaalde rechters van de Turnhoutse justitie. Zoals je weet, stelde een Turnhoutse rechter van de raadkamer van Turnhout, Marcel enkele dagen geleden in een echte maffiastijl voor om te 'breken met dubieuze aktiegroepjes' en te 'zwijgen over de kinderpornozaak Zandvoort'.  'Pas dan kon er gepraat worden'.

We stelden justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt, hiervan op de hoogte.  Maar Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, reageerde niet.

We informeerden Turtelboom ook over de GSM van Marcel's aanklager Dimitri V. die uit het onderzoeksdossier verdwenen is.  Dimitri V. gebruikte een collage van de bij Marcel thuis opgenomen gesprekken om Marcel aan te klagen maar het gerechtelijk onderzoek dat de Turnhoutse rechters Vander Flaas en Jacobs onder tafel veegden, wees uit dat Dimitri V. in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en in zijn klacht bij de politie, gelogen heeft.
Het is daarom dat de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die enkele jaren geleden besliste om Marcel in voorlopige vrijheid te stellen, in haar vonnis pleitte voor de vrijlating van Marcel die nu reeds maandenlang in de overbevolkte gevangenis van Turnhout in voorarrest zit opgesloten.  Maar ook het recente vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank werd (en wordt) door de rechters Vander Flaas en Jacobs, zonder motivatie genegeerd.

Zoals we minister Turtelboom reeds herhaaldelijk mededeelden, stelde de Hoge Raad voor de Justitie enkele jaren geleden vast dat al de ontlastende stukken en getuigenissen uit Marcel's strafdossier waren verdwenen. Toevallig traden in dit dossier de rechters vander Flaas en Jacobs op die gedurende 11 jaren via een media-proces bleven herhalen dat Marcel 'schuldig' was en 'moest gestraft worden'.

Indien minister Turtelboom werkelijk voor een onpartijdige magistratuur is, dan zal zij dus moeten optreden.
Minister Turtelboom beweert ook de overbevolking in de gevangenissen te willen aanpakken.  Welnu, in de gevangenis van Turnhout is er bijvoorbeeld slechts plaats voor 120 gevangenen maar er zijn 210 mensen opgesloten waarvan een groot gedeelte op matrassen op de grond moet slapen.

Als Turtelboom die voldoende werd ingelicht, de voornoemde situaties stilzwijgend blijft goedkeuren, dan geeft zij daarmee ook toe dat zij de geörganiseerde misdaad die ondermeer verantwoordelijk is voor het verder dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, om één of andere reden ondersteunt.

We zullen de Belgische regeringsleden eerstdaags contacteren met de vraag of Turtelboom's steun aan de geörganiseerde misdaad, deel uitmaakt van het Belgische regeringsbeleid en wat de verdere plannen zijn van de regering.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------------------------------

 

aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info.just.fgov.be> (justitieminister Turtelboom, Open VLD)

cc:Klokkenluideronline, kleintje.stelling.nl, klachten.vlaamseombudsdienst, pensioenminister.be, dewael.com, Liga Voor Mensenrechten, luk vervaet, Van Rooij, eerstekamer.nl, kabinetderkoningin.nl, freemetro.be, telegraaf.nl, redactie.nu.nl, rene.coppens.vldbrussel, redactie.parool.nl, hoofdredactie.demorgen.be, justitiehuis.brussel, Commissie Justitie.tweedekamer.nl, justitiehuis.leuven

datum: 8 april 2012 14:55

-------------------------------------

 

Werkgroep Morkhoven
https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

 
Kom op voor Marcel Vervloesem !

 

Libérez Marcel Vervloesem !

 

FREE MARCEL VERVLOESEM

 

Liberate Marcel Vervloesem!

