25-09-09

Verwijdering skynetblogs: klacht bij Skynet

 

 

680px-Loge-parfaite-union-monsVerwijdering skynetblogs

Onmiddellijk na de publicatie van het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' op de skynetblog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', waarin een soort historisch overzicht werd gegeven van de pogingen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen (met de rol die bepaalde CD&V- en Sp.a-politici daarin gespeeld hebben), stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat deze blog ontoegankelijk was. Bovendien bleken de skynet-blogs 'Doofpot Justitie' en 'Leugendetector' van het skynetblog-lijstje te zijn verdwenen en, zoals de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', ook niet meer toegankelijk te zijn via de zoekrobot Google.
Op 'Doofpot Justitie' bevond zich toevallig het Morkhoven-Internet-archief sinds 2005 en de blog werd door meer dan 140.000 mensen bezocht.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil dat Skynet de blogs die op een volledig onterechte manier en zonder enige waarschuwing werden gesloten, heropent zodat er op een normale manier kan afgesproken worden wat er misschien het best veranderd kan worden.

De Werkgroep gaat haar artikels in de toekomst ook op buitenlandse blogs en websites plaatsen alhoewel zij weet dat die metéén om de één of andere reden (en dat hoeft daarom niet wegens de publicatie van namen en woonplaatsen van pedofielen te zijn) voor het Belgische publiek kunnen afgegrendeld worden.

Men kan zich afvragen of het wel een gezonde zaak is dat de Belgische Internetproviders een samenwerkingscontract met justitie hebben afgesloten omdat dit automatisch tot Internetcensuur zal leiden.

Maar niet enkel de groeiende samenwerking met Internetpolitie en justitie leidt tot meer censuur.
In België waar de grondwettelijke scheiding der machten enkel een formele kwestie is, hoeft een Minister of een andere politicus die niet tevreden is over de weblog-kritiek op zijn beleid, alleen nog maar naar de Internetprovider te stappen en een klacht in te dienen wegens 'persoonlijke aanvallen waarvan hij schade ondervindt'.

(Zie ook het artikel 'Skynet verwijdert drie Morkhoven-blogs' waarin het artikel 'Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen' werd opgenomen)

 


Brief van 23.9.2009 aan Skynet

VIA HET KLACHTENFORMULIER, PER MAIL EN PER AANGETEKENDE BRIEF

Brussel, 23.9.2009

Skynet Klantendienst - Afdeling Klachten

Geachte Heer,

Betreft: verwijdering van Morkhoven-blogs, klacht inzake de blog http://vervloesem-marcel-mijnrechtvanantwoord.skynetblogs.be/

Mag ik u nogmaals verzoeken om de skynetblogs 'Doofpot Justitie', 'Leugendetector' en 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' terug op het Internet te willen plaatsen ?

U schreef mij namelijk dat u mij (en de vzw Werkgroep Morkhoven) 'op voorhand verwittigde' door een mailtje naar sos@kindergarten.be te sturen. Wij hebben dit mailtje echter nooit ontvangen omdat het emailadres sos@kindergarten.be sinds 2003 geen eigendom meer is van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven en oprichtster van de Stichting der Prinsessen de Croÿ en Lancelotti.

Wij werden dus NIET 'op voorhand verwittigd'.

We vernamen zopas ook dat iemand naar sos@kindergarten.be had proberen te mailen en een foutmelding ('default') kreeg waarbij het bericht werd teruggestuurd. Het emailadres blijkt dus zelfs niet meer te bestaan !

