21-03-09

Skynet Problemen: Open Brief aan de Belgacom-Skynet Klantendienst


Maffia_pistool_wape_130253hkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 21.3.09

Skynet Klantendienst

Zoals enkele dagen geleden, is het weer onmogelijk om een reactie te plaatsen op onze skynetblog http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ omdat de over te typen karakters om geautomatiseerde spam tegen te houden, niet te zien zijn.
De knop die men moet gebruiken voor in het geval de karakters onleesbaar zijn, werkt niet.
Dat probleem doet zich ook voor op de andere blogs.

Het contactformulier van de Belgacom Skynet Klantendienst is dan, zoals bij de eerste probleemmelding reeds het geval was, niet te verzenden omdat op de plaats waar de over te typen karakters staan die dienen om geautomatiseerde spam tegen te houden, er slechts enkele kronkelende lijnen te merken zijn.
Ook hier blijkt de knop om de karakters weer te geven indien men ze niet kan zien, niet te werken.

Ik kan het probleem dus niet op een normale manier melden en ben dus verplicht om dit probleem, zoals dit het geval was bij de eerste probleemmelding, opnieuw via een skynetblog kenbaar te maken.

Bij het aanklikken van de vermelding 'skynet.be' die zich bovenaan iedere skynetblog bevindt, komt men op www.skynet.be terecht. De pagina is echter gehackt en men is verplicht om zijn computer herop te starten als men verder op het Internet wil werken.

De problemen ontstonden na de publicatie op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ van een artikel rond de website 'Stop Kinderporno' (die inmiddels door justitie van het Internet werd gehaald) en een publicatie over de Fortis-zaak waarbij Maurice Lippens, ex-voorzitter van Fortis, ter sprake kwam.

Nadat de Skynet Klantendienst de eerste problemen oploste, kregen we problemen met de tellers die het aantal bezoekers aangeven op onze blogs.
Dat gebeurde na de publicatie op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ van een open brief aan Els Deloof, directrice van de gevangenis te Brugge.

Ook deze problemen werden zeer snel door de Skynet Klantendienst opgelost.

Het is vreemd dat deze problemen zich thans in zo'n snel tempo voordoen omdat we voordien nooit problemen met onze skynetblogs hebben gehad.

In het verleden hadden we onophoudelijk soortgelijke problemen met onze MSN-nieuwsgroepen die van dichtbij door justitie gevolgd werden.
Eén van deze groepen (Fondation Princesse de Croÿ) werd zelfs zonder enige waarschuwing van het Internet gehaald. Een MSN-servicedienst deed ons geloven dat dit waarschijnlijk het gevolg was van een 'verkeerde bewerking waardoor de groep definitief verloren was gegaan'.
Van een andere MSN-servicedienst vernamen we echter dat er een 'onderzoek was geopend' en dat men 'in afwachting van de resultaten van dit onderzoek beslist had om de groep nooit meer te heropenen'.
We moesten ons tevreden stellen met deze tegengestelde verklaringen en vreemde uitleg en de MSN Klantendienst van Microsoft wenste ons geen verdere inlichtingen te geven.
De duizenden gegevens op deze groep gingen daarmee voorgoed verloren en onze vele bezoekers konden zich vanzelfsprekend ook niet meer informeren. De MSN-service liet ons achteraf weten dat de groep 'niet in hun systeem weer te vinden was'.
Nadien wisten we te achterhalen dat het verwijderen van de groep in opdracht van Justitie was gebeurd.

Ook de MSN-groep 'Fauvage Scandals' met duizenden foto's, gegevens en documenten over de zaak Dutroux, werd op deze manier van het Internet verwijderd. Zonder enige waarschuwing dus.
Zonder twijfel gebeurde dit eveneens in opdracht van justitie.

Op een bepaald moment werden wij dan, zoals tal van andere mensen, telefonisch gecontacteerd door een bedrijf dat zei goedkoper te kunnen werken dan Belgacom. Ik deelde toen mede dat het voorstel 'wel te proberen' was.
Tijdens het weekend dat daarop volgde, bleek ik niet meer op het Internet te kunnen werken.
Ik was genoodzaakt om naar een Internetcafé te gaan waar ik per toeval een mailtje van de MSN-service in mijn mailbox vond. Daarin werd mij medegedeeld dat ik enkele dagen de tijd kreeg om een berichtje van de MSN-groep Werkgroep Morkhoven te verwijderen, zoniet zou de groep gesloten worden. Het bleek om een berichtje te gaan dat reeds 3 jaar voordien gepubliceerd werd en het betrof een prijslijst voor het sexueel misbruiken van kinderen en baby's die door Oost-europese kinderhandelaars was opgemaakt. We hadden dit berichtje destijds van het Internet geplukt.
Ik vermoed dat justitie dit bericht waarop geen volledige namen of adressen te vinden waren, van het internet wilde verwijderen omdat er, volgens de Belgische overheid, geen kinderpornonetwerken en kinderhandel bestaan. België staat echter reeds bekend als een centrum van vrouwen- en kinderhandel.
Pas na 10 dagen was het mogelijk om via Belgacom dat ons mededeelde dat de 'rekening getransfereerd was geweest', terug op het Internet te werken.

De bijna waanzinnige reacties van de Belgische justitieminister en de voorzitter van de Privacy commissie op de mededeling van de Nederlandse vereniging 'Stop Kinderporno' dat zij de Belgische burgers in de gelegenheid wil stellen om te achterhalen of er een veroordeelde pedofiel in hun buurt woont (zonder namen te geven), zal dus wel geen toeval geweest zijn. Het verbaasde ons geenszins dat de website van 'Stop Kinderporno' gisteren door de Belgische justitie gesloten werd.

Alhoewel Minister De Clerck beweert dat hij daarmee de 'privacy van de burger wil beschermen', is het niet normaal te noemen dat de minister geen onderzoek laat openen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen. De cd-roms werden destijds door de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgd die ze, op zijn beurt, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen liet overmaken.
Ik vroeg om meer uitleg aan Tony Van Parys die in de commissie justitie van de Senaat zetelt en kreeg als antwoord dat 'er nog onderzoeken liepen' terwijl al de door mij gekende onderzoeken (Marcel Vervloesem, kinderpornozaak Zandvoort), intussen werden afgesloten.
Ik vroeg Tony Van Parys om meer uitleg maar kreeg geen reactie meer.
Advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep te Antwerpen zei dan weer dat de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' was toen hij als openbare aanklager de zwaarste straf voor Marcel Vervloesem van onze vereniging eiste.

Zoals u misschien weet, werd Marcel Vervloesem kort na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort die de internationale pers op de been bracht, door zijn halfbroer, via een zogezegd interview in Het Nieuwsblad en het programma Telefacts, van 'kindermisbruik' beschuldigd. Marcel Vervloesem's halfbroer en enkele jongeren uit zijn buurt, beweerden toen eensklaps dat zij 20 jaar voordien door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden.
Alhoewel de bewijzen daartoe ontbraken, werd Marcel Vervloesem gedurende 11 jaar door de Vlaamse pers als een 'kindermisbruiker', een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en een 'geesteszieke' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een politierapport- bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder ook baby's) door justitie in de doofpot werd gestopt.
Men maakte er zich toen van af met de woorden dat de foto's van de verkrachte en gefolterde kinderen (en baby's) 'te oud' waren. De beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem sloegen echter terug op feiten die zich 20 jaar voordien zouden voorgedaan hebben. En voor dit 'onderzoek' had justitie wél alle middelen en personeel ter beschikking.

Het is vreemd dat justitieminister De Clerck, zoals in de zaak van de verdwenen kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, geen enkele uitleg over deze zaak wil verschaffen terwijl hij politiek verantwoordelijk is voor de goede werking van justitie.
De minister vindt het blijkbaar normaal dat de duizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort aan hun lot werden overgelaten terwijl de kindermisbruikers, kinderfolteraars en kinderpornoproducenten ongestrafd hun gang kunnen blijven gaan.
Vandaar dat minister De Clerck het op zijn website waarschijnlijk over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' heeft...

In de hoop dat de problemen met onze skynetblog(s) weer snel opgelost zijn, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

PS. We hebben nu een speciale blog geopend voor onze problemen met onze skynetblog(s) die, zoals gezegd, dus niet altijd op een normale manier zijn te melden: http://skynet-problemen.skynetblogs.be/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

12:34 Gepost door JX1865 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: skynet problemen open brief |  Facebook |

Commentaren

Problemen opgelost

De problemen die we vandaag opnieuw met onze skynetblog(s) hadden, blijken thans te zijn opgelost.

We danken de Belgacom Skynet Klantendienst voor haar snel en efficiënt optreden.

Gepost door: Jan Boeykens | 21-03-09

Tegen de maffia !
Tienduizenden betogen tegen maffia
21-03-2009

Tienduizenden mensen protesteren in Napels tegen de maffia.
NAPELS (ANP/RTR) – Tienduizenden mensen zijn zaterdag de straat op gegaan in het Italiaanse Napels om de slachtoffers van de maffia te herdenken en de hoop uit te spreken dat er een einde komt aan de houdgreep van de georganiseerde misdaad op Italië.

Familieleden van slachtoffers droegen foto’s bij zich. „Jullie hebben ze niet vermoord. Ze lopen met ons mee" was er op een spandoek te lezen. De namen van ongeveer negenhonderd mensen die zijn vermoord door de maffia werden voorgelezen.

De ’Ndrangheta’ is de maffia van de regio Calabrië, de punt van de Italiaanse laars. Zij is de machtigste groep met naar schatting een omzet van 45 miljard euro per jaar door drugshandel, afpersingen en het verstrekken van leningen met woekerrentes.

Reformatorisch Dagblad

Gepost door: JaapjeJaap | 21-03-09

'infiltratie van de maffia in het Belgisch overheidsbestel'
3-31

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 DECEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de infiltratie van de maffia in het Belgisch overheidsbestel in zaken van mensenhandel» (nr. 3-82)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt namens de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - In haar jaarverslag over het jaar 2002 stelt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding dat uit dossiers blijkt dat criminele organisaties toegang zoeken tot essentiële delen van het staatsapparaat. Door middel van corruptie op politioneel en politiek niveau trachten ze invloed uit te oefenen met de bedoeling het opzetten en het in stand houden van circuits van mensenhandel te vergemakkelijken. Onmiskenbaar is mensenhandel verweven met georganiseerde misdaad. Dat blijkt ook uit de opeenvolgende rapporten van de Onderzoekscommissie georganiseerde misdaad van de Senaat.