 
Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
 

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
 
Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
 

Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi

 
Sign/Signez/Teken :
 
vzw Werkgroep Morkhoven
 
Droit Fondamental

Mocht de website als gevolg van cyberaanvallen of om welke reden dan ook niet toegankelijk zijn, kunt u de website altijd bereiken via:
www.klokkenluideronline.net
www.klokkenluideronline.info

 
Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België) 

07-04-12

Facebook blijft Werkgroep Morkhoven censureren - Gesprek met Marcel Vervloesem

Facebook blijft de vzw Werkgroep Morkhoven met security-vragen bestoken en probeert aldus te verhinderen dat er iets over het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort op Facebook wordt gepubliceerd.  Maar gelukkig bestaat er ook nog een leven buiten Facebook...

Annemie Turtelboom ondersteunt machtsmisbruik en willekeur van Turnhoutse rechters 
Justitieminister Turtelboom (Open VLD, Partij van de Burger) en de Turnhoutse procureur Jan Poels die zij tot kabinetschef benoemde, hebben het licht op groen hebben gezet voor de wanpraktijken van de rechters binnen de Turnhoutse justitie die de Morkhovense aktievoerder Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd hebben.  De rechters zorgen er namelijk voor dat de ernstig zieke aktievoerder in voorhechtenis blijft opgesloten terwijl het gerechtelijke onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem reeds weken geleden vrijpleitte.
Zij doen dat onder het valse voorwendsel dat men 'wacht op het rapport van het psychiatrisch onderzoek' van Vervloesem's aanklager Dimitri V.    Door de onderzoeksresultaten en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank te blijven negeren en het psychiatrisch onderzoek steeds verder uit te stellen, kunnen de rechters het aanhoudingsmandaat van Marcel Vervloesem onbeperkt verlengen.  Justitieminister Turtelboom die pleit voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' en voor 'het aanpakken van de overbevolking binnen de gevangenissen' treedt niet op in deze zaak terwijl zij van deze feiten op de hoogte werd gesteld.
De minister is ook geinformeerd over het feit dat er, zoals de Hogere Raad voor de Justitie destijds in het strafdossier 'Vervloesem' van de voornoemde rechters vaststelde, opnieuw onderzoeksmateriaal uit Vervloesem's dossier verdween.  Het gaat hier om de GSM van Vervloesems's aanklager Dimitri V. waarop gesprekken stonden die aantoonden dat Dimitri V. in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en zijn klacht bij de politie gelogen had.  De GSM werd aan Dimitri V. teruggegeven zodat deze het voor Marcel Vervloesem ontlastende bewijsmateriaal zelf kan vernietigen.
 
--------------
Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
http://www.youtube.com/watch?v=jGaWJ3Tdd3w
http://youtu.be/jGaWJ3Tdd3w

Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi
http://www.youtube.com/watch?v=PKpVNFFS2as&feature=yo...
http://youtu.be/PKpVNFFS2as

Sign/Signez/Teken :
http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

03-04-12

Kinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak: Facebook problemen

Brussel, 10.3.2012 - Zoals ook in het verleden bij de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven steeds het geval was, is de vzw Werkgroep Morkhoven thans telefonisch onbereikbaar. 

De briefwisseling van en aan de vzw Werkgroep Morkhoven wordt reeds een week lang geblokkeerd.

Vandaag blokkeerde men ook de toegang tot Facebook.

Uit documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt dat de justitie reeds lang op de hoogte was van de kindermisbruiken te Amsterdam, zodat die misbruiken hadden kunnen voorkomen worden. De strafrechtbank van Turnhout gebruikte de documenten die voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) werden overmaakt, echter om aktivist Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderpornografie' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken. 

Normaal gezien, dienen de documenten nu aan de rechters in de Amsterdamse zedenzaak te worden overgemaakt. 

Het grote probleem in deze zaak is dat justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse Liberalen) die een 'magistratuur zonder een zweem van partijdigheid' predikt, de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.  Vandaar het stilzwijgen van de minister in deze zaak.

zandvoort_warmerdam_NL_3.gifzandvoort_warmerdam_NL_4.gif


 

FACEBOOK steeds meer interessant voor advocaten...

facebook-box.jpgWat veel gebruikers op Facebook niet weten is het feit dat veel statussen aanleiding kunnen geven tot klachten bij de politie of rechtstreeks bij het Parket en daaruit volgend rechtszaken en een mogelijke celstraf en/of boete of   schadevergoeding. Steeds meer klachten worden ingediend bij verschillende instanties voor onder andere laster en eerroof al dan niet met burgerlijke partijstelling.