Bovendien richtte ik mij met de vzw Werkgroep Morkhoven, vanwege onze maandenlange problemen met onze skynetblogs, steeds vanuit het emailadres werkgroepmorkhoven@gmail.com tot uw klachtendienst. Meestal kregen we dan een antwoord.
Dit antwoord werd telkens naar werkgroepmorkhoven@gmail.com gestuurd en droeg als mededeling dat ons schrijven 'aan het dossier met dossiernummer 58807-1252343976 werd gevoegd'.
Ik verwijs ondermeer naar uw 'antwoord' van 21.9.2009 op onze brief van 18.9.2009 (onze brief van 21.9.2009 werd nog niet beäntwoord en ik verwacht alsnog de bevestiging dat hij tevens aan het dossier werd gevoegd).
Wij lezen namelijk het volgende:
van: Skynet skynet.nl@team.skynet.be Antwoorden op Skynet
skynet.nl@team.skynet.be aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com datum: 21 september 2009 11:59 onderwerp: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Eptica Contact Form
Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier (58807-1252343976)

Ik vraag mij daarom af waarom u het waarschuwingsbericht naar sos@kindergarten.be stuurde terwijl dit adres, zoals ik reeds zei, sinds 2003 niet meer aan Prinses J. de Croÿ behoort en zelfs niet meer bestaat. Zodoende kon u onze blogs zonder enige waarschuwing en zonder dat we weten waarover het precies gaat, van het Internet verwijderen.

Alhoewel we met Prinses J. de Croÿ al bijna 30 jaar klant zijn bij Belgacom-Skynet, werden we dus niet geinformeerd en konden we ons tegenover de onbekende klacht(en) die waarschijnlijk uit een bepaalde kring komt, niet verweren.

We konden op geen enkele manier voorkomen dat de blogs waaraan in het geval van 'Doofpot Justitie' sinds 2005 werd gewerkt, van het Internet werden verwijderd.

Enkele jaren geleden, werden wij, zoals nu gebeurde naar aanleiding van onze reactie op de publieke oproep van Mter Els Van Eeckhaut in december 2007 (precies 1 jaar voor dat ons verenigingslid Marcel Vervloesem definitief werd veroordeeld) om de 'dubieuze' Morkhoven-skynetblog uit de bloglijst van ondermeer het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, door een zekere Charly N. door middel van allerlei lasterlijke aantijgingen op zijn blog, voor het vuil van de straat uitgemaakt.
We konden dus niet anders dan reageren.

Tot onze verwondering bleken onze skynetblogs 'Doofpot justitie' en 'Slachtoffers Justitie' (toevallig de 2 blogs over Justitie) plotseling van het Internet te zijn verdwenen.

We informeerden bij Skynet die ons mededeelde dat er een klacht werd ingediend door iemand die 'zijn naam misbruikt' en 'zijn privacy door ons geschonden' zag.
We hadden echter enkel 'Charly N.' genoemd wat bezwaarlijk als een herkenbare familienaam kan gezien worden en ons schrijven was niet meer dan een humoristische reactie op zijn lasterlijke aantijgingen.

Ook toen werden we door Skynet niet op voorhand gewaarschuwd doordat men het bericht naar het emailadres sos@kindergarten verstuurde dat toen reeds niet meer tot de domeinnaam www.kindergarten.be van Prinses de Croÿ behoorde.

Nadat we Skynet geïnformeerd hadden en beloofden van de initialen 'Charly N.' door 'Piet L.' te vervangen, werden de beide blogs terug op het Internet geplaatst.
We vroegen achteraf aan Skynet om het inschrijvingsadres sos@kindergarten.be te veranderen maar dat gebeurde niet zodat we vandaag met eenzelfde probleem te maken kregen, met dit verschil echter dat de Skynet-klachtendienst haar antwoorden op de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven inzake de skynetblogs, steeds naar werkgroepmorkhoven@gmail.com stuurde.

Pikant detail in de zaak rond Charly N. is wel dat deze, zonder iets te zeggen over zijn lastercampagne en zijn persoonlijke aanvallen tegenover Prinses J. de Croÿ, ook een klacht indiende bij de Canadese provider Bravenet waardoor de website van de Prinses gesloten werd.
Gevraagd naar de reden van deze sluiting, antwoordde Bravenet dat men 'de Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt'.

