23-07-09

Gevangenissen/Open Brief aan Minister De Clerck: Problemen met links

 

declerck.286380

Brussel, 24.7.2009

Na de publicatie van de bijgevoegde brief aan Justitieminister Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) waarop, zoals gewoonlijk, geen antwoord kwam, deelde skynet ons bij de publicatie van een recent bericht het volgende mede:

'Inhoud van het bericht - Om spam te vermijden is het aantal links beperkt tot 20. Bedankt om dit te respecteren.'

Een bericht kan dus niet meer gepubliceerd worden als er meer dan 20 links worden toegevoegd. Op die manier zou men 'spam' willen vermijden.

Vandaag bleken ook de links in de e-mails van Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, niet meer te functioneren.

Betreft het hier de zoveelste pesterijen van de Belgische Justitie en Staatsveiligheid die, dank zij de stilzwijgende steun van De Clerck, zomaar kinderporno-cdroms en dossierstukken kunnen laten verdwijnen ?

In België is de Staatsveiligheid aan geen enkele vorm van parlementaire controle onderworpen.
Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I), een zogezegd permanent en onafhankelijk controleorgaan dat door het parlement in het leven werd geroepen om de Staatsveiligheid te controleren, wordt dank zij de uitgebreide bevoegdheden die de Staatsveiligheid van ex-Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) en ex-Premier Yves Leterme (Vlaamse Christen Democraten) kreeg, thans door de Staatsveiligheid gecontroleerd.
De Staatsveiligheid volgt de dossiers op van meer dan 200 Belgische politici en besteedt een bijzondere aandacht aan hun sexuele voorkeuren. Vandaar dat Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem onmiddellijk na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort die de internationale pers (waaronder zelfs 3 Japanse kranten) haalde, via de Vlaamse pers van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd. Dat gebeurde op initiatief van zijn halfbroer Victor V. die zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.

Victor V. (Vlaamse Socialisten) is thans Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals alwaar hij het, na enkele politieke benoemingen, tot gemeenteraadslid wist te schoppen.

De Vlaamse regionale politiek is immers vergelijkbaar met de toestand op Sicilië waar dat de lokale maffia dank zij de christen democratische partij regeert.


Brussel, 8 juli 2009


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer De Clerck,

Betreft: artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet

Alhoewel U over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, geeft U de indruk dat U niets om de mensenrechten en de rechten van de gevangenen geeft.

U propt uw gevangenissen immers vol met zieke gevangenen terwijl de voorlopige vrijlating op medische gronden een manier kan zijn om de gevangenissen te ontvolken en het leven van ernstig zieke gevangenen te redden.

De uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden) werden door U echter nog altijd niet getekend zodat zieke gevangenen geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel hebben.
U schendt hiermee artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Op 17 maart 2009 stelde het Sp.a parlementslid André van Nieuwkerke U hierover een vraag (Vraag 4 3231).
Die vraag werd gewoonweg niet beäntwoord...
 
Ook Cdh-parlementslid Clotilde Nyssens stelde U zopas een vraag terzake waarop U geäntwoord zou hebben dat de uitvoeringsbesluiten inderdaad nog niet werden getekend maar dat de voorlopige invrijheidstelling op basis van medische gronden 'geen enkel probleem vormde indien de gedetineerde beroep deed op zijn advocaat'.
Met deze dooddoener die bovendien een leugen is, moest het parlementslid het stellen.
U hebt dus niet bepaald veel respect voor parlementsleden. 
 
Ik kan U melden dat de heer Vervloesem van onze vereniging, die zopas naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht (wat voor hem een verbetering is), al weer dagen kampt met vochtopstapeling in zijn benen.  Hij heeft ook opnieuw hart- en nierpijnen.  Dat wijst er op dat de vochtopstapeling het gevolg is van hart- en nierproblemen waarvoor hij dringend medische hulp nodig heeft. Op 14 mei jl. had hij tengevolge van nieuwe hartproblemen trouwens al electroschocks moeten krijgen in het AZ Sint-Jan te Brugge alwaar hij enkele maanden geleden een open-hartoperatie onderging.  De Psycho Sociale Dienst (PSD)en de gevangenisdirectie van Brugge staken daar met een verslag waarin over de ganse lijn negatief werd geadviseerd, echter een stokje voor.
 
Als U wil voorkomen dat de heer Vervloesem opnieuw met spoed in het ziekenhuis moet opgenomen worden en gedurende zes uren lang aan een hartmachine moet gekoppeld worden, dan kan U de Penitentiaire Gezondheidsdienst van uw ministerie best verzoeken om op te treden.
 
Ik vraag me nogmaals af wat mensen zoals de heer Vervloesem in uw gevangenissen die uitpuilen van 'humane omstandigheden' eigenlijk zitten te doen terwijl U de overbevolking in uw gevangenissen zogezegd wil tegengaan en U de Belgische Staat 90 miljoen Euro's laat ophoesten voor de huur van een gevangenis in Nederland.
 
