03-04-12

Kinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak: Facebook problemen

Brussel, 10.3.2012 - Zoals ook in het verleden bij de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven steeds het geval was, is de vzw Werkgroep Morkhoven thans telefonisch onbereikbaar. 

De briefwisseling van en aan de vzw Werkgroep Morkhoven wordt reeds een week lang geblokkeerd.

Vandaag blokkeerde men ook de toegang tot Facebook.

Uit documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt dat de justitie reeds lang op de hoogte was van de kindermisbruiken te Amsterdam, zodat die misbruiken hadden kunnen voorkomen worden. De strafrechtbank van Turnhout gebruikte de documenten die voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) werden overmaakt, echter om aktivist Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderpornografie' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken. 

Normaal gezien, dienen de documenten nu aan de rechters in de Amsterdamse zedenzaak te worden overgemaakt. 

Het grote probleem in deze zaak is dat justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse Liberalen) die een 'magistratuur zonder een zweem van partijdigheid' predikt, de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.  Vandaar het stilzwijgen van de minister in deze zaak.

zandvoort_warmerdam_NL_3.gifzandvoort_warmerdam_NL_4.gif


 

De commentaren zijn gesloten.