16-12-09

Cyberhate

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zegt het volgende over Cyberhate: 


Het begrip ‘CYBERHATE’ verwijst naar uitingen van haat (discriminerende uitlatingen, pesterijen, beledigingen) op internet tegen personen op basis van hun huidskleur, zogenaamd ‘ras ‘, afkomst, seksuele geaardheid, handicap, ziekte, geloof, …. Het kan ook gaan om antisemitische of negationistische uitspraken.


'CYBERHATE of haatgedrag op internet mag men niet banaliseren. Het beledigen en kwetsen van anderen kan, eventueel volledig onbewust, snel “bon ton” en stoer overkomen. Het gevaar bestaat erin dat de samenleving, met het internet als uithangbord, op die manier afglijdt naar een “racisme mag”-klimaat. Geleidelijk aan worden haatuitingen als normaal en aanvaardbaar beschouwd, waardoor normen en waarden onopgemerkt worden verlegd.


Sommige mensen kunnen gechoqueerd zijn of zich beledigd voelen door bepaalde haatboodschappen op internet. Toch worden enkel woorden die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie op basis van één van de beschermde criteria, beschouwd als inbreuken die tot vervolging kunnen leiden. Ook negationistische uitlatingen zijn strafbaar bij wet.

 

Informatie en sensibilisering kunnen er voor zorgen dat we als surfers de internetspelregels beter begrijpen en kunnen naleven. Zo moet iedereen voluit van de meerwaarde van het internet kunnen genieten!

 

In het kader van de uitvoering van de wetten en in de strijd tegen haat op internet, is de notie ‘aanzetten tot’ erg belangrijk. De eerste twee wetten verbieden personen om ‘aan te zetten tot’ discriminatie, segregatie, haat of geweld tegen personen of groepen personen op basis van bepaalde eigenschappen (nationaliteit, zogenaamd ‘ras’, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst en taal).  

 
Onder ‘aanzetten tot' verstaan we verbale en non-verbale communicatie die aanzet, stimuleert, aanmoedigt, provoceert en oproept tot bepaalde reacties. Dit gaat dus verder dan gewone ideeën, informatie of kritiek. Bovendien is het niet noodzakelijk dat aan die oproep effectief gevolg gegeven wordt.Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding | Koningsstraat 138 - 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 212 30 00 | Fax: +32 (0)2 212 30 30 | Groen nummer: 0800/12800 | epost@cntr.behttp://www.diversiteit.be/subindex.php?action=onderdeel&onderdeel=174&titel=Cyberhate+bestrijden&SUB_ID=140

 

 


Commentaren

Wat kan men doen ?
Als je geconfronteerd wordt met cyberhate op een website, dan kan je contact opnemen met de eigenaar van de website via de contactpagina.
Als je geconfronteerd wordt met haatboodschappen op een blog of forum, dan kan je dat melden aan de moderator.
Als je een mail ontvangt in je mailbox, ga dan eerst na of het geen Hoax is (www.hoaxbuster.com en www.hoaxkiller.com) of een racistische kettingmail (www.cyberhate.be).
Elk geval van cyberhate kan je melden aan de Federal Computer Crime Unit van de Federale politie (www.ecops.be).
Je kan je ook altijd wenden tot het Centrum voor gelijkheidheid van kansen en voor racismebestrijding (www.diversiteit.be).

Gepost door: Morkhoven | 16-12-09

Wat kan men doen ?
In het geval van een discussieforum of chat kan je je steeds richten tot de moderator of beheerder. Je kunt er bij hem/haar op aandringen een deelnemer te wijzen op het mogelijk kwetsend karakter van zijn schrijfsels.

In andere gevallen maar zeker ook in het geval van discussieforums en chat is het goed om steeds contact op te nemen met een aantal diensten die CYBERHATE verder kunnen behandelen:

1. De provider van de website - Als je weet bij welke provider de site gehuisvest is, kijk dan even in de rubriek “contact” van de provider-homepage. Zo kom je doorgaans te weten hoe je hen kan bereiken. Doorgaans beschikken internetproviders over een standaard “abuse”-adres.
Enkele voorbeelden:
bij Telenet surf ja naar abuse@telenet.be
bij Skynet mail je naar abuse@skynet.be
bij Scarlet wordt het abuse@scarlet.be

Sommige providers voorzien op hun website ook een knop om rechtstreeks melding te maken van misbruiken op sites die door hen gehost worden.

Omdat ze sneller aansprakelijk kunnen worden gesteld, hebben access providers maatregelen genomen om zichzelf te beschermen. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst ontstaan tussen de Federale politie en ISPA, de Internet Service Providers Association, die 95% van de Belgische access providers vertegenwoordigt. In dit protocol verbinden alle betrokkenen zich ertoe om ‘content’ die ze onwettig achten, aan de politie te melden en om op vraag van diezelfde politie actie te ondernemen. Access providers reageren snel wanneer ze te weten komen dat klanten illegale ‘content’ online plaatsen. Zo voorkomen ze dat die illegale ‘content’ via hun netwerk verspreid wordt.

2. Centrum voor gelijkheidheid van kansen en voor racismebestrijding - U kunt uw klacht of melding ook overmaken aan het Centrum voor gelijkheidheid van kansen en voor racismebestrijding via een meldingsformulier. Het Centrum kan dan eventueel contact opnemen met de gebruiker, de moderator of beheerder, met de provider en ook met politie of het gerecht voor de verdere behandeling.
Men kan het Centrum bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-12800

3. De speciale computereenheid van de federale politie - Dat kan via het meldpunt op www.e-cops.be of via het telefoonnummer 02-743 74 74. De FCCU zal instaan voor verdere opsporing en zal eventueel het gerecht op de hoogte brengen.


Bron: http://www.diversiteit.be/
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding | Koningsstraat 138 - 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 212 30 00 | Fax: +32 (0)2 212 30 30 | Groen nummer: 0800/12800 | epost@cntr.be

Gepost door: Morkhoven | 16-12-09

De commentaren zijn gesloten.