27-08-09

Klachten over justitie gecensureerd

Bepaalde mensen blijken geen toegang te krijgen of tot een aantal pagina's van de blog http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

-

27 augustus 2009

stefaan saey aan mij

verzonden door live.nl


De toegang werd geweigerd!!

YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:

http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/post/7243481...

... werd geweigerd om de volgende reden:

Gewogen woorden limiet overschreden.

Categorieën:

Pornography, Pornography (Italian), Pornography (Danish), Pornography (Dutch), Pornography (German), Pornography (French), Pornography (Portuguese)

U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.

Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.

 

Verzorgd door DansGuardian

25-08-09

Blog 'Klachten over Justitie' gecensureerd


Chardon.front

 

 

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: stefaan saey
Datum: 25 augustus 2009 13:00
Onderwerp: tony ook geen toegang
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com

De toegang werd geweigerd!! - YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina: http://kla...
13:00 (1 uur geleden)


De toegang werd geweigerd!!

YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:

http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/post/7090158...

... werd geweigerd om de volgende reden:

Gewogen woorden limiet overschreden.

Categorieën:

Pornography, Pornography (German), Pornography (Italian), Pornography (Dutch), Pornography (Danish), Pornography (French), Pornography (Portuguese)

U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.

Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.

 


Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 25 augustus 2009 14:06
Onderwerp: Fwd: FW: Eptica Contact Form
Aan: skynet.nl@team.skynet.be, stefaan saey

Skynet Klantendienst

 
Geachte Heer,
 
Ik sprak u over de moeilijkheden die we met onze skynetblog(s) hadden en de veronderstelling dat het misschien wel eens te maken zou kunnen hebben met bepaalde publicaties.
 
Ook de heer Stefaan Saey (die zich eveneens tot de Skynet Klantendienst wendde zoals u in bijgevoegd schrijven kan zien) ondervindt regelmatig problemen met zijn skynetblog.
Bij hem gaat het nog een stap verder.
Hij krijgt in Antwerpen soms helemaal geen toegang meer tot zijn skynetblog of tot bepaalde bladzijden van zijn skynetblog.
 
Ik zend u in bijlage een kopie van de boodschap die hij ontving bij zijn poging om op zijn skynetblog de pagina 'Tony' te bekijken.  Ook de pagina 'Internetcensuur' blijkt regelmatig ontoegankelijk te zijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
 
mij (Stefaan Saey)
details weergeven 13:00 (49 minuten geleden)

De toegang werd geweigerd!!

YOUR ORG NAME Toegang tot de pagina:
... werd geweigerd om de volgende reden:
Gewogen woorden limiet overschreden.
Categorieën:
Pornography, Pornography (German), Pornography (Italian), Pornography (Dutch), Pornography (Danish), Pornography (French), Pornography (Portuguese)
 
U ziet deze melding omdat de pagina die u probeerde te benaderen, materiaal lijkt te bevatten dat ongeschikt is om te bekijken, of gemarkeerd is als ongeschikt om te bekijken.
Als u hier vragen over heeft neem dan contact op met uw netwerkbeheerder.

 

Foto: 'De Chardon' te Grobbendonk

 

 

 


20-08-09

Internetcensuur - open discussie: Els Van Eeckhaut


els.Van-Eeckhaut_001

Beste Els,

Zoals ik je reeds zei, klopt je uitleg dus niet.

Je zegt dat die blogpost eigenlijk over Metatale ging maar de titel van je betoog was ‘Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?

Je blogpost bleek voorts bijna helemaal aan Marcel Vervloesem, de vzw Werkgroep Morkhoven en de Morkhoven-site te zijn gewijd.

We herhalen je uitspraken nog eens:

- 'Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt. Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.   Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.'

- 'Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)'

- 'Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden,en in navolging van de witte marsen, gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.'

- 'Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.'

- 'Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).'

- 'Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.'

- 'Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.'

- 'Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?'

- … 'Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?'

- 'Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigt van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.'

- 'Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?'

- 'Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.'


We weten, beste Els, dat vrienden van jou, zoals Michel Vuijlsteke (Gent.blogt.be), die zich af en toe ergeren aan de ‘te subjectieve’ artikels in hun lijfblad De Standaard (Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Het Volk), niet in staat zijn om zich echt kritisch op te stellen. Maar het zou niet slecht zijn indien je deze zaak zou rechtzetten om, zoals SP.A-kamerlid Renaat Landuyt zei inzake de corruptie binnen de magistratuur, te vermijden dat er allerlei roddels, fantasieën en complottheorieën zouden ontstaan.

http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=2033#comment-89257http://www.elsvaneeckhaut.be/?p=1244
(3 Jan Boeykens // Aug 20, 2009 at 11:22 am)

--------

Els Van Eeckhaut (dochter van de gereputeerde strafpleiter Piet Van Eeckhaut) is als strafpleiter verbonden aan de Gentse balie. Zij werd tot lid van de probatiecommissie benoemd en zetelt in de Raad van de Orde van Advocaten.   Zij werkte een jaar op het kabinet van SP.A-minister Freya Van den Bossche en stelde zich in 2006 kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Sinds 2007 zetelt zij in het Gentse SP.A-bestuur. De weblog van Els Van Eeckhaut staat nu in de Top 100 lijst van de 'meest invloedrijke blogs' van Metatale...


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Kinderporno ondergronds
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

14:41 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (9) | Tags: internetcensuur blogs |  Facebook |

18-08-09

Skynetproblemen

Enkele dagen geleden verdwenen er hele dossiers van de computer van Prinses Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Wij stellen vast dat bepaalde berichten op onze skynetblog(s) ook verwijderd of gewijzigd worden.