Niet alleen volgens het Centrum, maar ook volgens de voormelde rapporten van de Onderzoekscommissie van de Senaat, schiet het speur- en vervolgingswerk van de betrokken Belgische diensten hierbij tekort, zowel in manschappen, middelen als juridische slagkracht. Het Centrum verwijst naar het eindrapport van de opvolgingscommissie georganiseerde misdaad waarin een aantal opmerkelijke verklaringen staan van de bevoegde magistraat over de disfuncties in de corruptiebestrijding. Volgens Philippe Ullmann, destijds door het College van procureurs-generaal aangesteld als bijstandsmagistraat in de financieel-economische criminaliteit, hebben veel speurders de huidige anticorruptiedienst CDBC verlaten omdat ze niet meer gemotiveerd zijn. Ik verwijs naar het jaarverslag 2001. Nochtans had de regering beloofd een prioriteit te maken van de bestrijding van de mensenhandel.

Daarom de volgende vragen. Waarom weigeren de regeringspartijen hun steun aan het opnieuw installeren van de subcommissie Mensenhandel en Prostitutie in de Senaat? Waarom mag in tegenstelling tot het vroegere Hoog Comité van Toezicht, het CDBC geen preventieve controles meer uitoefenen en werkt het alleen nog op vordering van een vaak overbelaste onderzoeksrechter of van het parket? Is dat niet geheel in strijd met het beginsel van een `gewapend bestuur' dat preventief en proactief kan optreden? Worden hieromtrent verbeteringen - dit wil zeggen verregaandere bevoegdheden - eventueel Europees gecoördineerd, voorbereid? Is de minister gewonnen voor de uitbouw van het federaal parket als echte geïntegreerde antimaffiadienst?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - In het federaal veiligheids- en detentieplan van de vorige regering - het plan van 30 mei 2000 - werd een duidelijke rol toebedeeld aan een gerevitaliseerde en gemoderniseerde Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie, de CDBC. Ten gevolge van de hervorming van het politielandschap werd die dienst bij de federale politie ondergebracht. Op 1 januari 2001 werd de dienst geïntegreerd in de directie van de Bestrijding van de Economische en Financiële Criminaliteit van de algemene directie van de gerechtelijke politie.

Het personeelskader van de CDBC telt 63 personeelsleden, inclusief het diensthoofd en twee personeelsleden voor administratieve ondersteuning. Het reële personeelscijfer op dit ogenblik is 60, met name 57 operationele speurders, 1 diensthoofd en 2 personeelsleden voor administratieve ondersteuning. Die 57 operationele speurders worden vooral ingezet in repressieve corruptieonderzoeken inzake overheidsopdrachten, subsidies en financiële aangelegenheden. Daarbij worden ze soms ondersteund door of werken ze samen met de gerechtelijke diensten van het arrondissement, de GDA's. De aanwerving van vier gespecialiseerde middenkaders - twee boekhouders en twee technische ingenieurs - is aan de gang.

De beschreven situatie in het eindrapport van de opvolgingscommissie georganiseerde misdaad behoort dus tot het verleden.

In het voornoemde federaal veiligheidsplan had het project 80 reeds voorzien in "een integrale en pluridisciplinaire aanpak van de corruptie inzake repressie en preventie". Er werd namelijk beslist om naast een repressieve anti-corruptiedienst een preventieve dienst integriteitsbewaking op te richten. De oprichting van die dienst is een onderdeel van het Copernicusplan. De dienst werd, gezien de functieomschrijving, ondergebracht in de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. Op dat ogenblik behoort een preventief beleid niet meer tot de bevoegdheden van de CDBC.

In een ruimere context wil de minister van Binnenlandse Zaken nog meedelen dat het onderzoek naar de geldstroom en naar het wederrechtelijk vermogen, in de actieplannen rond mensenhandel - de economische en seksuele exploitatie - en mensensmokkel - de illegale immigratie en mensensmokkel - van het federaal veiligheidsplan 2003-2004 werd opgenomen. De gerechtelijke diensten van het arrondissement stellen in het raam van hun onderzoeken tegen bovenlokale of internationale mensenhandel- en mensensmokkelorganisaties systematisch een financieel onderzoek voor.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Uit de krantenberichten van vorige week blijkt dat de sector mensenhandel een nieuwe richting heeft gekozen: illegale netwerken, vooral de werkcircuits, worden geïnfiltreerd. Om daarover meer te weten te komen, moeten extra speurders worden ingezet. Om meer te weten te komen denk ik dat het beter is dat we de minister van Binnenlandse Zaken uitnodigen in de commissie waar hij dan wat meer uitleg kan geven.

Gepost door: Yves | 21-03-09

De commentaren zijn gesloten.