28-04-09

Belgacom: "e-care" functioneert slecht bij 'echte' problemen


logo_belgacom_nl

U hebt het waarschijnlijk al lang gemerkt:
Belgacom gebruikt reeds lang een geautomatiseerde "e-care" klantendienst (http://www.custhelp.com, een product van Right Now)

Bij problemen tikt de BC klant een omschrijving in http://belgacom-nl.custhelp.com/cgi-...duser/home.php en ontvangt een antwoord op de meest gestelde vragen.

Na het falen deze "first-line" antwoorden volgt de optie om een "probleem" mail te versturen (formulier automatisch ingevuld met contactgegevens en omschrijving probleem)- en dan loopt de reactie vaak mank.

Na een vrolijke 'uw mail werd ontvangen' (zonder case#) onscreen melding gebeurt er frequent gewoon niets.

Reactie via email na weken:
geen
Terugbellen:
neen
Oplossing:
geen.

Dit is hier geen eenmalig incident, maar het 3e in enkele maanden.

Telkens bleek de BC "human" 0800 klantendienst absoluut niet op de hoogte, en vooral,er was *geen "case number" aangemaakt door het automatische systeem.

De 0800 BC operator kon telkens het incident wel oplossen door een "case" aan te maken voor het probleem.

Is http://belgacom-nl.custhelp.com/cgi-...duser/home.php een onvoldoende ondersteund CRM systeem om zoveel mogelijk klanten weg te houden van (veel duurdere) echte Belgacom human support?

Belgacom-e-care werkt niet bij echte problemen

Kinderporno: slachtoffers en activisten moeten zwijgen


Werkgroep Morkhoven ondervindt problemen met Belgacom

stop

Child Focus, justitie, federale politie en ISPA Belgium

-----

Volgens het RTL-nieuws van 22.4.2009 kwam de blokkering van de sites van 'Stop Kinderporno' (ook de sites van Stop Kinderporno waarop géén namen en adressen van veroordeelde pedofielen stonden) er op vraag van het federale parket.

Child Focus dat de sluiting van de site 'stopkinderporno.com' van Chris Hölske eiste, werkt echter al jarenlang nauw samen met de federale politie, de justitie en ISPA Belgium (Internet Service Providers Association, waarvan de websites van Belgacom, Euregio, Kidcity, MSN, Scarlet, Skynet en Telenet deel uitmaken).

Child Focus, de federale politie, justitie en enkele politici wisten destijds ook te voorkomen dat Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, in de Belgische Senaat (alwaar hij maanden van tevoren door Senaatsvoorzitster A.M. Lizin werd uitgenodigd), over de kinderpornonetwerken kwam spreken.

Marcel Vervloesem die 11 jaren lang werd vervolgd, zit nu met medeweten van justitieminister De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) en Child Focus dat geen belangstelling had voor de bijna 90.000 slachtoffertjes in de Zandvoortzaak, al 8 maanden lang in de gevangenis weg te kwijnen.

Hij lijdt aan kanker en heeft een hart-, suiker- en nierziekte. Hij werd gedurende de jongste maanden reeds 5 maal geopereerd.
De Clerck en zijn 'menselijke justitie' willen hem echter in de gevangenis laten wegteren tot hij daar zijn laatste adem uitblaast. Dat zij daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens voor de zoveelste keer schenden, kan hen niet schelen. Zolang zij de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen maar kunnen toedekken!

Door zijn zwaar zieke gevangenen in de gevangenis te laten wegteren, hoopt De Clerck misschien dat hij de 'overbevolking in de gevangenissen' deels kan tegengaan zodat hij in de toekomst geen beroep meer moet doen op de Nederlandse regering om Belgische gevangenen over te nemen. Maar daarmee wordt het probleem alleen maar verlegd.
Zolang De Clerck zijn gevangenissen blijft volproppen en geen gevangenisbeleid voert, komt er geen einde aan de reeds jarenlang aanslepende gevangenisproblematiek.

Het is erg vreemd dat de Werkgroep Morkhoven nu zoveel problemen met Belgacom heeft gekregen terwijl dat de voorbije jaren niet het geval was.
Het is echter niet gezegd dat dit zal volstaan om de Werkgroep Morkhoven de mond te snoeren.
Deze pesterijen hebben immers alleen een kans op slagen als de minister een persoonlijke oproep zou doen om de leden van de Werkgroep Morkhoven in speciale isoleercellen te laten steken waarin ze gefolterd en gevierendeeld kunnen worden.


Info Child Focus:

... 'De samenwerking met de autoriteiten in België, gespecialiseerd in de strijd tegen kinderpornografie op het Internet , verloopt goed. Een evaluatie van het samenwerkingsprotocol met het ministerie van Justitie en de Federale Politie heeft begin van dit jaar plaatsgevonden. Voortaan zal de Federale Politie het NTM Team binnen de 3 maanden informeren over het gevolg dat gegeven wordt aan de meldingen ontvangen via childfocus-net-alert.be of het noodnummer 110. Het team zal ook automatisch op de hoogte gehouden worden van de Belgische dossiers betreffende kinderpornografie op het Net.

Er werd een nieuw project ingediend in het kader van het Safer Internet Action Plan van de Europese Commissie, dat een veilig gebruik van de nieuwe technologieën door minderjarigen beoogt. Dit project maakt het mogelijk om de website childfocus-net-alert.be aan te passen en laat de Internaut toe misbruiken hieromtrent te melden via een online formulier.
Dit formulier bevindt zich op de sites van Internet service providers (o.a Belgacom, MSN, Scarlet, Kidcity) die lid zijn van de Internet Service Providers Association in ons land (ISPA Belgium)'...

Bron: Child Focus - Activiteiten


OK.Suffragette.2LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- Stop Kinderporno web-log nl

SCHRIJF:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 35 - Cel 62
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
(Vraag wel een bevestiging van uw schrijven. Het is reeds meermaals gebeurd dat brieven werden achtergehouden)

FOTO'S:

'Stop'logo federale politie, suffragette

Providers mogen niet toegeven aan Internet-censuur


stop

U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien.
Indien u meent dat deze maatregel ten onrechte is genomen kan u contact opnemen op onderstaand emailadres.

---

Vous venez d'être redirigé vers cette page. Le site que vous essayez de consulter contient des informations illégales au regard de la législation belge.
Si vous pensez que cette mesure a été prise à tort, vous pouvez toujours prendre contact en utilisant l'adresse e-mail ci-dessous

---

You have been redirected to this stop page because the website you are trying to visit offers content that is considered illegal according to Belgian legislation.
If you consider to be wrongly redirected, you can report this at the address below.

stoppage@fccu.be

LOGO_BE

JustitieLOGOlogo_fedpol

'Pedofielen vervolgen is de taak van de politie en van justitie in een democratische rechtsstaat' (Child Focus)
'Dans un Etat démocratique, poursuivre les pédophiles est la tâche de la police et de la justice' (Child Focus)
'In a democratic state, the pursuing of pedophiles is the work of the police and justice' (Child Focus)


NASCHRIFT:

In de zogezegde 'democratische rechtsstaat' van Child Focus, moet er blijkbaar plaats zijn voor censuur en sociale uitsluiting. Vandaar dat ook de sites van 'Stop Kinderporno' waarop géén namen of adressen van veroordeelde pedofielen te zien zijn, op vraag van Child Focus en justitie, door de Belgische providers werden geblokkeerd.

Er werd (vooraléér men het nieuws bekend maakte) in alle stilte beslist om een DNS blokkade van de "kinderporno jager" in te voeren. Mensen die klant zijn bij grote providers (Telenet en Skynet al zeker) en naar stopkinderporno.nl surften, kregen niets anders dan een pagina met een rood stopteken te zien.

Wie zijn DNS via Telenet & Skynet opvroeg, kreeg de volgende informatie: $ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 84.199.40.99

Wie zijn DNS via andere wegen (OpenDNS, root-servers, ...) opvroeg, kreeg andere resultaten:
$ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 85.25.223.233

Zoals de Belgische Linux-liefhebber Luc Stroobant opmerkt, is dit niet alleen een bijzonder domme manier van blokkeren die kinderachtig simpel te omzeilen is, maar rijst tevens de vraag op welke grond en wie er in de toekomst gaat beslissen wat de Belgische surfer nog mag zien en niet zien.
'In de praktijk blijkt immers dat stopkinderporno.nl al niet meer de "gewraakte" website toont, maar tegenwoordig een aanbod om dit domein over te kopen geeft... en het is ook een verontrustende evolutie om vast te stellen dat er blijkbaar een soort Belgisch internet censuur-systeem bestaat, terwijl daar helemaal geen publiek debat over gevoerd is', aldus Luc Stroobant.

Luc Stroobant vindt ook dat de Belgische justitie en politie-diensten de bal weer zwaar mis slaan omdat zij, in plaats van de bron van het probleem aan te pakken, men simpelweg de site(s) censureert.

Op de discussiefora van de door België geblokkeerde sites van Stop Kinderporno staan er tal van getuigenissen van slachtoffers van sexuele misbruiken. Het lijkt erop of men deze slachtoffers en een aantal kritische stemmen door middel van een Internet-blokkade de mond wil snoeren.
Zoals Luc Stroobant stelt, kan men zich terecht afvragen wie men in de toekomst (alhoewel dergelijke maatregelen ook al in het verleden werden genomen) nog allemaal door middel van een onwettelijke en willekeurige censuur, het zwijgen zal opleggen.

Child Focus dat zich een 'niet-gouvernementele organisatie' noemt, is een modern marketingbedrijf dat vooral als een reclamebord van het Belgische bedrijfsleven en de Belgische overheid bedoeld is.
Het werkt nauw samen met politie en justitie.

Het bedrijf organiseert regelmatig 'projecten' zoals 'Hallo Ouders' (een actie ten voordele van Child Focus, gesteund door Belgacom en ontwikkeld door Skynet) en er wordt samengewerkt met tientallen providers.

Child Focus ontving in 2001 al meer dan 2,5 miljoen Euro aan financiële steun van de bedrijven en de overheid. Ook de gestroomlijnde acties naar het publiek toe brachten geld in het laadje.

Enkele jaren geleden wist Child Focus zich via europese parlementsleden in de europese instellingen te nestelen zodat het nu ook financiële steun van de Europese Unie krijgt.

Deze situatie is wraakroepend omdat heel wat verenigingen die tesamen met de slachtoffers van sexueel misbruik tegen kindermisbruik strijden, zelfs niet de mogelijkheid hebben om zich een deftige computer aan te schaffen en zij door de overheid worden geboycot.

http://www.stroobant.be/internet

13:01 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: providers en internet-censuur |  Facebook |

26-04-09

Problemen met Belgacom: Open Brief


EU-commission_001Problemen met Internetverbinding Belgacom [Incident:090426-009445]

Van: Belgacom Customer Help Center support@skynet.be
Aan: werkgroepmorkhoven
Datum: 26 apr. 2009
Onderwerp: Problemen met Internetverbinding Belgacom [Incident:090426-009445]

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Wij kunnen uw vragen op dit e-mailadres helaas niet meer beantwoorden. We verwijzen u graag naar de contactpagina op onze on line support site, rechtstreeks beschikbaar op het adres http://www.belgacom.be/contact. Doordat u er voor elk type vraag een gepast adres vindt, kunt u steeds rekenen op een spoedig antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Customer Help Center
Belgacom

-------

Discussion Thread
Customer (Jan Boeykens)
4/26/2009 06:58 PM

Belgacom Klantendienst

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Gedurende de laatste maanden ondervinden we onbegrijpelijke problemen met Belgacom.

Ongeveer een maand geleden ontvingen we van Belgacom het bericht dat we 'te veel volume' gebruikten inzake het Internet terwijl er gedurende de laatste jaren niets veranderd is.

Indien we 5 Euro betaalden, zouden we kunnen verhinderen dat het Internet 'langzamer' zou werken.

We vonden het vreemd omdat we dus al jarenlang op dezelfde manier zonder problemen werken maar Prinses Jacqueline de Croÿ die als klant bij Belgacom staat ingeschreven, betaalde het kleine bedrag.
We dachten dat het probleem daarmee was opgelost.

Ik had echter ook een reeks snel opvolgende problemen met mijn skynetblog(s) terwijl dat voordien nooit het geval was en ik was verplicht om daarover een soort skynet-blog te openen omdat ik er, na voortdurende pogingen, niet in slaagde om de Skynet Klantendienst per E-mail te bereiken of het Internet-klachtenformulier in te vullen en door te zenden.
De hoofdpagina van de Skynet-klantendienst bleek ook te zijn gehackt zodat ik telkens mijn computer moest heropstarten.
Dat was een erg vervelende situatie omdat ik een goede ervaring had met de Skynet Klantendienst.
Deze problemen lijken intussen opgelost te zijn.

Enkele dagen geleden ontving Prinses de Croÿ opnieuw een bericht van Belgacom met het verzoek van weer 5 Euro te betalen omdat we het Internet zonder onderbreking 25 uren zouden gebruikt hebben (wat onmogelijk is). Mevrouw de Croÿ betaalde opnieuw de gevraagde som.

Vandaag ontving Prinses de Croÿ dan weer een bericht van Belgacom met het verzoek om 5 Euro te betalen omdat we het Internet 'meermaals zonder onderbreking gedurende 36 uren' zouden gebruikt hebben. Dit was helemaal onmogelijk ik gedurende de laatste dagen ziek was en ik het Internet maar zeer sporadisch (of niet) gebruikte. Er was ook niemand om mij te vervangen.

Er klopt dus iets niet aan de door Belgacom opgemeten gegevens ofwel worden deze gegevens gemanipuleerd.

In bijlage vindt u ondermeer de brief die Mevrouw de Croÿ vandaag aan Skynet Support richtte.

In de hoop dat dit probleem onderzocht en snel opgelost wordt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Van: Fond. Pcesses de Croÿ & M. Lancellotti
fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu
Aan: support@skynet.be
Cc: werkgroepMorkhoven
Datum: 26 apr. 2009 09:39
Onderwerp: Re: Votre Internet 5G volume pack

Voilà que depuis deux mois soudain, ma consommation de giga deviendrait délirante, alors que l'utilisation d'internet n'a pas changé. Le mois dernier, il y aurait eut 23 heures consécutives, comme si personne ne dormait dans ma maison. J'ai sécurisé ainsi queconseillé, de manière à ce que même les utilisateurs autorisés ne peuvent plus atteindre Internet qu'avec un fil rattaché au modem. Si ça doit continuer, je serai contrainte d’aller dans un service qui offre le double de giga pour moins cher. Belgacom peut-il fairequelque chose pour la sécurité?

-----

From: support@skynet.be
Sent: Thursday, April 23, 2009 6:33 PM
To: fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu
Subject: Votre Internet 5G volume pack

Votre Internet 5G volume pack

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu votre souscription au Internet 5G volume pack et vous en remercions.

Vous disposerez des 5 Gbytes de volume de transfert supplémentaire environ 30 minutes après réception de cet e-mail. Une fois ce délai atteint, nous vous conseillons une nouvelle connexion afin de rendre ce volume disponible.

Vous trouverez ci-dessous un rappel des données administratives relatives à l'option Internet 5G volume pack :

Données administratives :

Type d´abonnement : Internet 5G volume pack
Numéro de client : xxxxxxx
Numéro de contrat : xxxxxxx
Prix : 5.00 EUR (TVA incl.)
Date de contact : 23/04/2009

Nous avons le plaisir de vous rappeler que le volume non utilisé de votre Internet 5G volume pack est reporté aux mois suivants.

Les compteurs mis à votre disposition vous permettent de vérifier 24h/24 vos volumes de données transférées (upload et download).

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter nos pages d'aide à l'adresse http://www.belgacom.be/support.

Sincères salutations,

Votre service Clientèle


Originele verzending:

Van: Jan Boeykens (Werkgroep Morkhoven)
Aan: productline@belgacom.be, support@skynet.be
Cc: postmaster@droitfondamental.eu
Datum: 26 apr. 2009 18:58
Onderwerp: Problemen met Internetverbinding Belgacom

-----

Het contract- en cliëntennummer van Prinses de Croÿ werden, om veiligheidsredenen, niet weergegeven.

-----

Prinses de Croÿ ontving sinds 12 uur van de voorbije nacht, zo eventjes 356 SPAM-berichten (het is thans 8 uur 's avonds). Het uitzonderlijk hoog aantal SPAM-berichten volgde op de publicatie van een petitie (en het antwoord daarop) van de Commissie Petities van het Europese Parlement waarin de corruptie van ondermeer de Belgische autoriteiten inzake de kinderpornozaak Zandvoort en inzake de onmenselijke vervolging en opsluiting van de zwaar zieke Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem ter sprake werden gebracht.
Een groot gedeelte van de gewone berichten van Prinses de Croÿ wordt in de mededeling bovenaan het bericht, als 'SPAM' gekenmerkt.
Gedurende de voorbije maanden bleek het Internet enkele malen volledig geblokkeerd of afgesloten te zijn.

Porno d'enfants, Pétition européenne: des problèmes avec Belgacom


EU-commission_001Jacqueline de Croÿ - 25 avril 2009

Le Président de la Commission des Pétitions a accepté, ce 21 avril 2009, la pétition "Pédocriminalité organisée: violation systématique des dispositions fondamentales du droit international au sein de l'Union", qui expose une fois de plus le réseau pédocriminel ZANDVOORT.

La pétition, enregistrée en dossier n°1696/2008, a été transmise pour enquête préliminaire, à la Commission Européenne, qui avait qualifié les 90.000 victimes de meurtre, viol, torture et pédopornographie de "dossier individuel", pour rejeter toute possibilité d'intervention. La nuance majeure avec les précédentes pétitions, est qu'elle a également été transmise à la Commission du Parlement Européen qui a pour mission de contrôler que la Commission Européenne fasse son travail.

Depuis, le Tribunal International de la Haye, les ministères des affaires intérieur italiens et des affaires étrangères français, le gouvernement du Québec, le Kremlin et l’OCDE ont consulté nos sites. Le réseau criminel frémis et les téléphones grésillent... Son bataillon français d’organisme civil est à la recherche des victimes. Leur rôle avait consisté à prévenir les contactes entre les parents qui demandaient justice pour leurs enfants et le Werkgroep Morkhoven, l'ONG belge qui avait exposé le dossier. Ils ont été abandonnés en 2003, quand la juge Ringot a classé le dossier en l'absence de 90.000 pièces. Tous ont ensuite tous été condamnés pour diffamation ou dans des comédies d'échanges de rôles, parfois à de lourdes peines de prison.

Le membre d'un de ces organismes, fan club d’un magistrat français, qui apparaît déculotté avec un garçon de onze ans sur une photo du fichier Zandvoort, a immédiatement contacté Marcel Vervloesem, le témoin principal et collaborateur du Werkgroep Morkhoven, à la prison de Bruges. Le magistrat déculotté prépare sa défense en assurant que l'analyse biométrique qui l'a identifié à 99.03%, a été faite par des incompétents. Il espère s’en sortir avec la photo d'un sosie qu’il dit de être lui plus jeune. La procédure veut que les juges rejettent l’analyse biométrique qui démontre la différence entre le juge est son sosie, par une analyse faite avec des programmes qui ne font pas la différence entre une cuillère et une fourchette.

Nul ne sait si le Tribunal pénal de La Haye se prêterait à ce genre de comédie, mais on imagine que tous les mis en cause sont à la recherche des preuves à anéantir. Un bon conseil à toutes les victimes: ne communiquez jamais vos dossiers aux associations et méfiez-vous de leurs avocats.

La pétition expose l’impossibilité d’obtenir de l’aide de quiconque. Marcel Vervloesem venait de sortir d’une hospitalisation lors de laquelle il s’était réveillé menotté dans un bain de sang, au résultat d’une gangrène sciemment laissée sans soin en prison, qui a nécessité de l’amputer de chair et d’os. Le Comité contre les tortures de l’ONU a platement refusé d’intervenir. Amnesty International et la Ligue des Droits de l’Homme n’ont même pas répondu aux appels à l'aide.

Depuis la pétition, les tortures sont opérées par des justificatifs médicaux mortels, une grève du zèle administrative et les déliriums démocrates chrétiens de Stefaan De Clerck, le nouveau ministre de la Justice.

La Commission de l’euthanasie n’a pas trouvé le temps en six mois de préconiser des traitements susceptibles d'atténuer les souffrances inhérentes au défaut de soins aux maladies terminales de Marcel Vervloesem, mais le Ministre lui a proposé une pilule pour provoquer son arrêt cardiaque en prison. Les services sociaux ont mis huit mois à lui refuser une équipe de psychologues de l’hôpital universitaire d’Anvers, pour lui balancer le "conseiller moral" de la prison.

Les juristes du réseau comptaient sur la prescription. L'admnistration, qui est intégralement infiltrées, a alors été prise par le mal du siècle, qui est qualifié de dysfonctionnement et d’estompement de la norme. Le blocage judiciaire du dossier Zandvoort a fait passer le nombre de victimes de 90.000 à plusieurs millions en dix ans. Il s’agit donc d’un crime contre l’humanité, qui imprescriptible.

Beaucoups de parents sont complices et ne rouspètent que pour gagner un divorce, puis rouspètent parce que le réseau a décidé d'offrir sa "protection juridique" à l'autre. Mais ceux qui ont véritablement été pris de surprise et tous les témoins qui ont lutté pour protéger ces enfants, ont été persécutés au delà de toute imagination.Le jour où le Parlement Européen saisit le Tribunal International pénal de La Haye, les victimes pourront sortir de l’ombre et Marcel Vervloesem aura gagné son dernier combat.
Espérons que cela lui donne la force de renoncer au suicide qu'il prépare.

LIRE LA PETITION:

- Droit Fondamental - Petition
- Petition - Réseau pédocriminel de Zandvoort


soins_intensifs_002CONTACT:

N'hésitez pas à lui envoyer une carte postale, car ça le soulagera de savoir que sa vie n'a pas été écourtée en vain:
Gevangenis Brugge (Prison de Bruges)
Sectie 35 - K 62
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (Belgique)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles (Belgique)
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Réseau Zandvoort
- Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz

---------

PHOTOS:

- Logo de l'Union Européen
- A son arrivée aux urgences à l'hôpital Sint Jan à Bruges, Marcel Vervloesem a été isolé dans une chambre entourée par 2 gardiens (ou des agents de sécurité belge), malgré l’état de sa santé critique.
Lors de ses opérations, et le séjour à l'hôpital (pendant 20 jours), Marcel Vervloesem était enchaîné par des menotes à la table d'opération, au lit, au brancard, au chaise roulante et aux appareils médicaux.