Andere medewerkers van de vzw Werkgroep Morkhoven ondervonden de voorbije maanden computerproblemen terwijl ook hun mails geblokkeerd werden.

Een brief die Marcel Vervloesem vanuit de gevangenis van Turnhout stuurde, kwam pas twee weken later bij zijn bestemmeling aan.

Men kan stellen dat we 'paranoia' zijn maar feiten zijn nu éénmaal feiten.

Dat er een apart dossiertje over de vzw Werkgroep Morkhoven op het kabinet van justitieminister De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) bestaat terwijl geen enkele brief meer beantwoord wordt, is nog zo'n feit.

Op 25 maart 2009 deelde De Clerck in een brief aan Marcel Vervloesem mede dat hij de opdracht gaf aan de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen (die dus werkelijk blijkt te bestaan) om zijn detentieomstandigheden te onderzoeken.
Marcel Vervloesem kreeg echter niemand te zien of te horen.
We brengen Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers hiervan al maandenlang op de hoogte zonder dat er enige reactie volgt.

Doen de informatieambtenaren van de Minister (Mevr. Hayat Ait Chaoura en Nancy Thienpont) hun werk niet of blijft het dossier soms bij Linda Van Wijngaerden die het dossier zou moeten behandelen, plakken ?

In 2008 schreven we 1 aangetekende brief naar (ex)Minister van Justitie Jo Van Deurzen (Vlaamse Christen Democraten en persoonlijk bevriend met De Clerck).
Na zes maanden hadden we nog geen antwoord.
We telefoneerden naar het kabinet van Van Deurzen en kregen van de kabinetsmedewerker die het dossier behandelde te horen dat de brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Dams was blijven liggen'.
Dams is magistraat op het hof van beroep te Antwerpen alwaar de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' werd genoemd en Marcel Vervloesem, eenvoudig weg op basis van enkele gevonden bamboestokjes in zijn garage, schuldig werd geacht aan de 'folteringen en verkrachtingen' waarvan hij in 2005 opnieuw werd beschuldigd.
Op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie tevens vaststelde, toevallig ook de 7 kinderporno=cd=roms Zandvoort die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven kreeg) er voor onderzoek aan procureur=generaal Christine Dekkers had laten overmaken.

Roddels, fantasietjes, complotheorieen... zoals Renaat Landuyt (Sp.a) zou zeggen ?

Dat is allemaal mogelijk maar feiten blijven feiten.

16:50 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynetproblemen |  Facebook |

13-08-09

Internetverkeer: de burger als potentiële terrorist

 

declerck.286380

"E-mail en internetverkeer twee jaar bijhouden"

12.8.2009


Justitie lijkt nu toch in gang te schieten om de Europese dataretentierichtlijn om te zetten in Belgische wetgeving. De Tijd meldt dat minister van Justitie Stefaan De Clerck daartoe een voorontwerp van wet en een bijhorend uitvoeringsbesluit klaar heeft. Dat voorontwerp zou inhouden dat alle gegevens betreffende telecommunicatie, inclusief e-mailverkeer, voor twee jaar moeten worden bijgehouden. Nochtans vraagt de Europese dataretentierichtlijn slechts een bewaartermijn van zes maanden tot twee jaar. Waarom België kiest voor een termijn van twee jaar, is ons een raadsel. Het zal toch niets te maken hebben met de gerechtelijke achterstand?

Hoe langer en hoe meer gegevens bewaard moeten worden, hoe hoger het kostenplaatje zal uitdraaien. De vereniging van internetaanbieders (ISPA) reageerde reeds dat als de regering een bewaartermijn van meer dan twee jaar wil, ze daar zelf voor moet opdraaien. Anders zal de internetgebruiker meer moeten betalen. Dat klopt uiteraard slechts ten dele. De internetgebruiker draait sowieso op voor de kosten: zij het door een verhoging van de kostprijs van telecomdiensten in ons land, zij het via belastingen.

Maar de kosten zijn niet de hoofdbekommernis van Tik. Veel belangrijker is de enorme inbreuk op de privacy. Het bewaren van alle gegevens van alle burgers doet denken aan een politiestaat. Dat werd overigens erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Klass e.a. v. Duitsland (1978). We zwijgen dan nog over het risico dat dergelijke gegevens uitlekken en op straat belanden. Uiteraard zou dergelijke lijst enorm interessant zijn voor hackers en spammers, dus zeer gegeerd om te stelen. Vertrouwen we de overheid en het gerecht wel met al die gevoelige informatie?

Waarom kan een snelle procedure om verdachte personen op een watchlist te zetten niet volstaan? Zo worden ten minste niet alle burgers geraakt in hun privacy.

Wie denkt dat hij 'toch niets te verbergen heeft', leest best eens het artikel 'I've got nothing to hide', and other misunderstandings of privacy van professor Solove, verbonden aan de George Washington University Law School. In dat artikel, gepubliceerd in de gerenommeerde San Diego Law Review, maakt professor Solove brandhout van die drogreden.

Tik hoopt dat minister De Clerck grondig nadenkt alvorens dergelijke maatregel in te voeren. Hopelijk komt hij samen met ons tot het besluit dat het voorstel te ver gaat.

http://www.tik.be/e_mail_en_internetverkeer_twee_jaar_bij...

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten)

08:16 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |