31-03-09

Problemen met Belgacom: Open Brief Klantendienst Belgacom


OKdood.mail-1Van: Belgacom Notification antivirus@belgacom.be Verzonden door: belgacom.be
Aan: werkgroepmorkhoven
Datum: 31 mrt. 2009
Onderwerp: Auto-reply Belgacom Customer Care

Geachte mevrouw, geachte heer,

We hebben uw e-mail niet in ontvangst genomen. De inhoud van deze mailbox wordt immers niet gelezen.
Voor nadere inlichtingen of om te bestellen, gelieve de instructies te volgen die in onze voorgaande mail werden vermeld.

Met vriendelijke groeten,

Uw Klantendienst


---------- Doorgestuurd bericht ----------
From: Jan Boeykens
To: "customer.care@belgacom.be" customer.care@belgacom.be
Date: Tue, 31 Mar 2009
Subject: Re: Volume pack van Mevrouw Prinses de Croÿ - cdbid xxxxxxxx

Belgacom Klantendienst

Geachte Heer,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Is het wel normaal dat een volume pack van 5GB op enkele dagen werd opgebruikt ?

Er kunnen maar 4 computers op onze server worden aangesloten (en twee ervan zijn maar af en toe in gebruik).

Bovendien heeft Mevrouw Prinses de Croÿ zopas 5 euro betaald zodat men sneller kon internetten. Hebt u die ontvangen ?

We gebruiken het Internet al jaren op dezelfde manier, zonder dat we problemen kregen met Belgacom. Onze Internetverbinding is beveiligd zodat we niet zouden weten wie ons Volume Pack van 5GB op een paar dagen kan opgebruiken.

Gedurende de laatste weken hadden we (voordien ongekende) problemen met onze skynetblog(s) gehad en ook onze server was een tijdlang buiten gebruik.

Heeft dit soms te maken met onze politieke activiteiten ? Want zoals u weet, had de RTBF- en Morkhoven-medewerkster Gina Bernard-Pardaens die vermoord werd, maandenlange telefoonproblemen.
Zij was een klant van Belgacom dat geen Zöllertoestel wist te plaatsen om te weten wie haar telefonisch antwoordapparaat manipuleerde door middel van stemvervormingen enz.
Enkele uren voor haar dood, heb ik haar nog getelefoneerd. Zij had al de hele avond Internetproblemen gehad en wij moesten het telefoneren onderbreken omdat er te veel lawaai op de telefoonlijn was (wat ook regelmatig tijdens de acties van onze vereniging gebeurde).
Ik kon Gina, enkele uren voor haar dood, ook niet meer faxen terwijl ik naar andere mensen wel faxberichten kon doorsturen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu


http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

14:37 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: problemen belgacom |  Facebook |

27-03-09

Ouders van slachtoffers sexueel misbruik worden geintimideerd


declerck.286380De ouders van de Nederlandse slachtoffers van sexueel misbruik die de Morkhovense actievoerder Marcel Vervloesem blijven ondersteunen omdat hij de enige was van wie ze hulp kregen op het moment dat hun kinderen misbruikt werden, hebben (zoals reeds enkele keren het geval was) opnieuw te maken met Internetproblemen.
De Internetproblemen gaan gepaard met telefoonproblemen.

Door het gekraak op hun GSM wordt hen het voeren van een telefoongesprek met de dochter van Marcel Vervloesem onmogelijk gemaakt.

Enkele maanden geleden kregen zij bij elke poging om Wendy Vervloesem telefonisch te spreken de mededeling: 'uw gesprek is niet toegelaten'.

Gina Bernard-Pardaens, de RTBF-medewerkster die met Marcel Vervloesem destijds onderzoek voerde naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald, ondervond maandenlang problemen met haar Belgacom-telefoon en Internetverbinding.
Een Zöllertoestel plaatsen om te weten wie haar voortdurend anoniem opbelde en haar telefonische antwoordberichten vervormde, ging niet.
Zij werd herhaaldelijk met de dood bedreigd en schreef, nadat zij in opdracht van een procureur-generaal, volgens haar eigen zeggen, op een 'zeer intimiderende wijze' rond de verdwijning van Manuel Schadwald werd verhoord, een afscheidsbrief.
Enkele maanden nadien werd zij via een zogezegd auto-ongeval vermoord.
Enkele uren voor haar dood, probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te spreken maar op de Belgacom-telefoonlijn was een oorverdovend geluid te horen dat elk gesprek belette.
Ook de faxlijn bleek geblokkeerd te zijn en Jan Boeykens kon haar geen kopie van het antwoord van justitieminister De Clerck bezorgen waarin de voornoemde problemen ter sprake werden gebracht.
Ook toen deden er zich Internetproblemen voor.

De Werkgroep Morkhoven kreeg bij haar acties voortdurend te maken met telefoonproblemen. Ofwel overstemde een of ander geluid de gesprekken, ofwel bleek de verbinding te zijn verbroken.

Het is niet de bedoeling om Belgacom te diaboliseren. De telefoon- en andere problemen doen zich trouwens niet alleen bij Belgacom voor. Het is echter duidelijk dat de cliënten van Belgacom en andere telefoonmaatschappijen onvoldoende tegen de organiseerde misdaad die in de overheid en grote bedrijven geinfiltreerd is, worden beschermd.


http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

22-03-09

Na de skynetproblemen, de serverproblemen...


declerck.286380De maffia die ook de vlaamse bedrijven en overheid heeft geinfiltreerd, kan er maar niet genoeg van krijgen.