Als de heer Vervloesem niet in aanmerking komt voor een voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen, wie komt er dan wel voor in aanmerking ?  Vanwaar ook uw voorkeur voor mensen van extreem-rechtse partijen zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniël Féret (Front National) die al na één dag gevangenisstraf terug naar huis mochten om er op hun electronisch enkelbandje te wachten ?
 
Mag ik U nog eens doen herinneren aan uw brief van 25 maart 2009 waarin U de heer Vervloesem beloofde dat U zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken (waarvan niets in huis gekomen is) ?
 
In bijlage zend ik U voor de zoveelste maal de lijst van de spoedopnames en spoedoperaties van de heer Vervloesem, waarmee U geen rekening wenst te houden.
 
 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hierbij zend ik u nogmaals de lijst van spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de reeds meer dan 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

01-07-09

Skynet problemen na brief aan Voorzitter Europese Commissie

 

Skynet Klantendienst

Brussel, 30.6.2009

Geachte Heer,

Ik kan geen commentaren meer op de artikels van mijn skynetblog(s) publiceren omdat de anti-spam-tekens die men moet overtypen nergens te zien zijn.

Ik kan ook geen klacht meer indienen om dezelfde reden.

Waarschijnlijk heeft het probleem te maken met een klacht bij de Voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Commissie in verband met de schending van de Mensenrechten in de Belgische gevangenissen.

Kan dit probleem zo snel mogelijk opgelost worden ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
Bruxelles, 29.6.2009
 

Le Werkgroep Morkhoven a formulé auprès du Président du Commission Européenne, une demande d’enquête sur : 

1. Les conditions de détention en Belgique
2. Le blocage de l’article 72 par le ministre de la Justice belge sur les attributions des tribunaux d’application des Peines, pour juger des libertés conditionnelles pour raisons médicales.
3. Le blocage de l’enquête promise par le ministre de la Justice belge sur les conditions de détention de Marcel Vervloesem.
4. Le nombre de prisonniers qui seraient victimes de soi disant mort naturelle dans les prisons surpeuplées.
 

- Website Morkhoven (anglais, français, italien, néerlandais)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental (français, anglais, italien)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Prisons belges - tortures
- Prisonniers belges en Hollande
- Prisonniers de Guantanamo - Karel De Gucht et Hillary Clinton
- Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU: La Belgique
- surpopulation carcérale
- prisonniers malades
- prisonniers malades: Loi Dupont
- Droits des prisonniers - l'Ombudsman européen
- prisonniers malades: La Convention européenne des Droits de l'Homme

- Réseaux pédocriminels: Zandvoort
- Réseau pédocriminel de Zandvoort: question parlementaire
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 1 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 2 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV - Dailymotion (français)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres italiens)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres anglais)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'

Photo: José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne

Gevangenissen - Klacht bij Voorzitter Europese Commissie: skynetproblemen

 

De hierbij volgende brief werd als commentaar op verschillende skynetblogs gepubliceerd. Op het kabinet van Minister van Justitie Stefaan De Clerck waren ze daar blijkbaar niet gelukkig mee. Het was vandaag niet meer mogelijk om de brief als commentaar te plaatsen...


Brussel, 29.6.2009

 
José Manuel Barroso
Voorzitter van de Europese Commissie
1049 Brussel, België
 
Geachte Heer Barroso,
 
Betreft: verzoek tot instelling van een onderzoek naar de overlijdens van zieke gevangenen in de overvolle gevangenissen van België en de andere europese landen

Marcel Vervloesem van onze vereniging die bekend is vanwege de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, is al 9 maanden opgesloten in de gevangenissen van Turnhout en Brugge nadat de Belgische justitie alles heeft gedaan om de kinderpornozaak in de doofpot te stoppen.
 
Alhoewel hij zwaar ziek is (kankeroperaties, hartoperaties, nieroperatie, suikerziekte enz.) wordt hij door de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck die over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, in overtreding met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, tot zijn laatste snik in de gevangenis opgesloten.
 
Marcel Vervloesem is reeds meermaals bijna overleden in de gevangenis.
En onze vereniging wil dat U opdracht geeft om een onderzoek in te stellen naar:
1) de detentieomstandigheden in België
2) het persoonlijk blokkeren van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijheid op medische gronden) door de Minister van Justitie
3) het persoonlijk blokkeren van een onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Minister van Justitie
4) het aantal gevangenen dat jaarlijks een zogezegde natuurlijke dood sterft in de overvolle europese gevangenissen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
 
In bijlage zend ik u een kopie van de laatste publicatie op onze site met een lijst van de meer dan 20 operaties en spoedopnamen van de heer Vervloesem die herhaaldelijk aan de Minister van Justitie werd bezorgd.
 
===========

Marcel Vervloesem, die de kinderpornozaak Zandvoort in 1998 onthulde, had op 14 mei 2009 wegens nieuwe ernstige hartproblemen die voor een groot deel het gevolg waren van een gebrek aan medicatie en een gebrekkige medische behandeling (kinesytherapie, revalidatie) na zijn open-hart-operatie van enkele maanden geleden in het AZ Sint-Jan te Brugge, met spoed in het ziekenhuis moeten opgenomen worden.

De maandenlange spelletjes van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge en de mededeling van de gevangenisdirectie te Brugge, juistgeteld 1 dag voor de heropname had moeten plaats vinden, waarin over de ganse lijn negatief geadviseerd werd, deden de stoppen bij de Morkhoven-activist echter doorslaan.

Vanaf 14 mei jl. weigerde hij elke medicatie en medische behandeling.

Enkele weken geleden stelden Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ van de vzw Werkgroep Morkhoven bij hun bezoek aan Marcel Vervloesem vast dat diens huid volledig begon te verkleuren. Op een bepaald moment waren niet alleen zijn gezicht maar ook zijn armen volledig verbruind en als hij in zijn vel kneep, bleef dat recht staan. Hij kloeg over voortdurende hoofdpijn en hartpijnen. Hij zei dat hij 's nachts 3 à 4 keren moest opstaan om te gaan drinken. Dat heeft verschillende weken geduurd.

De Morkhoven-activisten kwamen er zopas achter dat dit uitdrogingsverschijnselen waren.
Geen enkele dokter had dit blijkbaar opgemerkt terwijl dit fataal kan zijn, zeker voor iemand die zware hartproblemen heeft, zwaar suikerziek is en wiens nieren maar voor 60% werken.
Het is onbegrijpelijk dat dit kunnen gebeuren is en dat niemand hem daarover iets gezegd heeft.
Dit verklaart ook metéén hoe het mogelijk is geweest dat Marcel Vervloesem verschillende malen onvoldoende medicatie kreeg en met spoed moest gehospitaliseerd worden.

Men kan zich afvragen hoeveel zieke mensen er jaarlijks tengevolge van een zogezegde natuurlijke dood in de Belgische gevangenissen sterven.

Op 26.6.2009 besloot Marcel Vervloesem om zijn insuline herop te starten.
Het is echter onvoorspelbaar hoe de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die steeds verslechtert, nu verder zal evolueren.
Normaal gezien, zou hij nu onmiddellijk in het ziekenhuis moeten opgenomen worden en zou zijn gezondheidstoestand dagelijks geëvalueerd moeten worden. Dat gebeurt blijkbaar niet.

Marcel Vervloesem werd tijdens de voorbije jaren ook een paar keren voor kanker geöpereerd.

 
De Werkgroep Morkhoven drong bij justitieminister De Clerck die over een 'menselijke justitie', een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden', de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen en zijn 'toenemende inspanningen inzake het electronisch toezicht' spreekt, regelmatig aan om Marcel Vervloesem vanwege zijn gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen.
De Minister blokkeert echter de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet zodat een iedere voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden onmogelijk is. De Minister werd door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, terzake verschillende keren aangeschreven maar de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. zijn nog steeds geblokkeerd.
Ook de parlementaire vraag terzake van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwenkerke dd. 17.3.09 (Vraag 4-3231), liet de Minister onbeäntwoord.
 
De Minister deelde in een brief van 25.3.2009 aan Marcel Vervloesem (met ref. PV71/KL/1523AC) mede dat hij zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken.
Daarvan kwam echter, niettegenstaande een herhaald herinneringsschrijven aan de Minister, niets in huis.
 
De opsluiting van Marcel Vervloesem is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die elke mensonwaardige behandeling en een nodeloos folterend lijden verbiedt.
 
Hierbij volgt een kopie van de indrukwekkende lijst met spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die herhaalde malen aan de Minister werd bezorgd en waarvan geen woord is weer te vinden in het eindrapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.
 
1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Thank you for your mail.
It will be dealt with according to the rules of the code of good administrative conduct.
Bruxelles, 29.6.2009
 

Le Werkgroep Morkhoven a formulé auprès du Président du Commission Européenne, une demande d’enquête sur : 

1. Les conditions de détention en Belgique
2. Le blocage de l’article 72 par le ministre de la Justice belge sur les attributions des tribunaux d’application des Peines, pour juger des libertés conditionnelles pour raisons médicales.
3. Le blocage de l’enquête promise par le ministre de la Justice belge sur les conditions de détention de Marcel Vervloesem.
4. Le nombre de prisonniers qui seraient victimes de soi disant mort naturelle dans les prisons surpeuplées.
 

- Website Morkhoven (anglais, français, italien, néerlandais)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental (français, anglais, italien)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Prisons belges - tortures
- Prisonniers belges en Hollande
- Prisonniers de Guantanamo - Karel De Gucht et Hillary Clinton
- Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU: La Belgique
- surpopulation carcérale
- prisonniers malades
- prisonniers malades: Loi Dupont
- Droits des prisonniers - l'Ombudsman européen
- prisonniers malades: La Convention européenne des Droits de l'Homme

- Réseaux pédocriminels: Zandvoort
- Réseau pédocriminel de Zandvoort: question parlementaire
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 1 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 2 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV - Dailymotion (français)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres italiens)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres anglais)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'

Photo: José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne