13-09-09

Staatsveiligheid


OK.boos.DeClerck.mailN_060408_koenDassen_bmetvriendelijkegroeten

Uit het archief:

Brussel, 8.2.2009

De Werkgroep Morkhoven organiseert een symbolische petitieactie om de 150 geheim agenten van de Belgische Staatsveiligheid die al jarenlang niet meer worden uitbetaald, te ondersteunen. Zij verontschuldigt zich ook voor het extra-werk dat de Belgische Staatsveiligheid door de Belgische justitie al 20 jaren krijgt opgelegd om de Werkgroep Morkhoven en haar woordvoerder Marcel Vervloesem, het zwijgen op te leggen. Voorts pleit de Werkgroep voor meer zinvol werk voor de leden van de Staatsveiligheid zodat zij niet verplicht zijn om voortdurend overuren te kloppen.

Help de Belgische Staatsveiligheid !


Zowat 150 geheim agenten van de Staatsveiligheid kregen hun overuren van 2001, 2002 en 2003 nog altijd niet uitbetaald. Sypol.be, een van de vakbonden bij de Staatsveiligheid, is het beu en dagvaardt minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Dat staat woensdag in De Standaard en Het Nieuwsblad. Bij sommige agenten zou het aantal overuren oplopen tot 1.250. "We beseffen dat die dagen niet zomaar opgenomen kunnen worden. Dat zou voor een complete ontwrichting van de Staatsveiligheid zorgen. Maar precies daarom heeft de Staatsveiligheid zelf voorgesteld om die recuperatiedagen uit te betalen", aldus Anne-Marie Vansichen van Sypol.be. Bij Justitie werd verbaasd gereageerd op de dagvaarding. Op 26 februari zit De Clerck opnieuw samen met de bonden. (DWM)

bron: Belga
7 januari 2009
http://www.zita.be/nieuws/binnenland/250830_geheim-agenten-dagvaarden-minister-van-justitie.html

Commentaren

Problemen skynet blijven aanhouden De problemen met skynet blijven aanhouden.

Het plaatsen van het volgende artikel in verband met Carine Russo die sinds eergisteren mededeelde dat zij zich terugtrok uit de Senaat, blijkt onmogelijk te zijn:

Russo+.pict_151413

Carine Russo, de moeder van Mélissa, één van de dodelijke slachtoffers van Marc Dutroux, kondigde vrijdagavond in een brief aan de federatieraad van Ecolo aan dat ze na twee jaar de Senaat verlaat.

Volgens het persagentschap Belga verwees zij in haar brief naar haar gezondheidsproblemen en de « moeilijkheden die ze had om zich aan te passen aan het politieke en parlementaire leven ».

In november 2008 zei Carine Russo echter dat ze « ontgoocheld was in het functioneren van de instellingen en de partijen ».

Volgens het recente Belga-berichtje had Carine Russo « het naar eigen zeggen erg moeilijk met het formele karakter en de vele procedures van het politieke en parlementaire leven ».

De senatrice zou « niet bitter zijn » en « haar engagement en haar sympathie voor Ecolo behouden ».

Bij Ecolo zei men dan weer op een formele wijze « de keuze van Carine Russo te respecteren ».« Ze heeft echt het maximum gedaan om haar contract te vervullen, maar we begrijpen dat een vrouw van het terrein moeilijkheden ondervindt om zich aan te passen aan de politieke realiteit », aldus de woordvoerder van de Franstalige groenen.

Carine Russo verklaarde destijds dat zij zich bij Ecolo vooral wilde inzetten voor een sociale justitie en voor het milieu.« Ecolo heeft een slogan: ‘Een groenere aarde voor een rechtvaardigere wereld ». « Ik wil die omdraaien, want een sociale justitie is voor mij een prioriteit. Ecologie kan niet zonder een rechtvaardig gerecht, want anders krijgen we een ecologie aan twee snelheden »
, aldus Russo.

De vzw Werkgroep Morkhoven die heel wat ervaring heeft met de fijnzinnige Belga-berichtjes die via de andere persbureau's en de commerciële mediagroepen worden verspreid, wist te achterhalen dat Carine Russo's vermoorde dochter Melissa op 11 september 1986 geboren is. Die dag valt precies samen met de dag dat Carine Russo mededeelde dat zij de Senaat verliet. Het is dus duidelijk dat Carine Russo haar dochter een eerbetoon wilde betuigen. Het bewijst ook dat zij, niettegenstaande haar gezondheid door het verlies van Melissa en de handelswijze van de autoriteiten gebroken is, de strijd voor gerechtigheid in haar zaak en haar hoop op een rechtvaardigere wereld niet opgegeven heeft.


Carine Russo behaalde bij de Senaatsverkiezingen in 2007 waarbij zij op de voorlaatste plaats stond, 57.747 voorkeursstemmen. Zij was een gecoöpteerde senatrice. Tijdens de federatieraad van 25 september wordt beslist wie haar opvolgt.

Carine Russo was niet de enige ouder van een van de slachtoffers van Dutroux die zich in de politiek waagde.Zo richtte Paul Marchal, de vader van An Marchal, in 1998 de Partij voor Nieuwe Politiek in België (PNPb) op.Mede ten gevolge het uiterst negatieve beeld dat de media toen van hem schetsten, haalde de PNPb bij de verkiezingen van 1999 een schamele 0,3 procent. Datzelfde jaar nog zegde hij de politiek vaarwel.

In 2007 besloot Tinny Mast, de moeder van Kim en Ken, om met haar man Willy als onafhankelijke kandidaten op de CAP-lijst (Comité voor een Andere Politiek) te staan.

Niet geloofd en vernederd als « marginaal » door gerecht en gerechtelijke politie, werd Tinny Mast met de familie Russo, Brichet, Marchal, Ben Aïssa en Lejeune één van de boegbeelden van de Witte mars van tien jaar geleden. De grootste naoorlogse mars die ooit door Brussel trok.

In haar boek « Altijd op zoek. Mijn alfabet voor Kim en Ken » pleitte Tinny Mast voor een nieuwe solidariteit. « Om het leven van hen die nooit meer zullen verjaren alsnog een betekenis te geven », ging zij met haar boek regelrecht in de clinch met de toenemende intolerantie in de maatschappij en met het huidige politieke discours.In het voorwoord van het boek vergelijkt Carine Russo de strijd die zij leiden met die van de Dwaze Moeders van de Plaza de Mayo in Argentinië: « Moeders die net als wij , gek werden van onzekerheid en woede voor hun verdwenen zoons en dochters. Maar is het niet hun ‘waanzin’ die in grote mate heeft bijgedragen tot de val van de Argentijnse dictatuur? (…) ».


melissaLINKS:

- http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/article.php?storyid=254

- http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lissa_Russo
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

Gepost door: Yves | 14-09-09

Nordine Taouil Groen!: “Optreden staatsveiligheid tegen Nordine Taouil is ongezien”

Marc-Antoon
16 September 2009

Groen! is verbolgen over de heksenkjacht op de Antwerpse imam Nordin Taouil. “Het is nooit vertoond dat het hoofd van de staatsveiligheid in TerZake iemand met naam en toenaam in opspraak brengt,” aldus Johan Malcorps van Groen! Ook het feit dat de vrouw van Taouil hierdoor haar erkenning door Kind en Gezin als onthaalmoeder kwijtspeelde, kan niet door de beugel.

Mag de staatsveiligheid zomaar uitspraken doen over iemand in de pers?

Johan Malcorps: “Nee, de inlichtingendiensten hebben de taak om een aantal dingen uit te pluizen en die informatie over te maken aan de minister van Justitie. Die moet daar dan de gepaste politieke conclusies uit trekken. Maar het is nooit vertoond dat het hoofd van de staatsveiligheid in TerZake iemand met naam en toenaam in opspraak brengt! Dit is toch wel een serieuze flater. Stel je voor dat ze straks over Jan en alleman een boekje open doen... Hierover moet tekst en uitleg gevraagd worden.”

Waarom gebeurt dit?