Na de problemen die zij de voorbije dagen met haar skynetblog(s) ondervond, stelde de Werkgroep Morkhoven vandaag vast dat haar server werd geblokkeerd.

Gelukkig heeft de Werkgroep voldoende sympathisanten die haar uit de nood willen helpen.

Dit is misschien nog eens een goede gelegenheid om justitieminister De Clerck die een 'menselijke en rechtvaardige justitie' voorstaat, nogmaals te vragen waarom:

1) hij de brieven van de Werkgroep Morkhoven nooit beantwoordt terwijl hij een 30-tal kabinetsmedewerkers ter beschikking heeft en wel voldoende middelen heeft om zich in een peperdure BMW te laten rondrijden.
2) hij geen onderzoek wil laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem waardoor deze op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd.
3) hij geen onderzoek laat instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie eveneens vastgestelde verdwijningen van 7 kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen dat de kinderpornozaak Zandvoort met haar 90.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde en Marcel Vervloesem tot de zwaarste straf veroordeelde op basis van enkele bamboestokjes die ten zijnen huize werden gevonden.
4) hij er al maanden voor zorgt dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge haar werk niet kan afmaken waardoor het hele reclasseringsdossier en de verlofaanvragen van Marcel Vervloesem geblokkeerd worden.
5) hij de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 en volgende van de strafuitvoeringswet inzake de voorlopige invrijheidstelling op grond van medische redenen blokkeert en het zelfs niet nodig vindt om de brief van Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem terzake te beantwoorden.
6) hij met het blokkeren van deze uitvoeringsbesluiten de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt die bepalen dat iedere Europese burger het recht heeft om zich in de nodige rechtsmiddelen te voorzien.
6) hij steeds klaagt over de 'overbevolking' van de gevangenissen terwijl hij zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem die naast zijn suikerziekte, nierproblemen, en talrijke spoedopnames en operaties (waaronder de zware hartoperatie van een tiental dagen in het AZ Sint Jan te Brugge waarbij men hem als een hond met een ketting aan zijn bed vastketende) tot stervens toe in de gevangenis houdt.
7) hij Marcel Vervloesem het zwijgen wil opleggen door hem in de gevangenis van Brugge te laten overlijden.
8) hij de kinderpornozaak Zandvoort waarin geen onderzoek gebeurde, blijft dichtdekken zodat de kinderpornoproducers en de folteraars en verkrachters van kinderen (en zelfs baby's) ongestraft hun gang kunnen blijven gaan.
9) hij toelaat dat de dienst van dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het ministerie van justitie, het medisch dossier over Marcel Vervloesem foutief opstelde.
10) hij zijn belofte niet houdt die hij in 1998 heeft gedaan, waarbij hij stelde dat de leden van de Werkgroep Morkhoven 'over belangrijke informatie beschikken' en dat men hen 'krediet moest geven zolang zij deze informatie aan justitie overmaakten'. 11) hij gevangenen op basis van politieke gronden discrimineert. Bart Debie van het Vlaams Belang die door het hof van beroep tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht reeds na 1 dag gevangenis wegens 'gezondheidsredenen' naar huis terugkeren om er op een electronisch enkelbandje te wachten terwijl honderden zieke gevangenen in de door de minister volgestompte gevangenissen aan hun lot worden overgelaten.
12) hij zweeg toen Michel Nihoul reeds na enkele maanden wegens 'gezondheidsproblemen' naar huis mocht gaan en zijn verlof mocht opnemen.
13) hij geen rekening houdt met de vaststelling van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), Dienst Gevangenissen, dat het systeem van de electronische enkelbandjes, door zijn diensten geblokkeerd wordt en dat er onvoldoende personeel ter beschikking zou zijn (waardoor de gevangenisbevolking nog meer toeneemt).
14) hij geen werk maakt van een werkelijk gevangenisbeleid en enkel wat politieke (verkiezings)indruk probeert te maken met zijn zogezegd Masterplan.
15) hij van een menselijke en rechtvaardige justitie spreekt terwijl hij al het mogelijke doet om onmenselijke en onrechtvaardige toestanden te handhaven.
16) hij de Werkgroep Morkhoven het zwijgen probeert op te leggen door zijn diensten skynetblogs en servers te laten blokkeren.
17) hij zo waanzinnig reageerde op het voorstel van de nederlandse vereniging 'Stop Kinderporno' om de burgers te informeren over veroordeelde pedofielen (dus geen vals beschuldigde anti-kinderpornoactivisten) in hun wijk.
18) hij daarbij steeds het woord 'privacy' en 'aan de schandpaal nagelen' in de mond nam terwijl Marcel Vervloesem gedurende 11 jaar lang door zijn diensten en de vlaamse pers, zonder enig respect voor zijn privacy, als 'kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' wél aan de schandpaal werd genageld.
19) hij zo oneerlijk is ingesteld en hij het, na de Fortis-zaak, nodig vindt om met zijn Vlaamse Christen Democratische Partij (CD&V), de kiezer verder te bedriegen.


Problemen opgelost

Na de publicatie van het bovenstaande bericht bleken de problemen met de server van de Werkgroep Morkhoven te zijn opgelost.

Een kort telefoontje heeft waarschijnlijk volstaan, zoals een kort telefoontje vanuit Brussel enkele maanden geleden ook volstond om Marcel Vervloesem, in plaats van hem in het ziekenhuis van Turnhout op te nemen, 4 weken lang in een onverluchte isoleercel in het medische centrum van de gevangenis te Brugge te steken, zonder dat hij contact mocht hebben met de medegevangenen.