Les problèmes avec Belgacom

Lettre de la Fondation Pcesses de Croÿ & M. Lancellotti à Belgacom

Bruxelles, 26.4.2009

Madame,

Concerne: Re: Votre Internet 5G volume pack

Voilà que depuis deux mois soudain, ma consommation de giga deviendrait délirante, alors que l'utilisation d'internet n'a pas changé. Le mois dernier, il y aurait eut 23 heures consécutives, comme si personne ne dormait dans ma maison. J'ai sécurisé ainsi que conseillé, de manière à ce que même les utilisateurs autorisés ne peuvent plus atteindre Internet qu'avec un fil rattaché au modem. Si ça doit continuer, je serai contrainte d’aller dans un service qui offre le double de giga pour moins cher. Belgacom peut-il faire quelque chose pour la sécurité?

Jacqueline de Croÿ

-----------

From: support@skynet.be
Sent: Thursday, April 23, 2009
To: fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu
Subject: Votre Internet 5G volume pack

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu votre souscription au Internet 5G volume pack et vous en remercions.

Vous disposerez des 5 Gbytes de volume de transfert supplémentaire environ 30 minutes après réception de cet e-mail. Une fois ce délai atteint, nous vous conseillons une nouvelle connexion afin de rendre ce volume disponible.

Vous trouverez ci-dessous un rappel des données administratives relatives à l'option Internet 5G volume pack :

Données administratives :

Type d´abonnement : Internet 5G volume pack
Numéro de client : xxxxxxxx
Numéro de contrat : xxxxxxxx
Prix : 5.00 EUR (TVA incl.)
Date de contact : 23/04/2009

Nous avons le plaisir de vous rappeler que le volume non utilisé de votre Internet 5G volume pack est reporté aux mois suivants.

Les compteurs mis à votre disposition vous permettent de vérifier 24h/24 vos volumes de données transférées (upload et download).

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter nos pages d'aide à l'adresse http://www.belgacom.be/support.

Sincères salutations,

Votre service Clientèle


Kinderpornozaak Zandvoort, het Belgische Koningshuis en Belgacom


Heeft de kinderpornozaak Zandvoort iets te maken met de Belgische Koning of het Belgische Koningshuis ?

mail-1

mail

Rood.mail-1


De Werkgroep Morkhoven schreef inzake haar suksesrijke bestrijding van de kinderporno-netwerken, regelmatig naar de Koning en het Koningshuis en ontving een reeks antwoorden met mooiklinkende woorden over de bestrijding van kindermisbruik zoals men die enkele jaren geleden ook in de nieuwjaarstoespraken van de Koning aantrof.

In 1998 (na de opsporing van het Temse- en het Madeira-netwerk) kwam de Werkgroep in het bezit van de kinderporno-cd-roms van de Nederlander Gerrit Ulrich uit Zandvoort waarop -volgens het rapport van de federale politie- zo'n 90.000 slachtoffertjes van sexueel misbruik staan.
Omdat de Werkgroep veel tegenwerking ondervond van de Belgische justitie (waaronder ook van de huidige justitieminister Stefaan De Clerck), stelde zij de Engelse Koningin, de Nederlandse Koningin, de Franse President, de Duitse Bondskanselier en de Belgische Koning ieder in het bezit van een kopie van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort.
De Belgische Koning liet de kinderporno-cd-roms door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Kort na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort en na de wereldpers over de vloer te hebben gekregen, werd Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor Vervloesem via een artikel in de krant Het Nieuwsblad (dat ook 'Stop Kinderporno' fel aanpakte en zich opwierp als woordvoerder van Justitie en Child Focus) van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd.
Victor Vervloesem beweerde dat de 'feiten' waarvan geen enkel materieel bewijs bestond en die door talrijke getuigen werden tegengesproken, zo'n 20 jaar voordien hadden plaatsgehad. Hij herhaalde deze beweringen voor de commerciële zender VTM en wist zijn verhaal kracht bij te zetten door de verklaringen van enkele persoonlijke vrienden uit de wijk die plotseling allen hetzelfde verklaarden.
Justitie dat maar al te graag met Marcel Vervloesem wilde afrekenen, nam deze verhalen metéén ernstig. Marcel Vervloesem werd ook nog voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd terwijl hij met de Werkgroep Morkhoven de kinderporno-cd-roms Zandvoort voor onderzoek aan justitie had overgemaakt.