In Rechtbanken worden statussen en reacties op Facebook wel degelijk als bewijsmateriaal aanvaard en dat maakt het soms wel gevaarlijk. Veel profielen nemen zomaar klakkeloos statussen van anderen over in de zin van : “Opgelet voor X, want het is een pedofiel.” Je ziet ook vrij vaak een volgend bericht op de startpagina verschijnen : ” X, Y, Z zijn hackers, voeg ze niet toe als vriend, want ze proberen je profiel te kraken.” Wat is nu het gevaarlijke eraan ? Je noemt namen en van zodra je een naam noemt kan die persoon wel degelijk klacht tegen je neerleggen voor laster en eerroof. Dan ligt de bewijslast bij jou en zal je moeten aantonen dat hetgeen je geschreven hebt ook wel degelijk klopt : dus m.a.w. : je zal wel degelijk moeten bewijzen dat de vermelde personen wel degelijk pedofiel of hackers zijn en dat is geen sinecure.

Daarom een goede raad : NEEM NOOIT ZOMAAR NAMEN VAN PERSONEN OVER VAN ANDERE PROFIELEN, DIE VAN BEPAALDE MISDRIJVEN BESCHULDIGD WORDEN ALS JE NIET KAN BEWIJZEN DAT HETGEEN JE SCHRIJFT OOK WEL ZO IS.

Daarbij nog het volgende : wanneer iemand nu een veroordeelde pedofiel zou zijn, dan nog mag je dat niet zomaar openbaar maken. Veel advocaten beginnen zich te specialiseren in dergelijke toestanden en als je niet wil dat je veroordeeld wordt voor laster en eerroof + schadevergoeding + gerechtskosten + de kosten voor je eigen advocaat + andere kosten, dan blijf je best zo ver mogelijk weg van kettingberichten, die vaak ontsproten zijn aan jaloerse breinen van kwaadaardige gebruikers van Facebook die iemand anders een loer willen draaien … wel vaak met zware gevolgen.

Overigens is het nooit heel erg verstandig om namen van mensen te vermelden in toestanden waarvan je de werkelijke achtergrond niet kent. De valse berichten op Facebook zijn legio en als je profiel ‘openbaar’ is inzake prikbordberichten is het dubbel oppassen geblazen.

Onlangs nog heeft een rechter in Duitsland een verzoek gericht aan Facebook-Ierland om een volledig profiel in beslag te nemen in een rechtszaak (dus alles, inclusief persoonlijke berichten). Vrouwe Justitia begint wel degelijk een niet te onderschatten speelster te worden in het Facebookgebeuren.

http://credylco.org/facebook/?p=1132

17:31 Gepost door JX1865 in Actualiteit, Facebook, Problemen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Facebook-problemen

censure.jpegWe hebben deze blog opgestart vanwege de talrijke problemen die we met onze skynetblogs ondervonden en die mogelijk te maken hadden met het feit dat de blogs onvoldoende beveiligd waren. Die probleem blijken intussen te zijn opgelost en we mogen zeggen dat we zeer tevreden zijn over de skynetblogs die een goede design hebben, éénvoudig in gebruik zijn en tal van mogelijkheden bieden. Het is dan ook te hopen dat Skynet in dezelfde richting blijft voortgaan en dat er, zoals onlangs, ook regelmatig ontmoetingen voor bloggers worden geörganiseerd. Omdat tal van mensen problemen ondervinden met hun Facebook, hebben we de naam van onze blog in 'Facebook-problemen' veranderd. Het valt op dat vooral aktivisten problemen ondervinden met hun Faceboook. Het probleem is dat men bij Facebook nergens met zijn klachten terecht kan als men met een soms onbegrijpelijke maatregel te maken krijgt. Het lijkt erop dat Facebook ook met bepaalde politie- en/of justitiediensten samenwerkt om de toegang aan bepaalde Facebook-gebruikers te ontzeggen en de informatie op het internet te censureren.