Een kort telefoontje vanuit Brussel zou voldoende zijn om de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis te Brugge, haar rapport te laten afmaken maar dat gebeurt niet omdat minister De Clerck ermee akkoord lijkt te gaan dat Marcel Vervloesem in de gevangenis sterft zodat zijn mond gesnoerd wordt.

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

12:35 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maffia en politiek |  Facebook |

21-03-09

Skynet Problemen: Open Brief aan de Belgacom-Skynet Klantendienst


Maffia_pistool_wape_130253hkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 21.3.09

Skynet Klantendienst

Zoals enkele dagen geleden, is het weer onmogelijk om een reactie te plaatsen op onze skynetblog http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ omdat de over te typen karakters om geautomatiseerde spam tegen te houden, niet te zien zijn.
De knop die men moet gebruiken voor in het geval de karakters onleesbaar zijn, werkt niet.
Dat probleem doet zich ook voor op de andere blogs.

Het contactformulier van de Belgacom Skynet Klantendienst is dan, zoals bij de eerste probleemmelding reeds het geval was, niet te verzenden omdat op de plaats waar de over te typen karakters staan die dienen om geautomatiseerde spam tegen te houden, er slechts enkele kronkelende lijnen te merken zijn.
Ook hier blijkt de knop om de karakters weer te geven indien men ze niet kan zien, niet te werken.

Ik kan het probleem dus niet op een normale manier melden en ben dus verplicht om dit probleem, zoals dit het geval was bij de eerste probleemmelding, opnieuw via een skynetblog kenbaar te maken.

Bij het aanklikken van de vermelding 'skynet.be' die zich bovenaan iedere skynetblog bevindt, komt men op www.skynet.be terecht. De pagina is echter gehackt en men is verplicht om zijn computer herop te starten als men verder op het Internet wil werken.

De problemen ontstonden na de publicatie op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ van een artikel rond de website 'Stop Kinderporno' (die inmiddels door justitie van het Internet werd gehaald) en een publicatie over de Fortis-zaak waarbij Maurice Lippens, ex-voorzitter van Fortis, ter sprake kwam.

Nadat de Skynet Klantendienst de eerste problemen oploste, kregen we problemen met de tellers die het aantal bezoekers aangeven op onze blogs.
Dat gebeurde na de publicatie op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ van een open brief aan Els Deloof, directrice van de gevangenis te Brugge.

Ook deze problemen werden zeer snel door de Skynet Klantendienst opgelost.

Het is vreemd dat deze problemen zich thans in zo'n snel tempo voordoen omdat we voordien nooit problemen met onze skynetblogs hebben gehad.

In het verleden hadden we onophoudelijk soortgelijke problemen met onze MSN-nieuwsgroepen die van dichtbij door justitie gevolgd werden.
Eén van deze groepen (Fondation Princesse de Croÿ) werd zelfs zonder enige waarschuwing van het Internet gehaald. Een MSN-servicedienst deed ons geloven dat dit waarschijnlijk het gevolg was van een 'verkeerde bewerking waardoor de groep definitief verloren was gegaan'.
Van een andere MSN-servicedienst vernamen we echter dat er een 'onderzoek was geopend' en dat men 'in afwachting van de resultaten van dit onderzoek beslist had om de groep nooit meer te heropenen'.
We moesten ons tevreden stellen met deze tegengestelde verklaringen en vreemde uitleg en de MSN Klantendienst van Microsoft wenste ons geen verdere inlichtingen te geven.
De duizenden gegevens op deze groep gingen daarmee voorgoed verloren en onze vele bezoekers konden zich vanzelfsprekend ook niet meer informeren. De MSN-service liet ons achteraf weten dat de groep 'niet in hun systeem weer te vinden was'.
Nadien wisten we te achterhalen dat het verwijderen van de groep in opdracht van Justitie was gebeurd.

Ook de MSN-groep 'Fauvage Scandals' met duizenden foto's, gegevens en documenten over de zaak Dutroux, werd op deze manier van het Internet verwijderd. Zonder enige waarschuwing dus.
Zonder twijfel gebeurde dit eveneens in opdracht van justitie.

Op een bepaald moment werden wij dan, zoals tal van andere mensen, telefonisch gecontacteerd door een bedrijf dat zei goedkoper te kunnen werken dan Belgacom. Ik deelde toen mede dat het voorstel 'wel te proberen' was.
Tijdens het weekend dat daarop volgde, bleek ik niet meer op het Internet te kunnen werken.
Ik was genoodzaakt om naar een Internetcafé te gaan waar ik per toeval een mailtje van de MSN-service in mijn mailbox vond. Daarin werd mij medegedeeld dat ik enkele dagen de tijd kreeg om een berichtje van de MSN-groep Werkgroep Morkhoven te verwijderen, zoniet zou de groep gesloten worden. Het bleek om een berichtje te gaan dat reeds 3 jaar voordien gepubliceerd werd en het betrof een prijslijst voor het sexueel misbruiken van kinderen en baby's die door Oost-europese kinderhandelaars was opgemaakt. We hadden dit berichtje destijds van het Internet geplukt.
Ik vermoed dat justitie dit bericht waarop geen volledige namen of adressen te vinden waren, van het internet wilde verwijderen omdat er, volgens de Belgische overheid, geen kinderpornonetwerken en kinderhandel bestaan. België staat echter reeds bekend als een centrum van vrouwen- en kinderhandel.
Pas na 10 dagen was het mogelijk om via Belgacom dat ons mededeelde dat de 'rekening getransfereerd was geweest', terug op het Internet te werken.

De bijna waanzinnige reacties van de Belgische justitieminister en de voorzitter van de Privacy commissie op de mededeling van de Nederlandse vereniging 'Stop Kinderporno' dat zij de Belgische burgers in de gelegenheid wil stellen om te achterhalen of er een veroordeelde pedofiel in hun buurt woont (zonder namen te geven), zal dus wel geen toeval geweest zijn. Het verbaasde ons geenszins dat de website van 'Stop Kinderporno' gisteren door de Belgische justitie gesloten werd.

Alhoewel Minister De Clerck beweert dat hij daarmee de 'privacy van de burger wil beschermen', is het niet normaal te noemen dat de minister geen onderzoek laat openen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen. De cd-roms werden destijds door de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgd die ze, op zijn beurt, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen liet overmaken.
Ik vroeg om meer uitleg aan Tony Van Parys die in de commissie justitie van de Senaat zetelt en kreeg als antwoord dat 'er nog onderzoeken liepen' terwijl al de door mij gekende onderzoeken (Marcel Vervloesem, kinderpornozaak Zandvoort), intussen werden afgesloten.
Ik vroeg Tony Van Parys om meer uitleg maar kreeg geen reactie meer.
Advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep te Antwerpen zei dan weer dat de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' was toen hij als openbare aanklager de zwaarste straf voor Marcel Vervloesem van onze vereniging eiste.

Zoals u misschien weet, werd Marcel Vervloesem kort na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort die de internationale pers op de been bracht, door zijn halfbroer, via een zogezegd interview in Het Nieuwsblad en het programma Telefacts, van 'kindermisbruik' beschuldigd. Marcel Vervloesem's halfbroer en enkele jongeren uit zijn buurt, beweerden toen eensklaps dat zij 20 jaar voordien door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden.
Alhoewel de bewijzen daartoe ontbraken, werd Marcel Vervloesem gedurende 11 jaar door de Vlaamse pers als een 'kindermisbruiker', een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en een 'geesteszieke' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een politierapport- bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder ook baby's) door justitie in de doofpot werd gestopt.
Men maakte er zich toen van af met de woorden dat de foto's van de verkrachte en gefolterde kinderen (en baby's) 'te oud' waren. De beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem sloegen echter terug op feiten die zich 20 jaar voordien zouden voorgedaan hebben. En voor dit 'onderzoek' had justitie wél alle middelen en personeel ter beschikking.

Het is vreemd dat justitieminister De Clerck, zoals in de zaak van de verdwenen kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, geen enkele uitleg over deze zaak wil verschaffen terwijl hij politiek verantwoordelijk is voor de goede werking van justitie.
De minister vindt het blijkbaar normaal dat de duizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort aan hun lot werden overgelaten terwijl de kindermisbruikers, kinderfolteraars en kinderpornoproducenten ongestrafd hun gang kunnen blijven gaan.
Vandaar dat minister De Clerck het op zijn website waarschijnlijk over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' heeft...

In de hoop dat de problemen met onze skynetblog(s) weer snel opgelost zijn, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

PS. We hebben nu een speciale blog geopend voor onze problemen met onze skynetblog(s) die, zoals gezegd, dus niet altijd op een normale manier zijn te melden: http://skynet-problemen.skynetblogs.be/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

12:34 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: skynet problemen open brief |  Facebook |

België is een centrum van vrouwen- en kinderhandel

Stop Kinderporno van het Internet gehaald


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_ContactkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In België dat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel, worden kindermisbruikers systematisch beschermd. Vandaar dat er door topambtenaren binnen Justitie en figuren als De Beuckelaere, voorzitter van de zogenoemde Privacy Commissie, voortdurend met de 'privacy' van deze criminelen wordt geschermd.

Wie goed op de hoogte is, zal zich ongetwijfeld nog herinneren op welke manier de handel in Moldavische meisjes door enkele werknemers van de Vlaamse intercommunale 'CIPAL', door de Vlaamse overheid, waaronder enkele vlaamse ministers, dichtgedekt werd.

In Nederland bestaat er een pedofielenvereniging die werkelijk aanstootgevend is en het sexueel misbruiken van kinderen aannemelijk wil maken.
In België daarentegen is pedofilie zogezegd onbestaande terwijl de kindermisbruiken en sexuele uitbuiting van kinderen, er door de overheidsinstanties systematisch ontkend en dichtgedekt worden.

Het sluiten van de website Stop Kinderporno, op vraag van de Belgische justitieminister en na een klacht van Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, roept bij de Werkgroep Morkhoven niet de minste verbazing op.

De manier waarop het gerecht van Turnhout en de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een politierapport- bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder ook baby's) in de doofpot staken, zegt immers genoeg.

Op het gerecht van Turnhout verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem die nu al zes maanden lang in de gevangenis zit opgesloten en die nu op een gewone cel van de gevangenis te Brugge 'herstellende' is van een zeer zware hartoperatie. De bedoeling is dat de anti-kinderporno-activist nu rustig verder wegkwijnt in de gevangenis.
De Werkgroep Morkhoven vroeg enkele maanden geleden in een aangetekende brief aan justitieminister De Clerck om deze verdwijningen te laten onderzoeken. Zij ontving echter geen antwoord. De minister heeft maar een 30-tal kabinetsmedewerkers ter beschikking en zwijgt deze zaak liever dood. Vandaar dus.

Op het hof van beroep te Antwerpen noemde advocaat-generaal Marc Tack die op basis van enkele gevonden baboestokjes die nooit onderzocht werden, de 'zwaarst mogelijk straf' eiste voor Marcel Vervloesem, de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel maar een zeepbel'. En dat terwijl het rapport van de federale politie dus over bijna 90.000 slachtoffertjes spreekt !
Toen de Hoge Raad voor de Justitie tevens schriftelijk bevestigde dat er 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren, was de advocaat-generaal echter verplicht om schoorvoetend maar openlijk toe te geven dat hij zich 'vergist' had. Dit verhinderde hem echter niet om Marcel Vervloesem die hij een 'gevaarlijke pedofiel' vond, op basis van een onvolledig dossier tot drie jaar gevangenisstraf te laten veroordelen.
De Werkgroep Morkhoven vroeg in een aangetekende brief aan justitieminister De Clerck om de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken maar ook nu deed de minister alsof hij niets gezien of gehoord had. Dank zij zijn stilzwijgende houding kunnen de kindermisbruikers, kinderfolteraars en kinderpornoproducenten uit de zaak Zandvoort, ongestraft hun gang blijven gaan.

Toen de advocaat van Marcel Vervloesem aan de minister vroeg om snel werk te laten maken van de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet, zweeg de minister opnieuw. De minister wenst immers geen rekening te houden met de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die iederéén het recht geeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel.
De Clerck heeft echter de tegenslag dat een aantal politici zijn doofpotpolitiek en die van de Vlaamse Christen Democraten, meer dan beu zijn.
Op 17 maart 2009 vroeg volksvertegenwoordiger André Van Nieuwkerke (sp.a) in een schrifteljke vraag aan De Clerck hoe het nu eigenlijk staat met de uitvoeringsbesluiten van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden.
De heer Van Nieuwkerke stelde namelijk vast dat de artikelen 72 tot en met 80 van de wet van 17 mei 2006, twee jaar na het wetgevend werk, nog altijd niet uitvoerbaar zijn.
'Ik weet dat een aantal gevangenen hiervoor in aanmerking komen. Nog langer wachten, maakt hun toestand enkel schrijnender', aldus de volksvertegenwoordiger die met zijn parlementaire vraag (Vraag nr. 4-3231), de nagel op de kop slaat en aantoont dat het eindeloze geklaag en gezaag van minister De Clerck over de 'overbevolkte gevangenissen', op niets slaat.

Tot slot voegen we hierbij nog de tekst van het U.S. Department of State uit 1997, waarin België terecht omschreven wordt als een doorvoerhaven en een eindbestemming van de handel in vrouwen en kinderen.

-----------------

U.S. Department of State

Belgium Country Report on Human Rights Practices for 1997

In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."

The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges andpolice officers.

Children

Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce.
The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system.
By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established acenter for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal en europees gebied gemoeid zijn.

11:37 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

Voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen - Uitvoeringsbesluiten: André Van Nieuwkerke


mailDag Jan,

Ik heb een tijd geleden een politieker gecontacteerd ivm de wet op de voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen en de (niet)uitvoerbaarheid ervan.
Hij beloofde een algemene schriftelijke parlementaire vraag daarover in te dienen en deed dat effectief op 17.3.2009.
Zie hieronder de gegevens betreffende de man en betreffende de schriftelijke vraag.

vriendelijke groeten

-----------

Schriftelijke vraag nr. 4-3231

van André Van Nieuwkerke (sp.a) d.d. 17 maart 2009

aan de minister van Justitie

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden - Voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen - Uitvoeringsbesluiten

Chronologie

17/3/2009 - Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
Vraag nr. 4-3231 d.d. 17 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Titel XI van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden bevat het hoofdstuk "De voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen".

Twee jaar na het wetgevend werk blijkt dat dit hoofdstuk, artikelen 72 tot en met 80, nog niet uitvoerbaar is.

Ik weet dat een aantal gevangenen hiervoor in aanmerking komen. Nog langer wachten, maakt hun toestand enkel schrijnender.

Wanneer zullen bedoelde uitvoeringsbesluiten klaar zijn?


André Van Nieuwkerke, gemeenschapssenator (Vlaams Parlement )

Correspondentie:

Steenstraat 96 (1e verd.)
8000 Brugge
tel. 050 47 18 81
fax 050 34 55 00

Senaat - Huis der Parlementsleden - Kantoor 3204
Leuvenseweg 21
1009 Brussel
tel. 02 501 72 13
fax 02 512 08 01

Biografie:

- 1983-1988 en 1995-2005 : gemeenteraadslid (Brugge)
- Sinds 1984 : lid van de algemene vergadering van CEVO - West-Vlaanderen
- 1989-1994 : OCMW-raadslid (Brugge)
- Sinds 1995 : lid van het Vlaams Parlement (vóór 25 februari 2005 genoemd : Vlaamse Raad)
- Sinds 22 juli 2004 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
- 2004-2007 : quaestor van de Senaat
- Sinds 2004 : ondervoorzitter van de beheerraad van "Bond Moyson - West-Vlaanderen"
- Sinds 2007 : voorzitter van de sp.a-afdeling Brugge
- Sinds 29 januari 2009 : quaestor van de Senaat

Links:

Schriftelijke Vraag
André Van Nieuwkerke

Foto: André Van Nieuwkerke

11:35 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

De problemen met de skynetblogs zijn opgelost


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 19 maart 2009

Klantendienst Belgacom Skynet

Geachte Heer,

Enkele dagen geleden bleek het onmogelijk te zijn om commentaren op de skynetblogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/) te plaatsen doordat er geen letters verschenen bij het plaatsen van een commentaar. Men is verplicht om die letters over te typen als men zijn commentaar of reactie gepubliceerd wil zien.
Zelfs de Skynet-klantendienst bleek om dezelfde reden onbereikbaar te zijn zodat wij genoodzaakt waren om deze problemen in een open brief aan de Skynet-klantendienst, rechtstreeks op onze skynet-blogs te publiceren.
De problemen werden snel opgelost, waarvoor nogmaals onze dank.
Nog even aanstippen dat deze problemen zich voordeden na een korte publicatie over de Fortis-zaak en rond de persoon van Maurice Lippens, ex-voorzitter van Fortis.

