09-09-09

Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur: Minister De Clerck


0908censure-moivan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, vanessa.bury@just.fgov.be, els.baart@just.fgov.be
datum: 9 september 2009 15:13
onderwerp: Belgische Justitie: Mensenrechtenschendingen en Internetcensuur

OMZENDBRIEF

Minister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die op de door de vzw Werkgroep Morkhoven gestelde vragen niet wenst te antwoorden, zit momenteel erg verveeld met de publicaties omtrent de opsluiting van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem.
De Minister spreekt op zijn website namelijk over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden'.
Hij wil de Belgische burger die voor een hele reeks besparingen staat, echter 90.000.000 euro voor de huur van een Nederlandse gevangenis laten betalen omdat zijn gevangenissen overbevolkt zijn.
De Minister is echter zelf verantwoordelijk voor die overbevolking.
Er wordt geen werk gemaakt van het electronisch toezicht, de Minister blokkeert al maandenlang de uitvoeringsbesluiten van de artikels 78 e.v. van de strafuitvoeringswet, er worden geen alternatieve oplossingen gezocht voor gedetineerden, de psycho-sociale diensten in de gevangenissen die de gedetineerden naar een heropvang in de samenleving zouden moeten begeleiden zijn onderbemand en blokkeren de dossiers met allerlei vertragingsmanoeuvers, talrijke gedetineerden zitten al maanden- of jarenlang in voorlopige hechtenis op hun proces te wachten, mensen zoals Marcel Vervloesem die zwaar ziek zijn (hartziekte, kankerproblemen, nieren die voor 50 % werken, suikerziekte, bloedarmoede, meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geopereerd waarvan 5 x tijdens de eerste maanden in de gevangenis, de laatste 2 maanden 300 keren bij de verpleging geroepen enz.) blijven zonder recht op penitentiair verlof tot het einde van hun levensdagen in de gevangenis opgesloten, enzoverder, enzoverder.
In het geval van Marcel Vervloesem wenst Minister De Clerck zelfs geen onderzoek te laten instellen naar de in 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.


9.9.2009

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

We kunnen ons op dit ogenblik niet inloggen op onze skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/)

Telkens we ons proberen in te loggen, krijgen we het volgende te lezen: 'Oeps! Er is een technische fout gebeurd. Gelieve deze bewerking later opnieuw te proberen'.

Het kan zijn dat we hier te maken hebben met een algemeen technisch probleem maar, zoals de heer Boeykens, voorzitter van onze vereniging, u op 7.9.09 gemeld heeft, hadden we de voorbije dagen ook te maken met wijzigingen die zonder ons medeweten op twee andere blogs werden aangebracht.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Yves Goossens
Werkgroep Morkhoven

PS: In bijlage volgt ons artikel over 'Internetcensuur'. Na de publicatie ervan op onze skynetblog(s), kregen we geen toegang meer tot onze blog(s).

----------------------

9-09-2009

Internetcensuur en persvrijheid

Kort nadat de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem door enkele minderjarige criminelen uit zijn wijk (twee van de drie minderjarigen zaten wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling) opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' was beschuldigd en in de gevangenis werd opgesloten, werd er door de vroegere aanklagers uit 1998 een petitie in de wijk opgestart waarin de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geeist.
De petitie die slechts door een tiental personen werd getekend, haalde de pers en kwam ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich de volgende vraag: Kunnen de politieke en gerechtelijke overheden (of een minister) de opdracht geven om een website of blog van het Internet te verwijderen omdat zij menen dat hun 'imago wordt aangetast'?

Dit is misschien een interessante vraag voor webloggers en voor kranten die nog ongecensureerde onderzoeksjournalisten in dienst hebben...

-------------------------

Het Nieuwsblad, 10.5.2005

Onderzoek naar sluiting website werkgroep Morkhoven

HERENTALS - Burgemeester Jan Peeters (SP.A) wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is de website van de werkgroep Morkhoven van het internet te laten verwijderen.

Peeters zei dit tijdens de gemeenteraad maar voegde er meteen aan toe dat dit wellicht niet zal lukken.

De materie werd op tafel gegooid door raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven. ,,Als je Morkhoven intikt op een internet zoekmachine, kom je steevast erg prominent de site van de vzw Morkhoven tegen. Die groep heeft ons dorpje al heel wat negatieve aandacht bezorgd. Vooral de wijk Koninkrijk ligt onder vuur en dat hebben deze mensen zeker niet verdiend.''

,,Als er één rotte appel in de kist zit, wil dat niet zeggen dat de hele kist is aangestoken. Als de site niet meer bestaat raken we misschien al een beetje van dat slechte imago af.''

