01-10-09

De sluiting van de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven

De sluiting van de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven

Donderdag, 1 oktober, 2009
By Jan Boeykens

censuur.images

Maarten Schenk

Ik sprak ondermeer met Maarten Schenk, de ontwerper van de skynetblogs, over de sluiting van de drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven.  Ik deed dat op zijn blog 'Blogoloog'.

Op mijn vraag wat hij dacht van de sluiting van de skynetblogs, antwoordde Maarten Schenk die enkele artikels over internet-censuur schreef, dat hij ‘niet direct iets over de zaak kon zeggen omdat hij de feiten niet kende’.

‘Een Skynetblog die door Skynet wordt verwijderd omwille van een overtreding van de gebruiksvoorwaarden is trouwens ook geen censuur. Censuur is het pas als de overheid het doet’, aldus Maarten Schenk.

‘Als het hier om een actie van Skynet ging volgens de gebruiksvoorwaarden is het eenvoudigweg toepassing van een clausule uit een contract dat is afgesloten tussen twee partijen.  Of het daarom moreel en ethisch verantwoord is, dat is een andere zaak uiteraard. Maar zoals al eerder gezegd, ik ken de feiten niet om daar een oordeel over te kunnen vellen. Ik weet zelfs niet of het hier om een verwijdering op grond van een overtreding van de gebruiksvoorwaarden ging…’
Voor zover het antwoord van Maarten Schenk.

Mijn antwoord

‘We weten zelfs niet over welke precieze ‘overtreding van de gebruiksvoorwaarden’ het gaat omdat Skynet haar ‘waarschuwingsbericht’ naar een emailadres stuurde dat niet meer bestaat. De domeinnaam ervan werd al sinds 2003 opgeheven.
Skynet kreeg haar bericht (als zij het werkelijk verzonden heeft) dus gewoon teruggestuurd.

We brachten Skynet van dit feit reeds jarenlang geleden op de hoogte maar kregen geen antwoord.
Bovendien verloopt alle correspondentie van en naar de vzw Werkgroep Morkhoven al sinds jaar en dag via het emailadres
werkgroepmorkhoven@gmail.com.
Dit adres bevindt zich niet alleen op de door Skynet gesloten blog ‘Doofpot Justitie’ maar is ook in het klachtendossier van de Skynet Klantendienst opgenomen.
We kregen dus geen enkele mogelijkheid om ons verdedigen tegen de klacht van je vriend Michel die ons op zijn blog voor ‘pedovriendjes’ en dergelijke uitmaakte.
Op die manier dreigt ons jarenlange werk (de blog Doofpot Justitie bevat het internet-archief van onze vereniging sinds 2005) in één klap verloren te gaan.

Men kan dit moeilijk een ‘vergissing’ noemen en, indien men werkelijk wil, kan men de blogs terugplaatsen.

Enkele jaren geleden werden wij ook al het slachtoffer van een klacht bij Skynet.    Een zekere Charly N. die ons vanuit zijn blog voortdurend beschimpte, zei dat we ‘zijn naam hadden gebruikt en zijn privacy hadden geschonden’. Zonder verwittiging sloot Skynet toen de blogs ‘Slachtoffers Justitie’ en ‘Doofpot Justitie’ en stuurde haar waarschuwingsbericht naar het reeds onbestaande emailadres. Toen we protest bij Skynet aantekenden omdat Charly N. bezwaarlijk een herkenbare familienaam genoemd kan worden en erop wezen dat we geen enkel bericht hadden ontvangen, besloot Skynet om de blogs terug te plaatsen. Dat was dus correct.

Nadien diende deze Charly N. nog een klacht in bij de Canadese provider ‘Bravenet’ die de website van Prinses de Croÿ sloot met de mededeling dat zij de ‘Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt’.

Je zegt, Maarten, dat men pas van censuur kan spreken als de overheid een blog of website sluit.
Maar ja, van Child Focus wordt ook gezegd dat zij ‘niks met de overheid te maken heeft’ terwijl zij constant met de politie en de justitie samenwerkt.
Het enige verschil bestaat erin dat Belgacom-Skynet ook een massa internet- en e-mail-gegevens van haar klanten aan de politie en justitie doorgeeft en dat zij er mede voor zorgt dat er een jaarlijks bedrag van 22 miljoen euro aan telefoonafluistering wordt uitgegeven.

Maarten Schenk

Maarten Schenk antwoordde hierop dat hij 'al meer dan vijf jaar niet meer bij Skynet werkt en zich er dus niet echt mee ging bemoeien'.