Sinds gisteren merkten wij dat de tellers die het aantal bezoekers aangeven op onze blogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/), geblokkeerd werden.
Dit is merkwaardig omdat wij voordien nauwelijks problemen met onze skynet-blogs hebben gehad en omdat, om die specifieke functies te blokkeren, men vrij goed op de hoogte moet zijn van de codes die Skynet voor haar blogs gebruikt.
De tellers blijken nog altijd te zijn geblokkeerd.
De problemen met de tellers onstonden na de publicatie van een open brief aan Els Deloof, directrice van de gevangenis te Brugge. Marcel Vervloesem van onze vereniging wordt immers al verschillende maanden in mensonterende omstandigheden opgesloten.
Hij werd namelijk op een paar maanden tijd, een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd en bevindt zich, na zijn zware hartoperatie, op een afdeling waar hij medisch gezien niet kan opgevolgd worden. Het personeel op deze afdeling is correct maar kan niet optreden indien er zich onverhoeds problemen zouden voordoen met Marcel Vervloesem die -naast hartpatiënt- ook zwaar suikerziek is, aan kanker werd geopereerd, bloedarmoede heeft, over nieren beschikt die maar voor 60% werken, al maandenlang met een open wonde rondloopt enz.
Als hij in die omstandigheden in de gevangenis blijft, zal hij er dus zeker sterven.
Maar de PSD (Psycho Sociale Dienst) van de gevangenis van Brugge kan haar rapport over Marcel Vervloesem niet afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier niet zou doorzenden.
De penitentiaire dienst van Dokter Van Mol van het ministerie van justitie te Brussel, maakte dan weer een verkeerd medisch rapport op over zijn gezondheidstoestand.
Dan is er nog artikel 72 e.v. van de Strafuitvoeringswet die geblokkeerd worden omdat justitieminister De Clerck in gebreke zou blijven.
En tenslotte is er de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie die een maandenlange achterstand heeft in de afwerking van haar dossiers.
Op die manier wordt het hele reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem geblokkeerd, worden zijn aanvragen voor een verlofregeling onmogelijk gemaakt, kan er niets beslist worden omtrent zijn voorlopige invrijheidsstelling vanwege gezondheidsredenen, kan hij geen begeleiding volgen op de Universitaire kliniek te Antwerpen zoals dit door dokter Cosyns werd voorgesteld enz.
Alles wordt geblokkeerd en alles lijkt erop te wijzen dat men de zieke actievoerder in de overvolle gevangenissen van minister De Clerck wil doen overlijden of, tengevolge van zijn uitzichtloze situatie, zelfmoord wil laten plegen.
Het is niet gezegd hoelang Marcel Vervloesem onder de genoemde omstandigheden nog in de gevangenis zal kunnen overleven. Zelfs buiten de gevangenis zijn er weinig toekomstperspectieven alhoewel we erin geslaagd zijn om zijn woning, waaruit men hem -zoals in 2005- wilde drijven, te behouden.
Alsof dit nog niet genoeg is, stelden wij vast dat zijn briefwisseling weer voor een deel wordt achtergehouden.

Marcel Vervloesem is niet de enige gevangene die onder die omstandigheden in de gevangenis-vergeetput verdwijnt.
Tal van zieke gevangenen worden op dezelfde manier behandeld. Vandaar dat er ook zoveel zelfmoorden zijn in de Belgische gevangenissen.
We vroegen justitieminister De Clerck waarom hij geen oplossing zoekt voor dit probleem omdat de minister altijd steen en been klaagt over zijn de 'overbevolking' in zijn gevangenissen.
Waarom discrimineert minister De Clerck die liever in een dure BMW rondrijdt, ook honderden gevangenen ?
Bart Debie, ex-politiecommissaris en lid van het Vlaams Belang die tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht bijvoorbeeld al na één dag gevangenisstraf naar huis gaan en wacht daar op zijn electronisch enkelbandje (dat er waarschijnlijk nooit zal komen omdat de minister er geen werk van laat maken).
Michel Nihoul werd, in tegenstelling tot Marcel Vervloesem die werd veroordeeld nadat de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen, op een voorbeeldige manier behandeld. Zijn dossier werd niet geblokkeerd en hij mocht al snel van allerlei gunstmaatregelen genieten.
Dat bewijst dat deze zaak politiek gebonden is en dat gevangenen met goede politieke contacten (wat automatisch ook goede relaties met de magistratuur inhoudt) op een extra goede behandeling en een snelle vrijlating of een vrijlating op grond van gezondheidsproblemen kunnen rekenen.

In de hoop dat de problemen met de skynetblogs snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Tijdens het opmaken van deze brief die bij het versturen geblokkeerd werd, liet de Klantendienst van Belgacom Skynet ons weten dat er zich gisteren een technisch probleem voordeed waardoor de tellers blokkeerden en dat er ondertussen voor een oplossing was gezorgd.