Dat de werkgroep niet goed is voor het imago van Morkhoven en Herentals gaf Peeters volmondig toe. ,,Een site verbieden kan echter niet zomaar. De domeinnaam met Morkhoven erin zal wel aangekocht zijn door de vereniging, een vzw. Die neem je dus niet zomaar af. Juridisch staat de frontman en de zaken waarvan hij hoofdelijk wordt beschuldigd ook los van de vzw.''

De burgemeester rondde af met een oproep. ,,Misschien kunnen we ondertussen allemaal proberen om met Morkhoven op een positieve manier naar buiten te komen.''

(MPH)

http://michel-vuijlsteke-ongecensureerd.skynetblogs.be/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

 

Commentaren

Skynet: problemen
Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Aan: Skynet
Datum: 11 sep. 2009 15:28
Onderwerp: Re: Re: Re: Re: Eptica Contact Form Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier Toevoeging aan uw dossier [320xxxxxx]

Skynet Klantendienst


Geachte Heer,


Ik heb opnieuw problemen met de publicatie op mijn skynetblog(s) alhoewel ik met verschillende computers werk.

In bijlage vindt u het artikel dat ik zopas gepubliceerd heb.

Ik voeg dit schrijven toe aan 'skynetproblemen' waarop elke probleem vermeld staat.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-------------

Justitie: gevangenen protesteren - ActualiteitVan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Aan: agneskant.sp.nl, A PEARSON, ad.nl, anne-wilnl, redactietrouw.nl,
els.baartjust.fgov.be, Liga Voor Mensenrechten, voorzittereerstekamer.nl
Cc: andre.vannieuwkerkevlaamsparlement,
antwerpenbelga.be, avliegenthartsp.nl,
a.broekerslaw.leidenuniv.nl, Edward.Asschernl,
antwerpenstreekkrant.be, abroekers.nl, Ilse Van de Wielecchrbelgie,
Redactie van stopkindersex, vanessa.buryjust.fgov.be,
Tine.Vandertaelenjust.fgov.be, Van Mechelen kabinet,
vanlerberghe.senate.be, Jan Vanhaelen, vara.nl, Oost-Vlaams
Diversiteitscentrum, urologieazbrugge.be, Ruf Nachtergaele, Raf
Jespersprogresslaw, redactieparool.nl, redactiebelga.be,
redactievolkskrant.nl, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep.be,
radionieuwsnos.nl, redactionrtl.be, redactionlactualite.com, joris
boeykens, marleen Boeykens, b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl,
bezoekhuiscawdepoort.be, meeus_eric,
guy.swennen.Voorzitter.commissieJustitieSenaat, eerstekamer.nl,
g.j.degraafeerstekamer.nl, GENOT Zoe, hoofdredactiedemorgen.be, L.F.
Hagemann, hvandenberghesenaat.cdenv.be, hofvanberoep.gentjust.fgov.be,
rtbf.be, harms.eur.nl, , Commissie Justitie tweedekamer.nl,
crombe@senators.senate.be, Wendy Vervloesem,
Postmasterdroitfondamental.eu
Datum: 11 sep. 2009
Onderwerp: Belgische gevangenissen: opstanden

VLUGSCHRIFTJE

Brussel, 11.9.2009

De gevangenisopstand in de gevangenis van Sint-Gillis (België) volgt
op de gevangenisopstand van 27.8.09 in dezelfde gevangenis waarbij
meer dan 100 politieagenten met traangas en tevens een helicopter
werden ingezet.

Dat bewijst dat de onvrede van de gevangenen zeer groot is en dat, in
tegenstelling tot wat minister van justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse
Christen Democraten) en bepaalde politieke partijen willen laten
geloven, het niet alleen maar om een paar individuele ontsnappingen
van gevangenen gaat.

Elke gevangenisopstand wordt door de politie met veel geweld
neergeslagen en een Belga-berichtje van de ministeries van
binnenlandse zaken en justitie waarin staat dat 'men niet weet waarom
de gevangenen in opstand kwamen', moet het incident telkens afsluiten.

De gevangenisproblematiek in België dateert niet van gisteren. Buiten
de gevangenen-opstanden waren er gedurende de voorbije 20 jaren ook
talrijke stakingen van de gevangenisbewakers.

De problemen bleven aanslepen en geen enkel probleem werd opgelost.

De Belgische gevangenissen zijn tikkende tijdbommen en de jarenlange
problematiek zal helaas op kosten van de Belgische belastingsbetaler
mee naar Nederland getransporteerd worden waar er hier en daar al
stemmen opgaan om de gevangenishervorming ongedaan te maken en
uitsluitend repressief op te treden.
In ieder geval zal de deportatie van Belgische gevangenen naar
Nederland niet alleen voor tewerkstelling van Nederlandse cipiers en
een goedgespijsde Nederlandse Staatskas zorgen.

