13-08-09

Internetverkeer: de burger als potentiële terrorist

 

declerck.286380

"E-mail en internetverkeer twee jaar bijhouden"

12.8.2009


Justitie lijkt nu toch in gang te schieten om de Europese dataretentierichtlijn om te zetten in Belgische wetgeving. De Tijd meldt dat minister van Justitie Stefaan De Clerck daartoe een voorontwerp van wet en een bijhorend uitvoeringsbesluit klaar heeft. Dat voorontwerp zou inhouden dat alle gegevens betreffende telecommunicatie, inclusief e-mailverkeer, voor twee jaar moeten worden bijgehouden. Nochtans vraagt de Europese dataretentierichtlijn slechts een bewaartermijn van zes maanden tot twee jaar. Waarom België kiest voor een termijn van twee jaar, is ons een raadsel. Het zal toch niets te maken hebben met de gerechtelijke achterstand?

Hoe langer en hoe meer gegevens bewaard moeten worden, hoe hoger het kostenplaatje zal uitdraaien. De vereniging van internetaanbieders (ISPA) reageerde reeds dat als de regering een bewaartermijn van meer dan twee jaar wil, ze daar zelf voor moet opdraaien. Anders zal de internetgebruiker meer moeten betalen. Dat klopt uiteraard slechts ten dele. De internetgebruiker draait sowieso op voor de kosten: zij het door een verhoging van de kostprijs van telecomdiensten in ons land, zij het via belastingen.

Maar de kosten zijn niet de hoofdbekommernis van Tik. Veel belangrijker is de enorme inbreuk op de privacy. Het bewaren van alle gegevens van alle burgers doet denken aan een politiestaat. Dat werd overigens erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Klass e.a. v. Duitsland (1978). We zwijgen dan nog over het risico dat dergelijke gegevens uitlekken en op straat belanden. Uiteraard zou dergelijke lijst enorm interessant zijn voor hackers en spammers, dus zeer gegeerd om te stelen. Vertrouwen we de overheid en het gerecht wel met al die gevoelige informatie?

Waarom kan een snelle procedure om verdachte personen op een watchlist te zetten niet volstaan? Zo worden ten minste niet alle burgers geraakt in hun privacy.

Wie denkt dat hij 'toch niets te verbergen heeft', leest best eens het artikel 'I've got nothing to hide', and other misunderstandings of privacy van professor Solove, verbonden aan de George Washington University Law School. In dat artikel, gepubliceerd in de gerenommeerde San Diego Law Review, maakt professor Solove brandhout van die drogreden.

Tik hoopt dat minister De Clerck grondig nadenkt alvorens dergelijke maatregel in te voeren. Hopelijk komt hij samen met ons tot het besluit dat het voorstel te ver gaat.

http://www.tik.be/e_mail_en_internetverkeer_twee_jaar_bij...

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten)

08:16 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.