De kinderpornozaak Zandvoort werd al gauw zonder onderzoek in de doofpot gestopt terwijl er duizenden foto's van verkrachte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) op de kinderporno-cd-roms staan. De kinderen werden nooit geidentificeerd (men vond het materiaal 'te oud') en de kinderpornoproducers, kinderverkrachters en kinderfolteraars werden nooit opgespoord en vervolgd.
Marcel Vervloesem werd wel gedurende zijn 11 jaren durende proces door de pers voortdurend als een 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld.
De 30 processsen-verbaals waarin zijn halfbroer Victor Vervloesem van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd, werden niet onderzocht, ook niet nadat de lijst van deze processen-verbaals in oktober 2006 aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen werd overgemaakt.

Enkele maanden voor dat hij door de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen definitief veroordeeld werd op basis van nieuwe verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' (2005), stelde Marcel Vervloesem vast dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Die verdwijning werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd alhoewel het hof van beroep te Antwerpen daar maar weinig rekening mee hield.
Advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep te Antwerpen noemde de kinderpornozaak Zandvoort tijdens zijn zware aanklacht tegen Marcel Vervloesem, zelfs 'niet meer dan een zeepbel' maar moest zijn woorden terug intrekken toen de Hoge Raad voor de Justitie ook schriftelijk bevestigde dat de 7 kinderporno-cd-roms die de Koning destijds voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, spoorloos verdwenen waren.

De Werkgroep Morkhoven verzocht zowel justitieminister Vandeurzen (CD&V) als justitieminister De Clerck (CD&V) om de verdwijning van deze kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken maar beide justitieministers wilden niet op dit verzoek ingaan omdat de verdwijningen tot de 'gerechtelijke procedure behoorden'.

De Werkgroep Morkhoven bracht ook de Koning en het Koningshuis schriftelijk van de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms op de hoogte (zie brief in bijlage) maar het duurde een half jaar vooraléér zij van Jacques van Ypersele, de kabinetschef van de Koning die ook al kabinetschef was onder Koning Boudewijn, een nietszeggend antwoord kreeg.
In tegenstelling tot wat elke normale burger zou doen, stelden de Koning en zijn kabinetschef zich geen vragen over de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms die men destijds voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal liet overmaken.

Intussen zit de ongeneeslijk zieke Marcel Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte,) al 8 maanden in de gevangenis opgesloten. Hij werd in isoleercellen gestoken, kreeg willekeurige tuchtmaatregelen opgelegd, zat maandenlang zonder enige medische verzorging, werd emotioneel en psychisch gefolterd enzoverder. Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, diende voor zijn cliënt een schriftelijk genadeverzoek in bij de Koning maar ontving geen antwoord.
Justitieminister De Clerck die steeds klaagt over de overbevolking van zijn gevangenissen, wil Marcel Vervloesem tot de laatste adem in de gevangenis opgesloten houden en zorgde er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (inzake de vrijlating op medische gronden) niet konden uitgevoerd worden.
De Clerck is ook voorstander van een 'positieve discriminatie' van gevangenen. Michel Nihoul (zaak Dutroux) bijvoorbeeld, kon vanwege zijn ziekte (die niet te vergelijken is met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem) van allerlei gunstmaatregelen genieten en kon vrij snel naar huis gaan. Bart Debie, lid van het Vlaams Belang, kon om 'gezondheidsredenen', reeds na 1 dag gevangenis terug naar huis en daar op zijn electronisch enkelbandje wachten.
Marcel Vervoesem daarentegen wordt door de eindeloze spelletjes van de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge (die zopas verklaarde dat zij 'nog eens vier weken tijd nodig heeft om haar eindrapport af te maken'), van de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie (die hem na zes maanden antwoordde dat hij niet naar de doop van zijn kleinzoon mocht gaan en zijn dochter nooit zal kunnen bezoeken), van de gevangenisdirectie die allerlei beloftevolle vergaderingen heeft gepland die door de Psycho Sociale Dienst (PSD) toch opnieuw zullen geblokkeerd worden, van het ministerie van justitie (dat zijn medische rapport liet vervalsen) en van de minister van justitie zelf die valse beloftes doet en die al deze wantoestanden toelaat, in een uitzichtloze situatie gedreven. Vandaar dat hij steeds meer en meer over zelfmoord spreekt en hij een officiële euthanasieaanvraag bij de justitieminister De Clerck heeft ingediend.