In uw brief van 21.9.2009 spreekt u over 'persoonlijke aanvallen waarvan de betrokkenen schade ondervinden'.
Zo kan u bepaalde lastercampagnes over 'dubieuze sites die uit bloglijsten moeten verdwijnen' en het kwistig rondstrooien van koosnaampjes zoals 'pedo-vriendjes' en 'kindermisbruikers' inderdaad noemen.

De skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven werd door de man die zich vanwege 'onze persoonlijke aanvallen' bij u ging beklagen, op een kinderachtige manier ook een 'vieze site' genoemd.
Vandaar dat u hem ondersteunt waarschijnlijk.
Een beetje anti-reclame voeren om het vertrouwen in de blogs van Belgacom te ondergraven, kan nooit geen kwaad.
Het is in ieder geval een goede manier om uw hulde te betonen aan de blogpecialist Maarten Schenk die de skynetblogs uit de grond heeft gestampt.

U beschuldigt er ons van een webpagina 'in naam van iemand anders' (Michel Vuijlsteke ongecensureerd) te hebben gestart.
Dat is pure onzin.
We hebben deze weblog opgestart om door middel van documenten een antwoord te kunnen bieden op het misleidende en lasterlijke artikel dat Michel Vuijlsteke, naar aanleiding van de zaak rond zijn vriendin en medewerkster advocate Els Van Eeckhaut, op zijn blog en enkele andere blogs (waaronder Nieuws.be) publiceerde.
De blog werd ook opgestart omdat Vuijlsteke geen recht op antwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven toeliet.
Misschien hadden we de blog (zoals de skyblog 'Marcel Vervloesem: recht op antwoord' die alleen maar uit persoonlijke aanvallen op de vzw Werkgroep Morkhoven en haar voorzitter bestaat) beter 'Michel Vuijlsteke: recht op antwoord' genoemd.

De krantenartikels en brieven toonden aan dat Vuijlsteke's scheldproza over 'pedo-vriendjes' enzoverder nergens op sloeg en dat de bewering van Vuijlsteke en Van Eeckhaut dat de kinderpornozaak Zandvoort compleet 'verzonnen' werd, onjuist was.

Indien Skynet onze blogs definitief zou sluiten, dan bewijst zij daarmee dat zij het recht op vrije meningsuiting en het recht om te reageren op lasterpraat die via het Internet wordt verspreid, aan de skynetbloggers onzegt.

De blog 'Vuijlsteke: ongecensureerd' kende een groot sukses, en voor sommigen, een misschien wel té groot sukses.
Dat de blog niet uit 'persoonlijke aanvallen' bestond, blijkt uit de gepubliceerde artikels die na een tiental dagen zelfs niet meer over Vuijlsteke of Van Eeckhaut spraken.
Gelukkig hebben we een kopie van de publicaties op deze blog in ons bezit.

Uw argument dat het 'om die redenen is dat de blogs offline werden gehaald', is daarmede voldoende weerlegd.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
werkgroepmorkhoven@gmail.com

 


Klantendienst Belgacom Skynet
(Website : http://www.skynet.be)

van: Skynet skynet.nl@team.skynet.be
Antwoorden op: Skynet skynet.nl@team.skynet.be

aan: Eptica Contact Form werkgroepmorkhoven@gmail.com

datum: 23 september 2009 21:50
onderwerp: Eptica Contact Form (59399-1253735440)

Referentie : 59399-1253735440

------------------

Bedankt voor uw mail.

We werken enkel tijdens de kantooruren. Indien nodig sturen we u zo snel mogelijk een antwoord. Klanttevredenheid is voor ons van groot belang. We verzekeren u ervan dat we uw opmerkingen en vragen gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Uw bericht:


Brussel, 23.9.2009

KLACHTENFORMULIER, PER MAIL EN PER AANGETEKENDE BRIEF

 


LINKS:

- http://persvrijheid.morkhoven.org/
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media

Commentaren

Belgacom Jan Boeykens zei op 25 September 2009 om 2:52


Ik heb problemen met Skynet dat van Belgacom is. Skynet sloot drie van de blogs van onze vereniging en dat gebeurde zonder enige waarschuwing.