We danken de Klantendienst van Belgacom Skynet voor haar snelle service.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

11:34 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

Marcel Vervloesem: Open brief aan Els Deloof, directrice van de gevangenis te Brugge


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Mensenrechten in België - Droits de l'homme en Belgique - Human Rights in Belgium

Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven
Aan: els.deloof@just.fgov.be
Cc: Vlaamse Liga Voor Mensenrechten - info@mensenrechten.be, Redactie van stopkindersex - info.stopkindersex@gmail.com, justitieminister (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) - stefaan.de.clerck@pandora.be, persagentschap Belga - antwerpen@belga.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, Algemeen Dagblad - ad@ad.nl, Sarah Beweging - sarahbeweging@skynet.be, carla van der horst, Censored31, Maria D.J - Nederland, Willem Van den Panhuysen, persagentschap Belga - dirk.bulkmans@belga.be, Helsen Peter - Wendy Vervloesem, L.F. Hagemann - Nederland, hubert.brouns@vlaamsparlement.be, imichiels, vpro.nl, net5.nl, sbs6.nl, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Jo Reymen - acteur, journal@lesoir.be, kro@omroep.nl, Verberght Kathleen - secretariaat.bisdom.antwerpen@kerknet.be, hoofdgeneesheer gevangenis Brugge Luc Proot - Proot.Luc@pandora.be, luc.vandenbrande@vlaamsparlement.be, Ruf Nachtergaele, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nrc.nl, justitiedienst - onthaal@cawdepoort.be, Prinses de Croÿ - droitfondamental.eu, Europees Parlement - Roelie Post, redactie@parool.nl, persagentschap Belga - redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, hoofdredactie@demorgen.be, Premier België (CD&V) - herman.van.rompuy@telenet.be, Ministerie Vlaamse Gemeenschap - kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, Socialistische Partij Nederland - spfractie@tweedekamer.nl, tros@tros.nl, ex-justitieminister (CD&V) - Commissie Justitie Senaat - tony.van.parys@skynet.be, ambassade - uae-embassy@skynet.be, vermist@tros.nl, advocatenbureau Raf Jespers - verbeke.lawfirm, europees parlement - wpauwels@europarl.eu.int, nederlands kamerlid - w.huijbregts, kamerlid (VLD) - yolande.avontroodt@dekamer.be, avocatenbureau Raf Jespers - zohra.othman, Commissie Justitie Senaat - zoe.genot@ecolo.be, Chinese ambassade - human rights China - zhou_zhicheng@mfa.gov.cn

Gevangenis Brugge
t.a.v. Directrice Els Deloof
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Deloof,

Mevrouw Poupard, woonachtig te Bordeaux, heeft de pijama die zij aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven zond en die door de gevangenis van Brugge geweigerd en zogezegd teruggezonden werd, nog altijd niet ontvangen.

Marcel Vervloesem wist ons te zeggen dat hij geen briefwisseling meer uit Italië heeft ontvangen.
Ik heb geinformeerd. De Italianen hebben minstens één maal per week een brief naar Marcel gezonden.
Daaruit blijkt dus dat er opnieuw (voor de zoveelste keer) iets misloopt met de briefwisseling en het huishoudreglement van de gevangenis dus overtreden wordt.

Verder begrijp ik niet waarom de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge er maar niet in slaagt van haar rapport over Marcel Vervloesem af te maken zodat zijn reclasseringsdossier en verlofaanvragen totaal geblokkeerd worden.
De PSD zei dat het hof van beroep van Antwerpen haar nog een gerechtelijk dossier moet opzenden. Maar ik heb de indruk dat het altijd iets anders is en dat men de afwerking van het rapport opzettelijk laat aanslepen.
Willen de gevangenisdirectie en de penitentiaire diensten van het ministerie van justitie nu werkelijk dat Marcel in de gevangenis van Brugge overlijdt ?

Ik heb Marcel enkele dagen geleden nog gezien. Alhoewel hij nog maar pas een 9 uren durende hartoperatie achter de rug had, plaatste men hem, na hem 2 dagen lang in het medisch centrum van de gevangenis opgenomen te hebben, reeds opnieuw op een afdeling waar hij medisch gezien niet kan worden opgevolgd. Ik vraag mij af of dit wel verantwoord is.
Direct na zijn terugkomst uit het hospitaal, werd Marcel -zoals gewoonlijk- weer in de cel gestoken waarop een gedetineerde verblijft die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die op één of andere manier psychologische hulp nodig heeft.
Is dat niet een beetje schandalig ?

Doordat Marcel een maand lang in een isoleercel van het medische centrum te Brugge werd opgesloten en men hem sindsdien (en na elke operatie) steeds opnieuw in de cel steekt waarop die hulpbehoevende man zit, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het medisch centrum van de gevangenis te Brugge die als een 'supermoderne gevangenis' staat omschreven, onvoldoende cellen en personeel ter beschikking heeft. Vandaar dat ik justitieminister De Clerck en enkele parlementsleden daar vandaag over ga aanschrijven.

En nog iets om te besluiten: ik heb gezien dat Marcel over een lengte van bijna 40 centimeter boven zijn borstbeen, werd 'opengesneden'. Zijn linkerbeen is bijna volledig omwindeld omdat men voor de operatie ook aders uit zijn been heeft gebruikt.
Zijn suikerspiegel blijkt nog altijd niet gestabiliseerd te zijn en dat zal wel niet alleen het gevolg geweest zijn van het feit dat men op het medisch centrum 'vergeten' was om hem diabetische voeding te geven.
Wat doet iemand die er zo slecht aan toe is (en dan spreek ik nog niet over zijn nierproblemen, de bloedarmoede en de open wonde waarmee hij al maanden kampt) eigenlijk nog in de gevangenis ? Waarom doen de gevangenisdirectie en de PSD bovendien al het mogelijke om een voorlopige vrijlating op basis van gezondheidsredenen te voorkomen ? Waarom verhinderen zij de reclassering en de reintegratie van Marcel Vervloesem ? Waarom wordt de verlofregeling al maandenlang geblokkeerd ? Waarom laten de gevangenisdirectie en de PSD niet toe dat Marcel Vervloesem zich op de Universitaire kliniek van Antwerpen kan laten begeleiden zoals door professor-psychiater Cosyns onlangs werd voorgesteld ? Waarom maakte de penitentiaire dienst van Dokter Van Mol een verkeerd rapport op omtrent zijn medische toestand ? Waarom deze onmenselijkheid ? Waarom dit sadisme ? Waarom wil men Marcel Vervloesem ten allen koste in de gevangenis laten overlijden ? Maakt dit deel uit van jullie gevangenisbeleid ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