De Werkgroep morkhoven is ervan overtuigd dat justitie beslist heeft om Marcel Vervloesem vanwege het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort, de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, de opgezette klachten die hem tot 'kindermisbruiker' moesten maken, de diefstallen uit zijn strafdossier enzoverder, voorgoed uit de weg wil ruimen.
De Werkgroep vindt de reactie van de Belgische Koning die Marcel Vervloesem destijds een brief vol lofbetuigingen schreef maar die de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, zonder een woord te zeggen, liet verdwijnen, ook alles behalve normaal en denkt aan een mogelijke betrokkenheid van het Koningshuis in deze zaak.
De Werkgroep Morkhoven vindt verder dat justitieminister De Clerck die perfect van het dossier en de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem op de hoogte is, niet alleen politiek verantwoordelijk is maar ook medeplichtig zal zijn indien Marcel Vervloesem in de gevangenis moest komen te overlijden. Van zodra Marcel Vervloesem komt te overlijden, start zij een rechtszaak op tegen de minister.


kinderarbeidOK.Suffragette.2

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl

SCHRIJF:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 35 - Cel 62
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
(Vraag wel een bevestiging van uw schrijven. Het is reeds meermaals gebeurd dat brieven werden achtergehouden)

FOTO'S:

kinderarbeid, suffragette


Enkele dagen na deze publicatie ondervond de Werkgroep Morkhoven weer problemen met Belgacom.
Het kan allemaal toeval zijn natuurlijk maar de manier waarop de Belgische Justitie en de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck, de websites van 'Stop Kinderporno' lieten sluiten terwijl er slechts op 1 enkele site van 'Stop Kinderporno' een paar namen van veroordeelde pedofielen werden gepubliceerd, laat het tegendeel vermoeden.

In het verleden had RTBF- en Morkhoven-medewerkster Gina Bernard-Pardaens die na allerlei doodsbedreigingen vermoord werd, gedurende maanden problemen met haar Belgacom-telefoonlijn en Internetverbinding. De problemen bleven aanhouden tot enkele uren voor haar dood. Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens kon haar toen nog even telefoneren maar moest het gesprek tengevolge van ernstige storingen (zoals die meestal bij acties van de Werkgroep Morkhoven voorkwamen) verbreken.
Gina Bernard werkte met Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem rond de verdwijning van de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald. Enkele maanden voor haar dood werd zij in opdracht van procureur-generaal Brammertz op een, naar eigen zeggen, 'intimiderende manier' gedurende 3 uren lang rond de verdwijning van Manuel Schadwald ondervraagd.

De Belgische justitie die de kinderpornozaak Zandvoort met haar bijna 90.000 slachtoffertjes dichtdekte nadat zij argumenteerde dat de foto's van de kinderen 'te oud' waren, liet Marcel Vervloesem na een reeks valse klachten die gevolgd werd door een 11 jaren durende mediacampagne, in de gevangenis opsluiten en hoopt dat hij daar met zijn hartziekte, suikerziekte, kanker en nierziekte, snel zijn laatste adem zal uitblazen.
Marcel Vervloesem werd vervolgd kort nadat hij in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort onthulde. Zijn schoonbroer Victor Vervloesem en diens vrienden beweerden toen tegenover Het Nieuwsblad en VTM dat zij 20 jaar voordien (!) 'verkracht en gefolterd' werden door de kinderpornojager.
Victor Vervloesem (Sp.a) die inmiddels tot voorzitter van de Commissie Politie en Veiligheid van de Stad Herentals is benoemd en plaatsvervangend vertegenwoordiger is van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL, heeft een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan. Deze processen-verbaals werden niet onderzocht door justitie en de pers verzweeg deze feiten.
De pers zweeg ook de kinderpornozaak Zandvoort dood door Marcel Vervloesem, zonder het minste respect voor diens privacy, gedurende 11 jaren lang als 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal te nagelen. Niemand maakte zich daar druk over terwijl met de publicaties van enkele namen door 'Stop Kinderporno', heel het Belgische justitieapparaat (inclusief de minister van justitie en Child Focus) op haar kop stond.
'Niemand mag zich in de plaats van justitie stellen!' werd er geroepen maar wat moet de burger doen als grootschalige kindermisbruiken worden dichtgedekt en het zelfs mogelijk is dat er kinderporno-cd-roms op de gerechtshoven verdwijnen ?

Justitieminister De Clerck zei in 1998 in een interview met het Algemeen Dagblad dat het begrijpelijk is dat burgerinitiatieven zoals de Werkgroep Morkhoven 'het recht in eigen handen nemen indien justitie niet optreedt'.
De Werkgroep Morkhoven verzocht de minister daarom meermaals om de verdwijningen van de documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, te laten onderzoeken maar de minister reageerde niet eens.
Men kan zich dus afvragen of men wel geloof moet hechten aan de woorden van deze justitieminister die verdwijningen en kindermisbruiken laat dichtdekken in plaats van ze te laten onderzoeken.
Is het misschien daarom dat de minister (die perfect op de hoogte is van het dossier) de uitvoering van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet blokkeert en de ongeneeslijk zieke Marcel Vervloesem langzaam laat wegkwijnen in zijn volgepropte gevangenissen ?