01-07-09

Gevangenissen - Klacht bij Voorzitter Europese Commissie: skynetproblemen

 

De hierbij volgende brief werd als commentaar op verschillende skynetblogs gepubliceerd. Op het kabinet van Minister van Justitie Stefaan De Clerck waren ze daar blijkbaar niet gelukkig mee. Het was vandaag niet meer mogelijk om de brief als commentaar te plaatsen...


Brussel, 29.6.2009

 
José Manuel Barroso
Voorzitter van de Europese Commissie
1049 Brussel, België
 
Geachte Heer Barroso,
 
Betreft: verzoek tot instelling van een onderzoek naar de overlijdens van zieke gevangenen in de overvolle gevangenissen van België en de andere europese landen

Marcel Vervloesem van onze vereniging die bekend is vanwege de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, is al 9 maanden opgesloten in de gevangenissen van Turnhout en Brugge nadat de Belgische justitie alles heeft gedaan om de kinderpornozaak in de doofpot te stoppen.
 
Alhoewel hij zwaar ziek is (kankeroperaties, hartoperaties, nieroperatie, suikerziekte enz.) wordt hij door de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck die over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt, in overtreding met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, tot zijn laatste snik in de gevangenis opgesloten.
 
Marcel Vervloesem is reeds meermaals bijna overleden in de gevangenis.
En onze vereniging wil dat U opdracht geeft om een onderzoek in te stellen naar:
1) de detentieomstandigheden in België
2) het persoonlijk blokkeren van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijheid op medische gronden) door de Minister van Justitie
3) het persoonlijk blokkeren van een onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Minister van Justitie
4) het aantal gevangenen dat jaarlijks een zogezegde natuurlijke dood sterft in de overvolle europese gevangenissen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
 
In bijlage zend ik u een kopie van de laatste publicatie op onze site met een lijst van de meer dan 20 operaties en spoedopnamen van de heer Vervloesem die herhaaldelijk aan de Minister van Justitie werd bezorgd.
 
===========

Marcel Vervloesem, die de kinderpornozaak Zandvoort in 1998 onthulde, had op 14 mei 2009 wegens nieuwe ernstige hartproblemen die voor een groot deel het gevolg waren van een gebrek aan medicatie en een gebrekkige medische behandeling (kinesytherapie, revalidatie) na zijn open-hart-operatie van enkele maanden geleden in het AZ Sint-Jan te Brugge, met spoed in het ziekenhuis moeten opgenomen worden.

De maandenlange spelletjes van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge en de mededeling van de gevangenisdirectie te Brugge, juistgeteld 1 dag voor de heropname had moeten plaats vinden, waarin over de ganse lijn negatief geadviseerd werd, deden de stoppen bij de Morkhoven-activist echter doorslaan.

Vanaf 14 mei jl. weigerde hij elke medicatie en medische behandeling.

Enkele weken geleden stelden Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ van de vzw Werkgroep Morkhoven bij hun bezoek aan Marcel Vervloesem vast dat diens huid volledig begon te verkleuren. Op een bepaald moment waren niet alleen zijn gezicht maar ook zijn armen volledig verbruind en als hij in zijn vel kneep, bleef dat recht staan. Hij kloeg over voortdurende hoofdpijn en hartpijnen. Hij zei dat hij 's nachts 3 à 4 keren moest opstaan om te gaan drinken. Dat heeft verschillende weken geduurd.

De Morkhoven-activisten kwamen er zopas achter dat dit uitdrogingsverschijnselen waren.
Geen enkele dokter had dit blijkbaar opgemerkt terwijl dit fataal kan zijn, zeker voor iemand die zware hartproblemen heeft, zwaar suikerziek is en wiens nieren maar voor 60% werken.
Het is onbegrijpelijk dat dit kunnen gebeuren is en dat niemand hem daarover iets gezegd heeft.
Dit verklaart ook metéén hoe het mogelijk is geweest dat Marcel Vervloesem verschillende malen onvoldoende medicatie kreeg en met spoed moest gehospitaliseerd worden.

Men kan zich afvragen hoeveel zieke mensen er jaarlijks tengevolge van een zogezegde natuurlijke dood in de Belgische gevangenissen sterven.

Op 26.6.2009 besloot Marcel Vervloesem om zijn insuline herop te starten.
Het is echter onvoorspelbaar hoe de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die steeds verslechtert, nu verder zal evolueren.
Normaal gezien, zou hij nu onmiddellijk in het ziekenhuis moeten opgenomen worden en zou zijn gezondheidstoestand dagelijks geëvalueerd moeten worden. Dat gebeurt blijkbaar niet.

Marcel Vervloesem werd tijdens de voorbije jaren ook een paar keren voor kanker geöpereerd.

 
De Werkgroep Morkhoven drong bij justitieminister De Clerck die over een 'menselijke justitie', een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden', de 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen en zijn 'toenemende inspanningen inzake het electronisch toezicht' spreekt, regelmatig aan om Marcel Vervloesem vanwege zijn gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen.
De Minister blokkeert echter de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet zodat een iedere voorlopige invrijheidsstelling op medische gronden onmogelijk is. De Minister werd door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, terzake verschillende keren aangeschreven maar de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. zijn nog steeds geblokkeerd.
Ook de parlementaire vraag terzake van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwenkerke dd. 17.3.09 (Vraag 4-3231), liet de Minister onbeäntwoord.
 
De Minister deelde in een brief van 25.3.2009 aan Marcel Vervloesem (met ref. PV71/KL/1523AC) mede dat hij zijn detentieomstandigheden door de Centrale Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen zou laten onderzoeken.
Daarvan kwam echter, niettegenstaande een herhaald herinneringsschrijven aan de Minister, niets in huis.
 
De opsluiting van Marcel Vervloesem is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die elke mensonwaardige behandeling en een nodeloos folterend lijden verbiedt.
 
Hierbij volgt een kopie van de indrukwekkende lijst met spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die herhaalde malen aan de Minister werd bezorgd en waarvan geen woord is weer te vinden in het eindrapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge.
 
1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Thank you for your mail.
It will be dealt with according to the rules of the code of good administrative conduct.
Bruxelles, 29.6.2009
 

Le Werkgroep Morkhoven a formulé auprès du Président du Commission Européenne, une demande d’enquête sur : 

1. Les conditions de détention en Belgique
2. Le blocage de l’article 72 par le ministre de la Justice belge sur les attributions des tribunaux d’application des Peines, pour juger des libertés conditionnelles pour raisons médicales.
3. Le blocage de l’enquête promise par le ministre de la Justice belge sur les conditions de détention de Marcel Vervloesem.
4. Le nombre de prisonniers qui seraient victimes de soi disant mort naturelle dans les prisons surpeuplées.
 

- Website Morkhoven (anglais, français, italien, néerlandais)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental (français, anglais, italien)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Prisons belges - tortures
- Prisonniers belges en Hollande
- Prisonniers de Guantanamo - Karel De Gucht et Hillary Clinton
- Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU: La Belgique
- surpopulation carcérale
- prisonniers malades
- prisonniers malades: Loi Dupont
- Droits des prisonniers - l'Ombudsman européen
- prisonniers malades: La Convention européenne des Droits de l'Homme

- Réseaux pédocriminels: Zandvoort
- Réseau pédocriminel de Zandvoort: question parlementaire
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 1 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV, Video 2 (français, soustitres néerlandais)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV - Dailymotion (français)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres italiens)
- Marcel Vervloesem sur BFM-TV (français, soustitres anglais)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'

Photo: José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne

Commentaren

Kabinet Minister De Clerck: Ontvangstbewijs
---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: <Ingrid.Vranken@just.fgov.be>
Datum: 1 juli 2009 00:30
Onderwerp: Auto Reply: Re: Zieke gevangenen: Werkgroep Morkhoven wil europees onderzoek
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com


Bonjour,
Votre message est bien arrivé, mais je ne peux y répondre pour le moment.Je suis absente jusqu'au 6 juillet. Pour toute question urgente, veuillez prendre contact avec un de mes collègues 02/210.56.71.
Bien à vous

Dag,
Ik heb uw bericht goed ontvangen, waarvoor dank. Ik ben afwezig tot 20 april voor dringende vragen gelieve contact op te nemen met één van mijn collega's 02/210.56.71
Met vriendelijke groeten
Ingrid Vranken


---------- Doorgestuurd bericht ----------
From: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
To: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, Luc Proot <Proot.Luc@pandora.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be
Date: Wed, 1 Jul 2009 00:30:22 +0200
Subject: Re: Zieke gevangenen: Werkgroep Morkhoven wil europees onderzoek

Gepost door "Jan Boeykens"
Als reactie op Zieke gevangenen in overvolle gevangenissen: europees onderzoek

------------------------------------------

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: <tine.vandertaelen@just.fgov.be>
Datum: 1 juli 2009 00:30
Onderwerp: Auto Reply: Re: Zieke gevangenen: Werkgroep Morkhoven wil europees onderzoek
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com


Ik ben in verlof tem 3 juli 2009.

Met vriendelijke groeten,
Tine Van der Taelen


---------- Doorgestuurd bericht ----------
From: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
To: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, "Baart, Els" <els.baart@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, info@just.fgov.be, secr.colpg@just.fgov.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, "Deloof, Els" <els.deloof@just.fgov.be>, Luc Proot <Proot.Luc@pandora.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be
Date: Wed, 1 Jul 2009 00:30:22 +0200
Subject: Re: Zieke gevangenen: Werkgroep Morkhoven wil europees onderzoek

Gepost door: Jan Boeykens | 01-07-09

Rapport Hammarberg
Detentieomstandigheden België: Raad van Europa
Mensenrechtencommissaris, Thomas Hammarberg, neemt België onder de loep


Op 17 juni 2009 publiceerde de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Thomas Hammarberg, zijn rapport over België. Van 15 tot 19 december bracht Hammarberg een bezoek aan ons land als onderdeel van de landenbezoeken die de Mensenrechtencommissaris aflegt in alle lidstaten van de Raad van Europa om de naleving van de mensenrechten te onderzoeken.

Tijdens zijn bezoek had hij een onderhoud met de Kinderrechtencommissaris, vertegenwoordigers van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, de voorzitters van het Grondwettelijk Hof, leden van het Comité P, ministers, vertegenwoordigers van de federale, gemeenschaps- en gewestregeringen, parlementariërs en vertegenwoordigers van NGO’s en andere middenveldorganisaties. De Mensenrechtencommissaris bezocht ook tal van instellingen waaronder gevangenissen, vluchthuizen en gesloten centra.

De Liga voor Mensenrechten vindt veel van haar bezorgdheden over de mensenrechtensituatie in België terug in het rapport van Hammarberg. De commissaris heeft kritiek op de detentieomstandigheden in de Belgische gevangenissen en levensomstandigheden in de gesloten centra. In het rapport wordt er nogmaals op gewezen dat geïnterneerden niet thuishoren in de gevangenis, dat er een onafhankelijke klachtenprocedure moet komen en er moet worden nagedacht over alternatieven voor detentie.

De nieuwe wetgeving inzake discriminatie wordt door de commissaris zeer positief onthaald, maar hij wijst erop dat blijvende inspanningen in de strijd tegen discriminatie noodzakelijk zijn. Hij pleit voor een groter actieplan tegen familiaal geweld en geweld tegen vrouwen in het algemeen. Ook uit hij zijn bezorgdheid over discriminatie op grond van taal. Een vorming over de antidiscriminatiewetgeving zou kunnen worden gegeven aan ambtenaren en verkozenen.

Hammerberg stelt dat de controle op de politieactiviteiten onafhankelijker en transparanter moet worden. Tot slot uit de commissaris zijn bezorgdheid over de verschillende instrumenten en onderzoeksbevoegdheden in de strijd tegen het terrorisme. Het is van belang dat de algemene principes van de fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van vereniging, het recht op privacy en het recht op verdediging, worden gerespecteerd bij het voeren van een onderzoek naar terroristische activiteiten en/of groeperingen. Een proportionele toepassing van de onderzoeksinstrumenten is dus aangewezen.

De Liga hoopt dat België gehoor zal geven aan de aanbevelingen geformuleerd door de Mensenrechtencommissaris.
Het volledige rapport kan worden geraadpleegd op de website van de Raad van Europa:

Gepost door: Yves | 02-07-09

De commentaren zijn gesloten.