In het handeltje met gevangenen dat Nederland en België met elkaar
voeren, vergeet men ook dat gevangenen geen handelswaar zijn en dat de
meeste gevangenen met hun jarenlange frustraties en hun in de
gevangenis opgelopen ziekten, vroeg of laat terug in de samenleving
zullen terechtkomen...

-------------------

'Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk'

SINT-GILLIS - De opstand die vanmiddag was uitgebroken in de
gevangenis van Sint-Gillis, is afgelopen. De gedetineerden die amok
maakten, werden overmeesterd en geboeid door de massaal aanwezige
politiemacht.

Omstreeks 15.30uur begonnen in een uithoek van de wandelruimte van
Sint-Gillis een vijftigtal gedetineerden amok te maken. Ze braken
stukken van muren af, rukten sanitaire leidingen los. Daardoor waren
ze min of meer gewapend.

Er werd even gevreesd voor een ontsnapping toen bleek dat enkele
gevangenen de sleutels van een van de cipiers hadden afgepakt.

Daarop werd de politie massaal ingezet. Vrij snel na het uitbreken van
de chaos waren zeker 100 agenten ter plekke, met politiehonden en
traangas. Het gas werd gebruikt, de honden niet. Er werd ook een
helicopter ingezet.

De gevangenen bevonden zich in een klein hoekje, waar ze niks konden
beginnen. Ze zouden zich niet verzet hebben tegen de politie. Bij de
interventie raakte niemand gewond.

Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk.

DS, donderdag 27 augustus 2009
Bron: belga
Auteur: yb, dsl, jns

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be

Gepost door: Morkhoven | 11-09-09

Minister De Clerck Na het artikel over de opstanden in de Belgische gevangenissen, kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven weer urenlang met Internetproblemen te maken.

Omdat dit ook al na andere gevoelige publicaties over justitie en het dossier van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven het geval was, besloot de Werkgroep om zich hierover rechtsstreeks tot de Belgische justitieminister te richten die de vzw Werkgroep Morkhoven maar al te goed kent van in de tijd dat hij voor een eerste maal Minister van Justitie was.

Ter herinnering: Minister De Clerck zei in 1998 bij de ontvangst van de ouders van de verdwenen Manuel Schadwald op zijn kabinet, dat de Werkgroep 'over belangrijke informatie beschikte en dat men de leden ervan krediet moest geven'.

We hebben echter gezien waartoe die veelbelovende woorden geleid hebben...

Gedurende al die jaren hebben we van De Clerck niets meer gehoord of gezien totdat hij door de Fortis-zaak opnieuw Minister van Justitie werd.

En vandaag zien we een De Clerck die enerzijds met zalvende woorden over 'menselijkheid' en 'rechtvaardigheid' spreekt terwijl hij anderzijds zwaar zieke gevangenen die veroordeeld werden omdat de ontlastende stukken uit hun strafdossier werden gehaald, tot hun laatste levensadem in zijn gevangenissen opsluit.

Is dit mischien de ECHTE Stefaan De Clerck ?
---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 11 september 2009 15:57
Onderwerp: Internetproblemen
Aan: stefaan.de.clerck.pandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be
Cc: andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement.be,Bert Boeykens, kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, redactietrouw.nl, redactieparool.nl, redactiebelga.be, redactievolkskrant.nl, Redactie van stopkindersex,


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer Minister,

Zoals de voorbije dagen ondervind ik opnieuw problemen met de publicaties op het Internet.

Gezien ik het sterke vermoeden heb dat uw diensten hiervoor verantwoordelijk zijn, zend ik U in bijlage een kopie van het artikel dat verband houdt met uw gevangenisbeleid en de opstand in de gevangenis van Sint-Gillis.

Het is na de publicatie van dit artikel dat de Internetproblemen opnieuw zijn begonnen.

