28-04-09

Providers mogen niet toegeven aan Internet-censuur


stop

U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien.
Indien u meent dat deze maatregel ten onrechte is genomen kan u contact opnemen op onderstaand emailadres.

---

Vous venez d'être redirigé vers cette page. Le site que vous essayez de consulter contient des informations illégales au regard de la législation belge.
Si vous pensez que cette mesure a été prise à tort, vous pouvez toujours prendre contact en utilisant l'adresse e-mail ci-dessous

---

You have been redirected to this stop page because the website you are trying to visit offers content that is considered illegal according to Belgian legislation.
If you consider to be wrongly redirected, you can report this at the address below.

stoppage@fccu.be

LOGO_BE

JustitieLOGOlogo_fedpol

'Pedofielen vervolgen is de taak van de politie en van justitie in een democratische rechtsstaat' (Child Focus)
'Dans un Etat démocratique, poursuivre les pédophiles est la tâche de la police et de la justice' (Child Focus)
'In a democratic state, the pursuing of pedophiles is the work of the police and justice' (Child Focus)


NASCHRIFT:

In de zogezegde 'democratische rechtsstaat' van Child Focus, moet er blijkbaar plaats zijn voor censuur en sociale uitsluiting. Vandaar dat ook de sites van 'Stop Kinderporno' waarop géén namen of adressen van veroordeelde pedofielen te zien zijn, op vraag van Child Focus en justitie, door de Belgische providers werden geblokkeerd.

Er werd (vooraléér men het nieuws bekend maakte) in alle stilte beslist om een DNS blokkade van de "kinderporno jager" in te voeren. Mensen die klant zijn bij grote providers (Telenet en Skynet al zeker) en naar stopkinderporno.nl surften, kregen niets anders dan een pagina met een rood stopteken te zien.

Wie zijn DNS via Telenet & Skynet opvroeg, kreeg de volgende informatie: $ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 84.199.40.99

Wie zijn DNS via andere wegen (OpenDNS, root-servers, ...) opvroeg, kreeg andere resultaten:
$ host stopkinderporno.nl
stopkinderporno.nl has address 85.25.223.233

Zoals de Belgische Linux-liefhebber Luc Stroobant opmerkt, is dit niet alleen een bijzonder domme manier van blokkeren die kinderachtig simpel te omzeilen is, maar rijst tevens de vraag op welke grond en wie er in de toekomst gaat beslissen wat de Belgische surfer nog mag zien en niet zien.
'In de praktijk blijkt immers dat stopkinderporno.nl al niet meer de "gewraakte" website toont, maar tegenwoordig een aanbod om dit domein over te kopen geeft... en het is ook een verontrustende evolutie om vast te stellen dat er blijkbaar een soort Belgisch internet censuur-systeem bestaat, terwijl daar helemaal geen publiek debat over gevoerd is', aldus Luc Stroobant.

Luc Stroobant vindt ook dat de Belgische justitie en politie-diensten de bal weer zwaar mis slaan omdat zij, in plaats van de bron van het probleem aan te pakken, men simpelweg de site(s) censureert.

Op de discussiefora van de door België geblokkeerde sites van Stop Kinderporno staan er tal van getuigenissen van slachtoffers van sexuele misbruiken. Het lijkt erop of men deze slachtoffers en een aantal kritische stemmen door middel van een Internet-blokkade de mond wil snoeren.
Zoals Luc Stroobant stelt, kan men zich terecht afvragen wie men in de toekomst (alhoewel dergelijke maatregelen ook al in het verleden werden genomen) nog allemaal door middel van een onwettelijke en willekeurige censuur, het zwijgen zal opleggen.

Child Focus dat zich een 'niet-gouvernementele organisatie' noemt, is een modern marketingbedrijf dat vooral als een reclamebord van het Belgische bedrijfsleven en de Belgische overheid bedoeld is.
Het werkt nauw samen met politie en justitie.

Het bedrijf organiseert regelmatig 'projecten' zoals 'Hallo Ouders' (een actie ten voordele van Child Focus, gesteund door Belgacom en ontwikkeld door Skynet) en er wordt samengewerkt met tientallen providers.

Child Focus ontving in 2001 al meer dan 2,5 miljoen Euro aan financiële steun van de bedrijven en de overheid. Ook de gestroomlijnde acties naar het publiek toe brachten geld in het laadje.

Enkele jaren geleden wist Child Focus zich via europese parlementsleden in de europese instellingen te nestelen zodat het nu ook financiële steun van de Europese Unie krijgt.

Deze situatie is wraakroepend omdat heel wat verenigingen die tesamen met de slachtoffers van sexueel misbruik tegen kindermisbruik strijden, zelfs niet de mogelijkheid hebben om zich een deftige computer aan te schaffen en zij door de overheid worden geboycot.

http://www.stroobant.be/internet

13:01 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) | Tags: providers en internet-censuur |  Facebook |

Commentaren

Child Focus, ISPA Belgium en justitie
23 maart 2005

Belgische ISP's in actie tegen kinderporno


De Internet service providers in België nemen deel aan de campagne van Child Focus om kinderpornografie op het net te bestrijden.

Eind 2004 is Child Focus (BE) gestart met een nieuw project in het kader van het Safer Internet Action Plan van de Europese Commissie. De Belgische Internet Service Providers Association (ISPA Belgium) is bereid deel te nemen aan dit initiatief ter promotie van een veiliger gebruik van het
Internet.

Child Focus heeft een button ontwikkeld die te vinden zal zijn op de websites van leden van ISPA Belgium. Deze button linkt naar een meldingsformulier op de website van Child Focus . Dit formulier is speciaal gemaakt om meldingen met betrekking tot vermoedelijk kinderpornografisch materiaal te kunnen ontvangen.

De samenwerking met ISPA Belgium is opgezet vanuit het oogpunt dat enkel een samenwerking tussen de verschillende organisaties, de industrie en de overheid kan leiden tot een vermindering van de misbruiken op het Internet.

ISPA Belgium is de eerste vereniging van ISP's die een vrijwillige gedragscode heeft en die een samenwerkingsakkoord heeft ondertekend met Justitie.

Bron: Nieuwsbank
Link:

Gepost door: Morkhoven | 29-04-09

Internet-censuur
Justitieminister De Clerck zei op een bepaald moment dat de 'strijd tegen Stop Kinderporno moeilijk zou zijn'.

Maar zo 'moeilijk' was die strijd niet.

Enkele telefoontjes volstonden om de Belgische Internetgebruiker de toegang tot alle sites van 'Stop Kinderporno' (de site met enkele namen van veroordeelde pedofielen + de sites zonder namen) te ontzeggen.

Dat kon dank zij de samenwerking van Child Focus met ISPA en het samenwerkingsakkoord van ISPA met justitie.

-------------------------------

ISPA staat voor Internet Service Providers Association. Het is een onafhankelijke organisatie zonder winstbejag die de belangen van Belgische Internet diensten bedrijven behartigt en het gebruik van nieuwe Internet diensten promoot. Zo zijn bv. haar leden goed voor 97% van alle internetaansluitingen in België.

Een van haar activiteiten bestaat in een driemaandelijks onderzoek omtrent de ontwikkeling van het Internet in België maar ze is sinds lang ook actief betrokken bij regulerende, wettelijke en technische werkzaamheden namens haar leden en de industrie in haar geheel. 

Met verwijzing naar:

- http://www.cyberhate.be/
- http://www.euroispa.org/
- http://www.stopchildporno.be/ (Belgische burgerlijke meldpunt met link naar Child Focus en 'Safer Internet Belgium')
- http://www.saferinternet.be/ (Child Focus - OIVO)
- http://www.timelex.eu/fr/
- http://www.spamsquad.be/ (Link naar eCops, Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik. E-cops is een initiatief van de Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie (FCCU) en de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie)


Bron: http://www.ispa.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 29-04-09

Internet-censuur in België: Global Online Freedom Act
De Europarlementariër Jules Maaten wil dat Europa de promotie van de vrijheid van meningsuiting als de basis van het internet ziet.

Er bestaan heel wat landen als China, Cuba, Myanmar, Iran en België die onwelgevallige sites blokkeren.

Bedrijven die aan dergelijke blokkades meewerken zouden volgens het voorstel van Maaten een boete opgelegd krijgen.

----------------------------------------

Europarlementariër wil sancties tegen internetcensuur


Een nieuw EU-wetsvoorstel moet internet censuur in autoritaire staten tegengaan en dissidenten in autoritaire staten bescherming bieden.

Het voorstel voor de nieuwe Global Online Freedom Act (EU GOFA) komt van VVD Europarlementariër Jules Maaten. Hij wil dat Europa de promotie van de vrijheid van meningsuiting als de basis van het internet ziet. "De situatie in China, met de Olympische Spelen in aantocht, maakt dit des te meer actueel. De EU GOFA zal minimale bedrijfsstandaarden creëren voor een industrie die er niet in is geslaagd zichzelf te reguleren. Mensenrechten moeten ook online worden beschermd," zo zegt hij.

Naast China, blokkeren ook Cuba, Myanmar en Iran volgens Maaten onwelgevallige sites. Bedrijven die aan dergelijke blokkades meewerken zouden volgens het voorstel van Maaten een boete opgelegd krijgen.


Shi Tao

Vorig jaar heeft Yahoo persoonlijke informatie over dissident Shi Tao aan de Chinese overheid gegeven. Die verdween daardoor achter de tralies.

Het wetsvoorstel is gemodelleerd naar het Amerikaanse Global Online Freedom Act (GOFA) en beslaat negentien pagina's. Het voorstel pleit voor minimale bedrijfsstandaarden voor Europese internetbedrijven die werkzaam zijn in autoritaire staten, verplichting voor internetbedrijven om servers in Westerse landen te plaatsen, de behandeling van internetcensuur als een internationale handelsbarrière en een jaarlijkse vaststelling van landen die het internet censureren.

Ook moet er een 'Global Online Freedom Office' komen. Bovendien wil Maaten een budget van 20 miljoen euro uittrekken voor de ontwikkeling en verspreiding van anti-censuur software en diensten.


Steun

De Europese GOFA wordt gesteund door verschillende Europarlementariërs uit diverse partijen, waaronder Chistofer Fjellner (EPP), Edward McMillan-Scott (EPP), Paulo Casaca (PSE), Karin Riis Jorgenson (ALDE), Henrik Lax (ALDE), Eva Lichtenberger (Verts) and Frithjof Schmidt (Verts).

Deze week was Maaten - onder meer actief in de Commissie voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, de Commissie Economische en Monetaire Zaken en de Commissie Constitutionele Zaken - in Washington DC voor overleg met Christopher Smith, lid van het Huis van Afgevaardigden die de Amerikaanse versie van de GOFA heeft voorgesteld.


Jan Libbenga
18 juli 2008


Bron:

Gepost door: Jan Boeykens | 30-04-09

Internetcensuur: Brussel maakt software tegen internetcensuur De software die de Europese Commissie gaat ontwikkelen waarmee internetters in landen zoals China de censuur kunnen ontwijken, kan binnenkort ook door internetters in België worden gebruikt als België ongewenste blogs en sites begint te blokkeren...

-------------------------------

3 februari 2009, 18:52

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie gaat software ontwikkelen waarmee internetters in landen zoals China de censuur kunnen ontwijken. EU-commissaris Viviane Reding heeft dinsdag positief gereageerd op een suggestie daartoe van VVD-Europarlementslid Jules Maaten.
De VVD'er voert al geruime tijd actie tegen landen die onwelkome websites blokkeren. ,,Ik ben heel blij met de toezegging van de commissaris voor de software tegen censuur'', reageerde Maaten, die meent dat de ontwikkeling snel kan. ,,Er bestaan al programma's waar op voortgebouwd kan worden. Het probleem is alleen dat de censuurlanden zelf hun programma's ook verbeteren. Het is een wedloop. En het is lastig om de cd-roms met anticensuursoftware binnen te krijgen.''

Het Rotterdamse Europarlementslid had ook gepleit voor harde strafmaatregelen voor Europese bedrijven die meewerken aan de censuur. Sancties zoals celstraffen gaan de EU-commissaris echter te ver: ,,Ik geloof dat het niet zo hard hoeft'', zei ze in een vergadering met Europarlementsleden en internetbedrijven.

De commissaris meldde ook een gedragscode tegen censuur te helpen lanceren voor internetbedrijven. Ze meent ook dat het onderwerp besproken kan worden bij handelsoverleg met betrokken landen.

Onder meer China blokkeert nu bepaalde sites voor internetters in eigen land. De EU-commissaris zei binnenkort met China te willen spreken over signalen dat het land de internetcensuur heeft verscherpt sinds de Olympische Spelen in augustus in Peking. Ze zei teleurgesteld te zijn over dit gedrag van China.

Totaal zijn er zo'n achttien landen in de wereld die internet niet helemaal vrij doorgeven. Dat gaat onder meer om Tunesië, Wit-Rusland, Myanmar en Cuba, maar ook het EU-land Bulgarije heeft bepaalde censuur.

Internetbedrijf Google meldde de Europarlementsleden en EU-commissaris dat YouTube is geblokkeerd in minstens elf landen. Bloggers zijn aan banden gelegd in minstens zeven landen. De zoekmachine van Google mag niet alle sites tonen: ,,Het enige wat we kunnen doen is een melding plaatsen als we een site hebben verwijderd op last van de autoriteiten'', zei directeur EU-beleid Simon Hampton van Google, die de voortdurende pleidooien van het Europarlement voor meer internetvrijheid ondersteunt.

Bron:

Gepost door: Jan Boeykens | 30-04-09

De commentaren zijn gesloten.