-------

Zoals enkele dagen geleden al rond de Fortis-zaak het geval was, kregen we ook nu weer problemen met onze skynetblog. De Belgische overheid wenst geen enkel probleem op te lossen en laat alles door middel van kinderachtige spelletjes in de doofpot verdwijnen. Ook Gina Bernard Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond de verdwenen Manuel Schadwald werkte, ondervond maandenlang problemen met haar telefoonlijn. Enkele uren voordat zij werd vermoord, was er zoveel geluid op haar Belgacom-telefoonlijn dat het gesprek moest afgebroken worden. Een bericht doorfaxen was niet meer mogelijk en ook de mails werden geblokkeerd...

11:32 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

Skynet Problemen: Belgacom-Skynet Klantendienst


Maffia_pistool_wape_130253hkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Terwijl we het eerste probleem met onze skynetblogs via een open brief op één van onze skynetblogs moesten bekend maken, konden we het tweede probleem met onze skynetblogs wel via het gewone contact-formulier aan de Skynet-klachtendienst melden.

Alhoewel men van geluk mag spreken dat de Skynet Klantendienst het probleem zo snel weet op te lossen, is het merkwaardig te noemen dat er zich voordien nooit problemen met onze skynetblogs voordeden...


18-03-2009

Problemen Skynet

Klantendienst Belgacom Skynet:

Bedankt voor uw mail.

We werken enkel tijdens de kantooruren. Indien nodig sturen we u zo snel mogelijk een antwoord. Klanttevredenheid is voor ons van groot belang. We verzekeren u ervan dat we uw opmerkingen en vragen gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Uw bericht:

Ik zie dat de teller van http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ geblokkeerd is. De problemen begonnen met de publicaties rond de Fortis-zaak. In de hoop dat het probleem snel verholpen is, teken ik, met vriendelijke groet,

11:30 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (9) | Tags: skynet problemen |  Facebook |

'FORTIS: systeem is hopeloos verrot' - Bericht aan de Skynet-Klantendienst


lippens-en-votron-kom-getuigen-achter-gesloten-deuren_5_460x0kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 14 maart 2009

Ter attentie van de Skynet-Klantendienst
(http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form#)

Geachte Heer,

Ik kan geen commentaar toevoegen aan het artikel getiteld 'FORTIS: systeem is hopeloos verrot' van 13.3.2009 (05:15:19) op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ waarin de naam van ex-Belgacom-bestuurder Maurice Lippens wordt genoemd.

Normaal gezien verschijnen er, vooraleer men een reactie op een artikel naar de moderator van de blog kan verzenden (ter bescherming van SPAM enz.), een aantal letters die men moet overtypen.

Dat is hier niet het geval.

Ik klikte vervolgens op 'Klik hier of op bovenstaande afbeelding als je de karakters niet kan lezen' maar ook dit bleek niet te werken.
Er verscheen een bericht: 'An error occured, please contact support'.

Ik probeerde mijn probleem dan maar aan de Skynet-Klantendienst te melden. De over te typen letters op het contactformulier van de Skynet-Klantendienst zijn echter ook niet te zien zodat ik mijn probleem niet aan uw dienst kan overmaken.
Er zijn alleen een paar kronkelende lijnen in plaats van de over te typen letters te zien.

Dit is de eerste maal dat dit mij overkomt en laat ons hopen dat het niet met de informatie over Maurice Lippens en met de link tussen Belgacom en Skynet heeft te maken.

Gezien ik ook mijn probleemmelding niet kan verzenden, zie ik mij verplicht om u mijn pobleem via deze open brief bekend te maken.

In de hoop dat het probleem snel is opgelost, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu


De reactie:

'Jo Cornu neemt Belgacom-zitje Maurice Lippens in'

BRUSSEL - Het is erg waarschijnlijk dat Jozef Cornu, de huidige topman van Agfa-Gevaert, de lege stoel van Maurice Lippens in de raad van bestuur van Belgacom zal innemen. Dat meldt de website van de Franstalige zakenkrant L'Echo. Lippens stapte in oktober op, in volle Fortis-storm.

Als de aandeelhouders van de telecomoperator het licht op groen zetten tijdens de algemene vergadering van 8 april, zal Jo Cornu de voormalige Fortis-topman vervangen, aldus L'Echo.

Cornu heeft een achtergrond in de telecomsector. Hij was hij algemeen directeur van Bell Telephone en COO bij Alcatel Telecom.

Cornu zou een mandaat van zes jaar krijgen en daarvoor jaarlijks 25.000 euro opstrijken. Elke deelname aan de raad van bestuur levert hem nog 5.000 euro extra op.

DS vrijdag 13 maart 2009
Bron: belga
Auteur: dsl

Links:

- Video - Interview met ex-Fortis-topman J-P Votron die in 2007 een salaris kreeg van 3,91 miljoen euro
- De Lippens strategie

11:15 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skynet problemen |  Facebook |