“Dit past natuurlijk in een stramien van sfeerschepping tegen Nordin Taouil. Om hem in de extremistische hoek te duwen. Ze proberen Taouil in een slecht daglicht te stellen om de discussie over de hoofddoeken niet te moeten voeren. Als bepaalde politici dit goedkeuren en dekken, dan zijn ze echt totaal verkeerd bezig. Ze creeëren een ongezond opbod, dat de zaak nodeloos polariseert, terwijl in feite in alle sereniteit over hoofdoeken moet kunnen gepraat worden en een oplossing gezocht moet worden."

"Voor alle duidelijkheid: als Groen! distantieëren we ons van een aantal van zijn uitspraken in het hoofddoekendebat. Maar dat is niet het punt: je kan het oneens zijn met wat iemand verkondigt, maar je moet wel opkomen voor zijn burgerlijke rechten. Die zijn nu twee keer geschonden. Enerzijds doordat die man in TerZake publiekelijk te kijk is gezet, en anderzijds doordat Kind en Gezin aan de vrouw van die man het recht ontzegt om nog onthaalmoeder te zijn. Ik viel van mijn stoel toen ik dit vanmorgen las. Dit kan toch niet? Die vrouw heeft hier niks mee te maken.”

Hoe komt Kind en Gezin hierbij?

“Kind en Gezin moet misschien de flater van vorige week met de nazi-onthaalmoeder rechtzetten, maar dat ze dat op deze manier doen is onbegrijpelijk. Het is eigenlijk een nog veel grotere flater. We zullen daarover vragen stellen aan de bevoegde minister in de Vlaamse regering. Hoe kan dit? Als je op dit pad verder gaat moet je alle onthaalmoeders beginnen screenen...”

“Dit zijn de naweeën van 9/11 die met enige vertraging nu ook bij ons tot allerlei verregaande toestanden beginnen leiden. Zogezegd in naam van de strijd tegen extremistische ideeën zijn we eigenlijk bezig om onze eigen liberale en burgelijke vrijheden op de helling te zetten.”

Bron:

Gepost door: Jeroen | 17-09-09

Carine Russo: 'Het Laatste Nieuws telefoneert' 16-9-2009

Een journalist van de krant Het Laatste Nieuws die daarvoor ongetwijfeld een toelating van het ministerie van justitie kreeg of in opdracht van het ministerie van justitie als journalist moest informeren, telefoneerde vandaag naar Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die door Minister De Clerck en zijn voorganger Vandeurzen al een jaar lang onder de meest onmenselijke omstandigheden in de gevangenis is opgesloten.

De 'journalist' wilde weten wat Marcel Vervloesem over Carine Russo dacht nadat de vzw Werkgroep Morkhoven verschillende artikels over Carine Russo had geschreven en haar persoonlijk moed had toegewenst.

Marcel Vervloesem heeft een hartziekte, lijdt aan bloedarmoede en kanker, heeft diabetes, moet het met nieren doen die maar voor 50% werken, werd meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd en werd sinds 30 juni 2009 meer dan 300 keren bij de verpleging geroepen.

In een intern justitierapport dat onlangs uitlekte, stond geschreven dat Marcel Vervloesem 'in geen geval mag vrijgelaten worden omdat hij anders zijn werk van kinderpornojager herneemt en de media zal contacteren'.

Dat laatste verklaart waarom Justitieminister De Clerck en zijn kabinet toelaten dat het dossier van Marcel Vervloesem in verband met de aanvraag tot penitentiair verlof en een ambulante begeleiding door het team van professor-psychiater Cosyns van de UIA, door zijn Psycho Sociale Dienst al maandenlang wordt geblokkeerd en het chirurgische dossier van Marcel Vervloesem doelbewust wordt achtergehouden.

De Minister hoopt misschien dat de uithuiszetting van Marcel Vervloesem, de 6000 euro die Marcel Vervloesem voor het gedeeltelijk slopen en renoveren van zijn woning door de Geelse Bouwmaatschappij op tafel moet leggen en de 2000 euro die Marcel Vervloesem plotseling aan Electrabel moet betalen terwijl hij al een jaar in de gevangenis is opgesloten en dus geen gas en electriciteit gebruikte, de aandacht van zijn weinig eervolle praktijken in het dossier Vervloesem zal afleiden.
Maar, zoals gewoonlijk, vergist hij zich...

Bron:

Gepost door: Jeroen | 17-09-09

De commentaren zijn gesloten.