De klachtendienst zei me dat ze mij een mail stuurden maar dat kan niet want het door hen opgegeven emailadres bestaat al sinds 2003 niet meer.

De vraag is, wat kan ik nu doen om deze blogs terug te laten heropenen ?

Hierbij volgt mijn aangetekende brief naar Belgacom-Skynet in verband met deze zaak (met een korte inleiding):

Verwijdering skynetblogs

Onmiddellijk na de publicatie van het artikel ‘Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen’ op de skynetblog ‘Michel Vuijlsteke: ongecensureerd’, waarin een soort historisch overzicht werd gegeven van de pogingen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen (met de rol die bepaalde CD&V- en Sp.a-politici daarin gespeeld hebben), stelde de vzw Werkgroep Morkhoven vast dat deze blog ontoegankelijk was. Bovendien bleken de skynet-blogs ‘Doofpot Justitie’ en ‘Leugendetector’ van het skynetblog-lijstje te zijn verdwenen en, zoals de blog ‘Michel Vuijlsteke: ongecensureerd’, ook niet meer toegankelijk te zijn via de zoekrobot Google.
Op ‘Doofpot Justitie’ bevond zich toevallig het Morkhoven-Internet-archief sinds 2005 en de blog werd door meer dan 140.000 mensen bezocht.

De vzw Werkgroep Morkhoven wil dat Skynet de blogs die op een volledig onterechte manier en zonder enige waarschuwing werden gesloten, heropent zodat er op een normale manier kan afgesproken worden wat er misschien het best veranderd kan worden.

De Werkgroep gaat haar artikels in de toekomst ook op buitenlandse blogs en websites plaatsen alhoewel zij weet dat die metéén om de één of andere reden (en dat hoeft daarom niet wegens de publicatie van namen en woonplaatsen van pedofielen te zijn) voor het Belgische publiek kunnen afgegrendeld worden.

Men kan zich afvragen of het wel een gezonde zaak is dat de Belgische Internetproviders een samenwerkingscontract met justitie hebben afgesloten omdat dit automatisch tot Internetcensuur zal leiden.

Maar niet enkel de groeiende samenwerking met Internetpolitie en justitie leidt tot meer censuur.
In België waar de grondwettelijke scheiding der machten enkel een formele kwestie is, hoeft een Minister of een andere politicus die niet tevreden is over de weblog-kritiek op zijn beleid, alleen nog maar naar de Internetprovider te stappen en een klacht in te dienen wegens ‘persoonlijke aanvallen waarvan hij schade ondervindt’.

(Zie ook het artikel ‘Skynet verwijdert drie Morkhoven-blogs’ waarin het artikel ‘Werkgroep Morkhoven moet van het Internet verdwijnen’ werd opgenomen)

————————————————–

Brief van 23.9.2009 aan Skynet

VIA HET KLACHTENFORMULIER, PER MAIL EN PER AANGETEKENDE BRIEF

Brussel, 23.9.2009

Skynet Klantendienst - Afdeling Klachten

Geachte Heer,

Betreft: verwijdering van Morkhoven-blogs, klacht inzake de blog http://vervloesem-marcel-mijnrechtvanantwoord.skynetblogs.be/

Mag ik u nogmaals verzoeken om de skynetblogs ‘Doofpot Justitie’, ‘Leugendetector’ en ‘Michel Vuijlsteke: ongecensureerd’ terug op het Internet te willen plaatsen ?

U schreef mij namelijk dat u mij (en de vzw Werkgroep Morkhoven) ‘op voorhand verwittigde’ door een mailtje naar sos@kindergarten.be te sturen. Wij hebben dit mailtje echter nooit ontvangen omdat het emailadres sos@kindergarten.be sinds 2003 geen eigendom meer is van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven en oprichtster van de Stichting der Prinsessen de Croÿ en Lancelotti.

Wij werden dus NIET ‘op voorhand verwittigd’.