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


-------------

Justitie: gevangenen protesteren - ActualiteitVan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Aan: agneskant.sp.nl, A PEARSON, ad.nl, anne-wilnl, redactietrouw.nl, els.baartjust.fgov.be, Liga Voor Mensenrechten, voorzittereerstekamer.nl
Cc: andre.vannieuwkerkevlaamsparlement,
antwerpenbelga.be, avliegenthartsp.nl,
a.broekerslaw.leidenuniv.nl, Edward.Asschernl,
antwerpenstreekkrant.be, abroekers.nl, Ilse Van de Wielecchrbelgie, Redactie van stopkindersex, vanessa.buryjust.fgov.be, Tine.Vandertaelenjust.fgov.be, Van Mechelen kabinet, vanlerberghe.senate.be, Jan Vanhaelen, vara.nl, Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, urologieazbrugge.be, Ruf Nachtergaele, Raf
Jespersprogresslaw, redactieparool.nl, redactiebelga.be, redactievolkskrant.nl, redactiend.nl, redactie.dngpersgroep.be,
radionieuwsnos.nl, redactionrtl.be, redactionlactualite.com, joris boeykens, marleen Boeykens, b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl,
bezoekhuiscawdepoort.be, meeus_eric, guy.swennen.Voorzitter.commissieJustitieSenaat, eerstekamer.nl, g.j.degraafeerstekamer.nl, GENOT Zoe, hoofdredactiedemorgen.be, L.F.Hagemann, hvandenberghesenaat.cdenv.be, hofvanberoep.gentjust.fgov.be,
rtbf.be, harms.eur.nl, , Commissie Justitie tweedekamer.nl, crombe@senators.senate.be, Wendy Vervloesem, Postmasterdroitfondamental.eu
Datum: 11 sep. 2009
Onderwerp: Belgische gevangenissen: opstanden

VLUGSCHRIFTJE

Brussel, 11.9.2009

De gevangenisopstand in de gevangenis van Sint-Gillis (België) volgt op de gevangenisopstand van 27.8.09 in dezelfde gevangenis waarbij
meer dan 100 politieagenten met traangas en tevens een helicopter werden ingezet.

Dat bewijst dat de onvrede van de gevangenen zeer groot is en dat, in tegenstelling tot wat minister van justitie Stefaan De Clerck (Vlaamse
Christen Democraten) en bepaalde politieke partijen willen laten geloven, het niet alleen maar om een paar individuele ontsnappingen
van gevangenen gaat.

Elke gevangenisopstand wordt door de politie met veel geweld neergeslagen en een Belga-berichtje van de ministeries van binnenlandse zaken en justitie waarin staat dat 'men niet weet waarom
de gevangenen in opstand kwamen', moet het incident telkens afsluiten.

De gevangenisproblematiek in België dateert niet van gisteren. Buiten de gevangenen-opstanden waren er gedurende de voorbije 20 jaren ook
talrijke stakingen van de gevangenisbewakers.

De problemen bleven aanslepen en geen enkel probleem werd opgelost.

De Belgische gevangenissen zijn tikkende tijdbommen en de jarenlange problematiek zal helaas op kosten van de Belgische belastingsbetaler mee naar Nederland getransporteerd worden waar er hier en daar al
stemmen opgaan om de gevangenishervorming ongedaan te maken en uitsluitend repressief op te treden.
In ieder geval zal de deportatie van Belgische gevangenen naar Nederland niet alleen voor tewerkstelling van Nederlandse cipiers en
een goedgespijsde Nederlandse Staatskas zorgen.

In het handeltje met gevangenen dat Nederland en België met elkaar voeren, vergeet men ook dat gevangenen geen handelswaar zijn en dat de
meeste gevangenen met hun jarenlange frustraties en hun in de gevangenis opgelopen ziekten, vroeg of laat terug in de samenleving zullen terechtkomen...

-------------------

'Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk'

SINT-GILLIS - De opstand die vanmiddag was uitgebroken in de gevangenis van Sint-Gillis, is afgelopen. De gedetineerden die amok maakten, werden overmeesterd en geboeid door de massaal aanwezige politiemacht.

Omstreeks 15.30uur begonnen in een uithoek van de wandelruimte van Sint-Gillis een vijftigtal gedetineerden amok te maken. Ze braken stukken van muren af, rukten sanitaire leidingen los. Daardoor waren ze min of meer gewapend.

Er werd even gevreesd voor een ontsnapping toen bleek dat enkele gevangenen de sleutels van een van de cipiers hadden afgepakt.

Daarop werd de politie massaal ingezet. Vrij snel na het uitbreken van de chaos waren zeker 100 agenten ter plekke, met politiehonden en
traangas. Het gas werd gebruikt, de honden niet. Er werd ook een helicopter ingezet.

De gevangenen bevonden zich in een klein hoekje, waar ze niks konden beginnen. Ze zouden zich niet verzet hebben tegen de politie. Bij de
interventie raakte niemand gewond.

Waarom de opstand begon, is nog niet duidelijk.

DS, donderdag 27 augustus 2009
Bron: belga
Auteur: yb, dsl, jns

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be

Gepost door: Jan Boeykens | 11-09-09

De commentaren zijn gesloten.