Michel Vuijlsteke

De genaamde Michel Vuijlsteke: ‘Boeykens: de website waartegen ik klacht neerlegde bevatte schendingen van copyright en portretrecht. Ik had u daar ruim op voorhand van op de hoogte gesteld. En verder maak ik daar geen woorden aan vuil… of toch nog één zaak: wat is er verkeerd met de term pedo-vriendje, Boeykens? Marcel Vervloesem is veroordeeld wegens kinderverkrachting, en u blijft herhalen dat jullie vrienden zijn. Ik zie het probleem niet’.

Michel Vuijlsteke is de man die de Gentse advocate Els Van Eeckhaut verdedigde in haar oproep om de skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' wegens 'maatschappelijk niet aanvaardbaar' uit de rankings te verwijderen.   Met een aantal provocerende uitspraken en gezegdes op zijn blog en de blog Nieuws.be, dwong hij de vzw Werkgroep Morkhoven om te reageren.  Vervolgens snoerde hij de vzw Werkgroep Morkhoven de mond. De Werkgroep reageerde dan maar via haar skynetblogs.  Daarop ging Vuijlsteke een klacht indienen bij Skynet.

Maarten Schenk en Michel Vuijlsteke

Maarten Schenk en Vuijlsteke die beiden deel uitmaken van het kleine wereldje van Vlaamse blogspecialisten waarin iederéén iederéén kent, schreven vandaag een drietal keren naar de eigenaar van de blog 'Persvrijheid'.  Vuijlsteke eiste de verwijdering van zijn foto terwijl Maarten Schenk vroeg om enkele van zijn teksten waarin hij bij name werd genoemd, uit het archief van deze blog te verwijderen.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Voor meer informatie over de verwijdering van onze skynetblogs, verwijzen we naar de artikels op http://persvrijheid.morkhoven.org/ en de Nederlandse blog Madbello (http://madbello.nl/?p=6793).

 

 

Commentaren

Voor toevoegingen of reacties op dit artikel verwijzen we ondermeer naar onze blog 'Persvrijheid' (zie onderstaande link).

We kunnen, na de verwijdering van onze blogs, waaronder 'Doofpot Justitie', immers geen enkel risico meer nemen.

Gepost door: Jan Boeykens | 09-10-09

Vragen bij de sluiting van de Morkhoven-blogs Zoals men in de inleiding van deze blog kan lezen, waren we tevreden over de skynetblogs.
Op een bepaald moment kregen we echter problemen met onze blogs.
Dat ging zelfs zover dat we geen online-klachtenformulier meer konden invullen en verzenden.
Daarop besloten we om deze blog te openen wat misschien als een verkeerd signaal werd opgevat.

Het opstarten van deze blog speelde ongetwijfeld in de kaart van de mensen rond Victor Vervloesem, halfbroer/aanklager van ons verenigingslid Marcel Vervloesem die in 2005 via een petitie de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de 'website' (toen nog een MSN-nieuwsgroep) van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet eisten.
Een jaar later werd Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout op twijfelachtige gronden veroordeeld.
Achteraf bleken, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 schriftelijke erkende, de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te zijn verdwenen.

Het opstarten van deze blog speelde ongetwijfeld ook in de kaart van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut en haar achterban.
Van Eeckhaut vroeg in haar artikel van 21.12.2007 om de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven wegens ondermeer 'maatschappelijk onaanvaardbaar' uit de rankings te verwijderen.
Zij verwees daarbij naar de Top 100 van de 'meest invloedrijke vlaamse blogs' van het Gentse Internetbedrijfje Metatale en Google.
Volgens Van Eeckhaut was de skynetblog niet meer dan een 'fanclub van Marcel Vervloesem'.
De Gentse advocate deed haar oproep terwijl het proces tegen de Morkhoven-activist nog lopende was. Pas in 2008 werd Marcel Vervloesem immers door het hof van beroep van Antwerpen, op twijfelachtige gronden voor de 'nieuwe' klachten uit 2005 (met enkele bamboestokjes als zogezegd bewijs) veroordeeld.

In 2008 sprak de Gentse strafrechter Nadia Goossens in haar vonnis aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem, ook over de 'fanclub van Marcel Vervloesem' en verwees -zoals Els Van Eeckhaut- daarbij tevens naar de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven die volgens haar verkeerde informatie over justitie bevatte...

Werd Skynet door de klachten van Michel Vuijlsteke en de tussenkomsten van een aantal mensen uit het justitie-milieu soms onder druk gezet om de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder 'Doofpot Justitie' te sluiten ?

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich dus ernstige vragen over deze zaak en blijft er bij Skynet hoe dan ook op aandringen om de blogs te heropenen.

Gepost door: Jan Boeykens | 10-10-09

De commentaren zijn gesloten.