We vernamen zopas ook dat iemand naar sos@kindergarten.be had proberen te mailen en een foutmelding (’default’) kreeg waarbij het bericht werd teruggestuurd. Het emailadres blijkt dus zelfs niet meer te bestaan !

Bovendien richtte ik mij met de vzw Werkgroep Morkhoven, vanwege onze maandenlange problemen met onze skynetblogs, steeds vanuit het emailadres werkgroepmorkhoven@gmail.com tot uw klachtendienst. Meestal kregen we dan een antwoord.
Dit antwoord werd telkens naar werkgroepmorkhoven@gmail.com gestuurd en droeg als mededeling dat ons schrijven ‘aan het dossier met dossiernummer 58807-1252343976 werd gevoegd’.
Ik verwijs ondermeer naar uw ‘antwoord’ van 21.9.2009 op onze brief van 18.9.2009 (onze brief van 21.9.2009 werd nog niet beäntwoord en ik verwacht alsnog de bevestiging dat hij tevens aan het dossier werd gevoegd).
Wij lezen namelijk het volgende:
van: Skynet skynet.nl@team.skynet.be Antwoorden op Skynet
skynet.nl@team.skynet.be aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com datum: 21 september 2009 11:59 onderwerp: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Eptica Contact Form
Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier (58807-1252343976)

Ik vraag mij daarom af waarom u het waarschuwingsbericht naar sos@kindergarten.be stuurde terwijl dit adres, zoals ik reeds zei, sinds 2003 niet meer aan Prinses J. de Croÿ behoort en zelfs niet meer bestaat. Zodoende kon u onze blogs zonder enige waarschuwing en zonder dat we weten waarover het precies gaat, van het Internet verwijderen.

Alhoewel we met Prinses J. de Croÿ al bijna 30 jaar klant zijn bij Belgacom-Skynet, werden we dus niet geinformeerd en konden we ons tegenover de onbekende klacht(en) die waarschijnlijk uit een bepaalde kring komt, niet verweren.

We konden op geen enkele manier voorkomen dat de blogs waaraan in het geval van ‘Doofpot Justitie’ sinds 2005 werd gewerkt, van het Internet werden verwijderd.

Enkele jaren geleden, werden wij, zoals nu gebeurde naar aanleiding van onze reactie op de publieke oproep van Mter Els Van Eeckhaut in december 2007 (precies 1 jaar voor dat ons verenigingslid Marcel Vervloesem definitief werd veroordeeld) om de ‘dubieuze’ Morkhoven-skynetblog uit de bloglijst van ondermeer het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen, door een zekere Charly N. door middel van allerlei lasterlijke aantijgingen op zijn blog, voor het vuil van de straat uitgemaakt.
We konden dus niet anders dan reageren.

Tot onze verwondering bleken onze skynetblogs ‘Doofpot justitie’ en ‘Slachtoffers Justitie’ (toevallig de 2 blogs over Justitie) plotseling van het Internet te zijn verdwenen.

We informeerden bij Skynet die ons mededeelde dat er een klacht werd ingediend door iemand die ‘zijn naam misbruikt’ en ‘zijn privacy door ons geschonden’ zag.
We hadden echter enkel ‘Charly N.’ genoemd wat bezwaarlijk als een herkenbare familienaam kan gezien worden en ons schrijven was niet meer dan een humoristische reactie op zijn lasterlijke aantijgingen.

Ook toen werden we door Skynet niet op voorhand gewaarschuwd doordat men het bericht naar het emailadres sos@kindergarten verstuurde dat toen reeds niet meer tot de domeinnaam http://www.kindergarten.be van Prinses de Croÿ behoorde.

Nadat we Skynet geïnformeerd hadden en beloofden van de initialen ‘Charly N.’ door ‘Piet L.’ te vervangen, werden de beide blogs terug op het Internet geplaatst.
We vroegen achteraf aan Skynet om het inschrijvingsadres sos@kindergarten.be te veranderen maar dat gebeurde niet zodat we vandaag met eenzelfde probleem te maken kregen, met dit verschil echter dat de Skynet-klachtendienst haar antwoorden op de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven inzake de skynetblogs, steeds naar werkgroepmorkhoven@gmail.com stuurde.

Pikant detail in de zaak rond Charly N. is wel dat deze, zonder iets te zeggen over zijn lastercampagne en zijn persoonlijke aanvallen tegenover Prinses J. de Croÿ, ook een klacht indiende bij de Canadese provider Bravenet waardoor de website van de Prinses gesloten werd.
Gevraagd naar de reden van deze sluiting, antwoordde Bravenet dat men ‘de Belgische Staatsveiligheid belachelijk had gemaakt’.

In uw brief van 21.9.2009 spreekt u over ‘persoonlijke aanvallen waarvan de betrokkenen schade ondervinden’.
Zo kan u bepaalde lastercampagnes over ‘dubieuze sites die uit bloglijsten moeten verdwijnen’ en het kwistig rondstrooien van koosnaampjes zoals ‘pedo-vriendjes’ en ‘kindermisbruikers’ inderdaad noemen.

De skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven werd door de man die zich vanwege ‘onze persoonlijke aanvallen’ bij u ging beklagen, op een kinderachtige manier ook een ‘vieze site’ genoemd.
Vandaar dat u hem ondersteunt waarschijnlijk.
Een beetje anti-reclame voeren om het vertrouwen in de blogs van Belgacom te ondergraven, kan nooit geen kwaad.
Het is in ieder geval een goede manier om uw hulde te betonen aan de blogpecialist Maarten Schenk die de skynetblogs uit de grond heeft gestampt.

U beschuldigt er ons van een webpagina ‘in naam van iemand anders’ (Michel Vuijlsteke ongecensureerd) te hebben gestart.
Dat is pure onzin.
We hebben deze weblog opgestart om door middel van documenten een antwoord te kunnen bieden op het misleidende en lasterlijke artikel dat Michel Vuijlsteke, naar aanleiding van de zaak rond zijn vriendin en medewerkster advocate Els Van Eeckhaut, op zijn blog en enkele andere blogs (waaronder Nieuws.be) publiceerde.
De blog werd ook opgestart omdat Vuijlsteke geen recht op antwoord van de vzw Werkgroep Morkhoven toeliet.
Misschien hadden we de blog (zoals de skyblog ‘Marcel Vervloesem: recht op antwoord’ die alleen maar uit persoonlijke aanvallen op de vzw Werkgroep Morkhoven en haar voorzitter bestaat) beter ‘Michel Vuijlsteke: recht op antwoord’ genoemd.

De krantenartikels en brieven toonden aan dat Vuijlsteke’s scheldproza over ‘pedo-vriendjes’ enzoverder nergens op sloeg en dat de bewering van Vuijlsteke en Van Eeckhaut dat de kinderpornozaak Zandvoort compleet ‘verzonnen’ werd, onjuist was.

Indien Skynet onze blogs definitief zou sluiten, dan bewijst zij daarmee dat zij het recht op vrije meningsuiting en het recht om te reageren op lasterpraat die via het Internet wordt verspreid, aan de skynetbloggers onzegt.

De blog ‘Vuijlsteke: ongecensureerd’ kende een groot sukses, en voor sommigen, een misschien wel té groot sukses.
Dat de blog niet uit ‘persoonlijke aanvallen’ bestond, blijkt uit de gepubliceerde artikels die na een tiental dagen zelfs niet meer over Vuijlsteke of Van Eeckhaut spraken.
Gelukkig hebben we een kopie van de publicaties op deze blog in ons bezit.

Uw argument dat het ‘om die redenen is dat de blogs offline werden gehaald’, is daarmede voldoende weerlegd.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
werkgroepmorkhoven@gmail.com

http://www.float.be/persoonlijk/belgacom-klachtendienst-luistert/#comment-16015

Gepost door: Morkhoven | 25-09-09

De commentaren zijn gesloten.